| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

tidsforbrug

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years ago

Diverse om tidsforbrug

 


Date: Sun, 17 May 2009 22:47:17 +0200

To: "Maria Mogensen" <mamo [at] fi.dk>

From: Claus Emmeche 

Subject: Re: Timeforbrug i fbm arbejdet med den bibliometriske forskningsindikator

 

 

Kære Maria Mogensen,

 

tak for spørgsmål om tidsforbrug, hermed et svar fra faggruppe 68 for den angivne periode i form af vores samlede skøn:

 

 

ad 1. 20 timer

ad 2. 110 timer ialt.

 

 

Mht. til de blot 20 timer skal det nævnes, at faggruppens daværende formand var bortrejst for en tid i det nævnte interval og derfor blev suppleret af et af de øvrige medlemmer.

 

 

Angående offentliggørelse er vores holdning, at vi ønsker procesen så åben som mulig, og kan derfor bifalde offentliggørelse.

 

 

Venlig hilsen

Claus Emmeche

 

 

At 14:48 +0200 27/04/09, Maria Mogensen wrote:

Kære Claus Emmeche

 

Som det kom frem på stormødet for faggrupper den 17. april 2009 var der et ønske blandt faggrupperne om at få tydeliggjort, hvor mange timer, grupperne hidtil har brugt på opgaven med at vurdere, hvilke tidsskrifter og forlag, der inden for deres fagområde bør være på autoritetslisterne for den bibliometriske forskningsindikator. Vores første opgørelse viste, at din faggruppe samlet har brugt 197 timer (gælder både formandens tid og de resterende medlemmer) indtil perioden for niveauinddeling, dvs. indtil 1. august 2008.

 

For at få et fyldestgørende billede af hele 2008 og dermed få tydeliggjort faggruppernes samlede timeforbrug vil vi bede jer om at indsende et skøn over, hvor meget jeres faggruppe har brugt af timer i perioden 1. august til 31. december 2008 i arbejdet med at niveauinddele tidsskrifter og forlag, dvs. særligt ift. perioden for niveauinddeling (1. august - 15. oktober 2008). Vi vil bede jer om at indsende et skøn over:

1. Hvor mange timer formanden har brugt

2. Hvor mange timer de øvrige medlemmer har brugt.

 

I behøver ikke angive en fuldstændig nøjagtig redegørelse, men blot fremkomme med et skøn over antallet af anvendte timer. I bedes sende dette pr. mail til <mamo [at] fi.dk> om muligt inden den 18. maj 2009.

 

FI udarbejder således en opgørelse over hver enkelt faggruppes timeforbrug for 2008. Vi vil høre, om I er interesserede i, at en samlet oversigt over alle faggruppernes respektive timeforbrug bliver offentliggjort fx på FI's hjemmeside, eller om I foretrækker, at jeres opgørelse over timeforbruget i 2008 alene bliver sendt til jeres faggruppe.

 

På forhånd tak.

 

Venlig hilsen

 

Maria Mogensen

 

 

 

Maria Mogensen

Fuldmægtig

Direkte telefon: + 45 3395 5275

E-mail: mamo@fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fi.dk

 

 


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Fri, 11 Sep 2009 10:45:49 +0200

Subject: Faggruppernes timeforbrug

 

 

Kære Faggruppeformand

 

Vi har nu opgjort faggruppernes timeforbrug for 2008.

 

Fra første halvår i 2008 havde vi en høj svarprocent, mens i andet halvår 2008 fik vi en noget lavere svarprocent.

 

Ikke alle faggrupper ønsker at få offentliggjort deres timeforbrug. Derfor sender vi jer her det samlede timeforbrug for alle faggrupper, det gennemsnitlige timeforbrug pr. faggruppe og faggruppens eget timeforbrug.

 

 

 

Faggruppernes samlede

timeforbrug

Faggruppernes gennemsnitlige

timeforbrug

Faggruppe     68  

Timeforbrug

1. halvår 2008

 8503,6
139,4

197

2. halvår 2008

 6944

 154,3

130 

 

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.