| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hvad tæller en artikel - Om vægtning og point-tabeller

Page history last edited by Claus Emmeche 9 years, 5 months ago

FI (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) vil have, at det nye pointsystem får forskerne til at ændre adfærd. 

Det er underforstået, selvom det ikke er velbegrundet eller nøjere analyseret, at den hidtidige adfærd – før indikatorsystemets indførelse – ikke af FI menes at have været optimal, og at staten derfor må gribe ind og indføre en "bedre" incitamentstruktur. Denne underforståede implikation kan læses ud af de mange notater, der fx ligger på FI's egen side (og kan findes på siderne her). 

 

For universiteternes ledelser bliver det vigtigste spørgsmål sandsynligvis "hvad tæller mest"?

 

Af FI's website fremgår af papiret om styregruppens skema og begrundelse for vægtning (notat af 18. dec. 2008, "Styregruppens beslutning om vægtning af publikationsformer", her) samt opfølgningen herpå, at vægtningen er

 

Publikationsformer
Niveau 1
Niveau 2
Videnskabelige monografier (på forlag, og i bogserier)

5 point

8 point

Videnskabelige artikler i tidsskrifter (periodika, serier, konferenceserier)
1 point
3 point
Videnskabelige artikler i bogserier med ISSN-nummer
1 point
3 point
Videnskabelige artikler i antologier på forlag, udenfor serier

 0,5 point     

    2 point    

 

 

 

 

 

 

 

Doktorafhandlinger og patenter niveauinddeles ikke, og tildeles følgende point:

 

Doktorafhandlinger:
5 point
Patenter: 
1 point

 

(en kopi af denne side fra 11.3.2010, overgangsfasen, se her)

Ovenstående point-fordeling fremgår også af notat fra 31.1.2012 (her).

 

Tilbage til forsiden.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.