| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

gr68mail 2009-07-30 ff internt om niveaudeling

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 3 months ago

Nedenfor: Kommunikation internt i faggruppen om niveaudeling, sensommer 2009.

(Om hele niveaudelingsprocessen og korrespondancen mellem faggrupperne, se oversigten med links her).


Date: Thu, 30 Jul 2009 22:52:48 +0200

To: Maja Horst <mh.lpfSNABELAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSNABELAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSNABELAhum.aau.dk>, Helge Kragh    <helge.kraghSNABELAsi.au.dk>

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: Fwd: Niveauinddeling

Cc:

 

 

Kære alle,

 

jeg videresender denne nye bunke til jer (se mail fra FI nederst) før jeg fortsætter min ferie her på Mandø. Jeg ville have sendt det fra en cafe i Ribe allerede for et par dage siden men forbindelsen svigtede. Det gav mig mulighed for lige at tænke lidt over materialet. Så jeg har lige et par kommentarer. Måske har I allerede diskuteret noget dette i sidste omgang da Frans var formand - så må I bare sige til.

 

 

Der er en underlighed jeg lige vil lufte. I skrivelsen "Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau 2 [DOK972017].doc" definerer man niveau 2 som 20 % af verdensproduktionen, og siger samtidig, at hvis et tidskrift skal nomineres til niveau 2, skal to kriterier opfyldes. Det andet af disse er ("regel 2") at "Tidsskrifterne på niveau 2 skal tilsammen udgive 20 % af fagets videnskabelige publikationer på verdensplan". Det eneste kriterium der er uafhængig af den arbitrære 20%-grænse er det første (regel 1) at "Tidsskriftet skal opfattes som det ubetinget førende af brede kredse inden for faget og udgive de mest betydningsfulde publikationer fra forskellige landes forskere". Måske er det blot et udslag af FI's forsøg på at være eksplicit og undgå misforståelser. Men under alle omstændigheder kan der vel sagtens tænkes tilfælde, hvor et fagområdes marked af tidskrifter har en struktur, hvor de to "regler" kommer i modstrid så man ikke kan opfylde 20%-reglen uden at karakteristikken i regel 1 bliver misvisende. 

 

De 20 % er 20% af antallet af artikler, ikke antallet af tidskrifter. Antag nu, for at tage et tænkt eksempel, at en faggruppe ialt har 100 tidskrifter, men de 20 bedste af disse er også er de 20 hyppigst udkommende, og de udgiver både det allerbedste og en del mere tvivlsomt materiale, og disse 20 udgiver tilsammen 40% af alle artikler indenfor hele fagområdet. Faggruppen vil så skulle vælge ca. 10 af disse som niveau 2. 

 

Regnearkets øverste tal er fremkommet således: de 36,5 % fremkommer ved at se hvor stor en andel, som niveau-2 artiklers samlede antal artikler over 3 år (nemlig 6003 stk så vidt jeg kan tælle) udgør af den totale verdensproduktion dvs. alle artikler over samme 3 år (nemlig 16436 stk). FI vil have, at dette tal skal være 20%. Dvs. FI siger, at vi har for mange tidskrifter i niveau-2.

 

Og ikke nok med det: FI vil også af en eller anden grund helst have, at de 20% genspejles i de artikler, der kan føres tilbage til danske forfattere. (Jeg synes ikke vi uden videre skal acceptere dette som et fornuftigt krav). Som det er nu er dette tal 83,3% (som er den andel de 35 stk. danske niveau-2 artikler udgør af det totale antal danske artikler nemlig 42 stk.).

 

FI kommenterer problematikken i samme skrivelse:

"I år findes der også oplysninger om de danske publiceringer. De bør anvendes som en del af overvågningen af, at nomineringen til niveau 2 ikke er biased til gunst for særlige danske publiceringsmønstre. Derfor bør det give anledning til en kritisk granskning både i faggruppen og i Fagligt udvalg, hvis andelen af danske publiceringer i niveau 2 tidsskrifter er væsentligt højere end 20 pct."

 Det må jo betyde, at danske forskere indenfor en bestemt faggruppe, helst ikke må være for gode og "i verdensklasse", thi da vil de jo overstige 20%-andelen af danske publiceringer i niveau 2 !? Måske er det mig der har misforstået noget.

 

Sagt m.a.o.: FI beskylder (bl.a.) faggruppe 68 for en nominering, der er biased til fordel for danske publiceringsmønstre. Vi har ikke lavet en objektiv nominering, den er skæv og giver en fordel hjemmefødninge.

 

 

En anden bemærkninger til regnearket, mht. kolonne D ("Artikler verden 3 år: Det samlede antal artikler, der er udgivet i tidsskriftet de seneste tre år. Tallet danner baggrund for beregningen af verdensproduktionen.") er mange tal pr. default skønnet til 40 stk. over de tre år, så vidt jeg kan se, formodentligt fordi man har manglet eksakte data. Det drejer sig om 136 af de 224 tidskrifter i vores faggruppe (= 60,7 %) som er givet dette skøn. Dette behæfter de ovenfor omtalte procenttal med en vis usikkerhed.

 

Jeg vil gerne høre, om I også mener, at vi skal rejse disse spørgsmål dels overfor de andre faggrupper, dels overfor FI. Jeg skal gerne gå videre med det.

 

Vores øvrige procedure, hvis vi kunne se bort fra de omtalte problemer og acceptere præmissen om at vi allerede har for mange tidskrifter i niveau 2 (men gør vi det?) - ville være først 1) at opstille en intern liste af tidskrifter, der af os opfattes nogen vi evt. kan degradere fra niveau 2 til 1, og 2) herefter at lægge til og trække fra så vi opnår at være tæt på 20%-grænsen som FI ønsker; og 3) kommunikere denne til vores faglige bagland.

 

Jeg er spændt på jeres kommentarer. Jeg er tilbage igen på pinden (og en bedre forbindelse) den 3/8. Fortsat god sommer!

 

Bedste hilsner

Claus 

 

 

From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Fri, 24 Jul 2009 15:14:04 +0200

Subject: Niveauinddeling

Thread-Topic: Niveauinddeling

 

Kære Faggruppeformand

 

Nu starter niveauinddelingsprocessen.

 

Der er 2 måder at lave niveauinddelingen på: Ved hjæp af det vedhæftede regneark eller gennem web-interfacet. Med denne mail får I følgende materiale:

1. Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau

2. Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling

3. Vejledning i brug af web-interface til niveauinddeling

4. Faggruppens regneark

 

Det første notat beskriver de generelle retningslinjer for at nominere et tidsskrift til niveau 2. De vil for de fleste af jer være velkendte fra sidste år. Tidsskrifter som kan komme på niveau 2 skal være de absolut førende inden for faget, og tilsammen udgøre 20% af verdensproduktionen.

 

I år har vi fået udarbejdet regneark, som kan bruges internt i gruppen til at koordinere niveauinddelingen. Regnearket er skræddersyet til jeres gruppe og viser de tidsskrifter, som er placeret hos jeres gruppe. I kan lave niveauinddelingen i regnearket, hvor I kan se, hvordan procentsatserne ændres, når I ændrer niveauet for et tidsskrift. Regnearket skal IKKE sendes ind til os. Det er til jeres eget interne brug i gruppen. Den endelige niveauinddeling skal indtastes i web-interfacet under alle omstændigheder. Vi anbefaler, at I indtaster jeres niveauinddeling i web-interfacet inden den 1. september. På den måde giver I andre faggrupper mulighed for at se jeres niveauinddeling i web-interfacet, ligesom I vil kunne se de andre gruppers niveauinddeling.

 

Web-interfacet har i år fået tilført nogle flere funktioner. De er beskrevet nærmere i vejledningen, så her skal blot nævnes nogle få: Man kan udskrive sin liste i excel-format fra web-interfacet, man kan se andre gruppers niveauinddeling, og der er flere oplysninger om tidsskrifterne, herunder oplysninger fra Journal Citation Reports. Den endelige niveauinddeling skal indtastes i web-interfacet ligesom sidste år.

 

Deadline for níveauinddeling er tirsdag den 15. september kl. 23:59

 

Efter denne deadline vil det ikke være muligt for jer at ændre mere på niveauinddelingen.

 

I kommer ind i web-interfacet ved hjælpe af dette link:

 

<http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin

 

Første gang I går ind på denne side, skal I bede om at få et password. Proceduren er nærmere beskrevet i Vejledning i brug af web-interface til niveauinddeling. Det vil blive sendt til jeres e-mail-adresse og er personligt for hver enkelt. Det vil sige, at i år har alle medlemmer af faggruppen mulighed for at få et individuelt password til web-interfacet. Vi vil bede jer, om at informere jeres gruppemedlemmer om dette.

 

 

Ellers er det bare at gå i gang. Hvis vi kan være behjælpelige med noget, må I endelig sige til.

 

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Faurbæk, <mailto:lofSNABELAfi.dk>lofSNABELAfi.dk

Karen Knudsen Christensen, <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

Carl Christian T. Andersen, <mailto:cctaSNABELAfi.dk>cctaSNABELAfi.dk

 

 

 

 

Content-Description: 68.xlsx

Content-Description: Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [DOK971690].DOC

Content-Description: Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau 2 [DOK972017].DOC

Content-Description: Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling [DOK977755].DOC


Her følger uddrag af respons m.v. fra de øvrige medlemmer af faggruppe68.


From: [medlem1]

To:  [øvrige i faggruppen]

Date: Wed, 5 Aug 2009 16:49

Subject: SV: Re: Niveauinddeling

 

Kære Claus og andre

 

Jeg beklager at jeg ikke har svaret før – har været druknet i en masse ting lige her efter ferien. Men jeg synes at dit notat er meget, meget kærkomment og på en fin måde illustrerer problemerne. Jeg er ikke sikker på at jeg helt forstår det danske tal: er det udregnet sådan at man har set hvor meget danskere publicerer og så udregnet hvor stor en del af det, der falder i niveau 2 tidsskrifterne. I så fald kan man jo slet ikke bruge 20% grænsen til noget som helst – det ville jo betyde at gode tidsskrifter automatisk skal vurderes som dårligere hvis de publicerer relativt flere danske artikler – sikke noget forbandet ævl (for nu at tale lige ud af posen…) – så tusind tak for indsatsen! Jeg er på vej på konference, men skal nok forsøge at svare på de andre mails hurtigt!

 

[underskrift]


Date: Wed, 5 Aug 2009 17:08

To: [alle i gruppen]

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: Re: SV: Re: Niveauinddeling

 

Kære [medlem1] & alle,

det danske tal: 83,3% er den andel som de 35 stk. danske niveau-2 artikler indenfor vores fagområde for 2008 udgør af det totale antal danske artikler artikler i "vores" tidskrifter (niveau 1 + 2) nemlig 42 stk. Men dette beror altså kun på opgørelse for et enkelt år og er jo behæftet med stor statistisk usikkerhed.

Jeg er helt enig i din analyse (med konklusionen ævl) :-)

Bedste hilsner

Claus

 


From: [medlem1]

To:  [alle i gruppen]

Date: Wed, 5 Aug 2009 18:28

Subject: RE: Niveauinddeling

 

kære alle

Undskyld at jeg udtrykker mig i mange mails, men jeg fik jo lige en eftertanke: Jeg synes den udregning af danske publiceringsmønstre har en meget bekymrende grad af mistænkeliggørelse af vores ekspertise. Enten beder de os som fagfolk om at vurdere hvilke tidsskrifter, der er de førende - og så stoler de på det - eller også lader de være. Vi kan ikke påtage os at vurdere efter hvor danskere publicerer. Det er jo meget muligt at danskere - netop på grund af denne øvelse - for fremtiden vil satse meget stærkt på at publicere i niveau 2 tidsskrifter og derfor ikke vil publicere så mange niveau 1 artikler.

[underskrift]


 

Date: Sun, 16 Aug 2009 11:54:05 +0200

To: Maja Horst <mh.lpfSNABELAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSNABELAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSNABELAhum.aau.dk>, Helge Kragh      <helge.kraghSNABELAsi.au.dk>

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: Fwd: Svar på Claus Emmeches mail

 

 

Kære alle,

 

her er en opdatering. I torsdags udsendte FI et svar på det notat, vi lavede (som kritiserede de fejlagtige tal i listerne og tanken om kontrol for national publikationsbias).

 

Jeg har endnu ikke set nøjere på FI's svar, men I skal selvfølgelig have det.

 

Foruden de tre videresendte vedhæftede filer også en omformateret af "Fra-FI-fg68-d13aug2009" fra .xlsx til .xls, da jeg mener at huske at der var vrøvl med det format sidst.

 

Endelig, nederst i denne mail, intern korrespondance med to andre faggruppeformænd, ang. respons på FI's seneste udmelding.

 

Jeg er lidt i tvivl om hvordan vi skal reagere herfra vores faggruppe, men er enig i at vi bør være kritisk-konstruktive.

 

Bedste hilsner

Claus

 

 

From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Thu, 13 Aug 2009 17:13:24 +0200

Subject: Svar på Claus Emmeches mail

 

 

Kære Faggruppeformand

 

Fagligt Udvalg har nu behandlet Claus Emmeches og andre faggruppers reaktioner på niveauinddelingsprocessen. Fagligt Udvalg er glade for, at faggrupperne har reageret, og har forståelse for, at der er et ønske om at få bedre data at arbejde udfra.

 

Vi har på den baggrund foretaget en stikprøvekontrol, og fundet, at der er tilfælde, hvor antallet artikler er misvisende. Problemet er ikke tilstede i de tidsskrifter, hvor vi har trukket data fra ISI Web of Science, her har vi sikre tal for den del af artiklerne, som er videnskabelige. Problemet er derfor i udgangspunktet marginalt i fag, som er godt dækket af ISI (naturvidenskab og sundshedsvidenskab), men det kan være større i fag med mange tidsskrifter udenfor ISI (humaniora, samfundsvidenskab og ingeniørvidenskab). 

 

Derfor har Fagligt Udvalg besluttet at foretage en genberegning af tidsskrifternes verdensproduktion. Men vi kan ikke nå at efterkontrollere samtlige tidsskrifter i denne runde. Derfor foreslår vi, at I markerer de tidsskrifter, som I har en mistanke om kan være alvorligt fejlbehæftede mht. antal artikler, og som i størst grad påvirker beregningen af andelen på niveau 2, så vi kan efterkontrollere data for disse. Efterfølgende vil vi arbejde på at forbedre verdensproduktionstallene for alle tidsskrifter.

 

I kan læse et uddybende svar i det vedlagte dokument "Brev til faggrupperne". 

 

Genberegning

Hvis I ønsker at få foretaget en genberegning, så skal I åbne dokumentet dokumentet "Fremgangsmåde", og den vedlagte excel fil.

 

Frist for indsendelse af excel filen er senest mandag d. 24. august 2009  kl. 8 

  

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til indholdet af mailen, så er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet i FI.

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk>http://www.fi.dk

 


 

 

From: Maja Horst <mh.lpfSNABELAcbs.dk>

To:  Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen

      <thkSNABELAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSNABELAhum.aau.dk>, "Helge

 Kragh" <helge.kraghSNABELAsi.au.dk>

Date: Sun, 16 Aug 2009 13:32:14 +0200

Subject: RE: Svar på Claus Emmeches mail

 

 

Kære Claus

Tusind tak igen fordi du har rejst denne problematik. Da jeg havde læst denne sidste mail lavede jeg en hurtig stikprøvekontrol på 4 tidsskrifter, jeg kender lidt til og resultatet var følgende:

 

Science and Public Policy - FI angiver 213 artikler pr. år - der er ca. 60 pr. år

Biosocieties - FI angiver 132 artikler pr. år - der er ca. 16 pr. år

Perspectives on Science - FI angiver 66 artikler pr. år - der er ca. 16 pr. år

Bulletin of Science, Technology and Society - FI angiver 178 artikler pr. år - der er ca. 49 pr. år

 

Det er jo helt horibelt, så forkert deres tal er. Problemet er dog, at når vi får rettet disse ting, vil det give et endnu højere DANSK-20%, da 3 danske artikler i Science and Public Policy selvfølglig tæller mere nu.

 

Jeg mener dog at vi må argumentere for at vi primært tager stilling til 20 % reglen. Det er rigtigt at der ikke er nogen, der kan sige at de førende tidsskrifter præcis bør udgøre 20 % af verdensproduktionen - men vi er vel alle sammen enige om at det vi i praksis prioriterer er de 20% bedste tidsskrifter... hvordan vi så ellers skal kunne sammenligne pærer og æbler i et totalt interdisciplinært felt.

 

Med hensyn til DANSK 20% reglen, så synes jeg simpelt hen den er for langt ude. Det betyder jo i praksis at danske forskere ikke må orientere sig mod de bedste tidsskrifter. Man kan jo prioritere om man vil forsøge at lave få artikler, der publiceres i meget anerkendte tidsskrifter - eller flere artikler, der så til gengæld publiceres i mindre prestigiøse tidsskrifter, hvor rejection rate ikke er så høj. Men det valg har man altså ikke længere som forsker - man skal producere højst 20 % høj-kvalitets-artikler - ellers gør man hele fagfeltet (eller i hvert fald faggruppen) utroværdige.

 

Jeg vil derfor opfordre til at vi hver for sig checker ca 4 af de vigtigste tidsskrifter på listen som vi kender til i løbet af de næste dage og at vi dernæst gør FI opmærksom på at vores faggruppe ikke kan bruge de tal, som de i første omgang har sendt ud til vores gruppe 2 definering.

 

Uafhængigt at dette synes jeg at vi stort set skal se bort fra DANSK 20% reglen i vores prioritering, bortset selvfølgelig fra at vi nok er nødt til at have meget gode argumenter, hvis vi nominerer danske tidsskrifter til gruppe 2, hvor mange danskere publicerer (det bliver i hvert fald problematisk, hvis vi selv sidder i redaktør paneler). Hvis vi derefter får underkendt vores arbejde pga DANSK 20% reglen, så synes jeg at vi må se på konsekvenserne til den tid.

 

kh maja

 


Date: Sun, 6 Sep 2009 21:47:00 +0200

To: Maja Horst <mh.lpfSNABELAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSNABELAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSNABELAhum.aau.dk>, "Helge Kragh" <helge.kraghSNABELAsi.au.dk>

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELANBI.DK>

Subject: niveaudelingen siden sidst

 

Kære Maja, Tinne, Peter og Helge.

 

Hermed en opfølgning på vores seneste udvekslinger, og lidt om hvad der er sket siden sidst. Som Majas mail af 16/8 klart påpegede, er de tal på listerne, der ligger til grund for beregningen af verdensproduktionen fejlbehæftede. Mange grupper gjorde i august opmærksom på dette over for FI, og det er en efterhånden lang historie, men hvis I er interesseret i detaljerne er hele diskussionen om niveaudelingsprocessen mellem faggrupperne og FI er opsamlet på de sider der gives en oversigt over her:

http://faggruppe68.pbworks.com/faggruppe+68+-+diverse+nyt

 

Resultatet mht. niveaudeling af fællesmødet d. 24/8 hvor jeg deltog blev en beslutning om at de faggrupper (herunder vores) som har under 50% ISI-registrerede tidskrifter, får lov til at vælge at regulere (nedgradere) niveau-1 til niveau-2 tidskrifter ikke efter antal artikler (verdensproduktionen) men efter antal tidskrifter - dvs. således at kun 20% af antallet af tidskrifter ligger på niveau-2. (Gælder blot som en nødregel for dette år. FI har lovet at fremskaffe mere korrekt datamateriale næste år.) Dette letter vores proces nu, da det vil betyde et mindre antal tidskrifter at nedgradere.

 

Opgaven for os nu er således at blive enige om hvilke tidskrifter på vores liste, vi skal nedgradere.

Vi har p.t. 225 tidskrifter, heraf 77 på niveau 2.  20% af 225 er 45, det antal vi skal lande på. Af de 77 skal vi altså nedgradere 32. Jeg foreslår denne procedure:

 

Jeg har for letheds skyld samlet de 77 på niveau 2 i de to vedhæftede filer, taget fra den samlede liste vi fik fra FI d. 24/7. Af disse koncentrerer vi os om at udvælge til nedgradering

  (a) de, som ikke har impact-factor tal, samt

  (b) de, som ingen danskere de sidste tre år har publiceret i

(disse to parametre fremgår af tabellen - se nederste linie). Til understøtning af (b) kan siges, at FI har blødt op på det helt urimelige krav om "kontrollere for danske publikationsbias" til fordel for tidskrifter på niveau-2 som danskere hyppigt publicere i.

 

Jeg har ud fra disse pejlemærker rent forsøgsvist og lettere hastigt udpeget 32 som vi kunne ændre fra niveau 2 til 1, markeret med "1" i den gule kolonne H i filen "de77niveau2_CEforslag.xlsx".

Jeg vil derfor bede jer se på listen: I kan enten bruge omtalte fil "de77niveau2_CEforslag.xlsx" til at markere uenighed ved at ændre i den, eller benytte filen "tilFG68-de77niveau2.xlsx" som er magen til den første men uden mine forslag, og så blot udfylde denne ved at sætte jeres egne 32 1-taller i den gule kolonne - og herefter sende den ændrede eller nyudfyldte fil tilbage til mig.

Da tidsfristen for vores niveaudeling er den 15. september, og jeg på FI's webinterface for listerne selv skal indtaste vores forslag, ville det være fint, hvis I kunne nå at se på det, så jeg senest torsdag den 10. sept. har jeres første tilbagemelding. Så har vi endnu nogle dage til at afklare evt. uenigheder.

 

Bedste hilsner

Claus

ps: de to filer er også vedhæftet i et måske mere læsbart xls-format. [ de77niveau2_CEforslag.xlstilFG68-de77niveau2.xls ]


Date: Sun, 06 Sep 2009 22:56:25 +0200

From: Tinne Hoff Kjeldsen 

To: Claus Emmeche 

Subject: Re: niveaudelingen siden sidst

 

Kære Claus,

 

Jeg kiggede hurtigt filen "de77niveau2_CEforslag.xlsx" igennem og kunne ikke finde Historia Mathematica, som er et af de førende internationale tidsskrifter for matematikhistorie, og som vi sidste gang nominerede til niveau 2 - ved du, hvad der er blevet af det?

 

Jeg går materialet igennem i morgen eller på tisdag og sammenligner med runden sidste år.

 

De bedste hilsner,

Tinne


From: Maja Horst

To:  Claus Emmeche, Tinne Hoff Kjeldsen, Peter Øhrstrøm, Helge Kragh

Date: Mon, 7 Sep 2009 08:11:11 +0200

Subject: RE: niveaudelingen siden sidst

 

Kære Claus og jer andre

Super godt arbejde Claus. Jeg har lige skimmet listen, og jeg har ikke nogen indvendinger til dine prioriteringer.

bedste hilsner

maja


Date: Mon, 7 Sep 2009 08:27:16 +0200

To: Tinne Hoff Kjeldsen

From: Claus Emmeche

Subject: Re: niveaudelingen siden sidst - Historia Mathematica

 

 

Kære Tinne,

jeg synes slet ikke jeg kan se tidskriftet optræde i nogen af de excelark med lister, som jeg har været i berøring med siden jeg selv kom med i faggruppen, det er da mystisk hvis det bare skulle være forsvundet fra en tidligere liste!?

bedste hilsner

Claus


Date: Mon, 07 Sep 2009 08:46:12 +0200

From: Tinne Hoff Kjeldsen

To: Claus Emmeche

Subject: Re: niveaudelingen siden sidst - Historia Mathematica

Kære Claus,

Det var et af de tidsskrifter, som vi insisterede på skulle høre til hos os og ikke hos og ikke i matematikgruppen. Jeg tror det på et tidspunkt blev placeret i matematikgruppen, da FI lavede entydig tilhørsforhold af tidsskrifter. I vores korrespondcen fra maj måned (hvis du går tilbage i e-mailkorrespondancen kan du finde det - ellers kan jeg forwarde dig mailen efter frokost), var et af punkterne at Historia Mathematica skulle tilbage til os - og det regnede jeg med var i orden. Det er helt essentielt for matematikhistorie på internationalt plan - og det ER klart et niveau 2 tidsskrift.

Kh.-Tinne


Date: Mon, 7 Sep 2009 10:37:51 +0200

To: Tinne Hoff Kjeldsen <thksnabelaruc.dk>

From: Claus Emmeche <emmechenabelanbi.dk>

Subject: Re: niveaudelingen siden sidst - Historia Mathematica

Kære Tinne,

du har ret - du nævnte Historia Mathematica i din mail af 11/5. Jeg kan ikke forklare at det ikke er kommet med. Jeg var til mødet i FI den 26/6 (som jeg refererede til jer om d. 30/6) men så vidt jeg kan se af mine notater var det ikke med her. Det er nok mig, der har begået en fejl og glemt at få det med i forhandlingen om afgrænsningen mellem grupperne. Det er jeg virkelig ked af.

Jeg har lige været inde på webinterfacet og set, at det stadig er hos matematikerne (faggruppe 30). Jeg kan se på webinterfacet, at de har foretaget deres ændrede nivea-deling nu (da de nu i modstæning til før juli er nede under 20% af verdensproduktionen mht. niveau-2 tidskrifter), og at Historia Mathematica stadig hos dem er et niveau-2 tidskrift. Det er så den gode nyhed.

Jeg beklager at fejlen sikkert er min. Men da matematikerne i faggruppe 30 allerede har det som et niveau-2 tidskrift på listen mener jeg det mest hensigtsmæssige er, at vi lader det blive hos dem. Ellers skal vi have dispensation fra FI til at omrokere et tidskrift (og den proces afsluttedes allerede sidst i juni) og yderligere skal vi så hive endnu et niveau-2 tidskrift ud af vores egen liste for at få plads til Historia Mathematica. Alt andet lige er det altså en fordel at det ligger hos matematikerne på niveau 2, selvom dette bestemt ikke er tilsigtet for mit vedkommende, og selvom det fagligt set hører til hos os. Og det eneste som tæller mht. reel pointgivning er jo ikke hvikle faggrupper tidskriftet ligger hos, men om det er i det ene eller andet niveau.

Bedste hilsner

Claus

PS

jeg vedhæfter matematikernes liste her, downloadet fra webinterfacet.


Date: Mon, 07 Sep 2009 13:53:37 +0200

From: Tinne Hoff Kjeldsen

To: Claus Emmeche

Cc: Maja Horst, Tinne Hoff Kjeldsen, Peter Ã∞˲hrstrÃ∞¸m , Helge Kragh

Subject: Re: niveaudelingen siden sidst - Historia Mathematica

Kære Claus og jer andre,

Bortset fra at jeg er lidt bekymret over, at historia mathematica ikke er på vores liste, jvf. vores diskussioner i maj måned, så har jeg ligesom Maja ingen indvendiger til Claus' prioritieringer - godt arbejde! Angående Historia Mathematica, så er det, som du skriver Claus, ikke det store problem lige pt., fordi matematikerne har placeret det på niveau 2, hvor det også helt klart hører hjemme, og så længe de ikke laver om på det, er der ingen problemer. Jeg vil dog fortsat slå til lyd for, at vi skal holde øje med det, og bede om at få det flyttet over til os, når lejligheden byder sig.

De bedste hilsner,

Tinne

 


Fortsættes (af hensyn til filhåndtering på dette site) på filen

http://faggruppe68.pbworks.com/gr68mail-2009-internt-om-niveaudeling2

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.