| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2014-09-01 Ny runde niveau-deling

Page history last edited by Claus Emmeche 9 years, 1 month ago

Div. om nye runde niveaudeling, dels for tidsskrifter, dels for forlag.


From: Lotte Faurbæk <lof@fi.dk>

Date: 2014-09-01 13:52 GMT+02:00

Subject: Niveauinddeling begynder

To: Karen Skytte Larsen <ksl@fi.dk>, Liselotte Nielsen <lini@fi.dk>,

Bcc: (faggruppeformænd) 

 

 

Kære Faggrupper

(Denne mail er sendt til faggruppeformanden, og bedes videresendes til medlemmer, såfremt formanden skønner dette nødvendigt.)

 

I dag starter niveauinddelingsprocessen i det nye BFI IT-system. Fra I dag kan I altså gå ind i IT-systemet og niveauinddele jeres serier.

 

Deadline for niveauinddeling er søndag den 19. oktober kl. 23:59.

 

Hvordan man kommer ind i systemet

I får adgang til systemet ved at følge nedenstående link:

 

https://bfi.fi.dk/

 

På forsiden kan I i øverste bjælke se fanen med høstresultater. Det er fordi der er åben adgang til at se alle de høstede data fra universiteterne, som de ser ud nu (det er midlertidige point, indtil omkring 1. oktober).

 

Når I skal niveauinddele, skal I logge jer på hjemmesiden. Alle universitetsansatte skal logge ind via universiteternes WAYF (single sign on). Det betyder, at I ikke skal indtaste e-mail og adgangskode for at blive oprettet på log ind-siden. I skal klikke på log ind via WAYF, og derefter bruge det brugernavn og adgangskode, som I normalt bruger for at komme ind på universitetets systemer. I burde alle være oprettet som brugere i systemet.

 

Særligt for faggruppeformænd

De fleste af jer er per default oprettet som ”Medlem af en faggruppe”. Hvis man er formand for faggruppen, skal man derfor gå ind under sin profil, og anmode om at få udvidede rettigheder. Det foregår på den måde, at man via ikonet med en person i øverste højre hjørne går ind under rediger bruger og ”ansøg om adgang”. Her skal faggruppeformænd søge om at få adgang som faggruppeformand for en bestemt faggruppe. Vi vil derefter manuelt godkende jeres ansøgning, og I vil få adgang til lidt flere muligheder, samt modtage notifikationer fra systemet.

 

Hvis I har problemer med at logge ind

Hvis I har problemer med at logge ind, kan I prøve følgende.

 

-          I nogle tilfælde kan det hjælpe at skifte browser. Systemet fungerer i Explorer, men det kan være hurtigere og lidt bedre i Google Chrome eller Mozilla Firefox.

-          Skriv en mail til vores supportmail bfi@fi.dk, så vil vi behandle dit spørgsmål hurtigst muligt.

 

Hvis I har skiftet e-mailadresse inden for det sidste halve år, kan det være en grund til, at I ikke kan logge ind via WAYF, I så fald kan vi oprette jer manuelt med brugernavn og password.

 

Vejledninger til niveauinddeling

På hver side i niveauinddelingssystemet er der et menupunkt ”Vejledning”. Her ligger vejledninger for hver enkelt side i skriftlig form (de samme som sendes ud med denne mail i samlet form for alle siderne). Derudover er der links til instruktionsvideoer på Youtube. Hvis I klikker på disse får I en visuel gennemgang af de enkelte sider med speak indover. I bliver sendt over I et nyt vindue med videoen for den enkelte side. Når I skal ud af vejledningen, skal I bruge linket i vejledningen og ikke back-knappen i browseren. I lukker evt. Youtube-vinduet og klikker på linket ”tilbage til…”. Hvis I bruger Back-knappen i browseren bliver I sendt ud af systemet, og skal muligvis logge på igen.

 

Proces for niveauinddeling

Når niveauinddelingen slutter den 19. oktober 2014, vil Fagligt Udvalg behandle niveauinddelingen. Det er Fagligt Udvalg som evaluerer og godkender den endelig niveauinddeling. Hvis udvalget ikke umiddelbart kan godkende niveauinddelingen har de ret til at kontakte faggruppen, og anmode om rettelser (gennem en såkaldt dialogproces). Når niveauinddelingen er endelig, vil den blive sendt rundt til alle faggrupper inden den offentliggøres formodentlig ved udgangen af 2014.

 

Vedhæftet materiale

Vedhæftet denne mail finder I to filer:

 

-          Retningslinjer for niveauinddeling af serier 2014 

-          Brugervejledninger til niveauinddeling 

 

I den første fil, får I retningslinjerne for niveauinddeling. De vil være velkendte for mange. Den sidste fil er som nævnt de samlede skriftlige vejledninger til siderne for niveauinddeling.

 

Hvis I har brug for hjælp

Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp – kontakt da supportmail bfi@fi.dk.

 

Med venlig hilsen

Lotte

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Projektleder for den bibliometriske forskningsindikator

Kontoret for Forsknings- og Innovationsanalyse

Direkte telefon: +45 7231 8321

E-mail: lof@fi.dk

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fivu.dk

 

Retningslinjer for niveauinddeling.docx   Brugervejledning til niveauinddeling.docx

 


 

From: Karen Skytte Larsen <ksl@fi.dk>

Date: 2014-10-14 15:26 GMT+02:00

Subject: BFI: Niveauinddeling af forlag

To: (faggrupperne)

 

 

Kære Faggruppemedlemmer

 

Autoritetslisten for forlag skal ligeledes som med autoritetslisten for serier niveauinddeles.

I dette tilfælde er det Fagligt Udvalg, som har ansvaret for niveauinddelingen af forlagslisten, men udvalget vil gerne have input fra faggrupperne til processen.

 

Faggrupperne kan indsende forslag

Det vil sige, at faggrupperne kan sende forslag til udvalget om en ændring af niveauinddelingen, som sidste gang blev udført i 2013. Eller faggrupperne kan stille forslag til hvilket niveau et af de nye forlag på forlagslisten skal have.

 

Vedlagt findes:

·         Autoritetslisten for 2014, som skal niveauinddeles.     (Autoritetslisten for forlag_2014.xls )

·         Autoritetslisten for 2013, som er niveauinddelt. (Autoritetslisten for forlag_2013.xls )

·         Liste over nye forlag på autoritetslisten ( Nye_forlag.xlsx  )

 

Processen kan ikke udføres i BFI systemet, som I kan gøre med niveauinddelingen af serielisten. Derfor skal I sende jeres forslag på mail til postkassen: bfi@fi.dk

Faggrupperne bedes internt blandt faggruppens medlemmer koordinere deres forslag. Det er ikke obligatorisk for faggrupperne at indsende forslag til niveauinddelingen af forlag.

 

Der er frist for indsendelse senest d. 3. november kl. 9.

 

Forslag skal indeholde

Forslagene skal indsendes som et svar på denne mail.

 

Forslaget skal holde følgende oplysninger:

·         PNO/BFI nr (Forlagsnummer) – ikke ved de nye forlag

·         Forlagsnavn

·         Forslag til niveau

·         Argumentation for ændringen/forslaget til niveau

 

Der kan kun stilles forslag om forlag, som allerede står på autoritetslisten for forlag 2014.

 

Henvendelser eller spørgsmål

Faggrupperne kan få yderligere vejledning eller svar på spørgsmål ved henvendelse til bfi@fi.dk .

 

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Direkte telefon: +45 7231 8432

E-mail:ksl@fi.dk

www.ufm.dk/bfi

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.ufm.dk

 


From: F-9KT - BFI - fælles postkasse <bfi@fi.dk>

Date: 2014-11-17 15:03 GMT+01:00

Subject: BFI: Høring af forslag til niveauinddelingen af forlag

To: (alle faggruppemedlemmer)

  

Kære Faggrupper

 

Fagligt Udvalg har behandlet de forslag, som faggrupperne har indsendt til niveauinddelingen af forlag 2014.

Udvalget vil gerne have faggruppernes respons, inden de træffer den endelige beslutning.

 

Det er vigtigt at svare på mailen, hvis man ønsker indflydelse på, hvordan autoritetslisten for forlag udformes.

 

Vedlagt findes en fil, hvor I bedes udfylde de kolonner markeret med grøn farve. Fristen er d. 2. december.

Faggruppernes indstillinger til niveauinddelingen af forlag.xlsx

 

Udvalget vil gerne have faggrupperne til at vurdere:

·         Har indstillingerne relevans for jeres faggruppe? (JA/NEJ)

·         Hvis relevans – bedes der om en faglig argumentation

 

Modtagne typer forslag fra faggrupperne

·         Ca. 200 indstillinger fra faggrupperne

·         Forslag uden den efterspurgte faglige argumentation er på forhånd afvist af Fagligt Udvalg (og er ikke med på arket)

·         Forslag som har angivet en fastholdelse af niveau 2 if. niveauinddelingen i 2013 er ikke behandlet yderligere (og er ikke med på arket)

·         Nye forlag på listen vil alle blive placeret på niveau 1 i denne omgang (og er ikke med på arket).

·         De resterende forslag er: opgradering fra niveau 1 til 2, forslag til nedgradering fra niveau 2 til 1.

 

Baggrunden for Fagligt Udvalgs første behandling og accept af forslag

I excelfilen er resultatet af udvalgets første behandling angivet, som et JA eller et NEJ under kolonnen Fagligt Udvalg Accept.

Indstillingerne er vurderet på baggrund af: forslagsstillerens argumentation, placeringen på den norske og den finske autoritetsliste, og antallet af danske publikationer på forlaget.

 

Det betyder helt konkret:

·         Niveau på den danske liste bør stemme nogenlunde overens med både den norske og den finske autoritetsliste.

·         Den faglige argumentation fra forslagsstiller

·         Antallet af danske publikationer (bidrag). Hvis der er mange danske publikationer, så angiver det formentlig, at det ikke er så svært at få udgivet en publikation gennem forlaget, og således ikke har meget høje faglige standarder.

 

 

Hvis der er spørgsmål til mailen er man meget velkommen til at kontakte BFI sekretariatet på: bfi@fi.dk .

 

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

BFI sekretariatet

 

Direkte telefon: +45 7231 8432

E-mail:ksl@fi.dk

www.ufm.dk/bfi

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.ufm.dk

 

Vedhæftet (som ovenfor): Faggruppernes indstillinger til niveauinddelingen af forlag.xlsx


 

From: Karen Skytte Larsen <ksl@fi.dk>

Date: 2015-01-19 12:34 GMT+01:00

Subject: BFI Orientering til faggrupperne omkring niveauinddelingen af forlag

To: 

 

 

Kære faggrupper

Niveauinddelingen af forlag er nu afsluttet. Fagligt Udvalg har truffet endelig beslutning om niveauinddelingen af forlag. Den endelige niveauinddelte autoritetsliste for forlag 2014 er hermed vedlagt mailen. Mange tak for jeres deltagelse i og bidrag til processen!

Processen for niveauinddelingen af forlagslisten er foregået på en anderledes måde end autoritetslisten for serier. Autoritetslisten for forlag er ikke faggruppe- eller fagområde opdelt, og det er derfor Fagligt Udvalg, som har ansvaret for at udføre niveauinddelingen. Fagligt Udvalg har dog bedt faggrupperne deltage med deres ønsker til niveauinddelingen i form af indstillinger.

 

Proces- og tidsplan:

Dato

Aktivitet

Okt 2014

Niveauinddelingen af forlagslisten igangsættes – og faggrupperne fik mulighed for at indsende indstillinger til niveauinddelingen.

 

Nov 2014

BFI sekretariatet og Fagligt Udvalg behandlede indstillingerne.

 

Nov 2014

Faggruppernes indstillinger blev sendt i høring til alle faggrupper.

 

Dec 2014

Fagligt Udvalg behandlede resultatet af høringen og har endeligt taget stilling til niveauinddelingen af forlag.

 

Jan 2015

Faggrupperne orienteres om niveauinddelingen og behandlingen af faggruppernes indstillinger.

 

 

Behandlingen af faggruppernes indstillinger

Fagligt Udvalg modtog i første omgang 208 indstillinger fra faggrupperne, hvoraf nogle var dubletter. Indstillingerne fordelte sig således:

  • Indstillinger om nedgradering af niveau fra niveau 2 til niveau 1: 46
  • Indstillinger om opgradering af niveau fra niveau 1 til niveau 2: 72
  • Indstillinger om fastholdelse af niveau 2: 82
  • Indstillinger om behandling af nye forlag: 2 faggrupper foreslår alle nye forlag på listen får niveau 1, og 1 faggruppe foreslår tre nye forlag nomineres til niveau 2.

 

Et udvalg på 90 indstillinger blev sendt i høring hos faggrupperne. Det vil sige, at indstillinger om fastholdelse af niveau 2, samt indstillinger uden begrundelse blev sorteret fra og indgik ikke i høringen. Fagligt Udvalg godkendte på forhånd alle indstillinger om fastholdelse af niveau. Det var vurderingen, at indstillinger uden begrundelse ikke kunne behandles, da der manglede en legitim baggrund herfor. Alle indstillinger uden begrundelse blev således på forhånd afvist af Fagligt Udvalg, og er ikke indgået i den videre behandling af niveauinddelingen. Det var på forhånd meldt ud til faggrupperne, at en indstilling skulle følges af en faglig begrundelse.

 

Behandling af høringsresultater

Fagligt Udvalg ønskede en høring af faggruppernes indstillinger med henblik på at få en vurdering af, hvor megen vægt, der kunne lægges til de enkelte indstillinger, samt hvor stor enigheden var blandt faggrupperne.

•  Resultatet af høringen i faggrupperne var, at hovedparten af de 90 indstillinger ikke blev støttet af andre faggrupper. Det var enten angivet ved, at faggrupperne aktivt markerede, at de ikke ønskede at støtte indstillingen, eller, ved at faggrupperne ikke havde givet positiv støtte til indstillingen. Fagligt Udvalg har derfor besluttet, at disse indstillinger ikke kan godkendes.

•  Tilbage var en mindre gruppe af forlag, hvor der var næsten lige andele for og imod høringssvar, som Fagligt Udvalg behandlede enkeltvist.

 

Det samlede resultat kan ses af den endelige niveauinddelte autoritetsliste for forlag 2014, som er vedlagt mailen. (Autoritetslisten for forlag 2014_pr19.1.2015.xlsx )

 

Diverse

Fagligt Udvalg har haft en drøftelse af Springer forlagenes placering på autoritetslisten. Det er på den baggrund besluttet, at alle Springer forlag justeres til niveau 1. Det gælder: Springer, Springer Science+Business Media B.V., Springer Publishing Company og Springer-VS.

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

BFI sekretariatet

Kontoret for Forsknings- og Innovationsanalyser

 

Direkte telefon: +45 7231 8432

E-mail:ksl@fi.dk

www.ufm.dk/bfi

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.ufm.dk

 

Vedhæftet: Autoritetslisten for forlag 2014_pr19.1.2015.xlsx

 


 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.