| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2011-div-nyt-oversigt

Page history last edited by Claus Emmeche 12 years, 5 months ago

Div. om indikatorarbejdet i 2011:

Forsknings- og Innovationsstyrelsens generelle henvendelse til faggrupperne og faggruppe 68's svar. 


 

From: Karen Knudsen Christensen <kkc_SNABELA_fi.dk>

Date: Wed, 4 May 2011 16:08:03 +0200

Subject: Tidsplan for arbejdet i 2011

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Mange tak for jeres input til rutinetjekket af autoritetslisten! De bliver nu implementeret i autoritetslisten for 2011.

 

 

Vi gør nu langsomt klar til niveauinddelingen af autoritetslisten for tidsskrifter 2011, som starter op d. 1. juni, og med en deadline d. 15. september. I vil få tilsendt mere information herom.

 

Vedlagt finder I en tidsplan [ Tidsplan 2011.pdf  ] for jeres arbejde med den bibliometriske forskningsindikator i 2011.

 

Hvis der er spørgsmål til tidsplanen, så er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet i FI:

 

Lotte Faurbæk

Tel: 72 31 82 36

E-mail: <mailto:lof_SNABELA_i.dk>lof_SNABELA_i.dk

 

Karen Knudsen Christensen

Tel. 72 31 82 28

E-mail: <mailto:kkc_SNABELA_fi.dk>kkc_SNABELA_fi.dk

 

Alberte Glob Nielsen

Tel: 72 31 82 23

E-mail: <mailto:algn_SNABELA_fi.dk>algn_SNABELA_fi.dk

 

 

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Center for Ledelse og Analyse

Direkte Tel: 72 31 82 28

e-mail: <mailto:kkc_SNABELA_fi.dk>kkc_SNABELA_fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi_SNABELA_fi.dk>fi_SNABELA_fi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


 

From: Lotte Faurbæk <lof_SNABELA_fi.dk>

Date: Wed, 1 Jun 2011 12:49:34 +0200

Subject: Niveauinddeling

To: undisclosed-recipients:;

 

 

 

Kære Faggrupper

 

Så er det igen blevet tid til at opdatere niveauinddelingen af jeres tidsskrifter. Denne gang gælder niveauinddelingen for publikationer udgivet i 2011.

 

Det er et stort og betydningsfuldt arbejde, da autoritetslisterne er krumtappen i hele den bibliometriske forskningsindikator. Det er jeres arbejde med niveauinddelingen, som er afgørende for hvor mange point, I og jeres kolleger indtjener til universitetet, når de publicerer forskningsresultater i de forskellige tidsskrifter.

 

Niveauinddelingen indtastes i et web-interface

Niveauinddelingen af faggruppens tidsskrifter kan I arbejde med i et web-interface. Her skal I også indtaste faggruppens endelige valg af niveauinddeling. 

I kommer frem til web-interfacet ved at benytte denne adresse: <http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin

 

Deadline for niveauinddelingen er: Torsdag den 15. september kl. 23:59 

 

Sådan bruger du web-interfacet 

I web-interfacet kan I finde oplysninger om bl.a. tidsskrifternes verdensproduktion, dansk produktion og journal impact factor.

 

Log in-proceduren er: 

 

Vælg faggruppe 

Vælg navn.  

Skriv password eller få tilsendt et password ved at klikke på teksten "Mangler du et password, eller har du glemt det".

 

Vejledning 

Vedhæftet denne mail finder I 2 dokumenter:

 

- Retningslinjerne for niveauinddeling (som I også vil kunne se i web-interfacet på forsiden) Retningslinjer for niveauinddeling, endelig [DOK1870992].DOC

- Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling [DOK1868059].DOC

 

Hvis I har brug for hjælp, er I altid velkomne til at kontakte os i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Sekretariatet består af:

 

Lotte Faurbæk

E-mail: <mailto:lof_SNABELA_fi.dk>lof_SNABELA_fi.dk

Tlf: 7231 8236

 

Alberte Glob Nielsen

E-mail: <mailto:algn_SNABELA_fi.dk>algn_SNABELA_fi.dk

Tlf: 7231 8223

 

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Center for Ledelse og Analyse

Direkte telefon: +45 7231 8236

E-mail: <mailto:lof_SNABELA_fi.dk>lof_SNABELA_fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: <mailto:fi_SNABELA_fi.dk>fi_SNABELA_fi.dk

<http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

Content-Type: application/msword; name="Retningslinjer for niveauinddeling, endelig [DOK1870992].DOC"  

Content-Type: application/msword; name="Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling [DOK1868059].DOC"

 


 

Kopi af retningslinierne fra websitet pr. 15. sept. 2011:

DBF-Niveauinddeling2011retningslinier.pdf 

(svarende til dokumentet ovenfor).

 


 

Faggruppe 68's tidskrifter pr. sommer 2011,

før niveaudelingen:     journals_group68.xls

(Korrespondancen internt i gruppen om niveaudelingsprocessen er p.t. udeladt her)

Efter niveaudelingen: se nedenfor. 


 

Faggruppe 68's svar: begrundelse for at fastholde uændret niveaudeling i denne omgang:

 

 

Date: Thu, 15 Sep 2011 22:17:59 +0200

To: Lotte Faurbæk <lof_SNABELA_fi.dk>

From: Claus Emmeche <emmeche_SNABELA_nbi.dk>

Subject: Re: Niveauinddeling

 

 

Kære Lotte Faurbæk,

 

vi har i faggruppe 68 gennemgået listen med henblik på revision af niveaudelingen efter de retningslinier, som vi fik tilsendt.

 

Faggruppe 68 har pt. 229 tidskrifter, heraf er 44 på niveau 2. Selvom vi er opmærksomme på at vores niveauandel ligger en anelse over de ønskede max 20% af fagets samlede publikationer på verdensplan (nemlig 23,005%) har vi - når det kommer til konkret at vurdere rimeligheden af katagoriseringen af de enkelte eksempler på niveau 2 tidskrifter ud fra kriteriet om at de "opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden for faget" - ikke fundet anledning til at nedgradere konkrete tidskrifter fra niveau 2 til 1. Man kan her have med i billedet, at "faget" i forhold til denne faggruppe er en ret sammensat størrelse med mange mindre discipliner og videnskabelige samfund hvilket gør en nedgradering særlig vanskelig, hvis alle deldiscipliner fortsat skal have rimelig adgang til også at publicere i af højniveau tidskrifter.

 

Med hensyn til faggruppens høje danske andel af publikationer, som publiceres i niveau 2 tidskrifter (nemlig 77%) sammenholdt med de 23% på verdensplan har gruppen som ønsket i vejledningen (der opfordrer til "at holde øje med den danske produktion") overvejet, om dette skyldes (a) en eventuel bias (at faggruppen kategoriserer tidskrifter til niveau 2 efter hvor danske forskere publicerer snarere end efter en uafhængig vurdering af tidskriftets kvalitet) eller (b) at danske forskere indenfor faggruppens område har rimelig høj succes med at publicere i de førende tidskrifter indenfor området. Vi hælder til sidstnævnte årsag. Det er til gengæld ikke vores vurdering, at dette relativt stærke publikationsmønster kan relateres til incitamenstrukturen i den danske forskningsindikator, men snarere må forklares ved kvaliteten af den udførte forskning. På den anden side er det klart, at det er vanskeligt at give generelle forklaringer på aggregerede data fra et relativt heterogent felt som dette, som nok kræver en mere indgående kvalitativ analyse, hvis man vil forklare publikationsmønsteret.

 

Venlige hilsener

Claus Emmeche

faggruppe 68

 


 From: Lotte Faurbæk <lof_SNABELA_fi.dk>

To: 'Claus Emmeche' <clausemmeche.work_SNABELA_gmail.com>

Date: Fri, 16 Sep 2011 10:15:28 +0200

Subject: SV: Niveauinddeling

 

 

Kære Claus Emmeche

 

Tak for det. Jeg skal fremlægge jeres synspunkter for Fagligt Udvalg.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Center for Ledelse og Analyse

Direkte telefon: +45 7231 8236

E-mail: <mailto:lof_SNABELA_fi.dk>lof_SNABELA_fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: <mailto:fi_SNABELA_fi.dk>fi_SNABELA_fi.dk

<http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.