| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

niveaudelingsproblemer 2009 faggruppe 33

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 9 months ago

Subject: RE: Deadline -  Niveauinddelingen af tidskrifter 15. September -faggruppe 62

Date: Tue, 15 Sep 2009 16:03:24 +0200

From: Per Nielsen Kudsk <Per.KudskSNABELAagrsci.dk>

To: "Uffe Holmskov" <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "Karen Knudsen Christensen" <kkcSNABELAfi.dk>,

    <oststSNABELAhum.au.dk>,

    "Peter Bugge" <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

    Hans Götzsche <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

    Anne Scott Sørensen <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    "Helle Vandkilde" <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfjSNABELAhum.ku.dk>,

    "Anette Kolmos" <akSNABELAplan.aau.dk>,

    <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

    <jens.kristiansenSNABELAjur.ku.dk>,

    <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

    "Torben M. Andersen" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

    Henrik Høgh Olesen <h2oSNABELApsy.au.dk>,

    "Dorte Madsen" <dm.infSNABELAcbs.dk>,

    "Robert Feidenhans'l" <robertSNABELAfys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

    "Jan Oskar Jeppesen" <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    "Mogens Vestergaard" <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

    "Michael Gjedde Palmgren" <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

    <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

    <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

    "Jakob Stoustrup" <jakobSNABELAes.aau.dk>,

    "Susse Georg" <sg.ioaSNABELAcbs.dk>,

    <ajSNABELAkt.dtu.dk>,

    <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

    "Arendt-Nielsen Lars" <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    "Susanne Nielsen" <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

    "Harry Boer" <hboerSNABELAproduction.aau.dk>,

    <noSNABELAime.aau.dk>,

    "Anne Meyer" <amSNABELAkt.dtu.dk>,

    "Ove B. Schaffalitzky de Muckadell" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    <kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk>,

    "Ole Mogensen" <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Knud Kragballe" <knudkragSNABELArm.dk>,

    Birthe Høgh <bhoghSNABELAdadlnet.dk>,

    Kim Brøsen <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "Lis Wagner" <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "Allan Krasnik" <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

    <objeSNABELAaod.aau.dk>,

    "Bente Rona Jensen" <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

    <malmborgSNABELAitu.dk>,

    "Jan Pries-Heje" <janphSNABELAruc.dk>,

    <emmecheSNABELAnbi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

CC: <andersSNABELAhumgen.au.dk>,

    <asSNABELAfarma.ku.dk>,

    Jørn Hounsgaard <J.HounsgaardSNABELAmfi.ku.dk>,

    Ole Skøtt <OSkottSNABELAhealth.sdu.dk>,

    <phjSNABELAbiokemi.au.dk>,

    "lars.melholt.rasmussen" <lars.melholt.rasmussenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Dekan Sund-SDU" <dekanSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "Boye L. Jensen" <BLJensenSNABELAhealth.sdu.dk>

Kære Lotte Faurbæk, Karen Knudsen Christensen m.fl.

 

Jeg kan tilslutte meget af den kritik, som Uffe Holmskov rejser, men ikke desto mindre har vi i faggruppe 33 nu afsluttet niveaudelingen. Vores faggruppe er ekstrem heterogen (Miljø, økotoksikologi, landbrug, skovbrug, natur, landskabsforvaltning og fiskeri), og eneste mulighed for at nå et kompromis var, at vi foruden JIF og andre kvalitetsparametre også tilgodeså de enkelte fagområder. Det betyder, at vores niveau 2 tidsskrifter spænder vidt mht. JIF til gengæld tror vi, at de fleste vul kunne identificere minimum et tidsskrift, hvor de vil kunne publicere deres resultater, hvis kvaliteten er OK.

 

Da vi påbegyndte den sidste runde af niveaudeling, udgjorde vores niveau 2 tidsskrifter ca. 20% af den samlede tidsskriftliste, men antallet af artikler udgjorde næsten 50% af verdensproduktionen. Da vi netop lå over den magiske grænse på 50% tidsskrifter, hvor produktionen var baseret på ISI tal, skulle vi reducere antallet antallet af niveau 2 tidsskrifter markant, og slutresultatet er blevet, at kun 7,8% af tidsskrifterne på vores liste nu er klassificeret som niveau 2 tidsskrifter. Jeg kan ikke undlade at misunde de faggrupper, som har kunne køre efter modellen med 20% af tidsskrifterne på niveau 2, specielt da vi har gennemført vores rangordning med baggrund i skønnede værdier for en række af niveau 1 tidsskrifterne. Resultatet må nødvendigvis blive en niveau 2 liste, hvor fagområderne er repræsenteret meget forskelligt opgjort i antal tidsskrifter.

 

Vi har også kunne konstatere, efter endnu en gang at have været igennem listen, at der er tidsskrifter, som helt klart er fejlplaceret. Det er til dels vores egen skyld, men afspejler vel også, hvor vanskelig og fejlbehæftet denne proces kan være.  

 

Afslutningsvis vil jeg på det kraftigste opfordre til, at vi ikke bliver bedt om at kigge på listerne igen, før den bagvedliggende datamateriale er 100% up-to-date, og man er klar til at køre med samme model i alle faggrupper.              

Med venlig hilsen

Per Kudsk

Forskningsleder

 

 

AARHUS UNIVERSITET Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forsøgsvej 1 4200 Slagelse 

Telefon: 8999 1900 Direkte: 8999 3582 Mobil: 2228 3382 E-mail: <mailto:Per.KudskSNABELAagrsci.dk>Per.KudskSNABELAagrsci.dk Web: <http://www.agrsci.dk/>www.agrsci.dk

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.