| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2013 diverse nyt

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 10 months ago

diverse


From: Karen Skytte Larsen <KKC@vus.dk>

Date: Wed, 14 Aug 2013 12:00:54 

Subject: Orientering om den bibliometriske forskningsindikator

To: 

 

Kære alle

 

Hermed fremsendes et orienteringsbrev om den bibliometriske forskningsindikator.

 

Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator vil gerne orientere om status på arbejdet med den bibliometriske forskningsindikator (BFI) under følgende punkter:

 

  1. Resultatet af processen for revision af faggruppestrukturen
  2. Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator (vedhæftet)
  3. Forslags- og niveauinddelingsprocessen i 2014
  4. Opfølgning på kritikpunkter fra evalueringen af BFI

 

Endvidere kan det oplyses, at Danske Universiteter snarest vil igangsætte processen med at genbeskikkelse af faggrupper, og universiteterne kan således forvente at blive kontaktet i den forbindelse.

 

Hvis der er spørgsmål til indholdet i mailen eller de to vedlagte dokumenter er I velkomne til at kontakte undertegnede.

 

Mange hilsener

Karen

 

vedhæftet: Orienteringsbrev om BFI til universiteterne og faggrupperne August 2013.pdf 

og

Governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator.pdf

 

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Koncern Analyse og Statistik

Direkte telefon: +45 7231 7996

Email: kkc@vus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 7231 7800

Fax: + 3332 3501

E-mail: vus@vus.dk

www.fivu.dk/bfi 

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.