| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

materiale og korrespondance omkring mødet 26-06-2009

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 11 months ago

Diverse om det afsluttende stormøde i forbindelse med placering af tidskrifter endegyldigt i een faggruppe.

 


Subject: Invitation til stormøde den 26. juni 2009

Date: Tue, 9 Jun 2009 11:21:54 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>

To: "Jan Ifversen" <kultji(snabel-a)hum.au.dk>, <ostst(snabel-a)hum.au.dk>,

    "Lars Ole Sauerberg" <los(snabel-a)litcul.sdu.dk>,

    "Peter Bugge" <peter.bugge(snabel-a)hum.au.dk>,

    Hans Götzsche <goetzsche(snabel-a)hum.aau.dk>,

    <litfa(snabel-a)hum.au.dk>, <woetmann(snabel-a)hum.ku.dk>,

    "Jacob Wamberg" <kunjw(snabel-a)hum.au.dk>,

    Anne Scott Sørensen <annescott(snabel-a)litcul.sdu.dk>,

    "Kirsten Drotner" <drotner(snabel-a)litcul.sdu.dk>,

    "Anne-Marie Mai" <ammai(snabel-a)litcul.sdu.dk>,

    "Margit Warburg" <warburg(snabel-a)hum.ku.dk>, "Ole Thyssen" <ot.lpf(snabel-a)cbs.dk>,

    "Thorsten Borring Olesen" <histbo(snabel-a)hum.au.dk>,

    "Helle Vandkilde" <farkhv(snabel-a)hum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfj(snabel-a)hum.ku.dk>,

    "Anette Kolmos" <ak(snabel-a)plan.aau.dk>, <etnonob(snabel-a)hum.au.dk>,

    "Lone Dirckinck-Holmfeld" <lone(snabel-a)hum.aau.dk>,

    "Jens Kristiansen" <Jens.Kristiansen(snabel-a)jur.ku.dk>,

    "Annick Prieur" <ap(snabel-a)socsci.aau.dk>,

    Jørgen Goul Andersen <goul(snabel-a)socsci.aau.dk>,

    <pm.ino(snabel-a)cbs.dk>, "Torben M. Andersen" <tandersen(snabel-a)econ.au.dk>,

    "Keld Laursen" <kl.ino(snabel-a)cbs.dk>,

    Henrik Høgh Olesen <h2o(snabel-a)psy.au.dk>,

    "Dorte Madsen" <dm.inf(snabel-a)cbs.dk>, "Per Knudsen" <pk(snabel-a)space.dtu.dk>,

    <bent.odgaard(snabel-a)geo.au.dk>, <cct(snabel-a)gfy.ku.dk>, <eboegh(snabel-a)ruc.dk>,

    "Robert Feidenhans'l" <robert(snabel-a)fys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordam(snabel-a)math.ku.dk>,

    "Jan Oskar Jeppesen" <joj(snabel-a)ifk.sdu.dk>,

    "Mogens Vestergaard" <Mogens.Vestergaard(snabel-a)agrsci.dk>,

    "Per Kudsk" <per.kudsk(snabel-a)agrsci.dk>, <sf(snabel-a)farma.ku.dk>,

    "Henrik Stang" <hs(snabel-a)byg.dtu.dk>,

    "Otto A. Nielsen" <oan(snabel-a)transport.dtu.dk>,

    "Michael I. Schwartzbach" <mis(snabel-a)cs.au.dk>,

    "Jakob Stoustrup" <jakob(snabel-a)es.aau.dk>, "Susse Georg" <sg.ioa(snabel-a)cbs.dk>,

    "Anker Jensen" <AJ(snabel-a)kt.dtu.dk>, <dorte.juul.jensen(snabel-a)risoe.dk>,

    "Arendt-Nielsen Lars" <lan(snabel-a)hst.aau.dk>,

    "Susanne Nielsen" <susanne(snabel-a)hst.aau.dk>,

    "Michael Gjedde Palmgren" <palmgren(snabel-a)life.ku.dk>,

    "Harry Boer" <hboer(snabel-a)production.aau.dk>, <no(snabel-a)ime.aau.dk>,

    "Anne Meyer" <am(snabel-a)kt.dtu.dk>,

    "Ove B. Schaffalitzky de Muckadell" <sdm(snabel-a)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    <kjeld.soeballe(snabel-a)as.aaa.dk>,

    "Palle Toft" <Palle.Toft(snabel-a)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Gitte Moos Knudsen" <gitte(snabel-a)nru.dk>,

    "Therese Ovesen" <theroves(snabel-a)rm.dk>,

    "Ole Mogensen" <Ole.Mogensen(snabel-a)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Knud Kragballe" <knudkrag(snabel-a)rm.dk>,

    Birthe Høgh <bhogh(snabel-a)dadlnet.dk>,

    <kbrosen(snabel-a)health.sdu.dk>, <nyvad(snabel-a)odont.au.dk>,

    "Lis Wagner" <lwagner(snabel-a)health.sdu.dk>,

    "Allan Krasnik" <Krasnik(snabel-a)pubhealth.ku.dk>,

    "Pia Haubro Fischer Andersen" <pia(snabel-a)life.ku.dk>,

    Jørgen Lange Thomsen <JThomsen(snabel-a)health.sdu.dk>,

    Dekan Ole Skøtt - Sund-SDU <dekan(snabel-a)health.sdu.dk>,

    "Hanne Marlene Dahl" <hmdahl(snabel-a)ruc.dk>,

    "Ole B. Jensen" <obje(snabel-a)aod.aau.dk>,

    "Bente Rona Jensen" <BRJensen(snabel-a)ifi.ku.dk>,

    "Lone Malmborg" <malmborg(snabel-a)itu.dk>, "Jan Pries-Heje" <janph(snabel-a)ruc.dk>,

    <emmeche(snabel-a)nbi.dk>

Cc: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andj(snabel-a)fi.dk>

Kære Faggrupper

 

Find vedhæftet en invitation til det afsluttende stormøde i forbindelse med placeringsprocessen fra formanden for Fagligt Udvalg, Jørgen Søndergaard.

 

Vi ved godt, at det er et svært tidspunkt for nogle af jer, men vi håber meget, at I vil være i stand til at deltage (eller sende en repræsentant for gruppen), da det er meget vigtigt, at få de sidste tidsskrifter placeret. Efter dette møde skulle vi gerne være færdige med placeringsprocessen, så I kan få de færdige lister ud til godkendelse.

 

Vi vil sende en dagsorden og noget materiale ud umiddelbart før mødet, så den sidste proces kan forløbe så smidigt som muligt.

 

Tilmelding skal ske til Lotte, Karen eller Carl senest den 22. juni 2009

(<mailto:lof(snabel-a)fi.dk>lof(snabel-a)fi.dk, <mailto:kkc(snabel-a)fi.dk>kkc(snabel-a)fi.dk eller <mailto:ccta(snabel-a)fi.dk>ccta(snabel-a)fi.dk)

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lof(snabel-a)fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi(snabel-a)fi.dk

www.fi.dk

 Attachment converted: Invitation.pdf (PDF /«IC») (000FA203)

 


Subject: Materiale til stormødet i morgen

Date: Thu, 25 Jun 2009 15:27:09 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>

To: [ listen over faggruppeformænd jf. ovenfor ]

Cc: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andj(snabel-a)fi.dk>

 

Kære Faggrupperepræsentanter

 

Her får I materialet til stormødet i morgen. Jeg sender det til jer alle, selvom en del af jer har meldt afbud. Materialet består af følgende:

 

1. et excel-regneark, hvor I kan se alle de tidsskrifter som indtil videre er placeret i jeres faggruppe, og de udeståender der er [ Ny liste juni 2009.xlsx ]

2. en vejledning til regnearket [ Vejledning til regnearket [DOK955553].DOC ]

3. en dagsorden for stormødet [ Dagsorden 26.06.09 [DOK955654].DOC ]

 

med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Content-Type: application/octet-stream;  name="Ny liste juni 2009.xlsx"

Content-Type: application/msword; name="Vejledning til regnearket [DOK955553].DOC"

Content-Type: application/msword;  name="Dagsorden 26.06.09 [DOK955654].DOC"

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.