| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

faggruppe 68 - diverse nyt

Page history last edited by Claus Emmeche 6 years, 12 months ago

diverse nyt fra Faggruppe 68 - Videnskabsstudier og forskningsanalyse

Såvel generelle nyheder om indikatoren (BFI), samt nyt især for Faggruppe 68.

[Disse siders FrontPage her.  Man er velkommen til at yde input til faggruppe 68, skriv dens medlemmer.]

 

Aktuelle noter

 

 • d. 28/6-2016: Styrelsen for Forskning og Innovation har fundet fejl i forskningsindikatoren, så fordelingen af basismidler i 2018 på finanslovsforslaget for 2017 skal justeres (her).

 

 

 • d. 2/3-2016: offentliggørelse af nye lister over tidsskrifter, serier, og forlag (her).

 

 • d. 12/10-2015: indkaldelse til nu runde af niveaudeling af forlag og serier (her).

 

 • d. 11/5-2015: Fra Fagligt Udvalg udsendes til faggrupperne materiale som skal få faggrupperne til at trimme "deres" lister (her), se også svaret d. 11/9 fra Faggruppe 68 (her).

 

 • d. 25/3-2015: opsamling fra stormødet 25/2, bl.a.: "På stormødet var der et ønske fra faggruppernes side om, at alle forskere (ikke kun dem i faggrupperne) blev informeret om BFI og at der kan stilles forslag til autoritetslisterne hele året rundt. Derfor har Styregruppen godkendt en tekst til forskerne, som er vedhæftet denne mail. Denne mail kan I anvende til at beskrive, hvordan jeres kolleger kan foreslå titler og forlag til autoritetslisterne." (her). 

 

 • d. 17/3-2015: Styrelsen/FI lægger op til skærpet "kvalitetskontrol" af autoritetslisterne (jf. indkaldelse af 17/3-2015 til møde herom d. 12/5, her) fordi man synes der er for mange tidsskrifter...

 

 • d. 19/1-2015: Styrelsen meddeler faggrupperne, at mht. forlag har Fagligt Udvalg underkendt "hovedparten af de 90 indstillinger" fordi de "ikke blev støttet af andre faggrupper" (jf. mailen nederst denne side)!  Desuden en invitation til stormøde om det nye BFI-system den 25. februar (her).

 

 • d. 14/10-2014: Orientering fra Forskningsstyrelsen om det nye BFI-system (her).

 

 • d. 1/9-2014: Indkaldelse til en ny runde af niveaudeling (her). 

 

 • d. 23/1-2014: Indkaldelse til en ny runde af forslag til publikationskanaler (se her). Kikker man dybt i materialet som blev udsendt samme dato efter intromødet (se her) — især "Beskrivelse af autoritetlisten til faggruppe 68" — vil man se hvordan FI, Styrelsen for Forskning og Innovation, udvider arsenalet af metoder hvormed de rådgivende videnskabelige faggrupper og deres bidrag til listerne holdes under opsyn. Et bilag med fg68's serier modtages i en mail d. 28/1. Se faggruppens svar af 19/5.

 

 • d. 12/12-2013: Indkaldelse med div. materiale til nyt intro-møde 22/1-2014 for de nye medlemmer af de 67 faggrupper (her). Også faggruppe 68 har ny sammensætning (se her). 

 

 • d. 15/10-2013: Nyhed i Forskerforum (her) om fordelingen af publikationspoint mellem landets universiteter; desværre sætter artiklen helt misvisende lighedstegn mellem antal point og "forskningskvalitet" (sic). Favorisering af bestemte fagområder pga. publikationsmønster nævnes.

 

 • d. 14/8-2013: orienteringsbrev fra ministeriet om revideret styrestruktur for BFI (bl.a. ny referencegruppe for forskningsindregistrering og et koordinationsforum for IT), se her. Som hidtil er faggrupperne blot rådgivende overfor ministeriet. De nuværende autoritetslister udarbejdet i 2012 er gældende for 2013. Kritikpunkter fra evalueringen af BFI er skudt til videre overvejelse i Fagligt Udvalg.  

 

 • Sommer 2013. De aktuelle autoritetslister m.v. (her). 

 

 • d. 30/1-2013: meddelelse fra styrelsens direktør Inge Mærkedahl om at indikator-drift og opdatering ligger underdrejet i 2013 pga. udvikling af et nyt teknisk system (her). Om brugerpanelet for dette, med repræsentanter for faggrupperne, se her.

 

 • d. 30/11-2012: styrelsen (VUS) udsender autoritetslister for (bog- og konference-)serier og tidskrifter til faggrupperne til høring (her); se disse og faggruppe 68's svar af 14/12-2012.

 

 • d. 13/11-2012: styrelsen (VUS) oplyser om en ny teknisk løsning (på sin hjemmeside her) og sender 13/11 brev fra Inge Mærkedahl til faggrupperne herom, med invitation til at indgå i brugerpaneler for udvikling heraf (se vores side her). 

 

 • d. 7/11-2012, mail fra Fagligt Udvalg til faggrupperne om: Høring af faggruppernes forslag til niveauinddelingen af forlag (her).

 

 • ultimo okt.-2012: Ministeriet frigiver årets  BFI-statistik (her); Forskerforum kommenterer d. 29/10 ved at regner videre (her; kopi her) og kritiseres på bloggen Forskningsfrihed? (her) for en uheldig omgang med talmaterialet. 

 

 • d. 18/9-2012, Fagligt Udvalgs udspil til niveaudeling af forlag, sendes til høring hos faggrupperne (nederst her).

 

 • d. 17/9-2012, styrelsen melder tilbage til faggrupperne, at høringssvar samt endelige evalueringsrapport er offentliggjort og at forligepartierne bag indikatoren har besluttet, at man kører videre med systemet 5 år til (se nederst på denne side). Læs Forskerforums kommentar "Upopulær bibliometrimodel fortsætter", d. 19/9 (her). 

 

 • d. 15/8-2012, Faggruppe 68 indsender gruppens input (her) til Styrelsen angående revision (se her) af faggruppestrukturen.

 

 • d. 17/7-2012, styrelsen (SVU) indkalder faggrupperne til ny runde af niveaudeling, se her.

 

 • d. 1/7-2012: Faggruppe 68 fremsender et høringssvar til udkastet til evaluering af indikatoren (her). Se også blog-kommentaren på Forskningsfrihed? (her) til høringssvaret fra AC (her) og DM (her). 

 

 • d. 26/6-2012: AU-prodekan og nationaløkonom Per Baltzer Overgaard kritiserer BFI for ujævnt antal niveau-2 tidskrifter i de enkelte faggrupper (Helge Hollesen: Nemme point skævvrider fordelingen af forskningspenge, Univers nr. 8; her).

 

 • d. 25/6-2012: Brev fra Styrelsen til faggrupperne med opæg til revision af faggruppestrukturen (se her).

 

 • d. 18/6-2012: Dagbladet Information følger op på kritikken — fremsat i flere kommentarer på bloggen Forskingsfrihed? (her) — af Gunnar Sivertsens inhabilitet som forfatter til evalueringsrapport-udkastet fra ministeriet (SVU) med to artikler: "Forskere: Inhabil konsulent har blinde pletter" og "Evalueringsrapport kritiseres for at være politisk bestillingsarbejde"; se også avisens forsidehenvisning (her). Også fagbladet FORSKERforum omtaler sagen på deres hjemmeside, d.d. (her). Den 19/9 følger Information op med lederen "Selvevaluering" (her). Den 20/6 svarer hovedforfatterens chef, direktøren på NIFU, på kritikken (her). Se også Faggruppe 68's høringssvar (her). 

 

 • d. 7/6-2012: PROTEST fra faggruppe 68 over at den evaluering af forskningsindikatoren, som har pågået, er sendt til høring med meget kort frist og udenom de enkelte faggrupper! Claus Emmeche har protesteret til SVU (Styrelsen for Videregående Uddannelser  og Uddannelsesstøtte, Koncerncenter for Analyse og Statistik, som indikatoren nu hører under). Om evalueringen, protesten, og ministeriets efterfølgende forlængelse af høringsfristen, se her.

 

 • d. 9/5-2012 mail fra FI (nu: SVUU, "Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte") om forslag til autoritetsliste-ændring for bogserier og konferenceserier (jævnfør stormødet d. 19/1), med lister og vejledning (her).

 

 • d. 10/4-2012: Aalborg Universitetsforlag udgiver Dansk Forskningspolitik Efter Årtusindskiftet (red. af Kaare Aagaard & Niels Mejlgaard) med kapitlet "Stor ståhej for ingenting. Den danske bibliometriske indikator" af Jesper W. Schneider & Kaare Aagaard (s. 229-260) (her).

 

 • d. 20/2-2012: Tidskriftet Science Studies udgiver en interessant analyse ved Casper Bruun Jensen som ud fra et STS-perspektiv beskriver hvordan den bibliometriske forskningsindikator "indskriver" forskerne i et perpetuum mobile af et projekt (artiklen "Making Lists, Enlisting Scientists: The Bibliometric Indicator, Uncertainty and Emergent Agency" her; til tidskriftets site her).

 

 • d. 19/1-2012: Stormøde mellem FI og faggrupperne om forlagsproblemet (status af monografier, bogserier og konferenceserier i BFI). Se materiale fra mødet her. Herefter skal faggrupperne til at nominere bog- og konferenceserier (til hhs. niveau 2 eller 1), som får en tidsskriftslignende status, mens forlag niveaudeles af Fagligt Udvalg. (NB: Nomineres en serie til niveau 2, bliver der tilsvarende mindre plads til tidskrifter i niveau 2 pga. 20%-reglen).

 

 • d. 11/8-2011: Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator har besluttet,  at PhD-afhandlinger ikke længere skal opgøres i den bibliometriske forskningsindikator, så disse - qua publikationstype - ikke længere er pointgivende i forhold til uddeling af basismidler til universiteterne (se FI's side herom). Færdiguddannede ph.d.'ere tæller i den samlede "45-20-25-10 model" (som omtalt her).

 

 • d. 4/5-2011: Fra FI til faggrupperne: Tidsplan til faggrupperne for arbejdet med indikatoren i 2011 (se her); og d. 1/6-2011: Retningslinier for niveaudeling (se samme side). Den 15/9-2011: Faggruppe 68 begrunder forslag om fastholdelse af den hidtidige niveaudeling (se samme side).  

 

 • d. 7/3-2011: Kritisk artikel om den bibliometriske indikator på Videnskab.dk: Sybille Hildebrandt: "Nye publiceringskrav sænker forskningskvaliteten" (her).

 

 • d. 12/11-2010: Brev fra Fagligt Udvalg til Faggruppe 68 om at udvalget accepterer faggruppens niveaudeling men vil overvåge dansk produktion på niveau 2, samt et brev til alle faggrupper (se evt. også mail nederst på denne side) hvori Fagligt Udvalg redegør for sin fremgangsmåde i evalueringen.

 

 • d. 8/11-2010: universitetsrektorer diskuterer på basis af den nye indikatorstatistik om fordelingen af penge mellem universiteterne er urimelig (her); d. 3/11-2010: Sven Hylleberg, dekan på samfundsvidenskab (AU) retter i dagbladet Information kritik af indikatoren for ikke at belønne kvalitet (her).

 

 • d. 29/10-2010: Tidskriftet Kritik udgiver en kritik ved Sune Auken og Claus Emmeche af den bibliometriske forskningsindikator (se denne og pressemeddelelse her). Samme dato: Faggruppe 68 fastholder deres råd om niveaudeling overfor Fagligt Udvalg (her).

 

 • d. 14.-15/9-2010: intern diskussion i faggruppe 68 og med FI og andre faggrupper om niveaudelingen, og om Fagligt Udvalgs ønsker om at holde danske bidrag i højniveautidskrifter ned under 30%-grænsen: her. (En opgørelse viser, at 42 af de 67 faggrupper ligger over de 30%). Senere, i oktober 2010, følger møder med Fagligt Udvalg (se her).

 

 • d. 31/5-2010: FI udsender sit nyhedsbrev nr. 1 om den bibliometriske forskningsindikator (se FI's site; kopi her).

 

 • d. 5/5-2010: afholdelse af et stormøde for faggrupperne om niveaudelingsprocessen (se indkaldelse her; pr. 6/6 er der endnu intet officielt referat af dette møde). Den 18/5 udsender FI sit startskud til den nye runde af niveaudelingsprocessen, se samme side (vejledning, retningslinier, og regneark til faggruppe 68), deadline er 15/9. Desuden fremgår det i mail fra FI af 27/5, at forslag til nye tidskrifter til optagelse på listerne kan indmeldes via de enkelte faggrupper (se d.d. her).

 

 • d. 7/4-2010: mail fra FI til faggrupperne med tal for "verdensproduktionen" samt vejledning og tidsfrist (21/4) for at tjekke og godkende (schroll ned til nederst på denneher side). Faggrupperne for lingvistik m.v. og for musikvidenskab gør indsigelser og dette besvares af FI's Anette Dørge Jessen d. 20/4 (se her); faggruppe 68 tilslutter sig disse indsigelser i deres svar af 21/4 (se samme side, som desuden indeholder korrespondance specifik for faggruppe 68 primo maj 2010 vedr. flytning af enkelte tidskrifter).

 

 • Debat: (1) d. 22/3-2010: Fagligt Udvalgs medlemmer (Jørgen Søndergaard, Poul Erik Mouritzen, Søren Peter Olesen, Søren Molin, Hans Fink, Frede Blaabjerg og Gunnar Sivertsen) svarer i Ugeskrift for Læger på kritik fremsat af institutleder Jens Chr. Djurhuus (Klinisk Institut, ÅU), denne replicerer (eksternt link). (2) Den 17/4-2010 fremsætter forlagsredaktør Rasmus Øhlenschlæger Madsen i en kronik en anden kritik af det samlede projekt (Politiken-link; kopi).

 

 • d. 19/3-2010: fra Danske Universiteter (Rektorkollegiet) til faggruppemedlemmer om faggruppernes udpegningsperiode indtil 2012 (her). Desuden mail af samme dato fra Lotte Faurbæk (FI) om opdateret køreplan, "I vil derfor først modtage regneark med oplysninger om jeres tidsskrifters verdensproduktion den 8. april" (her). Den 26/3 udsendes en invitation til stormøde om processen til afholdelse 5/5 (her).

 

 • d. 8/3-2010: respons fra FI (v. Carl Christian T. Andersen) på nye forslag (her) og opfølgende mail d. 10/3 fra Lotte Faurbæk (her) om at "vi vil gerne være sikre på, at I kender konsekvenserne, hvis I ikke melder tilbage" (...) "Fagligt Udvalg har besluttet, at de tidsskrifter, som ikke har fagfællebedømmelse ikke vil blive optaget på listerne, med mindre I kan indsende skriftlig og offentlig tilgængelig dokumentation for, at de har fagfællebedømmelse alligevel."

 

 • d. 27/1-2010: FI indkalder forslag til nye tidskrifter og forlag fra faggrupperne, og d. 4/2 sendes brev herom ud til universiteterne (her). Faggruppe 68's revisionsforslag (her). Flere oplysninger på det interne webinterface (her).

 

 • d. 14/1-2010: Danske Universiteter (DU) reagerer på påvisningen af, at indikatoren ikke er områdeneutral –  jf. Schneider og Hansen og siden om hovedområdeopdeling – med en udmelding (se her), som udtrykker DU's kritik af utilstrækkelig områdeneutralitet, og den bekymring, at det for DU er vigtigt, at "en ny model til fordeling af basismidler både er simpel og gennemskuelig og har legitimitet i forskningsverdenen" (hvad den ikke p.t. har, jf. notatet).

 

 • d. 11/1-2010: To ting: (a) Indlæg om forskningsindikatoren af to bibliometrikere på bloggen Forskningsfrihed?,  af Jesper Wiborg Schneider om at den danske forskningsindikator favoriserer bestemte publikationsmønstre mere end den norske model (her), og en omtale af Svend Bruhns af Det Norske Videnskaps-Akademis bog Hvordan måle vetenskap? fra august 2009 (her). (b) referat af dialogmødet 8/12-2009 her.

 

 • Nyt speciale fra RUC om den bibliometriske indikator, af Simon Hurni Jensen, 2009: Bibliometrisk Impact - om konsekvenser ved implementeringen af den bibliometriske forskningsindikator (http://hdl.handle.net/1800/4634, publiceret 27/11-2009).

 

 • d. 18/11-2009 meddelelse (her) fra FI om at "Styregruppen og Fagligt Udvalg inviterer til Dialogmøde tirsdag den 8. december kl. 15-17 i Forsknings- og Innovationsstyrelsens Kantine. (referat her)

 

 • d. 17/11-2009: RUC's prorektor indkalder (her) alle faggruppemedlemmer på RUC til krisemøde d. 4/12; beder dem blive i grupperne.

 

 • Svar på nedenstående (via mail fra FI af 7/10-2009) med brev fra Styregruppen (pdf) og notat fra organisationen D.U.(pdf).

 

 • 15/9-2009: Statement fra faggrupperne: Et flertal af faggrupperne udtrykker nu et så kraftigt forbehold overfor indikatoren og autoritetslisterne, at man fraråder brug af modellen i praksis før konsekvenser er klarere belyst og datagrundlaget mere pålideligt. Læs om forbehold og andre problemer ved modellen i notatet af Claus Emmeche: "Mareridt, damage control,  eller forskningsrelevante kvalitetskriterier? - Notat om faggruppernes forbehold overfor den bibliometriske forskningsindikator efter niveaudelingsprocessen og indtastning af tidskriftlisterne pr. 15/9-2009", her.

 

 • Mail fra FI d. 29/9-2009 om mindre overflytninger af tidskrifter (se her).

 

 • Niveaudelingsprocessen skulle officielt være slut nu (pr. 15/9-2009). Flere faggrupper (7, 8, 9, 11, 28, 32, 33, 40, 51, 62, 65, 66, 68) har erklæret, at man ikke fagligt kan stå inde for resultat, i andre (som faggruppe 10) har folk trukket sig. For kommunikation internt i faggruppe 68 se her.

 

 • Kritikken fra mange faggrupper af det (af 24/7) udsendte materiale fører til at niveaudelingsproblematikken sættes på dagsordenen til mødet d. 24/8-2009 i FI (som ellers kun skulle have omhandlet forlagsproblematikken og point-tildeling til danske publikationer). Efter mødet udsender FI (i mail af 25/8, her) et forslag til videre procedure, som bl.a. indebærer at faggrupper med under 50% ISI tidskrifter (hvilket er ca. 42 af de 68 faggrupper [inkl. faggruppe 68], jf. dette excelark) kan benytte 20% - ikke af antallet af artikler men af antallet af tidskrifter - som tærskel for "niveau 2". FI og fagligt udvalg sætter dog stadig 20%-reglen over faggruppernes vurdering af hvilke tidskrifter, som ud fra kvalitative kriterier (reglen om absolut førende etc.) må opfattes som (høj)niveau-2.

 

 • d. 13/8-2009: mail fra FI til faggrupperne (her) om at "Fagligt Udvalg har nu behandlet Claus Emmeches og andre faggruppers reaktioner på niveauinddelingsprocessen" og har "besluttet at foretage en genberegning af tidsskrifternes verdensproduktion".

 

 • d. 5/8-2009: En del af de faggrupper, som er startet på at se nærmere på materialet til niveaudeling, finder fejl og ankepunkter i materialet, og der sendes en henvendelse herom (se mail og notatet "Oversigt ved niveaudelingsprocessens begyndelse, tal fra ministeriets (FI’s) site pr. den 4. august 2009, med kommentar") til FI. FI tager kontakt til Fagligt Udvalg som beslutter, "at der vil blive foretaget en undersøgelse". (Her er et referat fra "forlagsmødet" d. 24/8).

 

 • d. 24/7-2009: FI udsender instrukser til faggrupperne om niveaudeling: se her. Den i faggruppe 68 interne kommunikation herom, se her.

 

 • d. 30/6-2009: mail fra FI om den politiske aftale (inkl. betingelse vedr. danske publikationer) her.

 

 • d. 26/6-2009: Stormøde (hvor faggrupperne skal forhandle de sidste tidskrifter på plads så alle placeres entydigt i een faggruppe): indkaldelse og materiale m.v. her. Foreløbigt resultat efter mødet se her (nu inkl. endelig liste af 6. juli).

 

 • d. 22/6-2009, svar fra faggruppe 68 til FI vedrørende de tidskrifter flere faggrupper gør krav på, o.l., afsendt efter dialog med andre faggupper (her).

 

 • d. 29/5-2009 (og følgende dage): nyt materiale fra FI til faggrupperne mhp. placering af de tidskrifter, som faggrupperne var uenige om. Faggrupperne bedes nu af FI (her) om nu selv at forhandle uenigheder. Endelig afklaring sker på et stormøde 26/6 (se indkaldelse her).

 

 • 28/5-2009: en tak fra FI til faggrupperne (her)

 

 • 25/5-2009: tilbagemelding fra faggruppe 68 til FI på hvilke tidskrifter, vi vil beholde etc. (email og excel-ark her).

 

 

 

 • svar (her) af 17/5-2009 fra faggruppe 68 på FI's henvendelse om tidsforbrug i sidste del af 2008.

 

 • i excelarket 68.xlsx (fra 24. april 2009) indgår en aktuel liste over alle tidskrifter for de enkelte faggrupper, se også denne vejledning af 24. april 2009 (citat fra vejledningen om denne fase: "I perioden fra den 24. april til midt i juli skal processen omkring entydig placering af tidsskrifterne i faggrupper foregå. Processen tager udgangspunkt i et forslag til entydig placering af tidsskrifterne, som Fagligt Udvalg har udarbejdet, og som nu skal forbedres af grupperne."; "I skal ikke tage stilling til niveauerne på tidsskrifterne i denne omgang. Denne del af processen handler kun om at få placeret de enkelte tidsskrifter entydigt på en faggruppes liste, så I senere kan niveauinddele dem. Niveauinddelingen skal foregå fra midt i juli og frem til oktober.").

 

 • 16/4-2009: Rektorkollegiet (Danske Universiteter)'s politikpapir om model til fordeling af basismidler (her; pdf-kopi her).

 

Tidligere omtale på nettet af/fra faggruppe 68

 

 • "Den bibliometriske forskningsindikator som incitament og blændværk", indlæg af Claus Emmeche, d. 18/5-2009, på bloggen Forskningsfrihed? (her).
 • "Kosmos, verdensproduktion og forskningsindikation", redegørelse fra Frans Gregersen, formand for faggruppe 68, d. 21/9-2008, på bloggen Forskningsfrihed? (her).

 

Andre tidligere omtaler

 

 • Div. dokumenter og anden omtale af det forberedende udvalgsarbejde 2006-2009, se listen i Forskningspolitisk Arkiv (her). 
 • Faggruppe 17 (alias Jens Dolin, Mads Hermansen, Marianne Horsdal, Anette Kolmos, Michael Søgaard Larsen og Kirsten Weber) 2008: "Bibliometriske autoritetslister – måling af forskningskvalitet?", Dansk Pædagogisk Tidskrift, nr. 4, december 2008, s. 76-81 (her).

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.