| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

kopi fra 2010-03-11 Hvad tæller en artikel

Page history last edited by Claus Emmeche 8 years, 8 months ago

Kopi af siden 

Hvad tæller en artikel - Om vægtning og point-tabeller

(her) i versionen fra d. 11. 3. 2010


FI (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) vil have, at det nye pointsystem får forskerne til at ændre adfærd.

(Det må være underforstået, selvom det ikke begrundes eller analyseres, at den hidtidige adfærd ikke af FI menes at have været optimal, og at staten derfor må gibe ind og indføre en "bedre" incitamentstruktur. Denne underforståede implikation kan læses ud af de mange notater, der fx ligger på FI's egen side.)

 

For universiteternes ledelser bliver det vigtigste spørgsmål sandsynligvis "hvad tæller mest"?

 

Af FI's website (her: http://www.fi.dk/forskning/den-bibliometriske-forskningsindikator/styregruppen/vaegtning-1) fremgår af papiret om styregruppens skema og begrundelse for vægtning (notat af 18. dec. 2008, "Styregruppens beslutning om vægtning af publikationsformer") at vægtningen tænkes således

[grønne tal oprindelige fra 18/12-2008 notatet, blå tal: gældende pr. 24/8-2009 jf. opdateringen nedenfor] :

 

Publikationsformer
Niveau 1
Niveau 2
Videnskabelige monografier

5 point     

6 point [*]

8 point     

6 point [*]

Videnskabelige artikler i tidsskrifter (periodika og serier)
1 point
3 point
Videnskabelige artikler i antologi-serie med ISSN-nummer
1 point
3 point
Videnskabelige artikler i antologier

0,5 point       

0,75 point [*]

2 point         

0,75 point [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det indstilles i samme papir, at ph.d.-afhandlinger og doktorafhandlinger samt patenter ikke niveauinddeles, men tildeles følgende point:

 

 Ph.d.-afhandlinger:
2 point
Doktorafhandlinger:
5 point
Patenter: 
1 point

 

[*] opdateret ifølge mail fra Karen Knudsen Christensen i FI, d. 6/10-2009 (her) p.g.a. beslutningen på mødet 24/8-2009 om suspendering af niveauinddelingen for forlagene (både danske og internationale) i foreløbigt 3 år, og i mellemtiden få oprettet bogserier, inden niveauinddelingen kan påbegyndes fra 2011.

 

Tilbage til forsiden.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.