| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2009 niveaudelingsprocessen2

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 5 months ago

Videre korrespondance om niveaudelingsprocessen

(fortsat fra denne side: 2009 niveaudelingsprocessen).


Subject: SV: Svar på Claus Emmeches mail

From: "Lis Wagner" <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk> 

Date: Mon, 17 Aug 2009 13:24:49 +0200

To: [alle faggruppeformand inkl. FI]

 

Undertegnede faggruppeformand finder det helt nødvendigt at klassificeringen af niveau 2-tidskrifter diskuteres og besluttes på forlagsmødet 24.august 15:30 -18.00.

 

Jeg foreslår at fastholde en niveau 2-norm på 20% af den enkelte listes fagtidsskrifter i år, da alle har fået stillet i udsigt at kunne justere listerne løbende hvert år. Denne gang når vi heller ikke at få de seneste Impact Faktor justeringer med, så vidt jeg er orienteret – så dette år kunne opfattes som et slags ”prøve” år.

 

Faggruppe 58

Bedste hilsner

Lis Wagner

Professor, forskningsleder, Enheden for sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU


Date: Mon, 17 Aug 2009 13:44:59 +0200

From: "Michael Gjedde Palmgren" <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>

To: <kkcSNABELAfi.dk>,<lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>

Cc: [alle faggruppeformænd]

Subject: Rép. : SV: Svar på Claus Emmeches mail

 

Undertegnede faggruppeformand finder det helt nødvendigt at klassificeringen af niveau 2-tidskrifter diskuteres og besluttes på forlagsmødet 24. august 15:30 -18.00.

 

Jeg slutter helt op om Hans Götzsche forslag om at der sættes en niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler (i modsætning til antallet af artikler). Det vil være betydeligt letere at administrere og har som påpeget af Hans mange andre fordele.

Faggruppe 34

Venlig hilsen

Michael Palmgren

Institut for Plantebiologi og Bioeknologi

KU-LIFE


Date: Mon, 17 Aug 2009 13:50:28 +0200

Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

From: Peter Woetmann Christoffersen <pwSNABELApwch.dk>

To: (alle)

 

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

 

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at

* klassificeringen af niveau 2-tiddskrifter ikke sker på objektive kriterier.

* lige så problematisk finder jeg det at de rapporterede tal for danske artikler i 2008 tilsyneladende heller ikke er troværdige, f.eks. skulle Danish Yearbook of Musicology, der kun indeholder 3 artikler, i følge listen rumme ikke mindre end 10 danske videnskabelige artikler!!

 

Jeg ønsker problemet diskuteret på forlagsmødet 24. AUG 15:30.

 

Peter Woetmann Christoffersen

Faggruppe 7


Subject: RE: Rép. : SV: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Mon, 17 Aug 2009 13:50:50 +0200

From: "Anker Jensen" <AJSNABELAkt.dtu.dk>  To: [alle]

 

Undertegnede faggruppeformand finder det helt nødvendigt at klassificeringen af niveau 2-tidskrifter diskuteres og besluttes på forlagsmødet 24. august 15:30 -18.00.

 

Jeg slutter helt op om Hans Götzsche forslag om at der sættes en niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler (i modsætning til antallet af artikler). Det vil være betydeligt letere at administrere og har som påpeget af Hans mange andre fordele.

 

Faggruppe 41

Anker Degn Jensen

Professor, Ph.D.

DTU Chemical Engineering


From: Per Nielsen Kudsk <Per.KudskSNABELAagrsci.dk>  To: [alle]

Date: Mon, 17 Aug 2009 14:04:36 +0200

(do.) [ som ovenfor ]

Med venlig hilsen / Regards

Per Kudsk

Formand Faggruppe 33


Date: Mon, 17 Aug 2009 14:07:09 +0200

From: "Michael I. Schwartzbach" <misSNABELAcs.au.dk>  To: [alle]

(do.) [ som ovenfor ]

Med venlig hilsen

Michael Schwartzbach

Formand Faggruppe 38


From: "Bente Nyvad" <nyvadSNABELAodont.au.dk>  To: [alle]

Date: Mon, 17 Aug 2009 15:28:23 +0200

(do.) [ som ovenfor ]

Faggruppe 57, Venlig hilsen

Bente Nyvad

Odontologisk Institut, AU


From: "Anette Kolmos" <akSNABELAplan.aau.dk>

Date: Mon, 17 Aug 2009 15:47:03 +0200

(do.) [ som ovenfor ]

Med venlig hilsen

Faggruppe 17,

Anette Kolmos

Aalborg Universitet


Date: Mon, 17 Aug 2009 15:52:08 +0200 To: [alle]

From: "Harry Boer" <hboerSNABELAproduction.aau.dk>

(do.) [ som ovenfor ]

Harry Boer

Center for Industrial Production

Group 45


From: "Jan Pries-Heje" <janphSNABELAruc.dk>

To: [alle]

Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Mon, 17 Aug 2009 16:18:53 +0200

 

 

Kære med-faggruppeformænd,

 

Jeg synes det er en meget dårlig idé at overgå til 20% af titlerne til niveau 2. Jeg har i min gruppes regneark tidsskrifter med 33 udgivelser (ACM Computing Surveys) og nogle med 603 udgivelser (Computers & Operations research) på tre år. Ved at ligestille dem indføres en usikkerhed på 1-til-20. Meget værre end den usikkerhed omkring antal titler som Claus Emmeche oprindeligt pegede på, og som jeg er helt enig i.

 

Med venlig hilsen fra gruppe 67 (Informations-systemer),

Jan PH

 

***********************************************

Professor Jan Pries-Heje, Ph.D.

Head of User Driven IT Innovation Research Group

Dept. of Communication, Business & IT

Roskilde University, Building 42.2,

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde,

DENMARK

telephone: +45 4674 3051

***********************************************


Subject: SV: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Mon, 17 Aug 2009 18:08:13 +0200

From: "Margit Warburg" <warburgSNABELAhum.ku.dk>

To: [ alle, som ovenfor ]

 

Kære Karen Knudsen Christensen

 

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til at mistænke, at antallet af publicerede artikler i forskellige niveau 2-tidsskrifter ikke er korrekt

Jeg kan oplyse, at i faggruppe 12s liste (religion og teologi) er der mellem 60 og 100 tidsskrifter (både niveau 1 og 2) , som oplagt har alt for høje tal for publicerede artikler (nogle er helt meningsløst høje). Derudover er der omkring 75 tidsskrifter, hvor der er et skønnet tal på 40 over tre år. Ud af listens ca. 300 tidsskrifter er det altså omkring halvdelen, som ikke har troværdige data. 

 

Derfor er det min vurdering, at en yderligere gennemgang af listen er rent tidsspilde, og at faggruppe 12 indtil videre fastholder de niveau-2 tidsskrifter, som vi en gang har valgt. De er faktisk fornuftige. En opdatering må vente til FI har skaffet pålidelige data.

 

Et nyt kriterium med 20% af listens titler er også helt arbitrært og gør kun ondt værre.

 

Med venlig hilsen

 Margit Warburg

Professor, dr. phil.

Formand faggruppe 12


Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Tue, 18 Aug 2009 08:20:15 +0200

From: Henrik Høgh Olesen <h2oSNABELApsy.au.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at

* klassificeringen af niveau 2-tiddskrifter ikke sker på objektive kriterier.

 

Jeg ønsker problemet diskuteret på forlagsmødet 24.AUG 15:30.

 

Henrik Høgh-Olesen (Faggruppe 26, Psykologi)


Date: Tue, 18 Aug 2009 09:00:56 +0200

From: Jørgen Lange Thomsen <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

(do.) [ som ovenfor ]

Jørgen L.Thomsen, Formand, Gruppe 61

Med venlig hilsen

Jørgen Lange Thomsen

Institutleder, professor, Retsmedicinsk Institut


Date: Tue, 18 Aug 2009 09:27:13 +0200

From: Annick Prieur <apSNABELAsocsci.aau.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

Til FI (med kopi til formandskredsen),

 

Undertegnede faggruppeformand finder det meningsløst at arbejde videre med niveauinddelning ud fra de foreliggende, fejlbehæftede data. Jeg finder det videre uacceptabelt, at faggruppen pålægges at tjekke disse data.

Det er FIs ansvar at give os en korrekt liste vi kan arbejde med. Jeg vil derfor ikke arbejde videre med niveauplacering før FI har sendt

os en rettet liste.

 

mvh Annick Prieur (gruppe 21 sociologi)


Date: Tue, 18 Aug 2009 12:08:31 +0200

Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

From: "Anne Meyer" <amSNABELAkt.dtu.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

 

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

 

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at

* klassificeringen af niveau 2-tidsskrifter ikke sker på objektive kriterier.

 

 Det er uhyre vigtigt, at der samtidig med et objektivt, let monitorerbart system, skabes en incitament-struktur, så det fortsat kan ”betale sig” at producere god forskning (f.eks. som målt på impact) og ikke blot får skabt et arbitrært volumenræs.  Jeg er i øvrigt enig med Margit Warburg i, at et kriterium med 20% af listens titler vil være helt arbitrært.

 

Processen er ved at løbet helt af sporet og jeg ønsker ovenstående problemer diskuteret på forlagsmødet 24.AUG 15:30.

 

Hilsen,

faggruppeformand gruppe 47 Fødevarevidenskab og Teknologi.  

Anne S. Meyer

Professor, Head of Center

Center for BioProcess Engineering

DTU Chemical Engineering


Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Tue, 18 Aug 2009 13:15:17 +0200

From: Hanne Marlene Dahl <hmdahlSNABELAruc.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

 

Til Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Att: Karen Christensen

 

Undertegnede forkvinde for faggruppen for kønsforskning er bekymret over reliabiliteten i de beregnede tal for både verdensproduktionen og den danske andel af kategori 2 tidsskrifter samt behovet for anvendelse af skøn i modellen, hvorfor jeg vil bede om, at denne problematik tages op på mødet den 24. august.

 

Med venlig hilsen,

Hanne Marlene Dahl (Faggruppe 63)


Subject: RE: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Tue, 18 Aug 2009 14:45:00 +0200

From: "Otto A. Nielsen" <oanSNABELAtransport.dtu.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

Kære

 

Som de øvrige faggrupper finder undertegnede faggruppeformand det ligeledes uacceptabelt, at data er fejlbehæftede.

 

Inden for vores område er der en publiceringstradition, hvor der er store brede konferencer – og smallere specialkonferencer - med fagfællebedømte proceedings, der opfylder Forskningsstyrelsens krav til publikationskanaler (fagfældebedømmelse, videnskabeligt sigte, etc.). De største har et volumen på 1000+ artikler per år, specialkonferencerne 1-200. Dernæst er der ”lettere” tidsskrifter med forholdsvist store voluminer (100+ per år). De virkeligt tunge specialtidsskrifter optager kun meget få artikler (typisk omkring 30 per år), ligesom nåleøjet er meget smalt for de bedste generelle tidsskrifter (som Transportation Research, Transport Science).

 

Det giver derfor en voldsom skævvridning, hvis antallet af niveau 2 tidsskrifter defineres enten ud fra en procentsats af tidsskrifter, eller en model, hvor antal artikler arbitrært er skønnet til 40 i mange niveau 1 publikationskanaler, f.eks. for en årlig konference med over 1000 peer-reviewede artikler i selected proceedings. For min gruppe er problemet, at publikationsmængden i niveau 1 publikationskanaler er voldsomt undervurderet (med mere end en faktor 10), og det gør, at det er yderst begrænset hvor mange tidsskrifter der kan blive niveau 2. Det er tilfældet både hvis der blot tælles antal tidsskrifter, eller hvis niveau 1 publikationskanaler skønnes arbitrært til 40. I begge tilfælde vil der blive så få niveau 2 tidsskrifter, at man lander på omkring 1-2% af Verdenspublikationen målt i antal artikler inden for området.

 

Derimod har min stikprøvekontrol ikke fundet fejl i antal publikationer i niveau 2 tidsskrifter, da de alle er ISI og der derfor kan trækkes nøjagtige tal ud for dem.

 

Jeg vil derfor mene at det også er meget påkrævet at antallet artikler for de meget store konferenceproceedings med fagfællebedømmelse er nogenlunde korrekt.

 

Med venlig hilsen

 

Otto Anker Nielsen

Formand, Faggruppe 37, Trafik og Transport

 


From: Lone Malmborg <malmborg@itu.dk>

To: Karen Knudsen Christensen <kkc@fi.dk>

Date: Tue, 18 Aug 2009 16:25:49 +0200

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at

* klassificeringen af niveau 2-tiddskrifter ikke sker på objektive kriterier.

Jeg ønsker problemet diskuteret på forlagsmødet 24.AUG 15:30.

 

Lone Malmborg

Faggruppe #66

Lone Malmborg

IT University of Copenhagen


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

Date: Tue, 18 Aug 2009 16:00:52 +0200

Subject: Forlagsmøde dagsorden revideret

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

På opfordring af flere faggrupper er det blevet besluttet også at drøfte niveauinddeling af tidsskrifter og verdensproduktionstal på forlagsmødet. Vi sender derfor her en revideret dagsorden til mødet d. 24. august.

 

Hvis du ikke har tilmeldt dig mødet, send da venligst en tilmelding til Sekretariatet i FI senest d. 20. august.

 

Bemærk lokaleændring! - Mødet afholdes i Bredgade 43 - lokale A+B.

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

 

Attachments:

Content-Description: Dagsorden til Forlagsmøde d. 24.8.2009 - 1 [DOK984128].DOC [ny, og med dette indhold:]

 

Tid:    Mandag d. 24. august kl. 15.30-18   

Sted:    Forsknings- og Innovationsstyrelsen

    Bredgade 43

    1780 København V

    Lokale A + B 

 

1.    Velkomst ved Jørgen Søndergaard

2.    Løsningsmodellerne gennemgås ved Jørgen Søndergaard

3.    Drøftelse blandt faggruppeformænd og Fagligt Udvalg

4.    Opsamling og konklusioner ved Jørgen Søndergaard

5.    Niveauinddeling af tidsskrifter og verdensproduktionstal

6.    Eventuelt

 

 Content-Description: Invitation til Forlagsmøde d. 24.8.2009 - 0 [DOK984072].DOC  [tidligere fremsendt i pdf

Content-Description: Forlagsproblematikken - 0 [DOK966504].DOC [tidligere fremsendt]


Subject: SV: Forlagsmøde dagsorden revideret

Date: Tue, 18 Aug 2009 20:51:48 +0200

From: "Anne-Marie Mai" <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

Kære Karen Knudsen Christensen,

 

Faggruppe 11 finder det  ikke acceptabelt, at de tal, vi har arbejdet med, er  så fejlbehæftede, som det nu har vist sig.

I lighed med gruppe 12 foreslår vi, at man i denne omgang godkender de tidsskrifter på niveau 2, som faggrupperne har indstillet til niveau 2.

 

Med venlig hilsen

Anne-Marie Mai, faggruppe 11. Nordisk sprog og litteratur, nordisk filologi.


Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

Date: Wed, 19 Aug 2009 02:25:03 +0200

From: "Niels Olhoff" <noSNABELAme.aau.dk>

To: [alle, som ovenfor]

 

Kære Karen Knudsen Christensen,

 

Undertegnede formand for faggruppe 46 hilser med glæde, at klassificeringen af niveau 2-tidskrifter vil blive diskuteret på forlagsmødet 24. august 15:30 -18.00 og finder det helt nødvendigt, at der træffes beslutning om klassificeringen ved dette møde.

 

Jeg støtter fuldtud Hans Götzsches forslag om, at der sættes en niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler (i modsætning til antallet af artikler), idet dette vil være betydeligt lettere at administrere, og som påpeget af Hans Götzsche har mange andre fordele.

 

Med venlig hilsen

Niels Olhoff


Date: Wed, 19 Aug 2009 08:54:49 +0200

Subject: Svar på Claus Emmeches mail

To: [alle, som ovenfor]

From: "Jan Ifversen" <kultjiSNABELAhum.au.dk>

 

Kære Karen Knudsen Christensen,

Undertegnede formand for faggruppe 1 hilser med glæde, at klassificeringen af niveau 2-tidskrifter vil blive diskuteret på forlagsmødet 24. august 15:30 -18.00 og finder det helt nødvendigt, at der træffes beslutning om klassificeringen ved dette møde.

 

Jeg støtter fuldtud Hans Götzsches forslag om, at der sættes en niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler (i modsætning til antallet af artikler), idet dette vil være betydeligt lettere at administrere, og som påpeget af Hans Götzsche har mange andre fordele.

 

Med venlig hilsen

Jan Ifversen

Head of Institute

associate professor, PhD Jan Ifversen

Institute of History and Area Studies

Aarhus University


Date: Wed, 19 Aug 2009 14:32:46 +0200

From: "Pia Haubro Fischer Andersen" <piaSNABELAlife.ku.dk>

To: [alle, som ovenfor]

Subject: Faggruppe 60:Claus Emmeches mail

 

Kære Karen K. Christensen,

Undertegnede faggruppeformand finder det helt nødvendigt at

klassificeringen  af niveau 2-tidskrifter diskuteres og besluttes på forlagsmødet 24.

august 15:30 -18.00.

I faggruppe 60 har vi efterhånden bevæget os milevidt væk fra det

oprindelige udgangspunkt: den norske liste. Vi kan ikke længere genkende

processen, og finder det helt umuligt med så inhomogent et fagrområde

som veterinærmedicin at skulle udelukke hele specialer og fagområder fra

dog at have én enkelt kategori 2 journal. Hvis det ydermere viser sig,

at de tal vi har fået, er delvist arbitrære, så bliver det endnu mere

vanskeligt at forsvare processen og ideen over for vores forståeligt

meget kritiske kolleger og deres videnskabelig produktion -  som dette

initiativ jo er med til at klassificere som enten  "godt" eller blot

"godt nok" - det er det, vi er i gang med på sigt.

Er vi alle uddannede inden for bibliometri i et omfang, så vi kan

varetage disse kontrolforanstaltninger forsvarligt. Jeg føler mig ikke

særlig kvalificeret i den sammenhæng, og tænker at opgaven delvist

bør  lægges over til den lokale fakultetsbibliotekar.

Vi slutter derfor helt op om Hans Götzsche forslag om at der sættes en

niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler (i modsætning til antallet

af  artikler). Det vil være betydeligt lettere at administrere og har som

påpeget  af Hans mange andre fordele.

 

Venlig hilsen

Faggruppe 60

Pia

Pia Haubro Andersen, DVM PhD DVSci

Professor of Large Animal Surgery

Groupleader Medicine and Surgery

Dept. Large Animal Sciences

Faculty of Life Sciences


Date: Thu, 20 Aug 2009 01:15:27 +0200

From: "Jensen, Dorte Juul" <dojeSNABELArisoe.dtu.dk>

Subject: RE: Der må også sættes en ny deadline.

To: [alle, jf. ovenfor]

 

Kære Karen

Jeg støtter at grundlaget for niveaudelingen baseret på usikre verdensproduktionstal diskuteres på næste møde 24/8, hvor jeg desværre ikke kan deltage.

Ligeledes støtter jeg udsagnene om at det er urimeligt at bede os finde mulige fejl i listerne (dvs specificere hvilke tidsskrifter FI skal checke).

 

Personligt føler jeg situationen nu er så usikker at jeg har stoppet min gruppes arbejde med at justere antallet af niveau 2 tidsskrifter til 20%. Det betyder imidlertid at det bliver umuligt at nå det får den nuværende deadline 1/9 hvor web interfacet skulle være opdateret.

 

Hilsen Dorte

Formand gruppe 42

Dorte Juul Jensen

Dr. Techn., Head of Department

Phone direct +45 4677 5701

dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk

 

Materials Research Department

Risø National Laboratory

Technical University of Denmark – DTU


From: "Bent Odgaard" <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>

To: [alle, som ovenfor]

Subject: RE: Der må også sættes en ny deadline.

Date: Thu, 20 Aug 2009 10:29:13 +0200

Kære Karen,

 

Jeg er helt enig med Dorte. På grund af de vigtige problemstillinger der er rejst, har også jeg stoppet vores gruppes arbejde indtil der er et sikrere grundlag at arbejde på. Vi må have fristen forlænget.

 

MVH

 

Bent Odgaard

Formand for faggruppe  28, Geofag og Klima

 

Bent Odgaard

Professor, dr. scient.

Geologisk Institut

C F Møllers Allé, bygning 1120

8000 Århus C


 Date: Thu, 20 Aug 2009 12:09:48 +0200

Subject: Re: Der må også sættes en ny deadline.

From: Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>

 

Kære alle,

Som formand for Faggruppe 39 vil jeg tilslutte mig Dortes ønske om en udsættelse af tidsfristen. I lighed med Dorte har jeg valgt at indstille arbejdet i lyset af den store usikkerhed, der er blevet rejst vedrørende grundlaget for arbejdet. Jeg deler ikke helt bekymringen om datagrundlaget i det store omfang, det er blevet beskrevet fra et antal grupper, men jeg respekterer selvfølgelig den faglige vurdering, disse grupper har fremsat.

Jeg kan desværre ikke komme til mødet i næste uge, men håber at I får en god og konstruktiv diskussion. Jeg håber, at der både fra FI og formændenes side er en reel vilje til at finde en god, pragmatisk løsning, så vi kan få løst opgaven uden flere uendelige runder af vrede emails.

 

Med venlig hilsen,

Jakob Stoustrup

Professor, PhD

Formand, Faggruppe 39


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: [alle, som ovenstående]

Date: Thu, 20 Aug 2009 13:00:18 +0200

Subject: Beslutning om den videre proces

Kære Faggruppeformænd

 

Som nogle af jer sikkert har bemærket, så er der tilføjet et nyt punkt på dagsordenen på forlagsmødet mandag d. 24.august om niveauinddelingsprocessen af tidsskrifter.

 

Fagligt Udvalg vil på mødet fremlægge løsningsforslag til hvordan vi kan komme videre i processen med niveauinddelingen af tidsskrifter. Efterfølgende vil der på mødet blive taget beslutning om, hvordan den videre proces vil forløbe. Derfor opfordrer FI til, at de faggrupper, som ønsker at få mulighed for at påvirke beslutningen, deltager i forlagsmødet.

 

Den beslutning, der træffes på mødet, vil blive meldt ud til alle faggrupper hurtigst muligt efter mødets afholdelse.

 

De faggrupper, som mener, at de kan arbejde videre med det nuværende datagrundlag, må gerne fortsætte deres arbejde med niveauinddelingen, og behøver derfor ikke sætte arbejdet i bero.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk


To: [alle, som ovenfor] 

From: Ellen Christiansen <ech@hum.aau.dk>

To: Karen Knudsen Christensen <kkc@fi.dk>

Subject: Re: Beslutning om den videre proces

Date: Thu, 20 Aug 2009 20:15:16 +0200

 

 

Kære alle

Faggruppe 19, IT og humaniora, tilslutter sig protesterne mod det dårlige datagrundlag i oplægget til niveau deling.

Jeg kommer til mødet mandag d. 24. og vil der underbygge vort synspunkt.

Med venlig hilsen

Ellen Christiansen

Professor

e-Learning Lab, Dept. of Communication

Aalborg University

Krogstraede 1, DK-9920 Aalborg Oest

Phone +45 2858 2167

<http://lavendergarage.blogspot.com/>http://lavendergarage.blogspot.com/

e-mail: echSNABELAhum.aau.dk


 

Subject: Klassificering

Date: Fri, 21 Aug 2009 11:00:25 +0200

From: "Lars Ole Sauerberg" <losSNABELAlitcul.sdu.dk>

To: [alle, som ovenfor]

Cc: <kkcSNABELAfi.dk>

Jeg deler på vegne af gruppe 3 ganske de betænkeligheder, som mailstormen har givet udtryk for.

 

Lars Ole Sauerberg

Professor, dr.phil.

Literature in English

Institute for Literature, Media and Cultural Studies

Department of English

University of Southern Denmark

www.sdu.dk

General Editor of Orbis Litterarum : International Review of Literary Studies, www.blackwellpublishing.com/journals/oli

Head of BA programme in Library Science and Knowledge Communication

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

    Hanne Ruus <haruSNABELAhum.ku.dk>, 'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>, "'mslSNABELAdpu.dk'" <mslSNABELAdpu.dk>,

    'Nils Bubandt' <bubandtSNABELAhum.au.dk>,

    Ellen Christiansen <echSNABELAmci.sdu.dk>,

    Annick Prieur <apSNABELAsocsci.aau.dk>,

    'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAsocsci.aau.dk>,

    "'MaskellSNABELAcbs.dk'" <MaskellSNABELAcbs.dk>, Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

    'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>, "'mnSNABELAruc.dk'" <mnSNABELAruc.dk>,

    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    "'i5tlSNABELAcivil.aau.dk'" <i5tlSNABELAcivil.aau.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>, 'Lars Damkilde' <ldSNABELAaaue.dk>,

    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>,

    "'miclar01SNABELAglo.regionh.dk'" <miclar01SNABELAglo.regionh.dk>,

    "'rg01SNABELAbbh.regionh.dk'" <rg01SNABELAbbh.regionh.dk>,

    "'kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

    "'susanne.holckSNABELAhvh.regionh.dk'" <susanne.holckSNABELAhvh.regionh.dk>,

    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

    'Ellen Marie Braae' <EMBRASNABELAlife.ku.dk>,

    'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

    'Claus Emmeche' <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>,

    Jørgen Søndergaard <jsSNABELAsfi.dk>,

    Hans Fink <filhfSNABELAhum.au.dk>,

    Søren Molin <smSNABELAbiocentrum.dtu.dk>,

    Poul Erik Mouritzen <pemSNABELAsam.sdu.dk>,

    "gunnar.sivertsenSNABELAnifustep.no" <gunnar.sivertsenSNABELAnifustep.no>,

    Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

    "Carl  Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

Date: Fri, 21 Aug 2009 11:34:29 +0200

Subject: Forlagsmødet - Lokaleændring

 

Kære faggrupper og Fagligt Udvalg

 

På grund af den store interesse for forlagsmødet, har vi været nødt til at lægge mødet i Bredgade 40, i kantinen.

 

Vel mødt.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Claus Emmeche' <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Tue, 25 Aug 2009 13:25:17 +0200

Subject: Løsning for problematikken omkring verdensproduktionstallene

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Der blev i går afholdt møde i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvor dataproblemerne i forhold til niveauinddelingsprocessen for tidsskrifter blev drøftet. Omkring 34 faggrupper var repræsenteret ved mødet, hvor der blev truffet beslutning om følgende:

 

1) Faggrupper med over 50 % dækning af ISI tal vil forsat skulle niveauinddele tidsskrifter efter modellen 20 % af verdensproduktionen. Faggrupperne har mulighed for at få beregnet de mest fejlbehæftede tal.

 

2) Faggrupper med under 50 % dækning af ISI tal vil kunne vælge imellem to fremgangsmåder:

    a. niveauinddele efter 20 % af verdensproduktionen med genberegning af de mest fejlbehæftede tal.

    b. niveauinddele efter 20 % af faggruppens tidsskriftsliste.

 

3) Denne beslutning er en engangsløsning, som kun gælder for dette års niveauinddeling af tidsskrifter. Til næste år vil 20 % af verdensproduktionen gælde for alle faggrupper. Til gengæld forpligtiger FI sig til i løbet af det næste år at skaffe et bedre datagrundlag for verdensproduktionen.

 

Uanset hvilken model der vælges, skal niveauinddelingen stadig ske på baggrund af at: Tidsskriftet skal opfattes som det ubetinget førende af brede kredse inden for faget og udgive de mest betydningsfulde publikationer fra forskellige landes forskere.

 

Denne model er valgt ud fra begrundelsen:

De fleste faggrupper inden for NAT/TEK og SUND er generelt godt dækket af ISI data, og vil derfor skulle følge nr. 1. For de HUM, SAM og TVÆR faggrupper, som er mindre godt dækket af ISI data (under 50 %), vil kunne vælge at følge nr. 2.  For HUM og SAM gælder, at de fleste tidsskrifter er omtrent lige store, mens for NAT/TEK og SUND gælder, at deres tidsskrifter er noget mere varierende i størrelse. Det vil derfor ikke give de store forskelle i antal af tidsskrifter på niveau 2 for HUM og SAM faggrupperne, hvis de vælger at niveauinddele efter 20 % af tidsskrifterne på deres liste.

 

Der vil forekomme tidsskrifter i HUM og SAM faggrupperne, som afviger ved at være meget store, men de vil sandsynligvis være marginale tidsskrifter, hvor den danske produktion i tidsskriftet er meget lav og ikke vil være af høj videnskabelig kvalitet, og vil derfor alligevel ikke være i betragtning til niveau 2.

 

Faggrupper kan se hvor de er placeret i forhold til dækning af ISI-tal i den vedhæftede excelfil.

 

Genberegning

De faggrupper, som vælger nr. 1 har mulighed for at få genberegnet de mest fejlbehæftede kilder. Vedlagt mailen er en liste over faggruppens tidsskrifter, som ikke baseres på ISI-data. Hvis faggrupperne ønsker at få genberegnet enkelte af tidsskrifterne på deres liste, skal de gennemgå den vedlagte liste og sende den retur til FI markeret med de tidsskrifter, som faggrupperne ønsker genberegnet.

 

Listen skal sendes til FI senest d. 28. august

 

De genberegnede tal vil være i webinterfacet senest d. 8. september

 

Hvis du har spørgsmål til processen, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Attachments

Content-Description: ISI-journals.xls

Content-Description: 68.xlsx  [Fra-FI-til-fg68-d25aug09_68.xlsx]


Der er nu (ultimo sept.) lagt et officielt referat på på FI's site (her) hvorfra man kan downloade dette referat af "forlagsmødet", som også kom til at handle en del om niveaudelingsproblematikken.


Mere om niveaudelingsprocessen: Fortsættes på siden niveaudelingsprocessen3.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.