| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

niveaudelingsproblemer 2009 faggruppe 62

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 2 months ago

Fra faggruppe 62 kort før deadline


Date: Tue, 15 Sep 2009 13:38:56 +0200

Subject: Deadline -  Niveauinddelingen af tidskrifter 15. September -faggruppe 62

From: Uffe Holmskov <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>

To: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

     'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

     'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>,

    Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

    "'jens.kristiansenSNABELAjur.ku.dk'" <jens.kristiansenSNABELAjur.ku.dk>,

    "'pm.inoSNABELAcbs.dk'" <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

    "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

     'Henrik Høgh Olesen' <h2oSNABELApsy.au.dk>,

    'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>,

    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

     Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

    Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

    "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

    "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

    Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,

    'Susse Georg' <sg.ioaSNABELAcbs.dk>,

    "'ajSNABELAkt.dtu.dk'" <ajSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

    'Harry Boer' <hboerSNABELAproduction.aau.dk>,

    "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>,

    Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk'" <kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk>,

    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

     'Birthe Høgh' <bhoghSNABELAdadlnet.dk>,

     'Kim Brøsen' <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

    "'objeSNABELAaod.aau.dk'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

    "'malmborgSNABELAitu.dk'" <malmborgSNABELAitu.dk>,

    'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

     Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

CC: <andersSNABELAhumgen.au.dk>,

    <asSNABELAfarma.ku.dk>,

     Jørn Hounsgaard <J.HounsgaardSNABELAmfi.ku.dk>,

     Ole Skøtt <OSkottSNABELAhealth.sdu.dk>,

    <phjSNABELAbiokemi.au.dk>,

    "lars.melholt.rasmussen" <lars.melholt.rasmussenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    Dekan Sund-SDU <dekanSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "Boye L. Jensen" <BLJensenSNABELAhealth.sdu.dk>

 

 

 

 

Kære Karen Knudsen, Carl Christian Andersen og Lotte Faurbæk,

 

Jeg har nu  - sammen med resten af faggruppen – arbejdet med en niveaudeling af tidsskrifterne i faggruppe 62, de medicinske basal fag og vi har måttet indse at det ikke, på den nuværende baggrund, kan gøres på faglig forsvarlig vis.

 

Vi må jo konstatere at vi nu kun repræsentere denne faggruppe fragmentarisk, samtidig med at vi er endt med at inkludere tidsskrifter som intet har med basal fagene at gøre.

 

Vi har således delelementer af tidsskrifter inden for så forskellige felter som fysiologi, immunologi, udviklingslære, genetik, infektionsmedicin (virologi, bakteriologi, parasitologi), neurovidenskab, cancer, eksperimentel medicin, blodsygdomme og knoglemarvstransplantation, radiologi og nuklearmedicin, klinisk kemi,  og der er endnu flere som kan nævnes.

 

Alle disse felter publicerer traditionelt helt forskelligt, og verdensproduktionen og impact factor niveau varierer enormt fra område til område. Det er ikke muligt at relatere til verdensproduktionen på tværs af de forskellige faggrupper, og det giver heller ingen mening at relaterer til verdensproduktion, når de enkelte faggrupper ikke er  samlet et sted.

 

Eksempelvis er fagområdet Immunologi delt ud på 10 forskellige faggrupper  (32, 43, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, og 62) – og mønsteret for fordelingen er svært at få øje på.

 

Jeg vil give et eksempel på hvorfor vi ikke finder niveaudelingen forsvarlig på den nuværende baggrund:

Inden for det immunologiske område har vores faggruppe fået tidsskriftet J Immunol med impact 6.28  og 5597 artikler per 3 år, men ikke ret mange andre immunologiske tidsskrifter. 

 

Inden for cancer har vi fået tidsskriftet Oncogene (impact 6.37) med 2403 artikler per 3 år og inden for virologi har vi J Virology (Impact 5.17) med 4220 artikler per 3 år. Vi har Development (impact 7.4) med 1332 artikler per 3 år og vi har Radiology med impact 6.28 og 1239 artikler per 3 år. 

Tilsammen udgør disse fem tidsskrifter 14.6 % af faggruppe 62 verdensproduktion og de er alle sammen klare kategori 2 tidsskrifter inden for deres respektive felter.

 

Dette går f.eks. ud over det fysiologiske fagområde, der trods alt har de fleste af sine tidsskrifter i vores faggruppe. Deres top tidsskrifter som f.eks. J Physiol (impact 4.7) og Am J Physiol (4.0 – 4.3) kommer ikke med. Der er simpelt hen ikke plads til dem, idet de andre fagområders verdensproduktion fortrænger dem.

 

På denne baggrund ser vi os ikke i stand til at foretage en faglig forsvarlig niveauinddeling af faggruppe 62 tidsskrifter.

 

Fremadrettet vil vi foreslå, at man samler fag relevante tidsskrifter i grupper som det f.eks. ses i ISI Web of Knowledge regi og på den baggrund foretage niveaudelingen inden for de enkelte felter. Vi deltager gerne i dette arbejde.

 

 

På faggruppe 62 vegne

 

Uffe Holmskov 

 

 

Uffe Holmskov, professor, dr. med., Ph.D.

Institutleder, Institut for Medicinsk Biologi,

Winsløwparken 25.3, DK-5000 Odense C

Tel.:6550 3775 Mobil 6011 3775

Fax: 6550 3922

Email: <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk

 

Anne Marie Bredmose, kontorfuldmægtig

Sekretær for institutleder,

Winsløwparken 25,1, DK-5000 Odense C

Tlf 6550 3761 Mobil 6011 3761 Fax 6550 3950

Email <ambredmoseSNABELAhealth.sdu.dk>ambredmoseSNABELAhealth.sdu.dk

 

 

_________________________________________

Campusvej 55 · 5230   Odense M · Tlf. 6550 1000 · www.sdu.dk

 

 

 

 

 

On 14/09/09 10.49, "Karen Knudsen Christensen" <<kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk> wrote:

 

Kære Faggruppeformænd

 

Vi skriver til jer for at minde jer om, at der i morgen tirsdag d. 15. september kl. 23.59 er deadline for niveauinddelingen af tidsskrifter.

Niveauinddelingen skal være indtastet i webinterfacet på: <http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin. I må meget gerne sende os en mail, når niveauinddelingen ligger på plads for jeres faggruppe.

 

Password modtages, ved på webinterfacet, at vælge jeres faggruppe og navn, og klikke på Send knappen. Hvis I har problemer, så kan I kontakte FI, så vil vi hjælpe jer på vej.

 

Hvis I har problemer eller har spørgsmål til processen, så er I meget velkomne til at kontakte os på mail eller telefon.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk <<mailto:kkcSNABELAfi.dk>mailto:kkcSNABELAfi.dk>

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk <<mailto:fiSNABELAfi.dk>mailto:fiSNABELAfi.dk>

netsted: www.fi.dk <<http://www.fi.dk/>http://www.fi.dk/>

 

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.