| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2009-05-28 tak fra FI til faggrupper

Page history last edited by Claus Emmeche 15 years ago

Subject: Tak

Date: Thu, 28 May 2009 11:22:34 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

To: "Jan Ifversen" <kultji(snabela)hum.au.dk>, <ostst(snabela)hum.au.dk>,

    "Lars Ole Sauerberg" <los(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Peter Bugge" <peter.bugge(snabela)hum.au.dk>,

    Hans Götzsche <goetzsche(snabela)hum.aau.dk>,

    <anker(snabela)hum.aau.dk>, <woetmann(snabela)hum.ku.dk>,

    "Jacob Wamberg" <kunjw(snabela)hum.au.dk>,

    Anne Scott Sørensen <annescott(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Kirsten Drotner" <drotner(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Anne-Marie Mai" <ammai(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Margit Warburg" <warburg(snabela)hum.ku.dk>, "Ole Thyssen" <ot.lpf(snabela)cbs.dk>,

    "Thorsten Borring Olesen" <histbo(snabela)hum.au.dk>,

    "Helle Vandkilde" <farkhv(snabela)hum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfj(snabela)hum.ku.dk>,

    "Anette Kolmos" <ak(snabela)plan.aau.dk>, <etnonob(snabela)hum.au.dk>,

    "Lone Dirckinck-Holmfeld" <lone(snabela)hum.aau.dk>,

    "Jens Kristiansen" <Jens.Kristiansen(snabela)jur.ku.dk>,

    "Annick Prieur" <ap(snabela)socsci.aau.dk>,

    Jørgen Goul Andersen <goul(snabela)socsci.aau.dk>,

    <Maskell(snabela)cbs.dk>, "Torben M. Andersen" <tandersen(snabela)econ.au.dk>,

    "Keld Laursen" <kl.ino(snabela)cbs.dk>,

    Henrik Høgh Olesen <h2o(snabela)psy.au.dk>,

    "Dorte Madsen" <dm.inf(snabela)cbs.dk>, <eboegh(snabela)ruc.dk>, <cct(snabela)gfy.ku.dk>,

    <bent.odgaard(snabela)geo.au.dk>, "Per Knudsen" <pk(snabela)space.dtu.dk>,

    "Robert Feidenhans'l" <robert(snabela)fys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordam(snabela)math.ku.dk>,

    "Jan Oskar Jeppesen" <joj(snabela)ifk.sdu.dk>,

    "Mogens Vestergaard" <Mogens.Vestergaard(snabela)agrsci.dk>,

    "Per Kudsk" <per.kudsk(snabela)agrsci.dk>, <sf(snabela)farma.ku.dk>,

    "Henrik Stang" <hs(snabela)byg.dtu.dk>,

    "Otto A. Nielsen" <oan(snabela)transport.dtu.dk>,

    "Michael I. Schwartzbach" <mis(snabela)cs.au.dk>,

    "Jakob Stoustrup" <jakob(snabela)es.aau.dk>, "Susse Georg" <sg.ioa(snabela)cbs.dk>,

    "Anker Jensen" <AJ(snabela)kt.dtu.dk>, <dorte.juul.jensen(snabela)risoe.dk>,

    "Arendt-Nielsen Lars" <lan(snabela)hst.aau.dk>,

    "Susanne Nielsen" <susanne(snabela)hst.aau.dk>,

    "Michael Gjedde Palmgren" <palmgren(snabela)life.ku.dk>,

    "Harry Boer" <hboer(snabela)production.aau.dk>, <no(snabela)ime.aau.dk>,

    "Anne Meyer" <am(snabela)kt.dtu.dk>,

    "Ove B. Schaffalitzky de Muckadell" <sdm(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    <kjeld.soeballe(snabela)as.aaa.dk>,

    "Palle Toft" <Palle.Toft(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Gitte Moos Knudsen" <gitte(snabela)nru.dk>,

    "Therese Ovesen" <theroves(snabela)rm.dk>,

    "Ole Mogensen" <Ole.Mogensen(snabela)ouh.regionsyddanmark.dk>,

    "Knud Kragballe" <knudkrag(snabela)rm.dk>,

    Birthe Høgh <bhogh(snabela)dadlnet.dk>,

    <kbrosen(snabela)health.sdu.dk>, <nyvad(snabela)odont.au.dk>,

    "Lis Wagner" <lwagner(snabela)health.sdu.dk>,

    "Allan Krasnik" <Krasnik(snabela)pubhealth.ku.dk>,

    "Pia Haubro Fischer Andersen" <pia(snabela)life.ku.dk>,

    Jørgen Lange Thomsen <JThomsen(snabela)health.sdu.dk>,

    Ole Skøtt <OSkott(snabela)health.sdu.dk>,

    "Hanne Marlene Dahl" <hmdahl(snabela)ruc.dk>,

    "Ole B. Jensen" <obje(snabela)aod.aau.dk>,

    "Bente Rona Jensen" <BRJensen(snabela)ifi.ku.dk>,

    "Lone Malmborg" <malmborg(snabela)itu.dk>, "Jan Pries-Heje" <janph(snabela)ruc.dk>,

    <emmeche(snabela)nbi.dk>

Cc: "Frede Blaabjerg" <fbl(snabela)adm.aau.dk>,

    <gunnar.sivertsen(snabela)nifustep.no>, "Hans Fink" <filhf(snabela)hum.au.dk>,

    Jørgen Søndergaard <js(snabela)sfi.dk>,

    "Poul Erik Mouritzen" <pem(snabela)sam.sdu.dk>,

    Søren Molin <sm(snabela)biocentrum.dtu.dk>,

    Søren-Peter Olesen <spo(snabela)mfi.ku.dk>

 

Kære Faggrupper

 

Tak for det meget gode og grundige arbejde I har gjort med listerne. Det har været en stor hjælp, at så mange grupper har arbejdet så seriøst i denne første fase af placeringsprocessen. Vi har haft en svarprocent, som er uden sidestykke i dette projekt, og det er vi meget glade for.

 

På Fagligt Udvalgs og sekretariatets vegne vil vi derfor benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde, og håbe på et fortsat godt samarbejde i resten af processen.

 

Vi hører gerne ris og ros,samt forslag til at gøre processen bedre.

 

Næste fase starter, når vi sender nye lister ud til jer, hvilket vi forventer at gøre i dag eller i morgen.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lof(snabela)fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi(snabela)fi.dk

www.fi.dk

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.