| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

januar 2014 velkomstmøde for nye

Page history last edited by Claus Emmeche 6 years, 12 months ago

Div. nyt fra ultimo 2013 - primo 2014, bl.a. nyt intro-materiale om indikatoren


From: Karen Skytte Larsen <ksl@fi.dk>

Date: 12. december 2013

Subject: Den bibliometriske forskningsindikator

To: (alle faggruppe-medlemmer)

 

 

Kære Faggruppemedlem

 

Du er valgt til at indgå som faggruppemedlem i en af de 67 faggrupper, som er tilknyttet den bibliometriske forskningsindikator.

 

Hermed fremsendes et velkomstbrev fra sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator samt en mindre materialesamling.

 

Velkomstbrevet indeholder en invitation til et introduktionsmøde for de nye beskikkede faggruppemedlemmer. Mødet afholdes d. 22. januar i København.

Tilmelding bedes sendt på mail til Karen Skytte Larsen: ksl@fi.dk senest d. 15. januar.

 

Materialesamling:

 

Hjemmeside for den bibliometriske forskningsindikator: www.fivu.dk/bfi

 

Hvis der er spørgsmål til mailen kan de stiles til sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator:

 

Karen Skytte Larsen

e-mail: ksl@fi.dk

Tlf. 7231 8432

 

Lotte Faurbæk

e-mail: lof@fi.dk

Tlf. 7231 8321

 

Gregers Byman

e-mail: gmb@fi.dk

 

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Kontoret for Forskningsanalyser

Direkte telefon: +45 7231 8432

Email: ksl@fi.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 7231 7800

Fax: + 3332 3501

E-mail: fi@fi.dk

www.fivu.dk/bfi 

 


From: Karen Skytte Larsen <ksl@fi.dk>

Date: 2014/1/13

Subject: Reminder - Den bibliometriske forskningsindikator - Intromøde d. 22. januar

To: (alle)

  

Kære Faggruppemedlem

 

Godt Nytår!

 

Hermed fremsendes en deltagerliste (Deltagerliste til intromødet.xlsx ) på de tilmeldinger, som vi har modtaget til intromøde om den bibliometriske forskningsindikator d. 22. januar.

Mødet afholdes i København fra kl. 10. Der er vedlagt et foreløbigt program (Program til BFI intromøde d. 22. januar 2014.docx ) til mailen.

 

Hvis du ønsker at deltage, og dit navn ikke fremgår af listen må du meget sende mig en tilmelding. Der er frist for tilmelding onsdag d. 15. januar.

 

Obs. Der er en del faggrupper, som ikke har nogle deltagere på mødet.

Vi vil gerne opfordre til, at der deltager minimum et medlem fra hver faggruppe på mødet. På den måde kan viden herfra komme videre til faggruppen til det videre arbejde.

 

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Kontoret for Forskningsanalyser

Direkte telefon: +45 7231 8432

Email: ksl@fi.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 7231 7800

Fax: + 3332 3501

E-mail: fi@fi.dk

www.fivu.dk/bfi 

 


 From: Karen Skytte Larsen <kslATfi.dk>

Date: 23. januar 2014

Subject: Mødemateriale og præsentationer fra intromøde d. 22. januar

To: "cemmecheATind.ku.dk" <cemmecheATind.ku.dk>, "hanne.andersenATivs.au.dk" <hanne.andersenATivs.au.dk>, "bem.mppATcbs.dk" <bem.mppATcbs.dk>, "frovinATruc.dk" <frovinATruc.dk>, "poeAThum.aau.dk" <poeAThum.aau.dk>, "jwsATcfa.au.dk" <jwsATcfa.au.dk>, "qgn339ATiva.ku.dk" <qgn339ATiva.ku.dk>

 

Kære Faggruppemedlem

 

Tak for et velbesøgt intromøde til den bibliometriske forskningsindikator i går!

 

Hermed fremsendes mødematerialet og præsentationer fra mødet. I mødematerialet er bl.a. en analyse af hver faggruppes del af autoritetslisten.

Derudover er også vedlagt den nyeste faggruppeliste (kun med de formænd der aktivt er meldt ind som formænd).

 

Intro til BFI - Jørgen Søndergaard 22012014.pdf

Praktisk intro til faggruppearbejdet - Karen Skytte Larsen 22012014.pdf

Tidsplan 2014 til faggrupperne(1).docx

Ny IT-teknisk løsning - Lotte Faurbæk 22012014.pdf

Governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator(2).pdf

Faggrupper xlsm 20-jan-14 12-44-01.xlsx

Bibliometri - Gunnar Sivertsen 22012014.pdf

Beskrivelse af autoritetslisten til faggruppe 68.docx

 

Husk at kontakte din faggruppe

Faggruppemedlemmerne skal selv tage initiativ til kontakten, det fysiske eller virtuelle møde. Vi nævner det i mailen, da en del faggruppemedlemmer har været usikre på, hvordan kontakten mellem medlemmerne i en faggruppe etableres.

Vi ønsker dog, at faggruppen konstituerer sig og dermed vælger en formand for faggruppen, som sekretariatet kan bruge som primær kontaktperson til faggruppen. Vi har endnu ikke hørt fra alle faggrupper.

 

Hvis der er spørgsmål til indholdet er I velkomne til at henvende jer til BFI sekretariatet.

 

Mange hilsener

Karen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Kontoret for Forskningsanalyser

Direkte telefon: +45 7231 8432

Email: kslATfi.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 7231 7800

Fax: + 3332 3501

E-mail: fiATfi.dk

www.fivu.dk/bfi 

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.