| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Claus Emmeche 4 years, 2 months ago

Faggruppe 68 - information om den bibliometriske forskningsindikator

 

Introduktion og formål med dette website:  se her

 

Om indikatorens pointsystem:  se her

 

Fordele og ulemper ved indikatoren:  se her

 

Seneste nyt om indikatoren:  se her

 

Om faggruppe 68: se her

 

 

 

 

Materiale her på websitet

benyt mapper og sider i Navigator i højre side, mærket med datoer, eller benyt den kronologiske liste i Seneste nyt: en kronologisk og aktuel oversigt over udviklingen af indikatoren generelt, om nyt særligt for fagruppe 68, samt henvisninger til diverse litteratur. 

 

 

 

Medlemmer af faggruppe 68 (Videnskabsstudier og Forskningsanalyse):

Claus Emmeche, Kristian H. Nielsen, Bent Meier Sørensen, Klaus Frovin, Peter Øhrstrøm, Jesper Wiborg Schneider, Jeppe Nicolaisen (kontaktoplysninger)

 

 

Henvendelser om siden her

til Claus Emmeche, formand for faggruppe 68 siden medio april 2009. Email: cemmeche [snabela] ind.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note af 15. sept. 2010: Følg med i det nyeste ved at benytte linket ovenfor.

Teksten herunder er fra 2009 og tidligere.

 

- fra Faggrupperne:

  • Aktuelt notat samler op på faggruppernes holdning og forbehold ("Mareridt, damage control,  eller forskningsrelevante kvalitetskriterier? - Notat om faggruppernes forbehold overfor den bibliometriske forskningsindikator efter niveaudelingsprocessen og indtastning af tidskriftlisterne pr. 15/9-2009"): her. Se svar her, mail fra FI af 7/10-2009.

 

- fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI): 

  • om spørgsmålet om danske forlag og konsekvenserne for især humaniora og samfundsvidenskab hvis forlagsudgivelser på dansk underprioriteres i den bibliometriske forskningsindikator: se her.
  • aktuel tidsplan (fra FI) for placeringsprocessen og niveauinddelingsprocessen  (revideret efter stormødet den 17. april 2009): [Proces- og tidsplan for 2009, revideret2 - 1 [DOK896469].DOC]
  • aktuel liste over faggrupperne og deres medlemmer på ministeriets side (her).
  • vægtning: hvor mange point skal tildeles en publikation af en given type? Se "Styregruppens beslutning om vægtning af publikationsformer" af 18/12-2008 på FI's site her.

 

- fra lokale danske universiteter

  • materiale til belysning af virkninger af forskningsindikatoren lokalt, se under mappen "lokale forhold"

 

 

Eksterne links:

Forklaring og baggrund, vedrørende indikatoren generelt:

 

 

Den aktuelle liste over andre faggruppers medlemmer findes her.

Dette workspace opdateres ikke længere.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.