| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2012 ny teknisk løsning for indikator mv

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 7 months ago

Om: ...


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAvus.dk>

Date: 2012/11/13

Subject: Den bibliometriske forskningsindikator

To: undisclosed recipients

 

 

Kære faggrupper

 

Vedhæftet finder I et brev (Høringsbrev til faggrupperne_fraMærkedahl-13.11.2012.PDF ) fra direktør Inge Mærkedahl. Brevet er dels en orientering om, at den tekniske rapport sendes i høring, dels en orientering om processen i 2013, og en invitation til at deltage i et brugerpanel i forbindelse med udviklingen af den nye tekniske løsning for indikatoren. Den tekniske rapport finder I ved at følge linket i brevet (ce: se nedenfor) 

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Projektleder for den bibliometriske forskningsindikator

Direkte telefon: +45 7231 7997

E-mail: lof@vus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Koncern Analyse og Statistik

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: +45 3332 3501

www.vus.dk

 


kopi af: http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/en-ny-teknisk-loesning-for-den-bibliometriske-forskningsindikator/

 

13.11.2012

En ny teknisk løsning for den bibliometriske forskningsindikator

Teknisk rapport med forslag til en ny teknisk løsning for indikatoren sendes nu i høring blandt interessenterne.

I efteråret 2011 gennemførte ministeriet en evaluering af den tekniske løsning, som understøtter den bibliometriske forskningsindikator i dag. Evalueringen mundede ud i en teknisk rapport udarbejdet af det tekniske og faglige udvalg for den bibliometriske forskningsindikator, som lå klar i foråret 2012. Rapporten fokuserer på datakvalitet, det tekniske system, udstilling af data og gennemsigtighed og åbenhed omkring data. I rapporten identificeres en række udfordringer ved den nuværende tekniske løsning, og der opstilles en række anbefalinger til en ny teknisk løsning for indikatoren.

Rapporten sendes nu i høring til universiteter, faggrupper og andre interessenter med henblik på at indhente kommentarer og bemærkninger til rapportens anbefalinger om en ny teknisk løsning.

Rapporten og kommissoriet kan findes her:

 

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til rapporten kan de sendes til: 

Fuldmægtig Lotte Faurbæk – e-mail: lof@vus.dk  

Deadline er den 7. december 2012.


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.