| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

2009 niveaudelingsprocessen

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 3 months ago

Her følger korrespondance vedr. niveaudelingsprocessen. Bemærk, at noget er sendt fra FI specifikt til den enkelte faggruppe (som her, regnearket for faggruppe 68), mens andet er generelle meddelelser. Er man interesseret i at følge de andre faggruppers status, kan man fx henvende sig til formændende for disse (andetsteds her på sitet findes listen over alle faggrupper).

 


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABEL-Afi.dk>

To: "'emmecheSNABEL-Anbi.dk'" <emmecheSNABEL-Anbi.dk>

Date: Fri, 24 Jul 2009 15:14:04 +0200

Subject: Niveauinddeling

Kære Faggruppeformand

 

Nu starter niveauinddelingsprocessen.

 

Der er 2 måder at lave niveauinddelingen på: Ved hjæp af det vedhæftede regneark eller gennem web-interfacet. Med denne mail får I følgende materiale:

1. Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau [Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau 2 [DOK972017].DOC]

2. Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [DOK971690].DOC]

3. Vejledning i brug af web-interface til niveauinddeling [Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling [DOK977755].doc]

4. Faggruppens regneark [ 68.xlsx ]

 

Det første notat beskriver de generelle retningslinjer for at nominere et tidsskrift til niveau 2. De vil for de fleste af jer være velkendte fra sidste år. Tidsskrifter som kan komme på niveau 2 skal være de absolut førende inden for faget, og tilsammen udgøre 20% af verdensproduktionen.

I år har vi fået udarbejdet regneark, som kan bruges internt i gruppen til at koordinere niveauinddelingen. Regnearket er skræddersyet til jeres gruppe og viser de tidsskrifter, som er placeret hos jeres gruppe. I kan lave niveauinddelingen i regnearket, hvor I kan se, hvordan procentsatserne ændres, når I ændrer niveauet for et tidsskrift. Regnearket skal IKKE sendes ind til os. Det er til jeres eget interne brug i gruppen. Den endelige niveauinddeling skal indtastes i web-interfacet under alle omstændigheder. Vi anbefaler, at I indtaster jeres niveauinddeling i web-interfacet inden den 1. september. På den måde giver I andre faggrupper mulighed for at se jeres niveauinddeling i web-interfacet, ligesom I vil kunne se de andre gruppers niveauinddeling.

Web-interfacet har i år fået tilført nogle flere funktioner. De er beskrevet nærmere i vejledningen, så her skal blot nævnes nogle få: Man kan udskrive sin liste i excel-format fra web-interfacet, man kan se andre gruppers niveauinddeling, og der er flere oplysninger om tidsskrifterne, herunder oplysninger fra Journal Citation Reports. Den endelige niveauinddeling skal indtastes i web-interfacet ligesom sidste år.

Deadline for níveauinddeling er tirsdag den 15. september kl. 23:59

 

Efter denne deadline vil det ikke være muligt for jer at ændre mere på niveauinddelingen.

 

I kommer ind i web-interfacet ved hjælpe af dette link:

 

<http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin

 

Første gang I går ind på denne side, skal I bede om at få et password. Proceduren er nærmere beskrevet i Vejledning i brug af web-interface til niveauinddeling. Det vil blive sendt til jeres e-mail-adresse og er personligt for hver enkelt. Det vil sige, at i år har alle medlemmer af faggruppen mulighed for at få et individuelt password til web-interfacet. Vi vil bede jer, om at informere jeres gruppemedlemmer om dette.

 

Ellers er det bare at gå i gang. Hvis vi kan være behjælpelige med noget, må I endelig sige til.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Faurbæk, <mailto:lofSNABEL-Afi.dk>lofSNABEL-Afi.dk

Karen Knudsen Christensen, <mailto:kkcSNABEL-Afi.dk>kkcSNABEL-Afi.dk

Carl Christian T. Andersen, <mailto:cctaSNABEL-Afi.dk>cctaSNABEL-Afi.dk

 

Attachments:

Content-Description: 68.xlsx

Content-Description: Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [DOK971690].DOC

 Content-Description: Retningslinjer for nominering af tidsskrifter til niveau 2 [DOK972017].DOC

Content-Description: Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling [DOK977755].DOC


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABEL-Afi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABEL-Ahum.au.dk>,

    "'oststSNABEL-Ahum.au.dk'" <oststSNABEL-Ahum.au.dk>,

    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABEL-Alitcul.sdu.dk>,

    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABEL-Ahum.au.dk>,

    "'goetzscheSNABEL-Ahum.aau.dk'" <goetzscheSNABEL-Ahum.aau.dk>,

    "'litlmSNABEL-Ahum.au.dk'" <litlmSNABEL-Ahum.au.dk>,

    "'woetmannSNABEL-Ahum.ku.dk'" <woetmannSNABEL-Ahum.ku.dk>,

    'Jacob Wamberg' <kunjwSNABEL-Ahum.au.dk>,

    'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABEL-Alitcul.sdu.dk>,

    Kirsten Drotner <drotnerSNABEL-Alitcul.sdu.dk>,

    Anne-Marie Mai <ammaiSNABEL-Alitcul.sdu.dk>,

    "'warburgSNABEL-Ahum.ku.dk'" <warburgSNABEL-Ahum.ku.dk>,

    "'ot.lpfSNABEL-Acbs.dk'" <ot.lpfSNABEL-Acbs.dk>,

    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABEL-Ahum.au.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABEL-Ahum.au.dk>,

    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABEL-Ahum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABEL-Aplan.aau.dk>,

    "'etnonobSNABEL-Ahum.au.dk'" <etnonobSNABEL-Ahum.au.dk>,

    Lone Dirckinck-Holmfeld <loneSNABEL-Ahum.aau.dk>,

    "'jens.kristiansenSNABEL-Ajur.ku.dk'" <jens.kristiansenSNABEL-Ajur.ku.dk>,

    Annick Prieur <apSNABEL-Asocsci.aau.dk>,

    'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABEL-Aepa.aau.dk>,

    "'pm.inoSNABEL-Acbs.dk'" <pm.inoSNABEL-Acbs.dk>,

    "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABEL-Aecon.au.dk>,

    Keld Laursen <kl.inoSNABEL-Acbs.dk>,

    'Henrik Høgh Olesen' <h2oSNABEL-Apsy.au.dk>,

    'Dorte Madsen' <dm.infSNABEL-Acbs.dk>,

    "'bent.odgaardSNABEL-Ageo.au.dk'" <bent.odgaardSNABEL-Ageo.au.dk>,

    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABEL-Afys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordamSNABEL-Amath.ku.dk>,

    "'jojSNABEL-Aifk.sdu.dk'" <jojSNABEL-Aifk.sdu.dk>,

    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABEL-Aagrsci.dk>,

    Per Kudsk <per.kudskSNABEL-Aagrsci.dk>,

    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABEL-Alife.ku.dk>,

    "'sfSNABEL-Afarma.ku.dk'" <sfSNABEL-Afarma.ku.dk>,

    "'torben.larsenSNABEL-Acivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABEL-Acivil.aau.dk>,

    "'oanSNABEL-Actt.dtu.dk'" <oanSNABEL-Actt.dtu.dk>, "'misSNABEL-Acs.au.dk'" <misSNABEL-Acs.au.dk>,

    Jakob Stoustrup <jakobSNABEL-Aes.aau.dk>, 'Susse Georg' <sg.ioaSNABEL-Acbs.dk>,

    "'ajSNABEL-Akt.dtu.dk'" <ajSNABEL-Akt.dtu.dk>,

    "'dorte.juul.jensenSNABEL-Arisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABEL-Arisoe.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABEL-Ahst.aau.dk>,

    "'susanneSNABEL-Ahst.aau.dk'" <susanneSNABEL-Ahst.aau.dk>,

    'Harry Boer' <hboerSNABEL-Aproduction.aau.dk>,

    "'noSNABEL-Aime.aau.dk'" <noSNABEL-Aime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABEL-Akt.dtu.dk>,

    "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABEL-Aouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'kjelsoebSNABEL-Arm.dk'" <kjelsoebSNABEL-Arm.dk>,

    'Palle Toft' <Palle.ToftSNABEL-Aouh.regionsyddanmark.dk>,

    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABEL-Anru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABEL-Arm.dk>,

    "'mlaSNABEL-Adadlnet.dk'" <mlaSNABEL-Adadlnet.dk>,

    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABEL-Aouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'knudkragSNABEL-Arm.dk'" <knudkragSNABEL-Arm.dk>,

    'Birthe Høgh' <bhoghSNABEL-Adadlnet.dk>,

    "'kbrosenSNABEL-Ahealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABEL-Ahealth.sdu.dk>,

    "'nyvadSNABEL-Aodont.au.dk'" <nyvadSNABEL-Aodont.au.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABEL-Ahealth.sdu.dk>,

    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABEL-Apubhealth.ku.dk>,

    'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABEL-Alife.ku.dk>,

    'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABEL-Ahealth.sdu.dk>,

    'Dekan Ole Skøtt - Sund-SDU' <dekanSNABEL-Ahealth.sdu.dk>,

    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABEL-Aruc.dk>,

    "'objeSNABEL-Aaod.aau.dk'" <objeSNABEL-Aaod.aau.dk>,

    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABEL-Aifi.ku.dk>,

    "'malmborgSNABEL-Aitu.dk'" <malmborgSNABEL-Aitu.dk>,

    'Jan Pries-Heje' <janphSNABEL-Aruc.dk>, "'emmecheSNABEL-Anbi.dk'" <emmecheSNABEL-Anbi.dk>

Date: Fri, 24 Jul 2009 15:29:48 +0200

Subject: Niveauinddeling

 

Kære Faggruppeformænd

 

Vi har i dag sendt materialet ud til jer til niveauinddelingsprocessen, der har deadline d. 15. september. Hvis I ikke har modtaget mailen, så vil vi bede jer om at kontakte os i FI.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABEL-Afi.dk>kkcSNABEL-Afi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABEL-Afi.dk>fiSNABEL-Afi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


Korrespondance (eller uddrag af denne) internt i faggruppe 68 kan ses her:

http://faggruppe68.pbworks.com/gr68mail+2009-07-30+ff+internt+om+niveaudeling


Date: Wed, 5 Aug 2009 16:31:04 +0200

To: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>, 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>, "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>, 'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>, 'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>, "'goetzscheSNABELAhum.aau.dk'" <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>, "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>, "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>, 'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>, 'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>, Kirsten Drotner <drotnerSNABELAlitcul.sdu.dk>, Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>, "'warburgSNABELAhum.ku.dk'" <warburgSNABELAhum.ku.dk>, "'ot.lpfSNABELAcbs.dk'" <ot.lpfSNABELAcbs.dk>, 'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>, 'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>, Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>, "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>, Lone Dirckinck-Holmfeld <loneSNABELAhum.aau.dk>, "'jens.kristiansenSNABELAjur.ku.dk'" <jens.kristiansenSNABELAjur.ku.dk>, Annick Prieur <apSNABELAsocsci.aau.dk>, 'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAepa.aau.dk>, "'pm.inoSNABELAcbs.dk'" <pm.inoSNABELAcbs.dk>, "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>, Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>, 'Henrik Høgh Olesen' <h2oSNABELApsy.au.dk>, 'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>, "'bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk'" <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>, 'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>, Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>, "'jojSNABELAifk.sdu.dk'" <jojSNABELAifk.sdu.dk>, 'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>, Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>, Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>, "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>, "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>, "'oanSNABELActt.dtu.dk'" <oanSNABELActt.dtu.dk>, "'misSNABELAcs.au.dk'" <misSNABELAcs.au.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>, 'Susse Georg' <sg.ioaSNABELAcbs.dk>, "'ajSNABELAkt.dtu.dk'" <ajSNABELAkt.dtu.dk>, "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>, Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>, "'susanneSNABELAhst.aau.dk'" <susanneSNABELAhst.aau.dk>, 'Harry Boer' <hboerSNABELAproduction.aau.dk>, "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>, "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>, "'kjelsoebSNABELArm.dk'" <kjelsoebSNABELArm.dk>, 'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>, Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>, "'mlaSNABELAdadlnet.dk'" <mlaSNABELAdadlnet.dk>, 'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>, "'knudkragSNABELArm.dk'" <knudkragSNABELArm.dk>, 'Birthe Høgh' <bhoghSNABELAdadlnet.dk>, "'kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>, "'nyvadSNABELAodont.au.dk'" <nyvadSNABELAodont.au.dk>, 'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>, 'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>, 'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Dekan Ole Skøtt - Sund-SDU' <dekanSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>, "'objeSNABELAaod.aau.dk'" <objeSNABELAaod.aau.dk>, 'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>, "'malmborgSNABELAitu.dk'" <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>, "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

From: Claus Emmeche <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>

Subject: Re: Niveauinddeling

 

 

Kære Karen Knudsen Christensen (og alle).

 

Som nogle af jer ved, har jeg været i dialog med flere andre faggrupper om visse tekniske problemer jeg ser i niveaudelingsprocessen på det nuværende grundlag. Jeg vedhæfter et notat [ NiveaudelingVerdenskl-v4.doc ] til FI, som uddyber disse og konkluderer, at fejlene i de eksisterende lister bør rettes før processen for alvor kan begynde. Tak til de, der har bidraget med kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Claus Emmeche (faggruppe 68)

 

 

 

At 15:29 +0200 24/07/09, Karen Knudsen Christensen wrote:

Kære Faggruppeformænd

 

Vi har i dag sendt materialet ud til jer til niveauinddelingsprocessen, der har deadline d. 15. september. Hvis I ikke har modtaget mailen, så vil vi bede jer om at kontakte os i FI.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

 

Attatchment: NiveaudelingVerdenskl-v4.doc


 

Subject: SV: Niveauinddeling

Date: Thu, 6 Aug 2009 09:09:07 +0200

From: "Anne-Marie Mai" <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>

To: "Karen Knudsen Christensen" <kkcSNABELAfi.dk> (samt alle faggruppeformænd)

Kære Karen Knudsen Christensen,

 

Faggruppe 11 tilslutter sig Claus Emmeches betragtninger og henstiller til, at tidsskriftsituationen behandles på mødet d. 24.

 

Mvh.

Anne-Marie Mai (Nordisk Sprog og litteratur, Nordisk Filologi)

 

Med venlig hilsen

Anne-Marie Mai

Professor, ILKM, Dansk

Tlf. 6550 1424

Fax 6550 1092

Email ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk

Web <http://www1.sdu.dk/hum/jhh/Anne-MarieMai/index.html>http://www1.sdu.dk/hum/jhh/Anne-MarieMai/index.html


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: 'Claus Emmeche' <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>

Date: Thu, 6 Aug 2009 09:48:51 +0200

Subject: SV: Niveauinddeling

 

Kære Claus

 

Tak for din mail og notat.

Jeg videresender notatet til Fagligt Udvalg, og vil bede dem om at tage stilling til indholdet, og til hvorvidt det skal med som et punkt på dagsorden på forlagsmødet d. 24. august.

 

Da der jo også for deres vedkommende er sommerferietid, så kan jeg ikke love et hurtigt svar, men jeg vil naturligvis gøre mit bedste for at få det behandlet i god tid før mødet og deadlinen d. 15.september.

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


Date: Thu, 06 Aug 2009 10:04:23 +0200

Subject: Re: SV: Niveauinddeling

To: (som ovenfor)

From: "Peter Bugge" <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>

 

Kære Karen Knudsen Christensen,

 

Faggruppe 4 tilslutter sig den rejste kritik og vil bede om FI's stillingtagen til endnu et par problemer:

Det er tydeligt, at boganmeldelser i en række tilfælde er kommet til at figurere på linje med videnskabelige artikler og med samme vægt. Jeg har sammenlignet to af sværvægterne inden for min faggruppe, Slavic Review (fra USA) og Slavonic and East European Review (fra UK). Begge tidsskrifter udkommer med fire numre om året og med et sammenligneligt antal videnskabelige artikler, men alligevel er Slavic Review registreret med 72 artikler over tre år og Slavonic and East European Review med hele 453. Ser man på de to tidsskrifters websider, fremgår det, at sidstnævnte tidsskrift linker til anmeldelser på nøjagtig samme måde som til de videnskabelige bidrag, men førstnævnte ikke gør det. Det giver en enorm skævhed, som har konsekvenser på to områder: 1) Det har - som allerede fremhævet i Claus Emmeches notat - betydet, at en række faggrupper der (som vores) i første runde lå langt under de 20% internationalt nu - med stort set samme tidsskrifter på listen - er over de 20%. Rent taktisk kan vi blive tvunget til at fravælge internationale toptidsskrifter alene af den grund, at deres anmeldelser medtælles og derfor giver tidsskriftet en uforholdsmæssig stor vægt. 2) Værre er, at såfremt anmeldelserne ikke renses ud, vil en boganmeldelse skrevet af en dansk forsker i et af de tidsskrifter, hvor anmeldelser figurerer på lige fod med videnskabelige bidrag, få samme vægt som et egentligt videnskabeligt arbejde. Da dette jo også har økonomiske konsekvenser og dermed i højeste grad er tænkt som adfærdsregulerende, må jeg anbefale min kolleger ikke at spilde tid på videnskab, men alene søge at positionere sig som faste anmeldere på de specifikke tidsskrifter, hvis anmeldelser FI tæller med.

 

Et andet væsentligt problem er, at registering af danske bidrag i de udvalgte tidsskrifter virker lemfældig. Ifølge vores liste var der East European Politics and Societies i 2008 tre DK-bidrag, men min egen gennemgang af tidsskriftet giver resultatet ét bidrag. For 2008 er der registreret to DK-bidrag i Slavic Review, og her kan jeg finde nul. Igen: dette skal jo ikke mindst være et økonomistyringsredskab, så alle faggrupper har krav på 1) at få fuldt kendskab til, hvordan DK-bidrag opgøres og 2) at opgørelsen er præcis og pålidelig, så resultaterne afspejler den virkelige produktion.

 

Med venlig hilsen

Peter Bugge

 

Peter Bugge

Lektor, ph.d.

Afdeling for Østeuropastudier

Institut for Historie og Områdestudier

Aarhus Universitet

Bartholins Allé 16

8000 Århus C

Tel: 89 42 64 75

E-mail: peter.buggeSNABELAhum.au.dk


Date: Thu, 06 Aug 2009 10:18:03 +0200

From: Bent Odgaard <bent.odgaard@geo.au.dk>

To: (alle, som ovenfor)

Subject: Re: SV: Niveauinddeling

 

Kære Karen Knudsen Christensen,

Faggruppe 28 er fuldstændig enig i Claus Emmeches betragtninger. Det foreliggende materiale er ikke et fyldestgørende grundlag for det videre arbejde.

 

Bent Odgaard

Professor

Geologisk Institut

Aarhus Universitet


Subject: SV: Niveauinddeling

Date: Thu, 6 Aug 2009 11:37:42 +0200

From: "Bente Rona Jensen" <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>

To: (alle, som ovenfor)

 

Kære alle

 

Vi har tilsyneladende samme problemstilling.

 

Niveau 2-andel verden: 62.1

Niveau 2-andel DK 84,4

 

Det betyder at vi bliver bedt om at nedgradere rigtig mange tidsskrifter fra 2 til 1.  Det kan vel ikke passe ?????????????

 

Hilsen fra

Bente (gruppe 65)

 

Bente R. Jensen, phd

Associate Professor

Biomechanics and Motor Control Laboratory

Department of Exercise and Sport Sciences

University of Copenhagen

Denmark

Tel: +45 3532 7303

Mob.: +45 2875 7303

 

Office adr.:

Panum Institute/IFI

Room 33.3.52

University of Copenhagen

Blegdamsvej 3

2200 Copenhagen N

Denmark


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: (alle faggruppeformænd, som ovenfor)

Cc: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T.  Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>

Date: Thu, 6 Aug 2009 13:33:08 +0200

Subject: Svar på Claus Emmeches mail

 

Kære Faggruppeformænd

 

I forlængelse af Claus Emmeches mail fra onsdag d. 5. august omhandlende tekniske detaljer omkring niveauinddelingen af tidsskrifterne, herunder tidsskrifternes verdensproduktion, har FI taget kontakt til Fagligt Udvalg og gjort dem opmærksom på problemstillingen. Fagligt Udvalg har efterfølgende besluttet, at der vil blive foretaget en undersøgelse af de pointer, som fremgår af Claus Emmeches mail og notat.

 

Claus Emmeche har også udtrykt et ønske om at tage niveauinddelingen op som et punkt på dagsordenen på forlagsmødet d. 24. august. Det vil Fagligt Udvalg tage stilling til, når de kender mere til omfanget af problemstillingen.

 

Vi vender tilbage hurtigst muligt med nærmere informationer, når vi har foretaget undersøgelsen.

 

Som en reaktion på Claus Emmeches mail har vi modtaget nogle skriftlige reaktioner fra andre faggrupper, dem vil vi naturligvis også tage med i behandlingen af sagen.

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


From: [en faggruppeformand]

Date: Thu, 06 Aug 2009

To: <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: Re: faggruppe [nr...]

 

Kære Claus,

Jeg er lige kommet tilbage fra ferie og har først kunnet svare nu.

Vi har brugt ISI impact factors til at rangordne tidsskrifterne. I vores oprindelige liste havde de 20% bedste tidsskrifter en IF på 4.2 (hvilket er højt inden for vore område) og derover. I den nye (og reducerede) liste har de 20% bedste tidsskrifter en IF på 5.5 (hvilket er særdeles højt) og derover. Det betyder at kravene til gruppe 2 placering er blevet betydeligt højere. Som hos jer er den danske niveau-2 andel større end de 20%.

Jeg ved ikke om enkelte faggrupper har "hamstret" dårlige tidsskrifter? [se nedenstående mail, min komm., CE] Det er jo klart at des flere dårlige tidsskrifter man har, des mindre vil kravene til at komme i niveau 2 være.

Har I været ude for det samme eller hørt om andre grupper med et lignende problem?

Venlig hilsen

[navn]


To: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

From: [en anden faggruppeformand]

Subject: Re: faggruppe [nr...]

Date: Thu, 6 Aug 2009

 

Kære Claus,

Tak for at du har sat en rigtig god og relevant diskussion igang.

Jeg så, at du allerede havde fået tallene fra alle grupper - også vores.

Når vores gruppe nærmest balancerer omkring de 20%, skyldes det nok at vi 'spekulerede i' verdensproduktionproblematikken og helt bevidst beholdt eller ligefrem overtog en del mindre betydningsfulde niveau 1 tidsskrifter for at balancere på de 20%.

Det er selvfølgelig helt urimeligt og ikke et reelt udtryk for hvad en god kvalitetsindikator er. Men der er i det hele taget så meget spekulation og taktik i denne tidsrøvende øvelse.

Mvh

[navn]


Subject: RE: faggruppe 37

Date: Tue, 11 Aug 2009 22:09

From: "Otto A. Nielsen" <oanSNABELAtransport.dtu.dk>

To: "Claus Emmeche" <emmecheSNABELAnbi.dk>

 

Kære Claus Emmeche,

 

Tak for orienteringen og den interessante gennemgang.

 

Inden for teknisk videnskab synes jeg ikke det er mærkeligt, at danskere publicerer mere inden for niveau 2 tidsskrifter end Verdensgennemsnittet, idet det primært er ISI tidsskrifter der tæller, og dernæst Impact factor og citationer blandt publikationer i ISI tidsskrifter. Dette er også generelt tilfældet ved sammenligning af tekniske universiteter, og ved vurdering af ansøgere til videnskabelige stillinger. Impact factor og citationer giver jo også god mening, for det indikerer at andre forskere har fundet ens arbejde så interessant og brugbart, at de refererer til det i deres forskning - eller måske endda bygger videre på det.

 

For min gruppe betyder det, at ISI tidsskrifter (ca. 35-40% af den nuværende liste) i den hidtidige videnskabelige meritering har talt med, mens resten næsten ikke har talt med. Blandt ISI tidsskrifter er det - f.eks. ved besættelse af lektorater og professorater - impact factor og citationer, der tælles. Ud over hele den tekniske videnskab, er det også mit indtryk at lignende systemer gør sig gældende inden for bl.a. økonomi og medicin.

Reelt betyder det, at danske forskere - med en vis selverkendelse - forsøger at publicere i det bedst mulige ISI tidsskrift, og hvis det ikke lykkes så forsøger længere nede på listen. Hvis det også går galt, så opgives artiklen oftere, end at den forsøges publiceret i et ikke-ISI tidsskrift. Dette giver jo klart en bias statistisk i forhold til Verdensproduktionen i den rene statistiske opgørelse.

 

I visse store lande, f.eks. Tyskland, Frankrig og USA, er der derimod - inden for transportvidenskab - mere prestige i at publicere i nationalt fokuserede publikationskanaler.

 

Generelt vil jeg mene, at det er lettere at publicere 10 (eller flere) artikler i de tidsskrifter på vores liste, der ikke er ISI, end det er at få optaget en artikel i selv det lavest rangerede ISI tidsskrift (som jo i det fremtidige system ikke kommer med som niveau 2). Og det er kun meget få danskere, der har evnet at få publiceret i de 2 bedste transporttidsskrifter. Med det nye autoritetslistesystem er der slet ingen sammenlignelighed mellem kvalitet og indsats for publicering i top-tidsskrifter og bevillingerne. Og man kan frygte at det på sigt fremmer kvantitet af tvivlsom kvalitet, mens det forringer vilkårene for de dygtigste forskere i landet.

 

Baseret på dette vil jeg mene, at det var mere naturligt at ligge overliggeren for niveaudeling efter ISI systemet, selvom det ofte ville ligge på højere procentsatser end den arbitrære 20%. Eller man kunne lave en 3-deling, så ikke ISI f.eks. talte 1, ISI 3 og toptidsskrifter (de bedste 20%) 5. Dette kunne gøres helt automatisk efter impactfaktor, hvilket jo ville lette arbejdet enormt for alle parter. Og selvom det sikkert ville resultere i små uretfærdigheder, så er det vand ved siden af det nuværende oplæg.

 

Mvh

Otto Anker Nielsen

 

--- [tilføjelse fra O.A.N. i mail til C.E. af 17.8.2009]:

 

Omkring de udsendte lister, så mangler impact (5år) for nogle tidsskrifter, der er ISI, men det er vel til at leve med.

 

Der er ikke fejl i artikler for ISI tidsskrifterne. Men derimod i en del af kategori 1 publikationskanalerne.

 

Inden for transportvidenskab er der (ligesom f.eks. IT) nogle få store konferencer, der trækker mange publikationer. De er kategoriseret på niveau 1. Her ligger det store publikationsvolumen, der ikke er i ISI tidsskrifter. Simpelthen fordi man får mere - og hurtigere - feedback på en konference, end ved at publicere i et obskurt tidsskrift.

 

Jeg har lavet et regnestykke, der viser at for vores område vil en model, hvor man går over til at tælle antal tidsskrifter, vil vi skulle afvise halvdelen af de nuværende niveau 2 tidsskrifter. Så det vil skævvride billedet helt.

 

Det være sagt, så er der nogle voldsomme fejl i niveau 1 kanalerne, hvor dem forskningsstyrelsen ikke kender blot er sat til 40. Her er der kanaler med 1000+ artikler (de største konference proceedings med review), der er sat til 40. Hvilket jo så påvirker fordelingsnøglen i forhold til niveau 1. I visse tilfælde åbenlyst absurd. F.eks. den store Transportation Research Board Annual meeting er sat til 40 artikler over 3 år (der er ca. 20.000 deltagere), hvoraf de bedste 10-15% af artiklerne accepteres til tidsskriftet Transportation Research Record. Da TRR er ISI, er der her eksakt registreret 1791 artikler.

 

Til sammenligning er der publiceret 163 i Transportation Research, der har den højeste impact faktor, og 110 i Transportation Science.

 

Mvh

Otto Anker Nielsen


 

Date: Wed, 12 Aug 2009 14:23:18 +0200

From: Hans Götzsche <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>

To: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

CC: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>, kkcSNABELAfi.dk

Subject: Re: faggruppe 5

 

Kære Claus

Jeg har nu sat mig lidt mere ind i problemstillingen og kan tilføje nogle oplysninger til belysning af emnet.

Jeg tjekkede nogle eksemplarer af lingvistiks 2-tidsskrifter på mine hylder og fandt bl a frem til følgende:

 

Language (Washington) Vol 85, Number 1 March 2009:

4 articles

1 Short Report

1 Review Article

14 Reviews

2 Letters to Language

Hvis man regner den ene Review Article og den ene Short Report med til videnskabelig produktion så giver det ialt 6 bidrag og med 3 numre pr år giver det et snit på 18 bidrag pr år, og over 3 år vil det give ialt 54 bidrag. Det er ikke så langt fra de 61 der står i FI's liste (selvom jeg ikke forstår hvordan man kommer frem til llige 61). Hvis man regner anmeldelserne med bliver det imidlertid 16 bidrag x 3 pr år x 3 år = 144 bidrag; hvilket vist ikke rigtigt passer med de 61.

 

Journal of Linguistics Volume 44 1-3 2008 (altså hele 2008):

5 Articles i hvert nummer = 15

1 Review Article i hvert nummer = 3

10 +9 +11 Review Articles = 30

Det medfører inklusive Review Articles ialt 18 bidrag i 2008, hvilket vil give i snit 54 over 3 år - hvilket ligger et stykke fra de 117 der står i listen. Hvis man derimod regner anmeldelserne med så giver det (pudsigt nok også) 144 over 3 år; men så er der jo et stykke vej ned till 117.

 

Linguistic Typology Volume 12 (2008) No. 1-3:

3 + 5 + 4 Articles = 12 (inklusive såkaldte Language Profiles der må regnes som artikler)

4 + 3 + 3 Reviews = 10

Det medfører som anført ialt 12 bidrag i 2008, hvilket vil give i snit 36 over 3 år; og hvilket da vist ligger i en vis afstand fra de 71 som listen opgiver. Mens en indregning af Book Reviews giver 36 + 30 = 66 over 3 år. Det nærmer sig jo da de 71 men med Typology's redaktionspolitik skal man måske have fundet 3 specielle år for at nå op over 70.

 

NOWELE VOL. 53 MAY 2008 (halvårligt, men jeg kunne ikke lige finde det andet bind):

5 Articles

5 Review Articles

Det medfører 10 bidrag pr år og altså 30 over 3 år; hvilket ikke ligger så langt fra listens 40. Men regner man Review Articles med så bliver det 60 (sic!) over 3 år. Hertil kommer at NOWELE's numre ikke altid lligner hinanden så meget, men det gør det blot sværere at vælge tre relevante år at regne ud fra, særligt hvis vi ikke får oplyst beregningsgrundlaget.

 

Konklusionen på denne korte stikprøvekontrol bliver at de tal som findes i FI's liste - og som man tilsyneladende har bygget %-angivelserne på - har et noget fjernt forhold til virkeligheden. Hvis afvigelserne havde været systematiske (som fx hvis revl og krat der var indekseret i hvert enkelt tidsskrift var regnet med) så kunne det altsammen måske være ligemeget, blot procentsatsen på 20 % blev reguleret op efter det, men da variationen ikke er systematisk så er - selv ud fra en naiv betragtning - tallene åbenlyst upålidelige. En af dine kommentatorer nævner at nogle af tallene afspejler det matematisk umulige. Jeg kan med blot ovenstående tilføje at visse af tallene afspejler det fysisk umulige. I andre tilfælde er der blot tale om selvmodsigelser af arten: skal 'review' medregnes eller ikke? Et godt spørgsmål.

 

Måske kan det her bruges til et eller andet i ventetiden. Og det må godt spredes til de andre formænd.

Bedste hilsener

Hans 


Date: Thu, 13 Aug 2009 10:37:28 +0200

To: (alle faggruppeformænd)

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: flere kommentarer og snart nyt fra FI

 

 

Kære faggruppeformænd,

 

to ting: Det ene er, at jeg har fået flere relevante uddybende kommentarer siden notatet jeg sammenfattede om problemerne i niveaudelingen, senest fra Hans Götzsche, se nedenfor [= mailen ovenfor!], de være hermed videregivet. Opsamlingen på dette ligger her: http://faggruppe68.pbworks.com/2009-niveaudelingsprocessen [= denne side] (for at gøre processen så åben som mulig). Jeg siger tak for opbakning og kommentarer.

 

Det andet er, at jeg her i formiddag telefonisk fra Karen Knudsen Christensen fra FI har fået at vide, at FI meget snart sender en tilbagemelding fra Fagligt Udvalg på vores henvendelse og at denne tilbagemelding - ud fra en erkendelse af fejlene på listerne - vil (a) foreslå et kompromis gående på ikke at kontrollere alle tidskrifter for rigtige data for verdensproduktion, men kun de, som må mistænkes for at være fejlbehæftede og som er nomineret til niveau 2 (de tre anvendte kilder til verdensproduktion-tallene fra juli skulle være ISI, DADS, og Gunnar Sivertsen, sidstnævnte mht. skønnet på de 40 stk.); (b) at FI i et eller andet omfang vil bløde op på kravet om kontrol for de påståede bias med danske publikationsmønstre; (c) fastholde deadline. Der vil også som et værktøj, så vidt jeg forstod, fremsendes specifik angivelse til hver faggruppe af de tidskrifter, der aktuelt må efterkontrolleres.

 

Venlige hilsner

Claus Emmeche (faggruppe 68)

 


Subject: RE: flere kommentarer og snart nyt fra FI

Date: Thu, 13 Aug 2009 12:08:37 +0200

From: Per Nielsen Kudsk <Per.KudskSNABELAagrsci.dk>

To: (listen med faggruppeformænd)

CC: "Karen Knudsen Christensen" <kkcSNABELAfi.dk>

 

Kære faggruppemænd & FI

 

Tak til Claus for hans indsats, som jo tilsyneladende har givet anledning til noget selvransagelse i FI og Fagligt Udvalg. Jeg er dog ikke tryg ved, at man kun vil kigge på niveau 2 tidsskrifterne. I faggruppe 33 har vi i henhold til nye liste nomineret 23.7% af tidsskrifterne i niveau 2, men andelen af niveau 2 artikler udgør 48.5%. Blandt niveau 1 tidsskrifterne er der en række tidskrifter, hvor det er skønnet, at antallet af publikationer pr. år har været 40. Det tal er meget lavt i forhold til de niveau 1 tidsskrifter, hvor antallet af publikationer er optalt. Ja faktisk er der kun 5 ud af vores 415 niveau 1 tidsskrifter, som har publiceret færre end 40 artikler på 3 år, dvs. det virker usandsynligt, at de mange tidsskrifter, hvor antallet af publikationer ikke kendes, skulle være så lavt som 40. Jeg har checket nogle få af tidsskrifterne og i alle tilfælde er tallet større end 40.

 

Hvis de tal, som Hans Götzsche angiver i sin mail er typisk for tidsskrifter indenfor humaniora, så kan det godt være, at tallet 40, er repræsentativt for alle tidsskrifter set under et, men det er tilsyneladende ikke repræsentativt for vores fagområde. Jeg vil derfor foreslå, at såfremt vi skal arbejde med dummy variabler, så skal de beregnes som et gennemsnit af de niveau 1 tidskskrifter, hvor man kender antallet af artikler. En sådan fremgangsmåde vil kunne forsvares overfor vores kollegaer og vil endvidere tage hensyn til, at der er forskellige traditioner fagområderne imellem mht antallet af artikler pr. tidsskriftsårgang. At anvende en fast værdi på 40 kan simpelthen ikke forsvares fagligt.            

 

 

Med venlig hilsen

Per Kudsk

Formand faggruppe 33

 


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Thu, 13 Aug 2009 17:13:24 +0200

Subject: Svar på Claus Emmeches mail

 

 

Kære Faggruppeformand

 

Fagligt Udvalg har nu behandlet Claus Emmeches og andre faggruppers reaktioner på niveauinddelingsprocessen. Fagligt Udvalg er glade for, at faggrupperne har reageret, og har forståelse for, at der er et ønske om at få bedre data at arbejde udfra.

 

Vi har på den baggrund foretaget en stikprøvekontrol, og fundet, at der er tilfælde, hvor antallet af artikler er misvisende. Problemet er ikke tilstede i de tidsskrifter, hvor vi har trukket data fra ISI Web of Science, her har vi sikre tal for den del af artiklerne, som er videnskabelige. Problemet er derfor i udgangspunktet marginalt i fag, som er godt dækket af ISI (naturvidenskab og sundshedsvidenskab), men det kan være større i fag med mange tidsskrifter udenfor ISI (humaniora, samfundsvidenskab og ingeniørvidenskab). 

 

Derfor har Fagligt Udvalg besluttet at foretage en genberegning af tidsskrifternes verdensproduktion. Men vi kan ikke nå at efterkontrollere samtlige tidsskrifter i denne runde. Derfor foreslår vi, at I markerer de tidsskrifter, som I har en mistanke om kan være alvorligt fejlbehæftede mht. antal artikler, og som i størst grad påvirker beregningen af andelen på niveau 2, så vi kan efterkontrollere data for disse. Efterfølgende vil vi arbejde på at forbedre verdensproduktionstallene for alle tidsskrifter.

 

I kan læse et uddybende svar i det vedlagte dokument "Brev til faggrupperne". 

 

Genberegning

Hvis I ønsker at få foretaget en genberegning, så skal I åbne dokumentet dokumentet "Fremgangsmåde", og den vedlagte excel fil [her: for faggruppe 68].

 

Frist for indsendelse af excel filen er senest mandag d. 24. august 2009  kl. 8

 

 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til indholdet af mailen, så er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet i FI.

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk>http://www.fi.dk

 

Attachments:

Content-Description: 68.xlsx [her kaldet Fra-FI-til-fg68-d13aug2009.xlsx ]

Content-Description: Fremgangsmåde for genberegning - 3 [DOK994924].DOC

Content-Description: Brev til faggrupperne august 2009 - 2 [DOK992912].DOC


Date: Mon, 17 Aug 2009 02:01:31 +0200

From: Jørgen Goul Andersen <goulSNABELAepa.aau.dk>

To: Claus Emmeche <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>

Subject: Re: faggruppe 22

 

Kære Claus

Tak for mail og for initiativ.  Jeg fik ikke svaret på denne mail, men vil lige tilføje én observation ang. publiceringsmønstre, der naturligvis er særlig relevant for mit område, men i varierende grad kan gælde mange.

 

De tunge tidsskrifter inden for mit område er de amerikanske, og fx. American Political Science Review er der ikke mange danske politologer, der har publiceret i - men mange drømmer om det.

 

På den anden side ER de amerikanske tidsskrifter netop amerikanske. Undertiden er de endda helt provinsielle - der er ikke så meget verden uden for USA, og i hvert fald gider man ikke læse litteraturen.

 

Derfor publicerer danske politologer heller ikke så meget dér. Selv en komparativ artikel om Skandinavien skal GODT NOK være interessant for at blive optaget i de mest amerikanske af de amerikanske tidsskrifter.

 

Nogle af dem har vi heller ikke sat vildt højt, for nogle af dem er altså mest interessante for amerikanere, ikke for europæere - eller "globalister".

 

De mest fremtrædende europæiske tidsskrifter er ikke blot mere relevante for os, men egentlig også mere "globale" i udsyn. Og mere relevante publiceringskanaler for os.

 

For samfundsvidenskaberne giver det en uundgåelig tyngde i de publikationer, vi placerer i gruppe 2. Men nogen BIAS til fordel for et "dansk" publiceringsmønster er der ikke tale om. Måske en europæisk bias, men egentlig mest en anti-amerikansk provinsialisme bias. I lidt afsvækket grad må noget lignende gælde de fleste samfundsvidenskaber og formentlig også en del andre, måske endog et pænt stykke ind i naturvidenskab, det skulle ikke undre mig.

 

[ ... ] Men jeg sender i hvert fald lige betragtningen til dig - i tilfælde af, at du kan bruge den: En overvægt "til fordel for" danske tidsskrifter er ikke nogen god indikation af bias - der kan være ganske anti-provinsielle grunde til det.

 

venlig hilsen

Jørgen


Date: Mon, 17 Aug 2009 13:01:16 +0200

From: Hans Götzsche <goetzsche@hum.aau.dk>

To: Karen Knudsen Christensen <kkc@fi.dk>

CC: (Listen af faggruppeformænd)

Subject: Re: Svar på Claus Emmeches mail

Kære bibliometriske formandskolleger

 

Ang: det sidste udspril fra FI om at vi i faggrupperne selv skal kontrollere (om der er mistanke om) de i den udsendte liste opgivne tal for antal videnskabelige bidrag med større eller mindre sandsynlighed er korrekte.

 

Jeg opfatter mig som et forholdsvis venligt og sagtmodigt menneske, men den her opgave er så urimelig at jeg finder anledning til at protestere og til at nægte at (pålægge gruppen at) udføre den; og som konsekvens heraf at nægte at sortere i niveau 2-tidsskrifterne som de er klassificeret i den gældende liste for min faggruppe.

 

Derudover ønsker jeg venligst at henstille til Forskningsstyrelsen at problemstillingen behandles på forlagsmødet 24.AUG 15:30-18:00.

 

Nedenfor (under ### to gange) er indkopieret dels de oplysninger som jeg sendte til Claus Emmeche 12.AUG (og som via ham er blevet spredt i formandskredsen én gang [se ovenfor] ) samt min email til ham 14.AUG. Claus Emmeche har svaret at han støtter min protest.

 

Til sagen blot to ting:

 

* Ligesom andre formænd har jeg ikke direkte og førstehåndskendskab til alle verdens tidsskrifter indenfor mit eget fagområde, og i visse tilfælde kun et kursorisk kendskab til en del af niveau 2-skrifterne på den gældende liste; andet ville være praktisk umuligt. Derfor er listerne udarbejdet i samarbejde mellem faggruppens medlemmer, der i mange tilfælde er nødt til at forespørge i miljøet for at dække alle vinkler ind. Der er for mig som formand for en faggruppe her og nu mht verdensproduktionens %-relation til de opgivne absolutte tal for niveau 2-titler kun to muligheder: enten må jeg selv tjekke alle 118 titler à to eller tre numre pr år over tre år; eller også må jeg bede gruppens medlemmer om at gøre det med baggrund i de lokale miljøer (i sig selv noget af en logistisk opgave), men det første har jeg simpelthen ikke tid til - og min institutleder vil nok heller ikke lige her i august lade mig bruge den fornødne tid - og det andet kan ikke nås inden for FI's tidsfrist.

 

* Mht min stikprøvekontrol nedenfor skal jeg (på baggrund af en enkelt kommentar på email) for en ordens skyld henlede opmærksomheden på at den ikke kan tages til indtægt  for et skønnet tal på 40 bidrag over tre år. For nogen tidsskrifters vedkommende har de den vane sommetider at udsende tungtvejende specialnumre (fx for at fejre et aller andet), det gælder fx Linguistic Typology og NOWELE, så man skal finde nogle procedurer der udelukker specialnumrene; hvilket undergraver en hensigt om at nå frem til faste rutiner for opgørelserne.

 

Hvis man, som det tilsyneladende forudsættes i brevet fra Fagligt Udvalg, antager at vi blot kan løbe listen igennem og så skønne om nogle tal ser urimelige ud, så må man blot sige at den risiko evt at have overset noget vil vi ikke løbe, da det kan have uoverskuelige konsekvenser. Og så må vi hele niveau 2-listen igennem i detaljer. Så:

 

Hvis du som faggruppeformand synes at det er uacceptabelt at

* de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,

* kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at

* klassificeringen af niveau 2-tiddskrifter ikke sker på objektive kriterier,

 

så vil jeg bede dig sende en email med følgende tekst til FI (med cc til mig):

 

Undertegnede faggruppeformand finder det uacceptabelt at

  • de data som vi troede var faktuelle ikke er det, og i visse tilfælde skønnede,
  • kræve at faggrupperne skal tjekke hvorvidt der kan være grund til mistanke til de enkelte udgivelsestal vedr. niveau 2-tidsskrifter, og at
  • klassificeringen af niveau 2-tiddskrifter ikke sker på objektive kriterier.

Jeg ønsker problemet diskuteret på forlagsmødet 24.AUG 15:30.

NN

Faggruppe ##

 

Mit eget forslag (som jeg har tilfælles med visse andre faggruppers medlemmer) er at der sættes en niveau 2-norm på 20 % af den enkelte listes titler. Det vil være objektivt, præcist og kontrollerbart, og vil ikke give problemer med justeringer som fx en svingende verdensproduktion teoretisk ville kunne give det.

 

Jeg er klar over at visse faggrupper ikke har problemet i ligeså udpræget grad som andre faggrupper men jeg finder problemstillingen tilstrækkeligt principiel til at jeg opfordrer alle faggrupper til at forholde sig til den, og tillige protestere hvis man finder det rimeligt. Samt møde op på forlagsmødet 24.AUG.

 

Med venlig hilsen

Hans Götzsche

Formand, Faggrupe 5, Lingvistik mv.

 

###

Kære Claus

Også tak fra mig for at du har taget initiativet og lavet forarbejdet.

 

Nu er det af dig annoncerede udspil fra FI kommet på email og jeg må sige at det er hård kost her fredag formiddag.

Jeg er et meget tålmodigt menneske, men: kan det være rigtigt at vi i faggruppen skal gennemgå alle 2-ere mhp om der kan rejses tvivl om gyldigheden af tallet for det enkelte tidsskrift? For vores vedkommende drejer det sig om 118 numre. Jamen altså:

 

* Det kan godt være at tallene passer nogenlunde på naturvidenskab og teknik men verdensproduktionen er jo i sig selv en løbende foranderlig størrelse, og jeg kan ikke huske at have set ud fra hvilke tre år man har regnet og jeg kan heller ikke huske at have set de absolutte tal før (selvom brevet fra FI siger at "Det er nøjagtig de samme tal, som vi har benyttet i 2008") men kun procentangivelserne - som også jeg har troet at man kunne stole på. Hvilke data kan vi overhovedet stole på længere og skal vi kontrollere alting selv?

 

* Hvem har rationelt argumenteret for at det skal kunne hævdes at være 20 % af en (i visse tilfælde skønnet verdensproduktion) der lever op til at være 'ubetinget førende' videnskabeligt set. Hvorfor ikke 20 % af hver enkelt af de lister som nu endelig efter megen møje er udarbejdet?

 

* Vi laver det stykke arbejde ud over vores andre gerninger som lærere og forskere, og nogle får en vis men utilstrækkelig timekompensation for det, og vi gør det for at det skal blive et hæderligt grundlag for senere politisk adfærd, men det her er en tand for meget.

 

Jeg synes spontant her fredag kl 12 at vi skal sige fra og så nægte at lave arbejdet, og derefter kræve at kriteriet om procentandel verdensproduktionen ændres til noget mere fornuftigt.

 

Da du er i naturvidenskab som - ud fra det angivne - har en højere troværdighed end vores tal, og er initiativetager til protesten, så vil jeg bede om din holdning til det her nævnte inden jeg spreder det i hele formandskredsen.

Bedste hilsener

Hans

 

###

Jeg har nu sat mig lidt mere ind i problemstillingen og kan tilføje nogle oplysninger til belysning af emnet.

Jeg tjekkede nogle eksemplarer af lingvistiks 2-tidsskrifter på mine hylder og fandt bl a frem til følgende:

Language (Washington) Vol 85, Number 1 March 2009:

4 articles

1 Short Report

1 Review Article

14 Reviews

2 Letters to Language

Hvis man regner den ene Review Article og den ene Short Report med til videnskabelig produktion så giver det ialt 6 bidrag og med 3 numre pr år giver det et snit på 18 bidrag pr år, og over 3 år vil det give ialt 54 bidrag. Det er ikke så langt fra de 61 der står i FI's liste (selvom jeg ikke forstår hvordan man kommer frem til llige 61). Hvis man regner anmeldelserne med bliver det imidlertid 16 bidrag x 3 pr år x 3 år = 144 bidrag; hvilket vist ikke rigtigt passer med de 61.

Journal of Linguistics Volume 44 1-3 2008 (altså hele 2008):

5 Articles i hvert nummer = 15

1 Review Article i hvert nummer = 3

10 +9 +11 Review Articles = 30

Det medfører inklusive Review Articles ialt 18 bidrag i 2008, hvilket vil give i snit 54 over 3 år - hvilket ligger et stykke fra de 117 der står i listen. Hvis man derimod regner anmeldelserne med så giver det (pudsigt nok også) 144 over 3 år; men så er der jo et stykke vej ned till 117.

Linguistic Typology Volume 12 (2008) No. 1-3:

3 + 5 + 4 Articles = 12 (inklusive såkaldte Language Profiles der må regnes som artikler)

4 + 3 + 3 Reviews = 10

Det medfører som anført ialt 12 bidrag i 2008, hvilket vil give i snit 36 over 3 år; og hvilket da vist ligger i en vis afstand fra de 71 som listen opgiver. Mens en indregning af Book Reviews giver 36 + 30 = 66 over 3 år. Det nærmer sig jo da de 71 men med Typology's redaktionspolitik skal man måske have fundet 3 specielle år for at nå op over 70.

NOWELE VOL. 53 MAY 2008 (halvårligt, men jeg kunne ikke lige finde det andet bind):

5 Articles

5 Review Articles

Det medfører 10 bidrag pr år og altså 30 over 3 år; hvilket ikke ligger så langt fra listens 40. Men regner man Review Articles med så bliver det 60 (sic!) over 3 år. Hertil kommer at NOWELE's numre ikke altid lligner hinanden så meget, men det gør det blot sværere at vælge tre relevante år at regne ud fra, særligt hvis vi ikke får oplyst beregningsgrundlaget.

Konklusionen på denne korte stikprøvekontrol bliver at de tal som findes i FI's liste - og som man tilsyneladende har bygget %-angivelserne på - har et noget fjernt forhold til virkeligheden. Hvis afvigelserne havde været systematiske (som fx hvis revl og krat der var indekseret i hvert enkelt tidsskrift var regnet med) så kunne det altsammen måske være ligemeget, blot procentsatsen på 20 % blev reguleret op efter det, men da variationen ikke er systematisk så er - selv ud fra en naiv betragtning - tallene åbenlyst upålidelige.

En af dine kommentatorer nævner at nogle af tallene afspejler det matematisk umulige. Jeg kan med blot ovenstående tilføje at visse af tallene afspejler det fysisk umulige. I andre tilfælde er der blot tale om selvmodsigelser af arten: skal 'review' medregnes eller ikke? Et godt spørgsmål.

 


Fortsættes på siden: 2009-niveaudelingsprocessen2

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.