| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

fra faggruppe 68 til FI 2009-06-22

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 1 month ago

Date: Mon, 22 Jun 2009 14:17:22 +0200

To: Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>,

From: Claus Emmeche <clausemmeche.work(snabel-a)gmail.com>

Subject: Re: Endelige lister til ny gruppefordeling

Cc: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>, "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>

X-Attachments:977525: Ennygrford-fra-fg68-220609.xlsx

 

Kære Lotte Faurbæk, 

 

hermed tilbagemeldingen fra faggruppe 68. Vi har gennemgået de i vejledningen nævnte punkter, og enkelte steder har vi tilføjet begrundelser i form af kommentarer i det vedhæftede excelark [Ennygrford-fra-fg68-220609.xlsx] ved de enkelte tidskrifter.

 

 

Med venlig hilsen

Claus Emmeche

 

 

 

At 13:53 +0200 30/05/09, Lotte Faurbæk wrote:

Kære Faggrupper

 

Nu skulle listerne være i orden. Vi er frygteligt kede af det og ærgelige over, at der var fejl i dem, vi sendte ud først. Sådan noget må bare ikke ske. Da det nu alligevel skete, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke formanden for gruppe 25 for hurtig reaktion og tilbagemelding, så vi kunne få rettet fejlene så hurtigt, som muligt.

 

Vi beklager meget, hvis det har forsinket jeres proces.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

E-mail: <>lof(snabel-a)fi.dk

tlf: 3395 52 59

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

<http://www.fi.dk>www.fi.dk

 

 

 

Content-Type: application/msword;

    name="Vejledning til ny gruppefordeling DOK929318.DOC"

    name="Endelig ny gruppefordeling.xlsx"

 


Date: Tue, 23 Jun 2009 08:57:59 +0200

To: Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>

From: Claus Emmeche <clausemmeche.work(snabel-a)gmail.com>

Subject: Fwd: RE: Technology Analysis & Strategic Management

Cc: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>, "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>

 

 

Kære Lotte Faurbæk,

  

Et lille supplement til det jeg fremsendte i går pga. af en meddelelse, jeg først modtog efter fremsendelsen:

  

Angående tidskriftet Technology Analysis & Strategic Management har jeg nu modtaget nedenstående mail fra faggruppe 45 som siger ok til en flytning til faggruppe 68. Tidskriftet var opført på arket "delte meninger".

  

Med venlig hilsen

Claus Emmeche

 

 

Subject: RE: Technology Analysis & Strategic Management

Date: Mon, 22 Jun 2009 15:38:51 +0200

From: "Harry Boer" <hboer(snabel-a)production.aau.dk>

To: "Claus Emmeche" <clausemmeche.work(snabel-a)gmail.com>

 

 

Hi Claus,

 

Sure, no problem!!

 

Kind regards,

 

 

H.

 

From: Claus Emmeche

Sent: 19 June 2009 14:40

To: Harry Boer

Subject: Technology Analysis & Strategic Management

 

Kære Harry Boer,

 

jeg skriver til dig i din egenskab af formand for faggruppe 45. Vores faglige bagland har foreslået at følgende tidskrift skrives på listen for faggruppe 68 (Videnskabsstudier og forskningsanalyse), som jeg er formand for: Technology Analysis & Strategic Management

 

Det var vist oprindeligt i jeres faggruppe 45 (45. System- og teknologiudvikling, serviceudvikling og facilities management, entreprenørforskning)

 

Kan I gå med til en flytning?

 

Venlige hilsner

Claus

 

ps:

 

Her er fra deres website

Technology Analysis & Strategic Management

Print ISSN: 0953-7325

Aims & Scope

2007 Impact Factor: 0.638

Ranking: 58/81 (Management)

© Thomson ISI Journal Citation Reports 2008

 

Technology Analysis & Strategic Management is an international research journal, linking the analysis of science and technology with the strategic needs of policy makers and management. The journal presents research on the analysis and assessment of technologies, their potentialities and impacts, and the development of methodological tools for the identification and analysis of key scientific and technological developments.

 

The scope of the journal extends from technological issues and questions at the corporate and organizational level, through the intermediate levels of the firm and state/national capabilities and supranational capabilities, as far as issues of technological geopolitics. Technology Analysis & Strategic Management also promotes strategic thinking about how science and technology can be exploited industrially.

 

Peer Review Policy:

All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by two anonymous referees.

 

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.