| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

fra faggruppe68 til FI 2009-05-25

Page history last edited by Claus Emmeche 15 years ago

Date: Mon, 25 May 2009 22:27:59 +0200

To: Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>

From: Claus Emmeche <emmeche(snabel-a)nbi.dk>

Subject: Re: Reminder: Sidste frist for regneark i morgen!

Cc: "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>, "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>

X-Attachments: 68-retur-v2.xlsx:

 

 

Kære Lotte Faurbæk,

 

 

tak for din reminder. Hermed tilbagemeldingen fra Faggruppe 68. [vedhæftet: 68-retur-v2.xlsx ]

 

 

Kommentarer til arkene:

  (a) om de tidskrifter, vi er blevet "frataget" i forhold til vores samlede liste er nogle, som er så væsentlige for os (og, skønner vi, mindre væsentlige for den anden faggruppe de er foreslået flyttet til) at vi ønsker dem tilbage;

  (b) om de (meget få) tidskrifter vores faggruppe er foreslået at "modtage" kvalificerer til at vi accepterer disse (arket "Nye", hvor Ud = vi mener det bør tages ud af listen, 100 = til faggruppen "tværfaflige", "Peer r.?" = vi er i tivl om det er fagfællebedømt.

 

 

ad (a) kommentarer mhp at beholde i gruppe 68:

 

American Mathematical Society. Memoirs - er gået til matematikerne, vi mener det bør være i gruppe 68.

 

 

Historia Mathematica - Den SKAL tilbage til os. Det er et helt centralt tidsskrift for matematikhistorikere.

 

 

Historiographia Linguistica, - nu er blevet tillagt Lingvistik. I lighed med Historia Mathematica hører HL hjemme hos os idet det foruden Journal of the History of the Behavioral Sciences og publikationsserien Studies in the History of Linguistics er det eneste professionelle højniveautidsskrift for sprogvidenskabernes historie, og HL er specialiseret, handler kun om sprogvidenskab i modsætning til Journal of the History of the Behavioral Sciences.

 

 

Higher Education - Denne journal indeholder en meget stor del artikler, der handler om organisering og ledelse af universiteter og er derfor meget relevant for Videnskabsstudier. Det bør i den sammenhæng bemærkes at universiteters funktion er meget tættere koblet til forståelse af vidensproduktion og videnssociologi end til uddannelse i almindelighed (hvilket understreges af at danske universiteter hører under videnskabministeriet og ikke undervisningsministeriet)

 

 

Technology analysis and strategic management - Denne journal ligger solidt indenfor feltet videnskabsstudier og forskningsanalyse. Her fra selvbeskrivelsen: linking the analysis of science and technology with the strategic needs of policy makers and management.

 

 

Biosocieties - denne journal er forholdsvis nystartet og er netop tænkt som en ny journal indenfor videnskabsstudier. Det er helt afgørende at vi beholder denne journal, da den er central for vores fagfelt.

 

 

Episteme - denne journal har undertitlen 'Journal of social epistemology'. Ifølge the Stanford Encyclopedia of Philosophy er social epistemology 'the study of the social dimensions of knowledge or information' - Dvs meget centralt placeret I feltet videnskabsstudier. Denne journal kan ikke placeres andre steder.

 

 

Prometheus - også helt central for vores felt - jeg citerer fra hjemmesiden: contributions to national and international policy debate relating to technological change, innovation, information economics, and telecommunications and science policy

 

Social epistemology - se kommentarer angående Episteme

 

 

ad (b) M.h.t. bladet "Nye":

- Forskerforum: ud pga manglende fagfællebedømmelse

- Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Aarbok for DKNVS Akademiet og DKNVS Stiftelsen: vi foreslår overførsel til gruppe 100 (Tværfaglige)

- NIFU STEP: "NIFU STEP er et uavhengig samfunnsvitenskapelig oppdragsinstitutt og finansieres gjennom oppdrag, samt en grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd." Vi kan ikke se om deres rapporter er peer reviewed.

 

 

Desuden har vi tilføjet:

- STS Encounters - DASTS working paper series

 

 

 

Med venlig hilsen

Claus Emmeche

 

 

 

At 16:16 +0200 25/05/09, Lotte Faurbæk wrote:

Kære faggrupper

 

Jeg skriver til jer, fordi jeg endnu ikke har modtaget udfyldte regneark fra jer endnu. Jeg skal blot minde om, at deadline er i morgen den 26. maj 2009.

 

Hvis vi ikke har modtaget jeres regneark i morgen, vil det desværre betyde, at jeres rettelser ikke vil komme med i det nye materiale, som skal vise overlappet mellem de forskellige faggrupper, og dermed hvor uenigheder skal løses. Der er desværre ikke mulighed for at udskyde deadline, da vi har 1 dag til efterbehandling og udarbejdelse af nye lister til jer. Derfor er det meget vigtigt, at I når at aflevere rettelser, hvis I har nogle, til os senest i morgen.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lof(snabel-a)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi(snabel-a)fi.dk

www.fi.dk

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.