| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Brugerpanelet for nyt IT-system

Page history last edited by Claus Emmeche 7 years, 11 months ago

korrespondance for 2013 i brugerpanelet

 


From: Lotte Faurbæk ‪<lofSNABELAvus.dk>‬

Date: 2013/februar/11

Subject: Orientering om nyt it-system til den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

To: "goetzscheSNABELAhum.aau.dk" <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>, "mslSNABELAdpu.dk" <mslSNABELAdpu.dk>, "goulSNABELAdps.aau.dk" <goulSNABELAdps.aau.dk>, "Gerth Stølting Brodal (gerthSNABELAcs.au.dk) (gerthSNABELAcs.au.dk)" <gerthSNABELAcs.au.dk>, "torben.schroederSNABELArh.regionh.dk" <torben.schroederSNABELArh.regionh.dk>, Kim Brøsen <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>, "cemmecheSNABELAind.ku.dk" <cemmecheSNABELAind.ku.dk>

 

 

Kære brugerpanel for faggrupper

 

Som vi tidligere har orienteret om, er det blevet besluttet, at den bibliometriske forskningsindikator skal videreføres i yderligere fem år. Derudover skal der i løbet af 2013 og 2014 udvikles en ny IT-teknisk løsning til understøttelse af indikatoren.

 

Tak for jeres tilsagn om deltagelse i udviklingen af denne nye IT-tekniske løsning for indikatoren. Brugerinddragelse er helt centralt for processen, da det er målet at udvikle et så brugervenligt system, som muligt. Derfor er jeres bidrag til udviklingen af største vigtighed for os.

 

Styregruppen for udviklingen af en ny IT-teknisk løsning for BFI har nu besluttet at sætte projektet i gang, og vi overgår derfor nu til kravspecifikationsfasen. Dette indebærer at udarbejde beskrivelsen af den opgave, som sendes i EU-udbud senere i 2013. Udbuddet er et begrænset EU-udbud med prækvalifikation og vil forløbe fra omkring juni 2013 til forventet kontraktindgåelse i oktober 2013. Herefter vil udviklingen af den nye løsning gå i gang. Løsningen forventes færdigudviklet og testet i første halvdel af 2014, så den kan bruges til at beregne point i efteråret 2014.

 

I vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til det første møde i brugerpanelet. Jeres opgave er primært at formidle og prioritere brugernes ønsker og behov til en ny IT-teknisk løsning. I vil derfor skulle inddrages allerede i denne fase, da kravspecifikationen også indeholder definition af forskellige redskaber og funktionaliteter, som kan være relevante for jer at kommentere på. I vil desuden blive inddraget i tests af de redskaber og brugergrænseflader, som bliver udviklet som en del af løsningen.

 

Brugerpanelet for faggrupper består af:

 

Faggruppe nr.: Navn: Hovedområde:
5 Hans Götzsche HUM
17 Michael Søgaard Larsen HUM
22 Jørgen Goul Andersen SAM
38 Gerth Stølting Brodal NAT/TEK
49 Torben Schroeder SUND
56 Kim Brøsen SUND
68 Claus Emmeche TVÆR

 

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte projektgruppen på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Projektleder for den bibliometriske forskningsindikator

Koncern Analyse og Statistik

Direkte telefon: +45 7231 7997

Mobiltelefon: +45 5085 2057

E-mail: lofSNABELAvus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: +45 3332 3501

www.vus.dk 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.