| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

2009-05-29 materiale til placering mv fra FI

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 3 months ago

Flere mails fra FI af denne dato, se nedenfor, samt umiddelbart efterfølgende.

 


Subject: Nyt materiale til placering

Date: Fri, 29 May 2009 16:08:05 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof[snabela]fi.dk>

To: "Jan Ifversen" <kultji[snabela]hum.au.dk>, <ostst[snabela]hum.au.dk>,

    "Lars Ole Sauerberg" <los[snabela]litcul.sdu.dk>,

    "Peter Bugge" <peter.bugge[snabela]hum.au.dk>,

    Hans Götzsche <goetzsche[snabela]hum.aau.dk>,

    <anker[snabela]hum.aau.dk>, <woetmann[snabela]hum.ku.dk>,

    "Jacob Wamberg" <kunjw[snabela]hum.au.dk>,

    Anne Scott Sørensen <annescott[snabela]litcul.sdu.dk>,

    "Kirsten Drotner" <drotner[snabela]litcul.sdu.dk>,

    "Anne-Marie Mai" <ammai[snabela]litcul.sdu.dk>,

    "Margit Warburg" <warburg[snabela]hum.ku.dk>, "Ole Thyssen" <ot.lpf[snabela]cbs.dk>,

    "Thorsten Borring Olesen" <histbo[snabela]hum.au.dk>,

    "Helle Vandkilde" <farkhv[snabela]hum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfj[snabela]hum.ku.dk>,

    "Anette Kolmos" <ak[snabela]plan.aau.dk>, <etnonob[snabela]hum.au.dk>,

    "Lone Dirckinck-Holmfeld" <lone[snabela]hum.aau.dk>,

    "Jens Kristiansen" <Jens.Kristiansen[snabela]jur.ku.dk>,

    "Annick Prieur" <ap[snabela]socsci.aau.dk>,

    Jørgen Goul Andersen <goul[snabela]socsci.aau.dk>,

    <pm.ino[snabela]cbs.dk>, "Torben M. Andersen" <tandersen[snabela]econ.au.dk>,

    "Keld Laursen" <kl.ino[snabela]cbs.dk>,

    Henrik Høgh Olesen <h2o[snabela]psy.au.dk>,

    "Dorte Madsen" <dm.inf[snabela]cbs.dk>, "Per Knudsen" <pk[snabela]space.dtu.dk>,

    <bent.odgaard[snabela]geo.au.dk>, <cct[snabela]gfy.ku.dk>,

    "Robert Feidenhans'l" <robert[snabela]fys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordam[snabela]math.ku.dk>,

    "Jan Oskar Jeppesen" <joj[snabela]ifk.sdu.dk>,

    "Mogens Vestergaard" <Mogens.Vestergaard[snabela]agrsci.dk>,

    "Per Kudsk" <per.kudsk[snabela]agrsci.dk>, <sf[snabela]farma.ku.dk>,

    "Henrik Stang" <hs[snabela]byg.dtu.dk>,

    "Otto A. Nielsen" <oan[snabela]transport.dtu.dk>,

    "Michael I. Schwartzbach" <mis[snabela]cs.au.dk>,

    "Jakob Stoustrup" <jakob[snabela]es.aau.dk>, "Susse Georg" <sg.ioa[snabela]cbs.dk>,

    "Anker Jensen" <AJ[snabela]kt.dtu.dk>, <dorte.juul.jensen[snabela]risoe.dk>,

    "Arendt-Nielsen Lars" <lan[snabela]hst.aau.dk>,

    "Susanne Nielsen" <susanne[snabela]hst.aau.dk>,

    "Michael Gjedde Palmgren" <palmgren[snabela]life.ku.dk>,

    "Harry Boer" <hboer[snabela]production.aau.dk>, <no[snabela]ime.aau.dk>,

    "Anne Meyer" <am[snabela]kt.dtu.dk>,

    "Ove B. Schaffalitzky de Muckadell" <sdm[snabela]ouh.regionsyddanmark.dk>,

    <kjeld.soeballe[snabela]as.aaa.dk>,

    "Palle Toft" <Palle.Toft[snabela]ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Gitte Moos Knudsen" <gitte[snabela]nru.dk>,

    "Therese Ovesen" <theroves[snabela]rm.dk>,

    "Ole Mogensen" <Ole.Mogensen[snabela]ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Knud Kragballe" <knudkrag[snabela]rm.dk>,

    Birthe Høgh <bhogh[snabela]dadlnet.dk>,

    <kbrosen[snabela]health.sdu.dk>, <nyvad[snabela]odont.au.dk>,

    "Lis Wagner" <lwagner[snabela]health.sdu.dk>,

    "Allan Krasnik" <Krasnik[snabela]pubhealth.ku.dk>,

    "Pia Haubro Fischer Andersen" <pia[snabela]life.ku.dk>,

    Jørgen Lange Thomsen <JThomsen[snabela]health.sdu.dk>,

    Ole Skøtt <OSkott[snabela]health.sdu.dk>,

    "Hanne Marlene Dahl" <hmdahl[snabela]ruc.dk>,

    "Ole B. Jensen" <obje[snabela]aod.aau.dk>,

    "Bente Rona Jensen" <BRJensen[snabela]ifi.ku.dk>,

    "Lone Malmborg" <malmborg[snabela]itu.dk>, "Jan Pries-Heje" <janph[snabela]ruc.dk>,

    <emmeche[snabela]nbi.dk>

Cc: "Carl Christian T. Andersen" <ccta[snabela]fi.dk>,

    "Karen Knudsen Christensen" <kkc[snabela]fi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andj[snabela]fi.dk>

 

Kære Faggruppe

 

Her sender vi nye tidsskriftslister til placering af de sidste tidsskrifter. Jeres svar fra. d. 26. maj er blevet behandlet, og ca. 16.000 (ca. 90 %) tidsskrifter er allerede nu entydigt placeret, men 2000 (ca. 10 %) tidsskrifter mangler en placering. I materialet vil I kunne se hvilke tidsskrifter, som andre grupper har foreslået skal tilhøre jeres faggruppe, hvor I en uenige om placeringen mm.

 

Denne mail indeholder 2 dokumenter:

1) Et regneark til din faggruppes arbejde med placeringen [ Ny gruppefordeling2.xlsx ] [NB: fejl i denne, download hellere denne benævnt "Endelig ny gruppefordeling.xlsxjævnfør de følgende mails nedenfor, CE]

2) Et følgebrev, som indeholder en vejledning i punktform [ Vejledning til ny gruppefordeling DOK929318.DOC ]

 

Denne fase er en dialogproces, hvor I skal koordinere med andre faggrupper, for at kunne udfylde hele regnearket. Nogle af regnearkene vil I kunne udfylde uden at koordinere med andre grupper, og vi vil foreslå, at I koncentrerer jer om dem først. De tilfælde, hvor I er uenige med andre faggrupper om placeringen kræver koordinering og dialog i én eller anden form. Vi tilbyder at holde hovedområdemøder (vi sender en plan for dem i næste mail), og vi kan tilbyde at holde mindre møder for faggrupper, hvis uenigheder går på tværs af hovedområder. Det vigtigste er, at I fortæller os, hvad I har brug for, så vi kan hjælpe jer bedst muligt.

 

Endelig deadline for indsendelse er mandag d. 22. juni

 

Hererfter vil listerne bliver samkørt, så vi er klar til det afsluttende stormøde den 26. juni, hvor de udestående placeringer skal afklares.

 

Hvis I har problemer med at åbne dokumenterne, må I endelig sige til, så skal vi sende jer en anden version. 

 

På forhånd tak for hjælpen!

 

Med venlig hilsen 

Sekretariatet (FI)

Lotte Faurbæk - tlf. 33 95 52 59 eller e-mail: <mailto:lof[snabela]fi.dk>lof[snabela]fi.dk

Karen Knudsen Christensen ˆ tlf. 33 95 52 61 eller e-mail: <mailto:kkc[snabela]fi.dk>kkc[snabela]fi.dk

Carl Christian Trenø Andersen ˆ tlf. 33 95 52 62 eller e-mail: <mailto:ccta[snabela]fi.dk>ccta[snabela]fi.dk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lof[snabela]fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi[snabela]fi.dk

www.fi.dk

 

Content-Description: Vejledning til ny gruppefordeling DOK929318.DOC

Attachment converted:  Ny gruppefordeling2.xlsx

 


Subject: Liste over meldemmerne i faggrupperne

Date: Fri, 29 May 2009 16:21:34 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

To: (som ovenfor)

 

Kære Faggrupper

 

Her er den senste liste over medlemmerne i faggrupperne. Den er ikke fuldstændig, men Danske Universiteter har skrevet under hver gruppe, hvad der mangler at blive gjort. Vi håber, at den kan bruges til at tage direkte kontakt mellem faggrupperne, hvis I vælger at koordinere bilateralt.

 

Hvis I har brug for hjælp til koordinering, er I altid velkomne til at kontakte os, så kan vi indgå som formidler mellem faggrupperne.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Content-Disposition: attachment;  filename="Faggrupper 29052009.doc"

 


 

Subject: Invitation til hovedområde møder

Date: Fri, 29 May 2009 16:35:30 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabela)fi.dk>

To: (som ovenfor)

 

Kære faggruppeformænd

 

Vi inviterer jer hermed til hovedområde møder. Det er på hovedområde møderne, at I vil få lejlighed til at gennemgå de tidsskrifter, hvor der er overlap mellem faggrupperne.

 

Møderne ligger på de følgende datoer:

 

Torsdag d. 4. juni

HUM hovedområde møde kl. 10-14 med deltagelse af Jørgen Søndergaard og Gunnar Sivertsen

SAM hovedområde møde kl. 15-18 med deltagelse af Jørgen Søndergaard og Poul-Erik Mouritzen

 

Mandag d. 8. juni

NATTEK hovedområde møde kl. 10.30-14 med deltagelse af Jørgen Søndergaard (10-13), Frede Blaabjerg og Søren Molin

SUND hovedområde møde kl. 15-18 med deltagelse af Jørgen Søndergaard og Søren Peter Olesen ?

 

Vi vil bede jer melde tilbage senest d. 3. juni kl.12 hvis I vil deltage.

 

Mange hilsner fra

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkc(snabela)fi.dk>kkc(snabela)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi(snabela)fi.dk>fi(snabela)fi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


Subject: Mails

Date: Fri, 29 May 2009 16:37:17 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

To: (som ovenfor)

 

Kære Faggrupper

 

Jeg har i dag sendt jer 2 mails (3 med denne), som indeholdt nyt materiale til placering af tidsskrifter, en vejledning og i den anden mail en liste over medlemmerne i faggrupperne. Hvis I ikke har modtaget disse 2 mails, må I meget gerne melde tilbage hurtigt, så vi undgår de problemer, som nogle af grupperne havde sidste gang.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 


 

Subject: Fejl i listen

Date: Fri, 29 May 2009 17:33:27 +0200

Thread-Topic: Fejl i listen

Thread-Index: Acngcs8Ea2bRvMN7SpGCxWKu0va9cw==

Priority: Urgent

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabela)fi.dk>

To: (som ovenfor)

 

Kære faggrupper

 

Vi har desværre opdaget to fejl i den tidsskriftsliste, som vi har sendt ud tidligere i dag. Det drejer sig om faggruppe 25 og 50, hvis ændringer ikke er kommet med.

 

I morgen formiddag sender vi en ny og tilrettet liste.

 

Vi er naturligvis meget kede af fejlen, og håber ikke, at jeres arbejde bliver for berørt af det.

 

Mange hilsner

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: kkc(snabela)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi(snabela)fi.dk>fi(snabela)fi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


 

Subject: Endelige lister til ny gruppefordeling

Date: Sat, 30 May 2009 13:53:10 +0200

Priority: Urgent

From: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

To: (som ovenfor)

 

Kære Faggrupper

 

Nu skulle listerne være i orden. Vi er frygteligt kede af det og ærgelige over, at der var fejl i dem, vi sendte ud først. Sådan noget må bare ikke ske. Da det nu alligevel skete, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke formanden for gruppe 25 for hurtig reaktion og tilbagemelding, så vi kunne få rettet fejlene så hurtigt, som muligt.

 

Vi beklager meget, hvis det har forsinket jeres proces.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

E-mail:  lof(snabela)fi.dk

tlf: 3395 52 59

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

<http://www.fi.dk>www.fi.dk

Content-Disposition: attachment;

    filename="Vejledning til ny gruppefordeling DOK929318.DOC"

Attachment converted:

Content-Type: application/octet-stream;

    name="Endelig ny gruppefordeling.xlsx"

 


Subject: Aflysning af hovedområde møder d.4. og 8.juni

Date: Wed, 3 Jun 2009 11:12:50 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabela)fi.dk>

To: <kultji(snabela)hum.au.dk>, <ostst(snabela)hum.au.dk>, <los(snabela)litcul.sdu.dk>,

    <peter.bugge(snabela)hum.au.dk>, <goetzsche(snabela)hum.aau.dk>, <litfa(snabela)hum.au.dk>,

    <woetmann(snabela)hum.ku.dk>, <kunjw(snabela)hum.au.dk>, <annescott(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Kirsten Drotner" <drotner(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Anne-Marie Mai" <ammai(snabela)litcul.sdu.dk>, <warburg(snabela)hum.ku.dk>,

    <ot.lpf(snabela)cbs.dk>, <histbo(snabela)hum.au.dk>, <farkhv(snabela)hum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfj(snabela)hum.ku.dk>,

    "Anette Kolmos" <ak(snabela)plan.aau.dk>, <etnonob(snabela)hum.au.dk>,

    "Lone Dirckinck-Holmfeld" <lone(snabela)hum.aau.dk>,

    <jens.kristiansen(snabela)jur.ku.dk>, "Annick Prieur" <ap(snabela)socsci.aau.dk>,

    <goul(snabela)epa.aau.dk>, <pm.ino(snabela)cbs.dk>,

    "Torben M. Andersen" <tandersen(snabela)econ.au.dk>,

    "Keld Laursen" <kl.ino(snabela)cbs.dk>, <h2o(snabela)psy.au.dk>, <dm.inf(snabela)cbs.dk>,

    <eboegh(snabela)ruc.dk>, <cct(snabela)gfy.ku.dk>, <bent.odgaard(snabela)geo.au.dk>,

    <pk(snabela)space.dtu.dk>, "Robert Feidenhans'l" <robert(snabela)fys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordam(snabela)math.ku.dk>,

    <joj(snabela)ifk.sdu.dk>, <mogens.vestergaard(snabela)agrsci.dk>,

    "Per Kudsk" <per.kudsk(snabela)agrsci.dk>, <sf(snabela)farma.ku.dk>,

    "Henrik Stang" <hs(snabela)byg.dtu.dk>, <oan(snabela)ctt.dtu.dk>, <mis(snabela)cs.au.dk>,

    "Jakob Stoustrup" <jakob(snabela)es.aau.dk>, <sg.ioa(snabela)cbs.dk>, <aj(snabela)kt.dtu.dk>,

    <dorte.juul.jensen(snabela)risoe.dk>, "Arendt-Nielsen Lars" <lan(snabela)hst.aau.dk>,

    "Michael Gjedde Palmgren" <palmgren(snabela)life.ku.dk>,

    <hboer(snabela)production.aau.dk>, <no(snabela)ime.aau.dk>,

    "Anne Meyer" <am(snabela)kt.dtu.dk>, <sdm(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    <kjeld.soeballe(snabela)as.aaa.dk>, <palle.toft(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Gitte Moos Knudsen" <gitte(snabela)nru.dk>, <theroves(snabela)rm.dk>,

    <ole.mogensen(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>, <knudkrag(snabela)rm.dk>,

    <bhogh(snabela)dadlnet.dk>, <kbrosen(snabela)health.sdu.dk>, <nyvad(snabela)odont.au.dk>,

    <lwagner(snabela)health.sdu.dk>, <krasnik(snabela)pubhealth.ku.dk>, <pia(snabela)life.ku.dk>,

    <jthomsen(snabela)health.sdu.dk>, <oskott(snabela)health.sdu.dk>, <hmdahl(snabela)ruc.dk>,

    <obje(snabela)aod.aau.dk>, <brjensen(snabela)ifi.ku.dk>, <malmborg(snabela)itu.dk>,

    <janph(snabela)ruc.dk>, <emmeche(snabela)nbi.dk>

Cc: Anette Dørge Jessen <andj(snabela)fi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabela)fi.dk>,

    Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

X-Comendo-Out:::1:::

Kære faggruppeformænd

 

Vi har valgt at aflyse hovedområde møderne d. 4. og 8. juni på grund af manglende tilslutning. Derfor lægger vi op til, at faggrupperne i stedet forsøger at afklare overlap med andre faggrupper telefonisk, på mail eller ved at mødes i mindre grupper.

 

Vi har identificeret et par områder, hvor der er mange overlap, og vi vil her foreslå møder mellem de faggrupper, der ligger indenfor områderne. Vi sender mails ud til de faggrupper det omhandler med forslag til mødedatoer.

 

Hvis I derudover har behov for at mødes, og I har brug for vores assistance, så er I meget velkomne til at kontakte os, så kan vi sætte nogle møder op.

 

 

Mange hilsener fra

 

Sekretariatet (FI)

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: kkc(snabela)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail:  fi(snabela)fi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.