| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2012-nov-forlagshøring

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 2 months ago

(Fortsat fra denne side 2012-ny-niveaudelingsrunde )


From: Karen Skytte Larsen <KKCSNABELAvus.dk> (på vegne af Fagligt Udvalg)

Date: 7. 11. 2012

Subject: Høring af faggruppernes forslag til niveauinddelingen af forlag 2012

To: undisclosed recipients

 

 

Kære Faggrupper

 

Fagligt Udvalgs udkast til en niveauinddeling af forlag har været i høring hos faggrupperne.

Der er modtaget 38 svar fra faggrupperne: 17 faggrupper havde ingen kommentarer, mens 21 faggrupper havde forslag til ændringer af forlagenes niveauer.

 

Ny høring af forslag

Fagligt Udvalg sender nu disse forslag i høring til faggrupperne. Det er således ikke hele listen, men kun de indkomne forslag, som sendes i høring i denne omgang.

Fagligt Udvalg beder om, at faggrupperne gennemgår forslagene kritisk efter følgende kriterium:

 

”Forlaget skal opfattes som ubetinget førende af brede kredse inden for faget og udgive de mest betydningsfulde publikationer fra forskellige landes forskere.”

 

Fagligt Udvalg har efter optagelsen af bogserier på faggruppernes lister, anlagt den linje, at ”Faget” her skal forstås som den overvejende del af det område, som forlagets bogudgivelser (eksklusive bogserier) dækker.

Det betyder, at brede forlag skal være ubetinget førende på mange faggruppers fagområde for at komme på niveau 2. 

 

Derudover vil Fagligt Udvalg bede om, at især faggrupperne inden for NAT/TEK hovedområdet overvejer i hvilken grad, der er behov for forlag på niveau 2, der repræsenterer NAT/TEK, da bøger og antologibidrag ikke er nær så betydningsfulde publikationstyper, som de er inden for SAMF og HUM hovedområderne.

 

Besvarelse af høring

Fagligt Udvalg vil især gerne høre fra de faggrupper, som er uenige i forslagene. Forslagene er opdelt i to:

1)      Forslag om at ændre et niveau 1 forlag til niveau 2 (59 forslag)

2)      Forslag om at ændre et niveau 2 forlag til niveau 1 (16 forslag)

 

Faggrupperne bedes ud for hvert forslag i filen ”Forslag til niveauinddelingen af forlag 2012” (Forslag til niveauinddelingen af forlag 2012.xlsx ) angive (ved hjælp af dropdown-menuen) om de er enige eller uenige i forslaget. Dette gøres i yderste venstre kolonne.

 

Filen skal sendes retur til sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator: Karen Skytte Larsen: e-mail: kkc@vus.dk.

 

       Deadline for høringen er den 19. november 2012

 

Andre forslag

Nogle faggrupper har også foreslået nye forlag til listen, og forlag de ønsker slettet af listen.

Disse forslag kan desværre ikke komme i betragtning nu, da de skal foretages i forbindelse med en forslagsproces.

Men sekretariatet vil samle op på forslagene, og de vil blive sendt ud til faggrupperne i forbindelse med næste forslagsproces.

 

Fagligt Udvalg har også modtaget kommentarer af mere almen karakter til eksempelvis proces, format, antallet af universitetsforlag på niveau 2 og danske forlag på niveau 2.

Disse vil også blive behandlet af Fagligt Udvalg, men bliver ikke sendt i høring.

 

Den videre proces

Fagligt Udvalg vil på baggrund af høringens resultat beslutte hvilke forslag, der vil blive ændret enten fra et nuværende niveau 1 til fremtidigt niveau 2, eller fra et nuværende niveau 2 til fremtidigt niveau 1.

Herefter vil den samlede liste blive sendt ud til faggrupperne igen, inden den endeligt offentliggøres omkring årsskiftet.

 

 

Med venlig hilsen

 

På vegne af  Fagligt Udvalg

Karen Skytte Larsen

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Koncern Analyse og Statistik

Direkte telefon: +45 7231 7996

E-mail: kkcSNABELAvus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 7231 7800

Fax: + 3332 3501

E-mail: vusSNABELAvus.dk

www.vus.dk

 

VEDHÆFTET: Forslag til niveauinddelingen af forlag 2012.xlsx


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.