| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2009 niveaudelingsprocessen3

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 5 months ago

Fortsat fra siden 

2009 niveaudelingsprocessen2


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,

      "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

      'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

      'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

      "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>,

      "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

      'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,

      'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      Kirsten Drotner <drotnerSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>, 'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

      'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

      'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

      Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

      "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

      Ellen Christiansen <echSNABELAmci.sdu.dk>,

      'Jens Kristiansen' <Jens.KristiansenSNABELAjur.ku.dk>,

      Annick Prieur <apSNABELAsocsci.aau.dk>,

      'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAsocsci.aau.dk>,

      "'pm.inoSNABELAcbs.dk'" <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

      "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

      Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

      'Henrik Høgh Olesen' <h2oSNABELApsy.au.dk>,

      'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>,

      'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,

      'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

      Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

      'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

      'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

      Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

      Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

      "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

      "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

      "'Otto A. Nielsen'" <oanSNABELAtransport.dtu.dk>,

      Michael I.Schwartzbach <misSNABELAcs.au.dk>,

      Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>, 'Susse Georg' <sg.ioaSNABELAcbs.dk>,

      'Anker Jensen' <AJSNABELAkt.dtu.dk>,

      "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

      Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

      'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

      'Harry Boer' <hboerSNABELAproduction.aau.dk>,

      "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

      "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      "'kjelsoebSNABELArm.dk'" <kjelsoebSNABELArm.dk>,

      'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,

      "'miclar01SNABELAglo.regionh.dk'" <miclar01SNABELAglo.regionh.dk>,

      'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

      'Birthe Høgh' <bhoghSNABELAdadlnet.dk>,

      "'kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,

      'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

      'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

      'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,

      "'uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk'" <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

      "'Ole B. Jensen'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

      'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

      'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

      "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Cc: Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

      "Carl Christian T.  Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

      Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

Date: Thu, 27 Aug 2009 15:05:33 +0200

Subject: Offentliggørelse af tidsskriftslisterne

 

 

Kære Faggruppeformand

 

Vi får i FI mange henvendelser fra interesserede forskere eller andre, som gerne vil se de forskellige faggruppers tidsskriftslister. Derfor vil vi gerne offentliggøre dem på vores hjemmeside. Det vil være i form af én lang liste med faggruppeinddeling, som den I godkendte efter placeringsprocessen. Det vil i første omgang blot være listerne uden niveauer. Når niveauinddelingsprocessen er slut, og I har godkendt den endelige niveauinddeling, vil vi dog også offentliggøre listerne med niveauer.

 

Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har store problemer med dette. Vi skal have jeres kommentarer og argumenter senest mandag den 7. september 2009, kl. 23:59.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder 

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: [ alle faggruppeformænd, som ovenfor]

Date: Mon, 7 Sep 2009 09:26:50 +0200

Subject: Ny funktion i web-interfacet

 

 

Kære faggruppeformænd

 

For de af jer, der har valgt niveauinddeling efter pricippet 20 % af antallet af tidsskrifter (i modsætning til 20 % af verdensproduktionen), er der nu en ny funktionalitet i web-interfacet, som viser, hvornår I har nået de 20 %.

 

Den nye funktion fremgår af den øverste kasse på siden "Gruppens tidsskrifter", hvor der fra venstre står antallet af tidsskrifter i alt på listen, antallet af niveau 2 tidsskrifter, og i parentes antal procent af tidsskrifter på niveau 2.

 

Derved er det lettere at se, hvornår gruppen har nået de 20 % af tidsskrifterne på niveau 2.

 

Denne funktion er kun relevant for de faggrupper, som har mindre end 50% af sine tidsskrifter fra ISI, og som har valgt løsningen med 20% af tidsskrifterne, men da vi ikke har et overblik over hvilke faggrupper, det drejer sig om, fremgår den nye funktion af alle faggruppers sider.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder 

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: [ alle faggruppeformænd ]

Cc: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,

      "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>

Date: Mon, 14 Sep 2009 10:49:41 +0200

Subject: Reminder: Deadline -  Niveauinddelingen af tidskrifter 15. september

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Vi skriver til jer for at minde jer om, at der i morgen tirsdag d. 15. september kl. 23.59 er deadline for niveauinddelingen af tidsskrifter.

Niveauinddelingen skal være indtastet i webinterfacet på: <http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin. I må meget gerne sende os en mail, når niveauinddelingen ligger på plads for jeres faggruppe.

 

Password modtages, ved på webinterfacet, at vælge jeres faggruppe og navn, og klikke på Send knappen. Hvis I har problemer, så kan I kontakte FI, så vil vi hjælpe jer på vej.

 

Hvis I har problemer eller har spørgsmål til processen, så er I meget velkomne til at kontakte os på mail eller telefon.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 


Vigtige mails af 15/9-2009 kort før deadline:

fra formanden fra faggruppe 62 (medicinske basalfag) til alle (se her) om problemer; "På denne baggrund ser vi os ikke i stand til at foretage en faglig forsvarlig niveauinddeling af faggruppe 62 tidsskrifter."

Se også kommentarer og kritik fra faggruppe 33 (jordbrug, toxikologi m.m.m.)  (her)


Date: Tue, 15 Sep 2009 17:11:22 +0200

From: "Bente Rona Jensen" <BRJensen@ifi.ku.dk>

To: [alle, som ovenfor]

Subject: SV: Deadline -  Niveauinddelingen af tidskrifter 15. September -faggruppe 62

 

 

Kære Karen Knudsen, Carl Christian Andersen og Lotte Faurbæk m fl

 

Gruppe 65 (idræt) har nu afsluttet niveaudelingen.  Vores faggruppe har tilsvarende problemer som er beskrevet i nedenstående mail [fra faggruppe 62 og 33] og er enig i den fremsatte kritik.

 

Med venlig hilsen

Bente R. Jensen

 

Bente R. Jensen, phd

Associate Professor

Biomechanics and Motor Control Laboratory

Department of Exercise and Sport Sciences

University of Copenhagen

Denmark

Tel: +45 3532 7303

Mob.: +45 2875 7303


Fortsættes på siden 2009 niveaudelingsprocessen4

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.