| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Hovedområdeopdeling

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years ago

Denne side omhandler spørgsmålet om indikatoren skal opdeles mellem hovedområder (naturvidenskab og teknik, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora).


Se:

 

  • Blogindlæg ved Leif Hansen: "Hvorfor er en humanistisk artikel mere værd end en sundhedsvidenskabelig?", bloggen Forskningsfrihed? d. 12. okt., 2009.
  • Notat af Leif Hansen: Re: Konsekvenser af hovedområdeopdelt basisforskningsbudgetmodel, Memo d. 21. aug. 2009, CBS (word dokument med tilhørende regneark).
  • d. 14/1-2010: Danske Universiteter (DU) reagerer på påvisningen af, at indikatoren ikke er områdeneutral ( jf. Hansen ovenfor, og  Schneider) med en udmelding (se her), som kan læses som en kritik af FI, og som udtrykker DU's bekymring, at det er vigtigt, at "en ny model til fordeling af basismidler både er simpel og gennemskuelig og har legitimitet i forskningsverdenen" (hvad den ikke p.t. har, jf. notatet).

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.