| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Faggruppe 68's forskningsfelt

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 1 month ago

Se også:

 

 

 

 

Faggruppens forskningsfelt er videnskabsstudier og forskningsanalyse.

Dette er den korte danske betegnelse for fagområdet, der mere præcist omfatter følgende overlappende akademiske felter:

 

  • Science, Technology and Medicine studies (STM)

 

  • Science Policy Studies

 

  • Science, Technology and Society studies (STS)

 

  • Scientometry (bibliometrisk videnskab)

 

  • Research, Tehnology and Innovation Studies

 

  • History and Philosophy of Science and Mathematics 

 

  • Sociology of Science and Mathematics and Sociology of Scientific Knowledge

 

  • Cultural Studies of Science and Mathematics

 

Flere af disse er i sig selv stærkt tværfaglige. For eksempel er 'HPS' (History and Philosophy of Science and Mathematics) en mangefacetteret tradition som kombinerer filosofiske og historiske undersøgelser af de enkelte videnskaber, og spænder på denne vis fra eksempelvis matematik- og astronomihistorie (fra babylonerne og frem) til molekylær- eller systembiologiens samtidshistorie og -filosofi. Noget tilsvarende kan siges for et bredt felt som STS.

 

Da faggruppen i november 2007 (af danske repræsentanter for disse felter i en henvendelse til Fagligt Udvalg) blev foreslået oprettet, nævntes følgende institutioner og centre som eksempler på steder, hvor for faggruppens forskning udfoldedes:

 

- Center for Videnskabsteori, AAU

- Danmarks Biblioteksskole (nu: Det Informationsvidenskabelige Akademi)

- Steno Instituttet (nu: Institut for Videnskabsstudier), AU

- Center for Forskningsanalyse, AU

- Center for Videnskabsstudier, AU

- Institut for Filosofi og Idehistorie, AU

- Institut for Informations- og Medievidenskab, AU

- Institut for Pædagogisk Antropologi (DPU) AU.

- Danmarks Tekniske Videnscenter, DTU

- Institut for Produktion og Ledelse, DTU

- Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU

- Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU

- Sociologisk Institut, KU

- Institut for Statskundskab, KU

- Institut for Matematiske Fag, KU

- Enheden for Medicinst Videnskabsteori og Etik, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

- Afd. for Sundhedstjenesteforskning, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU

- Medicinsk Museion, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU

- Niels Bohr Arkivet

- Institut for Filosofi og Videnskabsteori, RUC

- Institut for Natur, Systemer og Modeller, RUC

- Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU

- Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

- Institut for Organisation, CBS

 

Fagområdet er i Danmark repræsenteret ved bl.a. disse faglige sammenslutninger, selskaber og forskerskoler:

 

- Videnskabshistorisk Selskab 

- DASTS, Danish Association for Science and Technology Studies

- Den Danske Nationalkommite for Videnskabsfilosofi og Videnskabshistorie

- Selskabet for Filosofi og Psykologi

- Filosofisk Forum

- PHIS, den Danske Forskerskole i Filosofi, Idé- og Videnskabshistorie

 

Fagområdets forskning danner udgangspunkt for universiteternes kurser i videnskabsteori på bachelorniveau (det obligatoriske "fagets videnskabsteori", også kaldet "studium generale") og på de tværgående kurser i forskningsetik på masters og ph.d.-niveau.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.