| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Fagligt-Udvalg-om-vores-niveaudeling-okt2010

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 3 months ago

Denne side vedrører korrespondance om den afsluttede niveaudeling i faggruppe 68, okt. 2010

(om den forudgående niveaudelingsproces, se denne side: http://faggruppe68.pbworks.com/w/page/gr68mail-sept-2010-extra ).From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: "'emmecheSnabelAnbi.dk'" <emmecheSnabelAnbi.dk>
CC: Gunnar Sivertsen <gunnarSnabelANIFUSTEP.NO>,
    Jørgen Søndergaard <jsSnabelAsfi.dk>, Karen Knudsen
 Christensen <kkcSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Pia Helene
 Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Date: Fri, 15 Oct 2010 15:00:47 +0200
Subject: Møde med Fagligt Udvalg


Kære Claus
 
Fagligt Udvalg har haft møde om niveauinddelingen 2010 og vil gerne mødes med faggruppe 68 for at drøfte jeres niveauinddeling.
 
Vil det være muligt for jer at mødes med repræsentanter for Fagligt Udvalg enten:
 
25. oktober (tidsrummet mellem 12-18)
26. oktober (tidsrummet mellem 9-11.30)
2. november (tidsrummet mellem 15.30-17.30)?
 
Til nød kan 29. oktober (tidsrummet mellem 14.30-17.30) også være en mulighed.
 
Vi håber det kan lade sig gøre at finde en dato.
 
Venlige hilsener
Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 


Date: 19. okt. 2009


Kære Pia,

tak for invitationen til møde i fagligt udvalg.

Af de tidspunkter du nævner, ville jeg kunne komme ind i Bredgade

26. okt. mellem 9 og 11:30
2. nov. mellem 10 og 12 eller mellem 14 og 16.

Bedste hilsner
Claus


From: Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche'
CC: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Date: Tue, 19 Oct 2010 12:56:18 +0200
Subject: SV: Møde med Fagligt Udvalg


Kære Claus Emmeche
 
Mange tak for din tilbagemelding angående mulige mødetidsspunkter.
 
Mødet med Fagligt Udvalg og Faggruppe 68 bliver tirsdag d. 26. oktober 2010. Mødet afholdes kl. 9:00 i lokale 023 i Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40, 1260 København K, og forventes at tage højst 2 timer. En af os fra sekretariatet, skal nok møde dig i receptionen.
 
Til mødet vil to medlemmer fra Fagligt Udvalg deltage samt én fra den Bibliometriske Forskningsindikators sekretariat.
 
Venlige hilsener
 
Alberte
 
Alberte Glob Nielsen
Center for Ledelse og Analyse
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K


Date: Thu, 21 Oct 2010 11:26:01 +0200
To: Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche 
Subject: Re: SV: Møde med Fagligt Udvalg
Cc: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>


Kære Alberte,

tak for tilbagemeldingen. Jeg ser frem til et møde.

Jeg går ud fra at mødet bl.a. skal drøfte spørgsmålet om dette at ligge over de famøse 30% for den danske produktion for en faggruppe i niveau 2 tidskrifter?

Så vidt jeg husker var det 42 ud af de 67 grupper, som opnåede denne placering.

Vil der være andre faggrupper repræsenteret?

Venlige hilsner
Claus


Date: Thu, 21 Oct 2010 11:51
To: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSnabelAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
From: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Fwd: Re: SV: Møde med Fagligt Udvalg + især sp. til Helge

 

Kære alle,

vi er blevet indkaldt til et møde med fagligt udvalg "for at drøfte vores niveaudeling".

Jeg går ud fra, at vi står til spanking for at have en "for stor" andel (80%) af faggruppens egne ting (danske bidrag) i niveau 2 tidskrifter (jf. mails af 15/9-2010 hvor FI udbad sig en begrundelse efter at have talt med Tinne og jeg skrev en sådan. Kan I ikke finde den, ligger den her
http://faggruppe68.pbworks.com/w/page/gr68mail-sept-2010-extra ).

Mødet bliver - jf. korrespondancen nedenfor - d. 26/10 kl. 9 i Bredgade 40. Jeg skal nok tage derind. Har I lyst til at deltage er I MEGET velkomne, det kunne være hyggeligt at ses!

Hvis I evt. har specikke kommentarer er det velkomment - fx hvis I kender nogle af de konkrete arbejder, der tæller med i de ialt 42 artikler, der udmærker os i niveau 2, vil det være fint.
Eksempel: Centaurus (som er niveau 2) talte med her med hele 7 artikler med dansk oprindelse i 2009. Måske er det med til at forklare det "store" antal. Jeg mener at tidskriftet dels er et førende (og derfor retteligt niveau 2) og har rod i Århus-miljøet på Inst. for Videnskabsstudier, og derfor er det måske ikke sært, at mange danske bidrag præger dette?

(Det er lidt latterligt nærmest at skulle undskylde at vi har succes med at publicere i niveau 2 tidskrifter.)

Bedste hilsner
Claus


Date: Thu, 21 Oct 2010 12:38:17 +0200
From: Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
To: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Re: Fwd: Re: SV: Møde med Fagligt Udvalg + især sp. til Helge


Kære Claus,

Jeg er ikke rigtig klar over hvilke 42 artikler, der hentydes til, eller de 7 artikler i Centaurus; men jeg formoder, jeg er ophavsmand til flere af dem. Du har ret i at Centaurus er internationalt anerkendt etc., og at der indtil fornylig har været ret mange artikler af danske forfattere, bl.a. jeg selv, men det gør ikke disse bidrag mindre væsentlige.
   Jeg kan ikke deltage i mødet, dels p.g. af undervisning og dels p.g. af almindelig travlhed.

Bedste hilsner, Helge

 


Helge Kragh, Professor Dr. Scient. & Phil.
Department of Science Studies, University of Aarhus,
Building 1110, 8000 Aarhus, Denmark.
Phone: +45-89423505


From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' <emmecheSnabelAnbi.dk>
CC: 'Gunnar Sivertsen' <gunnarSnabelANIFUSTEP.NO>,
    Jørgen Søndergaard <jsSnabelAsfi.dk>, Alberte Glob Nielsen
    <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>, Pia Helene Klausen   <phklSnabelAfi.dk>
Date: Thu, 21 Oct 2010 16:31:39 +0200
Subject: SV: SV: Møde med Fagligt Udvalg


Kære Claus
 
Tak for din mail. Til mødet vil det kun være jeres faggruppe som er repræsenteret. Fagligt Udvalg vil drøfte jeres autoritetsliste og gerne din mail vedrørende 30 % reglen, som vi kan se har voldt mange faggrupper store problemer. Vi vil derfor vise lidt analyser af dette års niveauinddeling og dansk produktion.
 
Gunnar Sivertsen og Jørgen Søndergaard fra Fagligt Udvalg vil deltage og jeg selv som repræsentant fra FI.
 
Vi ser frem til at se dig.
 
Venlige hilsener
Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


Date: Thu, 21 Oct 2010 21:34:12 +0200
To: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Re: SV: SV: Møde med Fagligt Udvalg
Cc: 'Gunnar Sivertsen' <gunnarSnabelANIFUSTEP.NO>, Jørgen Søndergaard <jsSnabelAsfi.dk>, Alberte Glob Nielsen    <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>, Pia Helene Klausen    <phklSnabelAfi.dk>


Kære Pia,

mange tak, det glæder jeg mig til. Vi har selv i vores faggruppe diskuteret om vi - groft sagt - lider af nationalt publikationsbias, manglende objektivitet, om vi er bare er for gode, eller om der er andre forklaringer på den flotte placering.

Hvis der er mulighed for det, ville vi naturligvis være interesserede i at se de analyser, I vil præsentere for os for, før mødet, så vi evt. kan være lidt forberedte.

Venlige hilsner
ClausDate: Fri, 22 Oct 2010 14:40
From: Tinne Hoff Kjeldsen <thkSnabelAruc.dk>
To: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Cc: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>, Peter Øhrstrøm  <poeSnabelAhum.aau.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
Subject: Re: Fwd: Re: SV:  Møde med Fagligt Udvalg +  især sp. til Helge

Kære Claus,

Jeg kan desværre ikke deltage i mødet med fagligt udvalg, da jeg underviser på det tidspunkt. Vi repræsenterer jo nogle forholdsvis små forskningsmiljøer i DK, tilgengæld gør vi os internationalt godt - og har derfor success med at publicere i niv.2 tidsskrifter. Angående Centaurus, så skifter den nu base til Holland, hvilket måske vil ændre på sammensætningen af hvem der publicerer i tidskriftet (?).

De bedste hilnser, og god weekend,
Tinne

 


 

From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' <emmecheSnabelAnbi.dk>
Date: Mon, 25 Oct 2010 08:47:53 +0200
Subject: SV: SV: SV: SV: Møde med Fagligt Udvalg

 

 

Kære Claus

Noget tyder på at I er gode! Og så fylder Centaurus (som jo er et internationalt tidsskrift) meget på jeres liste. I er jo en lille faggruppe, så den danske produktion er følsom med selv små udslag.

Jeg sender to slides, som Gunnar Sivertsen har lavet og som han vil komme nærmere ind på til mødet. Måske er de lidt svære at læse uden forklaring, men jeg er sikker på at Gunnar vil forklare dem nøjere. Gunnar har også lavet en sammenligning, som jeg har vedhæftet,  af jeres niveauinddeling i forhold til den norske. Her er det især Centaurus, som gør den store forskel.

Håber det er ok.

Venlige hilsener

Pia

 

attachments:

Content-Type: application/vnd.ms-powerpoint; name="Dansk prod.ppt"

Content-Type: application/vnd.ms-excel; name="Gruppe68forslag.xls"

 


 

Date: Mon, 25 Oct 2010 16:04:30 +0200
To: Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
From: Claus Emmeche  
Subject: Re: Fwd: Re: SV: Møde med Fagligt Udvalg +  især sp. til Helge
Cc: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSnabelAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>


Kære alle:

tak for jeres tilbagemeldinger! Jeg tager ind til Bredgade og sender jer et lille referat.

Til Helge: også mange tak for din tilbagemelding. Jeg tror der er sket det, at Fagligt Udvalg har funderet over hvorfor nogle af grupperne, heriblandt vores, har en så relativt stor en andel af deres samlede produktion via høj-niveau tidsktifter. Da man samtidig kan se, at Centaurus hitter for det pågældende år hvad angår danske bidrag, vil de (FI/Fagligt Udvalg) sikre sig imod mistanken ("nationalt publikationsbias") at der blot er tale om, at vi som faggruppe har udnævnte netop dét tidskrift som hørende til det høje niveau, fordi vi selv (danske forskere indenfor faggruppe 68's emner) allerede får vores ting ud gennem den kanal.

Jeg tager din tilbagemelding som udtryk for, at du med din ekspertise på feltet videnskabshistorie, dit internationale overblik osv., står inde for, at Centaurus vitterligt opfylder kriterierne for at være niveau 2 - dvs. (for at citere retningslinierne fra 18/5-2010 [her]):

 

(a) "Tidsskriftet skal opfattes som ubetinget førende for faget, det skal være internationalt for faget, og det skal være tilgængeligt på et for faget internationalt sprog."

(b) "Tidsskrifter på det høje niveau 2 må tilsammen højst udgive 20 % af fagets publikationer på verdensplan."

Du kan naturligvis ikke ud fra din viden om Centaurus alene vurdere kriterium (b), da denne egenskab jo er relationel og afhænger af "verdensproduktionen".

I samme retningslinier skriver FI:


"I tilfælde hvor meget mere end 20 % af den danske produktion i en faggruppe bliver placeret på niveau 2, kan dette skyldes, at faget har mange danske forskere  på meget højt internationalt niveau, men det kan også skyldes, at den danske produktion er koncentreret til relativt få tidsskrifter samtidig med, at autoritetslisten omfatter et forholdsvist stort antal tidsskrifter, hvor danske forskere i praksis aldrig publicerer. I sidstnævnte tilfælde kan 20 pct. reglen indebære, at en utilsigtet stor del af den danske produktion bliver placeret på niveau 2.

Fagligt udvalg har derfor besluttet, at underkaste niveaudelingen i en faggruppe en nøjere granskning af årsagerne hertil, såfremt niveauinddelingen indebærer at mere end 30 pct. af den danske produktion i 2009 er på niveau 2. Hvis årsagen er et dansk publiceringsmønster, der er koncentreret på usædvanligt få tidsskrifter i forhold til faggruppens samlede liste, vil Fagligt Udvalg drøfte behovet for at nominere færre tidsskrifter til niveau 2 med faggruppen, for at begrænse de utilsigtede virkninger. "

Det er denne øvelse, vi skal igennem i morgen i Bredgade.

Det er interessant, at FI/FU både ønsker, at indikatoren skal være dækkende (og altså international i udsyn), men samtidig ønsker, at listerne ikke må indeholde for mange tidskrifter, "hvor danske forskere i praksis aldrig publicerer". Jeg kan ikke selv helt forstå hvordan det hænger sammen.

Bedste hilsner
ClausDate: Mon, 25 Oct 2010 16:12:08 +0200
From: Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
To: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Re: Fwd: Re: SV: Møde med Fagligt Udvalg +  især sp. til Helge


Kære Claus,

Mht. Centaurus opfylder det nemt kriterium (a). De relativt mange danske bidrag gælder ikke så meget mere, især ikke efter Chief Editor nu er en hollænder og der ikke er nogle formelle bånd mellem tidsskriftet og Danmark.

Hilsen, Helge


 

Date: Tue, 26 Oct 2010 13:37:47 +0200
To: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSnabelAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
From: Claus Emmeche  
Subject: Referat af mødet med Fagligt Udvalg i dag

Kære Maja, Helge, Tinne og Peter,

mødet i dag i Bredgade drejede sig om det, vi skrev sammen om, og der var ikke de helt store overraskelser. Jørgen Søndergard og Gunnar Sivertsen deltog fra Fagligt Udvalg og Pia Helene Kristensen fra styrelsen (FI). Pia havde tilsendt mig et par figurer i forvejen, som Gunnar Sivertsen på mødet kommenterede, se især første slide, som vidner forskellene i publikationsmønster for de enkelte faggrupper.

På mødet orienterede jeg om min principielle afstandtagen fra den politiske legitimering (konkurrenceudsættelse og basismidler "efter kvalitet") af indikatoren, nævnte at der snart udkommer et nummer af Kritik med min og Sune Aukens kritik af dette, og understregede mit synspunkt, at når den nu er vedtaget politisk, må vi også forsøge at gøre den så mindst ringe som muligt. Bortset fra det drejede mødet sig selvølgelig om fgl. detaljer:

Figuren i første slide ("Dansk produktion i danske tidsskrifter og dansk produktion på niveau 2 – alle grupper", vedlagt) er næsten selvforklarende, men alligevel: Hvis man fx sammenligner os (gruppe 68) med faggruppe 11 (faggruppen for Nordisk Litteratur og Sprog - som på niveau 2 har tidskrifter som Kritik, Danske Studier, Københavnstudier i Tosprogethed, m.v.) viser den røde kurve, at de har over 70% af deres artikler i sådanne danske tidskrifter (hvilket jo ikke kan undre) hvor vi har 0%. Den blå kurve ("Niveau 2 andel DK") viser, at de har over 50% af deres danske produktion på niveau 2 tidskrifter (hvilket giver Fagligt udvalg anledning til panderynker), hvor vores tal for det samme er 80% som er rekorden i forhold til alle øvrige faggrupper, og anledningen til dagens kammeratlige samtale i ministeriet.

På det vedhæftede regneark fremstillet af Sivertsen kan man, hvis man fx ændrer Centaurus fra niveau 2 til 1 (for 2010) umiddelbart aflæse efter indtastning, at omtalte tal (Niveau 2 andel DK) går fra 80,5 % til 63,4 %. Med andre ord, fordi vi har ret få artikler (se kolonnen 'artikler DK 2008' på ialt 41 heraf 7 i Centaurus) påvirker antallet i dette tidskrift det samlede resultat markant.

Jørgen Søndergaard fremførte, at den satte 30%-grænse var en art advarselslampe, der skulle få faggrupperne til at overveje, om de niveau 2-nominerede tidskrifter nu også var de ubetinget førende. FU's opgave var at udfordre faggrupperne på spørgsmålet om disse tidskrifter nu også alle var lige krævende at publicere i. Samt at specifikt m.h.t. vores faggruppe var det især de tre øverste på regnearkets liste - Centaurus, B M C Medical Ethics, og Science and Public Policy - de væsentligste at overveje (det er her vi ialt har 13 artikler i 2008).

Jeg fremførte, at mht. Centaurus var det allerede i gruppen klart tilkendegivet, at det de facto er et førende fagtidskrift og lever op til kriterierne for niveau, det var sandt nok initieret af og havde rod i et dansk miljø for videnskabshistorie i Århus (nu Inst. f. Videnskabsstudier), men skifter nu, som Tinne anførte, base til Holland, hvad der måske ændrer andelen af danske bidrag. Sivertsen var indforstået med det positive i, at et dansk miljø kan fostre hvad der er blevet et internationalt førende fagtidskrift. Mht. til de to øvrige sagde jeg, at vi i faggruppen ville drøfte det indbyrdes og melde tilbage. Desuden, at man jo kunne følge udviklingen, fx for Centaurus, i de næste par år, og følge ændringerne, i stedet for at nedgradere det.

Søndergaard & Sivertsen understregede, at det forhold, at de tre nævnte tidskifter er kategoriseret på niveau 1 i Norge (se kolonnen yderst til højre) på ingen måde dikterer, at de skal kategoriseres på samme måde i Danmark.

Vores opgave nu er at overveje, om det kræver særskilte argumenter at begrunde, at vi ønsker at fastholde, hvis det er det vi vil, B M C Medical Ethics, og Science and Public Policy som niveau 2.

Peter, jeg går ud fra at du er den der bedst kender B M C Medical Ethics? Og Maja, har du noget bud på Science and Public Policy?

Bedste hilsner
Claus

 

attachments:

Content-Type: application/vnd.ms-powerpoint; name="Dansk prod.ppt"

Content-Type: application/vnd.ms-excel; name="Gruppe68forslag.xls"


From: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>
To: Claus Emmeche <emmeche SnabelAnbi.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen
    <thkSnabelAruc.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>, "Helge
 Kragh" <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
Date: Tue, 26 Oct 2010 17:16:07 +0200
Subject: SV: Referat af mødet med Fagligt Udvalg i dag


Kære Claus og jer andre:

Det er et absurd spørgsmål at kategorisering af SPP som niveau 2 tidsskrift pludselig skal mistænkeliggøres, fordi der i 2008 er publiceret 3 danske bidrag. Jeg kan oplyse at der i 2007 var 0 danske bidrag, i 2009 var der 5 danske bidrag (heraf 3 i et special issue og 1 kort landeanalyse i et sæt af 10 sådanne) - i 2010 er der indtil videre (i 8 ud af 10 numre) kun publiceret 1 dansk bidrag.

Den nominelle størrelse af disse tal indikerer klart at det er helt urimeligt at bruge dem som grundlag for en vurdering af om tidsskriftet er niveau 2 eller ej. Der er tale om et centralt tidsskrift indenfor interdisciplinære (sociologi, STS, politologi, økonomi og historie) studier af videnskabsstudier og forskningsanalyse. Tidsskriftet er også vigtigt, fordi det er et af de få steder der koblet mellem discipliner og mellem academia og policy-makers indenfor dette emne. Danske forskere har forsøgt at bidrage til disse væsentlige diskussioner og har været i stand til at formulere væsentlige bidrag. Det skal vi være glade for - ikke skamme os over.

Jeg kan til orientering tilføje nogle kommentarer fra (fra sidste år) fra udgiveren af SPP:


"The print edition has readers in over 80 countries. Currently about 1000 articles are being downloaded from the online version every month, and there are also an additional 3000 to 4000 hits on the abstracts every month. SPP came 73 out of 31,000 publications in terms of how many full-text downloads there were from Ingenta in August 2008. SPP is clearly highly regarded in the academic communities. See our list of authors, and the names on the editorial advisory board.

Loet Leydesdorff from the University of Amsterdam has recently calculated that SPP's impact factor is 0.32. After discussing technicalities, he says, "This [low ISI impact factor] is a consequence of being a central node in an otherwise weakly connected network ... In other words, SPP fulfills an important function in this interdisciplinary network of journals, but this is not reflected in its impact factor because of the thinness of this network." (Leydesdorff's paper is forthcoming in the peer-reviewed Journal of the American Society for Information Science and Technology.)


bedste hilsner
maja


 

Date: Tue, 26 Oct 2010 21:07:20 +0200
From: Tinne Hoff Kjeldsen
To: Maja Horst
Cc: Claus Emmeche, Peter Øhrstrøm, Helge  Kragh
Subject: Re: SV: Referat af mødet med Fagligt Udvalg i dag

Kære Maja, Claus og jer andre,

Tak for indsatsen Claus!

Og tak til Maja for udredningen - det lyder ikke som om, der er grund til at ændre kategoriseringen af SPP. Kan vi lade det være ved det, eller har vi fået i opdrag at fremkomme med særskilte argumenter for at fastholde SPP på niveau 2? Hvis det sidste er tilfældet, er strategien så ikke at vi fremlægger Majas udredning som argument?

De bedste hilsner,
Tinne


From: Maja Horst  
To: Tinne Hoff Kjeldsen  
CC: Claus Emmeche, Peter Øhrstrøm, Helge Kragh
Date: Wed, 27 Oct 2010 10:22:38 +0200
Subject: SV: SV: Referat af mødet med Fagligt Udvalg i    dag


Kære alle
Det giver jo ikke nogen mening. Hvis vi i år har et problem med SPP, hvad så næste år, hvis vi pludselig har tre bidrag i Science and Engineering Ethics - så skal den også fjernes - og gud forbyde det, hvad hvis vi pludselig er så heldige at der er tre artikler i Social Studies of Science (hvad der måske er år?). Vi kan jo ikke fjerne tidsskrifter fordi der er flere, der har publiceret i dem. Det er simpelt hen ikke et gangbart argument - det kan FI da vel ikke mene?
bedste hilsner
majaDate: Thu, 28 Oct 2010 11:11:42 +0200
To: Maja Horst, Tinne Hoff Kjeldsen
From: Claus Emmeche  
Subject: Re: SV: SV: Referat af mødet med Fagligt Udvalg i dag
Cc: Peter Øhrstrøm, Helge Kragh    


Kære alle,

tak til Tinne og Maja for de seneste tilbagemeldinger. Godt, lad os holde fast i vores indstilling til FI - vi er jo rådgivende, så det er et råd de ikke behøver at følge. Måske er det væsentligt at huske: Indikatoren er ministeriets, vi er rådgivende eksperter. Hele øvelsen omkring udlugning af mistanken for nationalt publikationsbias kan (og jeg har ellers ikke læst meget Foucault!) måske ses som en øvelse i selvdisciplinering af forskersamfundet og selv-granskende kontrol. Eller kritik og selvkritik, som formand Mao sagde.

Jeg vil formulere følgende til FI som opfølgning på mødet i Bredgade, jeg sender det senere i dag med mindre i trækker i håndbremsen:


Faggruppe 68 har nu diskuteret faggruppens råd til FI om niveaudelingen igen, særligt m.h.t. de tre tidskrifter, som også drøftedes på mødet i Bredagde d. 26/10, dvs. Centaurus, B M C Medical Ethics, og Science and Public Policy. På baggrund af vores drøftelser ønsker vi at fastholde vores råd om placering af disse på niveau 2. Alle tre tidskrifter er i faggruppens opfattelse førende, centrale i forhold til faggruppens videnskabelige profil, og lever op til kriterierne for niveau 2 placering.

Faggruppen har yderligere denne generelle betragtning: Det kan virke en anelse forhastet, at et tidskrifts placering i niveau 2 allerede på nuværende tidspunkt skal udløse særlig granskning og begrundelse, hvis der i et år i dette tidskrift bringes flere danske bidrag end i andre tilsvarende højniveautidskrifter. Til illustration heraf kan tjene Science and Public Policy, der i 2007 havde 0 danske bidrag, i 2008 3 artikler, i 2009 bragtes 5 (heraf 3 i et special issue og 1 kort landeanalyse i et sæt af 10 sådanne) - i 2010 er der indtil videre (i 8 ud af 10 numre) kun publiceret 1 dansk bidrag.
Til vurdering af hvorvidt balancen er passende mellem på den ene side ønsket om en specifik dansk forskningsindikator som fortrinsvis omfatter publikationskanaler, der er relevant for dansk forskning (hvilket sikres ved at det er danske faggrupper, der nominerer tidskrifterne), og på den anden side ønsket om internationalisering og inkludering af de internationalt set vigtigste publikationskanaler for et givet fagområde herunder en sagligt begrundet niveaudeling af disse, skal man nok indsamle data for indikatorens virke i en længere periode og bedre analysere disse for at kunne skønne, hvorvidt enkelte faggrupper i deres nominering i for høj grad tilskriver højniveaustatus til tidskrifter, som ikke kræver et højt videnskabeligt niveau at publicere i.

På vegne af faggruppe 68,
Claus Emmeche


- jeg håber, at det er ok?

Bedste hilsner
Claus

ps. jeg tror også jeg som ps. til FI/Fagligt Udvalg vil tilføje citaterne om SPP som Maja fandt frem


[ herpå bekræftende respons fra Tinne, Peter, Helge og Maja ]


Date: Fri, 29 Oct 2010 10:15:42 +0200
To: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: tilbagemelding fra faggruppe 68
Cc: Gunnar Sivertsen <gunnarSnabelANIFUSTEP.NO>, Jørgen Søndergaard <jsSnabelAsfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>


Kære Pia Helene Klausen,

Faggruppe 68 har nu diskuteret faggruppens råd til FI om niveaudelingen igen, og særligt m.h.t. de tre tidskrifter, som også drøftedes på mødet i Bredagde d. 26/10, dvs. Centaurus, B M C Medical Ethics, og Science and Public Policy. På baggrund af vores drøftelser ønsker faggruppen at fastholde vores råd om placering af disse på niveau 2. Alle tre tidskrifter er i faggruppens opfattelse førende, centrale i forhold til faggruppens videnskabelige profil, og lever op til kriterierne for niveau 2 placering.

Faggruppen har yderligere denne generelle betragtning:

Det kan virke en anelse forhastet, at et tidskrifts placering i niveau 2 allerede på nuværende tidspunkt skal udløse særlig granskning og begrundelse, hvis der i et år i dette tidskrift bringes flere danske bidrag end i andre tilsvarende højniveautidskrifter.

Til illustration heraf kan tjene Science and Public Policy, der i 2007 havde 0 danske bidrag, i 2008 3 artikler, i 2009 bragtes 5 (heraf 3 i et special issue og 1 kort landeanalyse i et sæt af 10 sådanne) - i 2010 er der indtil videre (i 8 ud af 10 numre) kun publiceret 1 dansk bidrag. Til orientering tilføje nogle kommentarer fra (fra sidste år) fra udgiveren af SPP:


"The print edition has readers in over 80 countries. Currently about 1000 articles are being downloaded from the online version every month, and there are also an additional 3000 to 4000 hits on the abstracts every month. SPP came 73 out of 31,000 publications in terms of how many full-text downloads there were from Ingenta in August 2008. SPP is clearly highly regarded in the academic communities. See our list of authors, and the names on the editorial advisory board.

Loet Leydesdorff from the University of Amsterdam has recently calculated that SPP's impact factor is 0.32. After discussing technicalities, he says, "This [low ISI impact factor] is a consequence of being a central node in an otherwise weakly connected network ... In other words, SPP fulfills an important function in this interdisciplinary network of journals, but this is not reflected in its impact factor because of the thinness of this network." (Leydesdorff's paper is forthcoming in the peer-reviewed Journal of the American Society for Information Science and Technology.)


Til vurdering af hvorvidt balancen er passende mellem på den ene side ønsket om en specifik dansk forskningsindikator som fortrinsvis omfatter publikationskanaler, der er relevante for dansk forskning (hvilket sikres ved at det er danske faggrupper, der nominerer tidskrifterne), og på den anden side ønsket om internationalisering og inkludering af de internationalt set vigtigste publikationskanaler for et givet fagområde herunder en sagligt begrundet niveaudeling af disse, skal man nok indsamle data for indikatorens virke i en længere periode og bedre analysere disse for at kunne skønne, hvorvidt enkelte faggrupper i deres nominering i for høj grad tilskriver højniveaustatus til tidskrifter, som ikke kræver et højt videnskabeligt niveau at publicere i.

På vegne af faggruppe 68,
Claus Emmeche

--

  ----------------------------------------------------------------------
  Claus Emmeche, Center for the Philosophy of Nature and Science Studies
  at the Faculty of Science, University of Copenhagen.          Address:
  Niels Bohr Institute,   Blegdamsvej 17,   DK-2100 Copenhagen,  Denmark.
  phone: +45 5132 9149     fax: +45 3532 5016      email: emmecheSnabelAnbi.dk
  ----------------------------------------------------------------------From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' <emmecheSnabelAnbi.dk>
CC: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Date: Fri, 12 Nov 2010 14:00:28 +0100
Subject: Brev til faggruppe 68

Kære Claus og faggruppe 68
 
Tak for et godt møde med Fagligt Udvalg og FI! Fagligt Udvalg har nu behandlet niveauinddelingen af faggruppens liste.
Vedhæftet er et brev fra Fagligt Udvalg med en opsummering af handlingspunkter besluttet på mødet. 
 
Vedhæftet er også et brev, som er sendt ud til alle faggrupper, der beskriver hvilke punkter, som Fagligt Udvalg især har vendt ved evalueringen af faggruppernes niveauinddelingen 2010.
 
I kan se jeres endelige autoritetsliste her (åbner på mandag):
 
http://ith.cvt.dk/bfi/admin
 
Hvis I har indsigelser til denne, bedes I melde tilbage til os senest fredag 19. november 2010.
 
Med venlig hilsen
 
Sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator,
 
Karen, Alberte og Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 
Content-Type: application/msword; name=    "Følgebrev til endelig niveauinddeling FINAL [DOK1591992] .DOC"
Content-Type: application/msword;    name="Brev til faggruppe 68 [DOK1590042].DOC"

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.