| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Forlag bogserier og konferenceserier i den bibliometriske forskningsindikator

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 9 months ago

Diverse materiale for 2012 vedrørende den status, monografier, bogserier og konferenceserier skal have i Den Bibliometriske Forskningsindikator, herunder stormøde med faggrupperne d. 19.1.2012.


Fra: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

Emne: Stormøde om den bibliometriske forskningsindikator

Dato: 8. dec. 2011 09.46.35 CET

Til: undisclosed-recipients:;

 

Kære faggruppeformand

Hermed den officielle invitation til stormøde den 19. januar 2012 kl. 10:00 - 16:00. Tema for stormødet bliver indførelsen af konferencer og bogserier som nye publikationsformer i den bibliometriske forskningsindikator, samt det nye forslagssystem, både fagligt og teknisk.

Hvis I som formænd ikke har mulighed for at deltage, er I selvfølgeligt velkommen til at tilmelde en anden repræsentant. 

Deadline for tilmelding er onsdag den 21. december 2011.

Vi har modtaget tilbagemeldinger fra følgende faggrupper: 11, 24, 30 og 58. Tak for det, I behøver ikke at melde tilbage igen.

Vi sender mødemateriale ud til jer i det nye år.

Stormødet kommer til at foregå her: 

Scandic Copenhagen  
Vester Søgade 6
1601 København V
Telefon: 33 14 3535
Email: copenhagen@scandichotels.com

Det ligger i gåafstand fra Hovedbanegården.

Vi håber, I har mulighed for at deltage.

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Center for Ledelse og Analyse

Direkte telefon: +45 7231 8236

 

Ministeriet for Forskning,

Innovation og Videregående Uddannelser

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fi.dk

 


Fra: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

Emne: Stormøde for faggrupper

Dato: 12. jan. 2012 13.50.49 CET

Til: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>, 'Karen Valentin' <kavaSNABELAdpu.dk>, 'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>, 'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAid.aau.dk>, 'Lis Møller' <litlmSNABELAhum.au.dk>, 'Lars Ole Bonde' <loboSNABELAhum.aau.dk>, "'guldbergSNABELAlitcul.sdu.dk'" <guldbergSNABELAlitcul.sdu.dk>, 'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>, Erik Albæk <eriSNABELAsam.sdu.dk>, 'Louise Phillips' <louisepSNABELAruc.dk>, "'norpsSNABELAhum.au.dk'" <norpsSNABELAhum.au.dk>, 'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>, 'Dan Zahavi' <dzaSNABELAhum.ku.dk>, 'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>, 'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>, "'heineSNABELAhum.ku.dk'" <heineSNABELAhum.ku.dk>, 'Michael Søgaard Larsen' <mslSNABELAdpu.dk>, 'Nils Bubandt' <bubandtSNABELAhum.au.dk>, 'Michael Gøtze' <Michael.GotzeSNABELAjur.ku.dk>, 'Gorm Harste' <GHASNABELAps.au.dk>, 'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAdps.aau.dk>, Pascalis Raimondos-Møller <prm.ecoSNABELAcbs.dk>, 'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNABELApsy.ku.dk>, 'Peter Ingwersen' <piSNABELAiva.dk>, 'Per Knudsen' <pkSNABELAspace.dtu.dk>, 'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>, "'michaelSNABELAmath.ku.dk'" <michaelSNABELAmath.ku.dk>, Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>, 'Torben Larsen' <tlSNABELAcivil.aau.dk>, 'Alice Nørhede' <alnSNABELAfarma.ku.dk>, 'Mogens Fosgerau' <mfSNABELAtransport.dtu.dk>, 'Torben Bach Pedersen' <tbpSNABELAcs.aau.dk>, "'jakobSNABELAes.aau.dk'" <jakobSNABELAes.aau.dk>, 'Anker Degn Jensen' <ajSNABELAkt.dtu.dk>, "'Jensen, Dorte Juul'" <DOJESNABELArisoe.dtu.dk>, Christian Nøhr <cnSNABELAv-chi.dk>, "'ldaSNABELAcivil.aau.dk'" <ldaSNABELAcivil.aau.dk>, "'torben.schroederSNABELArh.regionh.dk'" <torben.schroederSNABELArh.regionh.dk>, "'nhsecherSNABELArh.regionh.dk'" <nhsecherSNABELArh.regionh.dk>, 'Michael Larsen' <MICLAR01SNABELAregionh.dk>, 'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>, "'rg01SNABELAbbh.regionh.dk'" <rg01SNABELAbbh.regionh.dk>, 'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Uffe Holmskov' <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>, 'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>, 'Bo Elling' <beSNABELAruc.dk>, 'Klaus Bruhn Jensen' <kbjSNABELAhum.ku.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>, 'Claus Emmeche' <emmecheSNABELAnbi.ku.dk>

Cc: Jørgen Søndergaard <jsSNABELAsfi.dk>, Poul Erik Mouritzen <pemSNABELAsam.sdu.dk>, Hans Fink <filhfSNABELAhum.au.dk>, Søren Peter Olesen <spoSNABELAneurosearch.dk>, Søren Molin <smSNABELAbio.dtu.dk>, Frede Blaabjerg <fblSNABELAet.aau.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSNABELAfi.dk>, Claus Beck-Tange <clbtSNABELAfi.dk>, Gregers Mærkedahl Byman <gmbSNABELAfi.dk>, 'Anette Schneider' <anwsSNABELAdtic.dtu.dk>

 

Kære faggrupper

 

Tak for jeres tilmelding til stormødet for faggrupper.

 

Her er materialet til stormødet. Det består af 4 dokumenter:

 

- Retningsliner for rejser (her)

- Skema til rejseafregning (her)

- Dagsorden (her)

- liste over niveau 2-forlag (her) (INDSAT NOTE 1)

 

Med hensyn til rejser vil det være lettest for alle, hvis I bestiller dette gennem vores sekretær Mette Hansgaard (mehgSNABELAfi.dk). I så fald får I ikke brug for rejseafregningskemaet. Desværre kan vi ikke betale for eventuel overnatning, da der er tale om et endagsmøde.

 

Som I kan se af dagsordenen vil det altovervejende tema for stormødet være løsningen for bogserier og konferenceserier samt forslagssystemet. I forbindelse med indførelsen af bogserier, vil suspenderingen af niveauinddeling af forlag ophøre. Derfor skal forlagslisten fremover også skulle niveauinddeles. Forlagslisten bliver Fagligt Udvalgs liste. Derfor vil Fagligt Udvalg på stormødet præsentere et udkast til niveauinddeling af forlagslisten. Den vedlagte liste til forlag på niveau 2, er udtryk for Fagligt Udvalgs holdning til dette. Diskussionen af listen vil fokusere på de kriterier, der skal ligge til grund for, at forlag kan placeres på niveau 2. Arbejdet med niveauinddeling af forlagslisten vil fortsætte i løbet af året, og der vil også være en generel høring af faggrupperne omkring den endelige niveauinddeling af forlagslisten. Det er derfor ikke meningen på stormødet at drøfte den konkrete niveauinddeling, som den ser ud i dette udkast. Det drejer sig om principperne og retningslinjerne for niveauinddelingen, og Fagligt Udvalgs generelle holdning til forlags placering på niveau 1 og 2.

 

Vi ser frem til et godt møde.

 

Med venlig hilsen

Sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Center for Ledelse og Analyse

Direkte telefon: +45 7231 8236

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Forskning,

Innovation og Videregående Uddannelser

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 

INDSAT NOTE 1:

Det blev på mødet understreget, at denne liste over "højniveauforlag" er foreløbig, og skal revideres ved faggruppernes hjælp. Den er fremkommet ved to kriterier; 1) forlaget er nomineret af en el. flere faggrupper i 2008; 2) forlaget er også på niveau 2 i den norske liste. I diskussionen klargjordes det, at kriterium 2) ikke anvendes eller vægter i den videre proces. (Indsat af Claus Emmeche).

 


Fra: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

Emne: Forslagsrunde 2012

Dato: 1. feb. 2012 10.49.45 CET

Til: undisclosed-recipients:;

 

Kære faggrupper

 

I dag er forslagssystemet åbnet. Her kan I gå ind og foreslå nye tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag til jeres autoritetslister, I kan ændre bibliografiske oplysninger og I kan slette kanaler fra jeres autoritetsliste.

 

Forslagssystemet er blevet gennemgående revideret i år, da der er blevet tilføjet to nye publiceringskanaler: Bogserier og konferenceserier. Derfor er vejledningen også revideret, og der er tilføjet Q & A's under hvert punkt. Vi anbefaler, at I læser vejledningen grundigt igennem.

 

I kommer ind til forslagssystemet ved at klikke på nedenstående link:

 

http://ith.cvt.dk/bfi/suggest

 

Det første, I skal gøre er, at finde jeres faggruppe under punktet "Gruppe". Derefter skal I vælge jeres navn under punktet "Brugernavn". Til sidst klikker I på linket "Mangler du et password eller har du glemt det?". Kort tid efter bør du få tilsendt dit password til din e-mail-adresse. Hvis dette ikke sker, kontakter du bare os, så giver vi dig dit password.

 

Forslagssystemet er åbent fra 1. februar til 16. marts kl. 23:59 2012.

 

Vi har forsøgt at gøre vejledningen så pædagogisk som mulig, men systemet er utvivlsomt blevet mere komplekst med tilføjelsen af nye kanaler. Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, er I altid velkomne til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk


Fra: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

Emne: Referat og powerpoints fra stormødet med faggrupperne

Dato: 2. feb. 2012 15.01.04 CET

Til: undisclosed-recipients:;

 

Kære Faggrupper

 

Tak for et godt stormøde!

 

Her er som lovet et link til referat og powerpoint-præsentationer fra mødet. Det er i form af en nyhed med underliggende links. Vær opmærksom på, at I kan abonnere på nyheder fra styrelsen, hvis I ønsker det. I så fald vil I modtage dem automatisk.

 

http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/den-bibliometriske-forskningsindikator-stormoede-med-faggrupper-1/

( SE DENNE NEDENFOR, C.E.)

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk 


fra FI's side 

http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/den-bibliometriske-forskningsindikator-stormoede-med-faggrupper-1/

02.02.2012

Den bibliometriske forskningsindikator - stormøde med faggrupper

 

Den 19. januar 2012 blev der holdt stormøde for faggrupperne om den bibliometriske forskningsindikator. På mødet blev to nye publikationsformer og et nyt system til at foreslå nye serier præsenteret.

Der er blevet indført to nye publikationsformer i den bibliometriske forskningsindikator. Fra 2012 kan man indregistrere antologibidrag og monografier udgivet i bogserier og artikler udgivet i konferenceserier. Den traditionelle publikationskanal for antologibidrag og monografier har hidtil været forlag. Forlag udgiver typisk bøger og antologier inden for flere fagområder, og det er derfor svært at placere et forlag på det høje niveau 2. For nogle fagområder vil forlaget være den mest prestigefyldte og anerkendte kanal, mens den for et andet fagområde vil være en perifer kanal. Med bogserier bliver det muligt at placere en del af et forlags udgivelser (bogserier) på det høje niveau 2 og dermed opnå maksimumpoint for udgivelser i serien - uanset forlagets niveau. På stormødet blev kriterier og definition af bogserier præsenteret af Fagligt Udvalg:

 

Artikler fra konferencer er hidtil blevet behandlet som enten antologibidrag eller artikler i et tidsskrift. Det har vist sig, at der ikke er nogen faglig begrundelse for denne forskelsbehandling. Derfor har Styregruppen besluttet (på baggrund af indstilling fra Fagligt Udvalg), at alle artikler i konferenceserier skal sidestilles med artikler i tidsskrifter og dermed udløse samme antal point som disse. Konferenceserier vil derfor være en publikationskanal, som bliver niveauinddelt på samme måde som tidsskrifter og nu også bogserier. På stormødet blev kriterier og definition af konferenceserier gennemgået:

 

Autoritetslisten for tidsskrifter ændrer fremadrettet navn til autoritetslisten for serier. Autoritetslisten for serier indeholder for fremtiden tidsskrifter, bogserier og konferenceserier. Indførelsen af de to nye publikationsformer betyder samtidig, at pointtildelingen ændrer sig en smule i forhold til tidligere:

 

Indførelsen af disse to nye publikationsformer får betydning for systemet til at foreslå nye publikationskanaler – det såkaldte forslagssystem. Med det nye system bliver det muligt at foreslå bogserier og konferenceserier til autoritetslisten for serier på samme måde, som det hidtil har været (og fortsat vil være) muligt at foreslå tidsskrifter og forlag til autoritetslisterne. På stormødet blev faggrupperne præsenteret for det nye forslagssystem i en online-version, som senere vil blive offentlig tilgængelig for faggrupper og universiteternes systemansvarlige.

 

Læs mere om stormødet og de to nye publikationsformer her:

 


 

Fra: Lotte Faurbæk <lofSNABELAvus.dk>

Emne: Forslag til autoritetslisterne

Dato: 9. maj 2012 15.53.51 CEST

Til: "Claus Emmeche" <emmecheSNABELAnbi.dk>

 

Kære Faggruppeformand

 

Nu går forslagsrunden ind i sin næste fase. Alle de forslag, som I har stillet er blevet behandlet og kvalitetssikret. Der er kommet rigtigt mange forslag fra jer, hvilket vi er glade for. Det giver selvfølgelig jer en større arbejdsbyrde med at validere jeres forslag, og vi skal gøre, hvad vi kan for at bistå jer.

 

Jeg sender dig op til to regneark: Et for serier og et for konferenceserier. Du vil få begge ark tilsendt, såfremt jeres faggruppe har forslag i begge kategorier. Vær opmærksom på, at hvert regneark indeholder flere faner. I skal svare på alle spørgsmålene ved at vælge  ”ja” eller ”nej” i drop down-vinduet i kolonne A ud for hvert forslag.

 

Der er forslag til nye publiceringskanaler, ændringer af bibliografiske oplysninger, flytninger, sletninger osv. Med hensyn til ændringer, skal I være opmærksomme på, at der udover de ændringer, som I selv har foreslået er ændringer, som databasen Ulrichs Periodical Directory foreslår. I bliver også bedt om at tage stilling til de ændringer, som berører jeres faggruppes serier. I kan eventuelt bede jeres systemansvarlige eller andre hjælpe med validering af disse forslag, da det som nævnt ikke er nogle, I selv har foreslået.

 

Vi beder jer om at udfylde regnearkene og sende dem tilbage til os.

 

Deadline er: Tirsdag den 29. maj kl. 23:59 2012

 

Jeg vedhæfter de vejledninger, som passer til jeres regneark. Her finder I en grundig gennemgang af de forskellige faner, og hvad der skal gøres for hver af dem, samt hvad ”ja” og ”nej” betyder. Vi anbefaler, at I læser dem igennem, hvis I har behov for hjælp. I er dog altid velkomne til at kontakte os her på sekretariatet, hvis I har behov for yderligere hjælp.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Vedhæftet:

Faggruppe 68_konf.xls (Faggruppe 68_konf.xls )

vejledning til konferenceserie-regnearket.doc (vejledning til konferenceserie-regnearket.doc )

Faggruppe 68_serier.xls (Faggruppe 68_serier.xls )

Vejledning til serieregneark.doc (Vejledning til serieregneark.doc )

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Projektleder for den bibliometriske forskningsindikator

Direkte telefon: +45 7231 7997

E-mail: lof@vus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Koncerncenter for Analyse og Statistik

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: +45 3332 3501

www.vus.dk

 

 


 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.