| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

diverse fra FI om indikatorarbejdet

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 2 months ago

(Løbende, seneste meddelelser øverst)

 


Subject: Nye medarbejdere i FI

Date: Thu, 14 May 2009 14:27:58 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc [at] fi.dk>

To: (alle faggruppeformænd)

Kære alle sammen

 

Vi er 2 nye medarbejdere i FI, som skal arbejde med den bibliometriske forskningsindikator i hvert fald i det næste års tid. Jeg sender jer derfor vores kontaktoplysninger, så I kan opdatere eventuelle mailinglister. Vores oplysninger er følgende:

 

Carl Christian T. Andersen

e-mail:  ccta [at] fi . dk

tlf: 3395 5262

 

Karen Knudsen Christensen

e-mail: kkc [at] fi . dk

tlf: 3395 5261

 

 

Mange hilsener

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: kkc [at] fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: fi @ fi . dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


Subject: Timeforbrug i fbm arbejdet med den bibliometriske forskningsindikator

Date: Mon, 27 Apr 2009 14:48:39 +0200

From: "Maria Mogensen" <mamo [snabela] fi.dk>

Kære CLaus Emmeche

 

Som det kom frem på stormødet for faggrupper den 17. april 2009 var der et ønske blandt faggrupperne om at få tydeliggjort, hvor mange timer, grupperne hidtil har brugt på opgaven med at vurdere, hvilke tidsskrifter og forlag, der inden for deres fagområde bør være på autoritetslisterne for den bibliometriske forskningsindikator. Vores første opgørelse viste, at din faggruppe samlet har brugt 197 timer (gælder både formandens tid og de resterende medlemmer) indtil perioden for niveauinddeling, dvs. indtil 1. august 2008.

 

For at få et fyldestgørende billede af hele 2008 og dermed få tydeliggjort faggruppernes samlede timeforbrug vil vi bede jer om at indsende et skøn over, hvor meget jeres faggruppe har brugt af timer i perioden 1. august til 31. december 2008 i arbejdet med at niveauinddele tidsskrifter og forlag, dvs. særligt ift. perioden for niveauinddeling (1. august - 15. oktober 2008). Vi vil bede jer om at indsende et skøn over:

1. Hvor mange timer formanden har brugt

2. Hvor mange timer de øvrige medlemmer har brugt.

 

I behøver ikke angive en fuldstændig nøjagtig redegørelse, men blot fremkomme med et skøn over antallet af anvendte timer. I bedes sende dette pr. mail til mamo [snabela] fi.dk om muligt inden den 18. maj 2009.

 

FI udarbejder således en opgørelse over hver enkelt faggruppes timeforbrug for 2008. Vi vil høre, om I er interesserede i, at en samlet oversigt over alle faggruppernes respektive timeforbrug bliver offentliggjort fx på FI's hjemmeside, eller om I foretrækker, at jeres opgørelse over timeforbruget i 2008 alene bliver sendt til jeres faggruppe.

 

På forhånd tak.

 

Venlig hilsen

 

Maria Mogensen

 

 

Maria Mogensen

Fuldmægtig

Direkte telefon: + 45 3395 5275

E-mail: mamo@fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fi.dk

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.