| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

gr68mail 2009-05-20 kladde til tilbagemelding til FI

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 1 month ago

Date: Wed, 20 May 2009 15:45:23 +0200

To: Maja Horst <mh.lpf(snabela)cbs.dk>, Peter Øhrstrøm <poe(snabela)hum.aau.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thk(snabela)ruc.dk>, Helge Kragh <helge.kragh(snabela)si.au.dk>

From: Claus Emmeche <clausemmeche.work(snabela)gmail.com>

Subject: kladde til tilbagemelding til FI

 

 

Kære alle,

 

her følger vedhæftet en kladde i form af excelarket [ her: 68-retur-v1.xlsx ] fra FI med de ønskede tegn for:

 

  (a) om de tidskrifter, vi (i FI's forslag) er blevet "frataget" i forhold til vores samlede liste er nogle, som er så væsentlige for os (og mindre væsentlige for den anden faggruppe de er foreslået flyttet til) at vi ønsker dem tilbage (se arket "hos andre grupper" de som vi vil beholde og har mærket med "Nej");

 

  (b) om de (meget få) tidskrifter vores faggruppe er foreslået at "modtage" kvalificerer til at vi accepterer disse (arket "Nye", hvor Ud = vi mener det bør tages ud af listen, 100 = til faggruppen "tværgaflige", "Peer r.?" = mit tegn for at vi er i tivl om det er fagfællebedømt.

 

 

ad (a) Det er nyttigt i denne mail at opsummere noget af den mellemliggende korrespondance imellem os:

Tinne skrev

"Derudover er der 6 af vores 2'ere tidskrifter, som jeg ikke kan finde nogensteder i excel-arket:

Journal of the history of the behavioral sciences

Memoirs of the American Mathemtical Society

Proceedings of the London Mathematical Society

Science communication

Studies in History of the language sciences

Transactions of the philosophical society "

min kommentar:

- "Journal of the History of the Behavioral Sciences" er der (som nr. 37 i "beholdt")

- nr 2 hedder "American Mathematical Society. Memoirs" og er gået til matematikerne, jeg har sagt "Nej i skemaet.

- Science communication - den har vi beholdt

- Så er der "Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series 3: Studies in the History of the Language Sciences" som måske = Tinnes 5'te. Og nr. 6 er måske = "American Philosophical Society. Transactions"

 

 

Argumenter for at beholde i gruppe 68, opsummeret fra flere os:

 

Historia Mathematica - Den SKAL tilbage til os. Det er et helt centralt tidsskrift for matematikhistorikere.

 

 

Historiographia Linguistica, - nu er blevet tillagt Lingvistik hvor det prompte - og helt retfærdigt - er blevet anbragt på niveau 1. I lighed med Historia Mathematica hører HL hjemme hos os idet det foruden Journal of the History of the Behavioral Sciences og publikationsserien Studies in the History of Linguistics er det eneste professionelle højniveautidsskrift for sprogvidenskabernes historie, og HL er specialiseret, handler kun om sprogvidenskab i modsætning til Journal of the History of the Behavioral Sciences.

 

 

Higher Education - Denne journal indeholder en meget stor del artikler, der handler om organisering og ledelse af universiteter og er derfor meget relevant for Videnskabsstudier. Det bør i den sammenhæng bemærkes at universiteters funktion er meget tættere koblet til forståelse af vidensproduktion og videnssociologi end til uddannelse i almindelighed (hvilket understreges af at danske universiteter hører under videnskabministeriet og ikke undervisningsministeriet)

 

 

Technology analysis and strategic management - Denne journal ligger solidt indenfor feltet videnskabsstudier og forskningsanalyse. Her fra selvbeskrivelsen: linking the analysis of science and technology with the strategic needs of policy makers and management.

 

Biosocieties - denne journal er forholdsvis nystartet og er netop tænkt som en ny journal indenfor videnskabsstudier. Det er helt afgørende at vi beholder denne journal, da den er central for vores fagfelt.

 

 

Episteme - denne journal har undertitlen 'Journal of social epistemology'. Ifølge the Stanford Encyclopedia of Philosophy er social epistemology 'the study of the social dimensions of knowledge or information' - Dvs meget centralt placeret I feltet videnskabsstudier. Denne journal kan ikke placeres andre steder.

 

 

Prometheus - også helt central for vores felt - jeg citerer fra hjemmesiden: contributions to national and international policy debate relating to technological change, innovation, information economics, and telecommunications and science policy

 

Social epistemology - se kommentarer angående Episteme

 

 

Desuden skal vi tilføje:

- DASTS working paper series (har du et ISSN nummer, Maja?) Sat på i det sidste blad, "tilføjelser".

 

ad (b) M.h.t. bladet "Nye":

- Forskerforum: ud pga manglende fagfællebedømmelse

- Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Aarbok for DKNVS Akademiet og DKNVS Stiftelsen: jeg foreslår overførsel til gruppe 100 (Tværfaglige)

- NIFU STEP: "NIFU STEP er et uavhengig samfunnsvitenskapelig oppdragsinstitutt og finansieres gjennom oppdrag, samt en grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd." Jeg kan ikke se om deres rapporter er peer reviewed men har skrevet og spurgt.

 

 

Denne mail og excel-kladden sørger jeg for at gøre tilgængelig på http://faggruppe68.pbworks.com/ og vil herefter lave en liste med vores faglige bagland, som vi kan skrive til og gøre opmærksom på, at vi sidder og indikerer deres fremtidige autoritative kommunikationskanaler...

 

 

Ovenstående er til jeres kommentar/godkendelse, før jeg respondeder til FI inden deres endelige deadline d. 26/5.

 

 

Bedste hilsner

Claus

 

 

PS

 

Nedenfor dagens reminder fra FI:

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Vi sender jer her en reminder om, at I har deadline på tirsdag d. 26.maj til at aflevere Materialet til placering af tidsskrifter - se mail fra d. 24. april fra Lotte Faurbæk. På nuværende tidspunkt har vi modtaget materialet fra 6 faggrupper.

 

Det er meget vigtigt, at vi får svar fra jer, da det ellers kan betyde, at den meget stramme tidsplan, som vi i fællesskab har udformet, skrider. Det betyder, at I får mindre tid til at udføre andre opgaver.

Hvis vi ikke får svar fra jer, er vi desværre nødt til bruge det materiale, som vi har sendt ud til jer som vores bud på en entydig placering. Det vil vi meget gerne undgå, da det betyder, at det samlede materiale bliver ufuldstændigt.

 

Har I problemer med at arbejde med dokumenterne, problemer med at sende dokumenterne, eller andre spørgsmål, så er I meget velkomne til at henvende jer til os:

 

Lotte Faurbæk

e-mail: <mailto:lof(snabela)fi.dk>lof(snabela)fi.dk

tlf: 33 95 52 59

 

Karen Knudsen Christensen

e-mail: <mailto:kkc(snabela)fi.dk>kkc(snabela)fi.dk

tlf: 3395 5261

 

Carl Christian T. Andersen

e-mail: <mailto:ccta(snabela)fi.dk>ccta(snabela)fi.dk

tlf: 3395 5262

 

Vi er desværre ikke på kontoret fredag d. 22. maj, da hele styrelsen er lukket i Kristi Himmelfartsferien.

 

 

Mange hilsener

 

Lotte, Carl og Karen

 

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkc(snabela)fi.dk>kkc(snabela)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi(snabela)fi.dk>fi(snabela)fi.dk

<mailto:kkc(snabela)fi.dk>

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.