| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Hovedområdeopdeling

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 5 months ago

Denne side omhandler spørgsmålet om indikatoren skal opdeles mellem hovedområder (naturvidenskab og teknik, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora).


Se:

 

  • Blogindlæg ved Leif Hansen: "Hvorfor er en humanistisk artikel mere værd end en sundhedsvidenskabelig?", bloggen Forskningsfrihed? d. 12. okt., 2009.
  • Notat af Leif Hansen: Re: Konsekvenser af hovedområdeopdelt basisforskningsbudgetmodel, Memo d. 21. aug. 2009, CBS (word dokument med tilhørende regneark).
  • d. 14/1-2010: Danske Universiteter (DU) reagerer på påvisningen af, at indikatoren ikke er områdeneutral ( jf. Hansen ovenfor, og  Schneider) med en udmelding (se her), som kan læses som en kritik af FI, og som udtrykker DU's bekymring, at det er vigtigt, at "en ny model til fordeling af basismidler både er simpel og gennemskuelig og har legitimitet i forskningsverdenen" (hvad den ikke p.t. har, jf. notatet).

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.