| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

gr68mail-sept-2010-extra

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 7 months ago

Siden her er om fagggruppe 68's diskussion af den niveaudeling der initieredes d. 18/5-2010 (jf. mail fra FI her),

som havde deadline d. 15/9-2010. Med sideblik til og korrespondance med FI og andre faggrupper.


Date: Wed, 19 May 2010 11:10

To: Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSnabelAruc.dk>,  Maja Horst <mh.lpfSnabelAcbs.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
From: Claus Emmeche 
Subject: Fwd: Niveauinddeling kan starte

 

Kære alle,

så skal vi på den igen, jeg har i går modtaget denne mail om en ny runde af niveauinddelingsprocessen. Jeg har ikke set på det i detaljer endnu, men vender snarest muligt tilbage til jer. Jeg kan ikke forestille mig at det vil blive så tidskrævende som tidligere.

Bedste hilsner
Claus

 

[videresendt: mailen af 18/5-2010 fra FI (se her)]

 


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>
Date: Fri, 20 Aug 2010 11:28:08 +0200
Subject: Reminder: Deadline for Niveauinddeling d. 15. september
To: undisclosed-recipients:;

Kære Faggruppeformænd

Vi tillader os at sende en reminder for årets niveauinddeling af tidsskrifter og forslag til nye tidsskrifter og forlag.

2010 niveauinddeling af eksisterende tidsskrifter

Deadline er 15. september 2010 kl. 23:59

 I kan ændre niveau på tidsskrifterne i jeres faggruppe på linket: <http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin

Husk at den endelige niveauinddeling skal I taste ind via hjemmesiden, og ikke i Excel-arket, som I har fået tilsendt og det som kan downloades på hjemmesiden. Excel- arket er kun til internt brug i faggrupperne.

Forslag til nye tidsskrifter og forlag 2011

Deadline er 27. september 2010 kl. 23:59
 
Nye forslag kan tastes ind på linket: <http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest>http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest

Vejledning til hvordan I rent praktisk skal foretage ændringerne og retningslinjer findes på forsiden (tryk Hjem i hovedmenuen).

Vi vil kontakte jer snarest for at høre, om I har brug for hjælp. Ellers er I meget velkomne til at kontakte os, hvis I oplever problemer eller har spørgsmål.

Barselsvikar for Lotte Faurbæk

Lotte er på barsel, så Pia Klausen fungerer som barselsvikar. Pia har forskningsbaggrund indenfor molekylærbiologi, men har i tidligere stillinger været BRIC (KU) ansvarlig for indtastning af publikationer i PURE og arbejdet som informations specialist i Novo Nordisk Library.

Mange hilsener
Sekretariatet for den Bibliometriske Forskningsindikator, FI
Karen Knudsen Christensen
Tlf: 33 95 52 61
E-mail: <mailto:kkcSnabelAfi.dk>kkcSnabelAfi.dk

Pia Klausen
Tlf: 33 95 52 62
E-mail: <mailto:phklSnabelAfi.dk>phklSnabelAfi.dk

Alberte Glob Nielsen
Tlf: 33 44 63 86
E-mail: <mailto:algnSnabelAfi.dk>algnSnabelAfi.dk  

Karen Knudsen Christensen
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 61
e-mail: <mailto:kkcSnabelAfi.dk>kkcSnabelAfi.dk
 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>,
    Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Date: Fri, 10 Sep 2010 08:37:18 +0200
Subject: Reminder: Deadline for Niveauinddeling d. 15. september


Kære faggrupper
 
Vi vil gerne minde om, at der snart er deadline for at niveauinddele tidsskrifter/ tilføje nye til den Bibliometriske Forskningsindikator. Det er ikke muligt at ændre niveau på tidsskrifter eller tilføje nye, når deadlines er overskredet.
 
2010 niveauinddeling af eksisterende tidsskrifter

Deadline er 15. september 2010 kl. 23:59

 I kan ændre niveau på tidsskrifterne i jeres faggruppe på linket: <http://bfi.cvt.dk/bfi/admin>http://bfi.cvt.dk/bfi/admin

 Husk at den endelige niveauinddeling skal I taste ind via hjemmesiden, og ikke i Excel-arket, som I har fået tilsendt og det som kan downloades på hjemmesiden. Excel- arket er kun til internt brug i faggrupperne.

Forslag til nye tidsskrifter og forlag 2011

Deadline er 27. september 2010 kl. 23:59

 Nye forslag kan tastes ind på linket: <http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest>http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest


Vejledning til hvordan I rent praktisk skal foretage ændringerne og retningslinjer findes på forsiden (tryk Hjem i hovedmenuen).

I er meget velkomne til at ringe/maile til os, hvis der opstår problemer eller I har spørgsmål.

Mange hilsener
Sekretariatet for den Bibliometriske Forskningsindikator, FI

Karen Knudsen Christensen
Tlf: 33 95 52 61
E-mail: <mailto:kkcSnabelAfi.dk>kkcSnabelAfi.dk

Pia Klausen
Tlf: 33 95 52 62
E-mail: <mailto:phklSnabelAfi.dk>phklSnabelAfi.dk

Alberte Glob Nielsen
Tlf: 33 44 63 86
E-mail: <mailto:algnSnabelAfi.dk>algnSnabelAfi.dk  

Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


From: Maja Horst <mho.ioaSnabelAcbs.dk>

To: Claus Emmeche,  Peter Øhrstrøm <poeSnabelAhum.aau.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen  <thkSnabelAruc.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSnabelAivs.au.dk>
Date: Sat, 11 Sep 2010 09:32:49 +0200
Subject: SV: Niveauinddeling kan starte


Kære alle
Jeg har lige kigget på vores tidsskriftsliste. Jeg må indrømme at jeg synes den ser lidt underlig ud. Jeg går ud fra at alle tidsskrifter på niveau 2 har en sponsor i vores gruppe, der står inde for at det faktisk er den bedste kvalitet - jeg ved bare ikke hvordan vi sikrer os dette.
 
Jeg vil selv gerne melde ud at jeg ikke synes at Science Studies skal være nomineret til gruppe 2 - men det synes jeg til gengæld af Biosocieties skal.
 
Desuden er der jo spørgsmålet om der er nogen på listen, som vi burde nominere til gruppe 2 (hvad fx med american journal of bioethics - det har et tårnhøjt impact factor - og selvom det ikke nødvendigvis er en begrundelse, så vil jeg høre om der er nogen af jer, der har en begrundelse for at det skal være nomineret i gruppe 1 - det er jo ikke mit felt...)
 
bedste hilsner
maja


From: Maja Horst
To: Maja Horst , Claus Emmeche , Peter Øhrstrøm , Tinne Hoff Kjeldsen, Helge Kragh 
Date: Sat, 11 Sep 2010 09:39:00 +0200
Subject: SV: Niveauinddeling kan starte


kære alle
her kommer en lille service-meddelelse. Jeg prøvede at nominere Science Studies i gruppe 1 og Biosocieties i gruppe 2 - og fandt så ud af at systemet registrerer den slags ændringer med det samme. Det vil altså sige at vi alle kan ændre i niveaudelingen og det sker umiddelbart. Hvis det ikke skal løbe løbsk skal vi nok lige orientere hinanden?
bedste hislenr
maja


Date: Sat, 11 Sep 2010 10:03:15 +0200
From: Tinne Hoff Kjeldsen

Kære Alle,
- eller vedtage,  at det kun er Claus der foretager ændringer i systemet.

Fortsat god weekend,
Tinne


Date: Sat, 11 Sep 2010 11:52:23 +0200

ja - det tror jeg næsten jeg synes er den bedste ide!
Maja


Date: Sun, 12 Sep 2010 18:59:35 +0200
From: Peter Øhrstrøm


Kære alle
Jeg er enig i, at det mest praktiske er, at det kun er Claus, der foretager ændringer i systemet.
Mange hilsner
Peter


Date: Mon, 13 Sep 2010 09:15:44 +0200
From: Claus Emmeche

 

Kære alle,
så lad os sige det. Tak for forslagene til ændringer. Sig endelig til, hvis I har flere forslag, så samler jeg op på det, og vender tilbage. Jeg er vist kommet lidt sent ud af starthullerne denne gang.

Bedste hilsner
Claus


Date: Tue, 14 Sep 2010 11:16:52 +0200
From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: Maja Horst , Claus Emmeche , Peter Øhrstrøm , Tinne Hoff Kjeldsen, Helge Kragh  
CC: Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>,  Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Subject: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske forskningsindikator


Kære faggruppe 68     
 
Jeg har netop talt med Tinne Hoff Kjeldsen vedrørende andel af den danske produktion på niveau 2. Der sigtes efter at max. 30% af den danske produktion er placeret på niveau 2. 
 
Jeg kunne forstå på Tinne, at indenfor jeres felt er det svært at opnå dette, da jeres felt ikke er så stort og der er stor diversitet i faget. Derfor hvis I vurderer at samtlige de tidsskrifter, I har placeret på niveau 2 er på et internationalt eliteniveau og derfor ikke kan fjernes fra listen over niveau 2 tidsskrifter, så skriv venligst en kort begrundelse (få linier!) til os, hvorfor det er svært for jer at nå ned på de 30% Vi tager derefter alle jeres kommentarer med til Fagligt Udvalg til vores møde snarligst.
 
Igen for at understrege: Dette er ikke tænkt som et mistillidsvotum til jer som fagpersoner, men snarere som mulighed for at lære faggruppernes vilkår bedre at kende, så niveauinddelingen bliver så fair og fagligt korrekt som muligt.
 
Send venligst jeres begrundelse til os inden 15. september 2010.
 
Venlige hilsener
 
Sekretariatet for den Bibliometriske Forskningsindikator, FI
 
Karen, Alberte og Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


Date: Tue, 14 Sep 2010 11:38:02 +0200
To: Maja Horst , Claus Emmeche , Peter Øhrstrøm , Tinne Hoff Kjeldsen, Helge Kragh 
From: Claus Emmeche

Subject: Re: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske  forskningsindikator

Kære Tinne, Helge, Maja og Peter

først tak til Tinne for kontakten til Pia H.K fra FI.

Det lyder som om vi kan formulere begrundelsen generelt for vores niveau 2 tidskrifter, nemlig at vi som faggruppe omfatter mange små heterogene fagområder, der alle har tidskrifter på dette niveau efter vores bedste vurdering. Er der andet, der skal med?

Bedste hilsner
Claus

 


Date: Tue, 14 Sep 2010 11:40:04 +0200
From: Tinne Hoff Kjeldsen
To: Claus Emmeche
Cc: Peter Øhrstrøm, Maja Horst, Helge Kragh
Subject: Pia Helenes mail

Kære Alle,

Som I kan se af Pias mail, ringede hun til mig her i formiddags. Så vidt jeg forstår, så tager de alle vores niveau 2 tidsskrifter og regner ud, hvor stor en andel af tidsskriftets artikler, der kommer fra danskere. Derefter lægger de alle disse andele sammen, og det tal må ikke overstige 30% - så hvis vi har 100 niv. 2. tidskrifter, og 1% af artiklerne i hvert af disse er skrevet af en dansker, så er andelen af danske publikationer 100 %, sådan er modellen. Da vores område er meget spredt giver det ikke et retvisende billede at lægge disse andele sammen.

Hun nævnte specielt Centarus, hvor 17% kommer fra danskere.

Skriver du et par linjer, Claus, som Pia kan tage med til fagligt udvalg?

De bedste hilsner,
Tinne


Date: Tue, 14 Sep 2010 11:46:39 +0200
To: Tinne Hoff Kjeldsen
From: Claus Emmeche <cemmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Re: Pia Helenes mail
Cc: Peter Øhrstrøm , Maja Horst   , Helge Kragh 

Kære Tinne, og i andre,

tak for afklaringen. Reglen om de 30% er ny, og jeg mindes ikke at have set den formuleret før. Men der har hele tiden været den holdning fra FI, at man ville undgå "nationalt bias" ved at det, som vi selv udråber til niveau 2 tidskrifter, blot var de, som vi selv også har succes med at publicere i. Hvornår noget sådant så er udtryk for bias, og hvornår det er udtryk for dygtighed fra dansk side står hen i det uvisse.

Ja, jeg vil gerne formulere et par linier. Jeg vender tilbage til her.

Bedste hilsner
Claus


Date: Wed, 15 Sep 2010 09:46:09 +0200
To: Tinne Hoff Kjeldsen
From: Claus Emmeche
Subject: Re: Pia Helenes mail. II.
Cc: Peter Øhrstrøm, Maja Horst, Helge Kragh

Kære alle,

Tinnes skrev: "så hvis vi har 100 niv. 2. tidskrifter, og 1% af artiklerne i hvert af disse er skrevet af en dansker, så er andelen af danske publikationer 100 %, sådan er modellen." Det er vel snarere "så hvis vi har 100 niv. 2. tidskrifter, og alle danske artikler er skrevet i ét eller flere af disse, så er andelen af danske publikationer i niv.2 tidskrifter 100 %, sådan er modellen." (vi kunne have 50% af de danske i hver to af disse).

Okay, hvis vi forsøger at se bag om procenttallene [ der refereres her i mailen til websitet hos FI; som dokumentation kan samme tal ses i denne excel-fil af 14. sept.2010 her ] og beregne antal artikler (lidt irriterende at FI ikke har oplyst os disse), vil et godt bud være, at den laveste procentsats for DK-prod. divideret op i hundrede er antal artikler dette år (2009), dvs. 100% / 2,4390% = 41 artikler = danske bidrag til niv. 2.

(Dette passer fint med antallet af artikler (42) for DK 2008 som fremgik af regnearket "68.xlsx" fremsendt 24/7-2009 [<http://faggruppe68.pbworks.com/f/68.xlsx>her] med niveaudelingsinstruksen [<http://faggruppe68.pbworks.com/2009-niveaudelingsprocessen>her] fra sidste år.)

Verdensproduktionen på vores felt er, med et tilsvarende estimat (med de laveste procentsatser på hhs. 0,0288 og 0,0216 og 0,0144) formodentligt 100% / 0,0072% = ca. 13.889 artikler.

Dvs. den danske andel af verdensproduktionen i antal artikler indenfor faggruppen er derfor ca. 0,2951% artikler - ikke meget.

Når vi har så få artikler i forhold til verdensproduktionen, er der ikke noget sært i, at danske bidragydere til faggruppens område sagtens kan "ramme" de vigtigste, førende og høj-volumen tidskrifter og have succes med at få deres artikler ud der.

Man kan sammenligne situationen med den tværfaglige "faggruppe 100": Her er tallet for "Niveau 2-andel DK" = 71,759 %. Ser man i denne gruppe på de niveau 2-tidskrifter, som danske forskere har publiceret i i denne gruppe, finder vi fx PNAS, Nature og Science (hhs. 17,6% , 12% og 11,6 %) dvs. store tidskrifter med et højt samlet volumen. Da faggruppe 100-tidskrifter dækker mange forskellige fag, kan man sige, at den tilsvarende giver et billede af forholdet mellem et meget stort globalt antal artikler og de ret få men velplacerede danske bidrag.

Hvis I synes om denne forklaring (og jeg bryder mig ikke om at den skal lyde som en undskyldning, så det håber jeg ikke), vil jeg koge den ned til nogle få linier og sende til FI.

Jeg kunne iøvrigt godt tænke mig at høre mere præcist hvad det var Pia Helene Klausen fra FI sagde om Centaurus: Skal vi nu til at forklare overfor FI hvorfor 17% (eller 7 artikler ud af de 41 i år 2009) af faggruppens artikler er publiceret der? Vi kunne jo spørge forfatterne om hvorfor de ikke har valgt at publicere deres bidrag i et niveau 1 tidskrift som Chinese Science Bulletin.

Det hele er meget inspirerende, så meget at det også fik mig til denne lille klamamse:
http://professorvaelde.blogspot.com/2010/09/er-danske-fysikere-bare-gode-eller-for.html

Bedste hilsner
Claus


Date: Wed, 15 Sep 2010 11:58:15 +0200
To: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>, Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Subject: Re: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske forskningsindikator
Cc: "Stig Thøgersen" <oststSnabelAhum.au.dk>, "Lars Ole Sauerberg" <losSnabelAlitcul.sdu.dk>, "Peter Bugge" <peter.buggeSnabelAhum.au.dk>, "Hans Götzsche" <goetzscheSnabelAhum.aau.dk>, "Lis Møller AU Institut" <litlmSnabelAhum.au.dk>, "Lisbeth Klastrup" <klastrupSnabelAitu.dk>, "Anne-Marie Mai" <ammaiSnabelAlitcul.sdu.dk>, "Thorsten Borring Olesen" <histboSnabelAhum.au.dk>, "Helle Vandkilde" <farkhvSnabelAhum.au.dk>, "Nils Bubandt" <etnonobSnabelAhum.au.dk>, "Ellen Christiansen" <echSnabelAhum.aau.dk>, "Steen Treumer" <teen.TreumerSnabelAjur.ku.dk>, "Torben M. Andersen" <tandersenSnabelAecon.au.dk>, "Robert Feidenhans'l" <robertSnabelAfys.ku.dk>, "Mikael Rørdam" <rordamSnabelAmath.ku.dk>, "Jan O. Jeppesen" <jojSnabelAifk.sdu.dk>, "Ole Andersen" <oaSnabelAruc.dk>, "Niels Peter Revsbech" <revsbechSnabelAbiology.au.dk>, "Per Kudsk" <per.kudskSnabelAagrsci.dk>, "Michael Gjedde Palmgren" <palmgrenSnabelAlife.ku.dk>, "Birgit Schøitt" <birgitSnabelAchem.au.dk>, "Kim Brøsen" <kbrosenSnabelAhealth.sdu.dk>, "Torben Larsen" <torben.larsenSnabelAcivil.aau.dk>, "Otto Anker Nielsen" <oanSnabelActt.dtu.dk>, "Torben Bach Pedersen" <tbpSnabelAcs.aau.dk>, "Jakob Stoustrup" <jakobSnabelAes.aau.dk>, "Henrik Wenzel" <henrik.wenzelSnabelAkbm.sdu.dk>, "Anker Degn Jensen" <ajSnabelAkt.dtu.dk>, "Dorte Juul Jensen" <dorte.juul.jensenSnabelArisoe.dk>, "Christian Koch" <christianSnabelAhih.au.dk>, "Niels Olhoff" <noSnabelAime.aau.dk>, "Anne Meyer" <amSnabelAkt.dtu.dk>, "Torben Veith Schroeder" <torben.schroederSnabelArh.regionh.dk>, "Palle Toft" <palle.toftSnabelAouh.regionsyddanmark.dk>, "Therese Ovesen" <therovesSnabelArm.dk>, "Knud Kragballe" <knudkragSnabelArm.dk>, "Allan Krasnik" <KrasnikSnabelApubhealth.ku.dk>, "Pia H Andersen" <piaSnabelAlife.ku.dk>, "Uffe Holmskov" <uholmskovSnabelAhealth.sdu.dk>, "Nicolai Steinø" <steinoSnabelAcreate.aau.dk>, "Bente Rona Jensen" <brjensenSnabelAifi.ku.dk>, "Lone Malmborg" <malmborgSnabelAitu.dk>, "Jan Pries-Heje" <janphSnabelAruc.dk>, "Helge Kragh"    <helge.kraghSnabelAsi.au.dk>, "Maja Horst" <mh.lpfSnabelAcbs.dk>, "Tinne Hoff Kjeldsen" <thkSnabelAruc.dk>, "Peter Øhrstrøm" <poeSnabelAhum.aau.dk>
 

Kære sekretariat,

tak for henvendelsen. Denne mail dels for at sige, at faggruppen arbejder på sagen i dag, og vil vi overholde deadline for niveauinddeling - inkl. den i Pia Helene Klausens mail til os ønskede "begrundelse" - som angivet på interfacet, den onsdag den 15. september kl. 23:59.

Dels skal jeg nævne, at jeg har kommenteret ønsket om begrundelse for relativ høj dansk niveau-2 andel i form af en kommentar (og tag det nu ikke personligt, den er ikke specielt rettet mod jer på sekretariatet), som kan læses her
http://professorvaelde.blogspot.com/2010/09/er-danske-fysikere-bare-gode-eller-for.html

Heri citerer jeg FI's vejledende brev af 18/5-2010 hvori man skriver

"I tilfælde hvor meget mere end 20 % af den danske produktion i en faggruppe bliver placeret på niveau 2, kan dette skyldes, at faget har mange danske forskere på meget højt internationalt niveau, men det kan også skyldes, at den danske produktion er koncentreret til relativt få tidsskrifter samtidig med, at autoritetslisten omfatter et forholdsvist stort antal tidsskrifter, hvor danske forskere i praksis aldrig publicerer. I sidstnævnte tilfælde kan 20 pct. reglen indebære, at en utilsigtet stor del af den danske produktion bliver placeret på niveau 2."

Jeg mener formuleringen samt udbedelsen af begrundelser er uheldig, da den for det første tilskynder faggruppen til forsøg på at skulle evaluere kvaliteten af den samlede danske forskning indenfor faggruppens fagområde (ellers kan en fyldetsgørende begrundelse næppe gives) og det ligger selvfølgelig udenfor vores muligheder og opgave; for det andet indføres nu en implicit målsætning som er fremmed for den oprindelige målsætning om at autoritetslisterne skulle være dækkende for fagområdet internationalt. Nu skal de pludseligt helst kun eller primært være dækkende for tidskrifter, som danske forskere publicerer i, da det gøres suspekt og kræver begrundelse, hvis en faggruppe har mange tidskrifter, som danske forskere ikke eller sjældent publicerer i. Det har aldrig været et eksplicit krav at tidskrifter på listen skulle være sådanne som danske forskere allerede pulicerer i.

Problematikken er den samme som sidste år, som nævnt i mit indlæg på bloggen, men FI, Fagligt Udvalg, Styregruppen, eller Gunnar Sivertsen, har mig bekendt aldrig udfoldet en analyse eller uddybende kommentar fra FI's side til den skepsis, der åbenbart udtrykkes mht. faggruppernes råd om listesammensætning og niveaudeling.

Jeg er helt med på, og glad for, som Pia Helene Klausen skriver, at udbedelsen af begrundelser fra faggrupperne ikke skal tolkes som et mistillidsvotum. Denne henvendelse er tilsvarende ment blot som en problematisering af rækkevidden af Fagligt Udvalgs "kvalitetskontrol".

Da 42 af de 68 grupper ligger på 30% eller derover [se denne opgørelse], er "problemet" åbenbart generelt (denne henvendelse sendes derfor i cc til repræsentanter for disse).

Venlige hilsner
Claus Emmeche
fmd.f. faggruppe 68

At 11:16 +0200 14/09/10, Pia Helene Klausen wrote:
Kære faggruppe 68     
 
Jeg har netop talt med Tinne Hoff Kjeldsen vedrørende andel af den danske produktion på niveau 2. Der sigtes efter at max. 30% af den danske produktion er placeret på niveau 2. 
 
Jeg kunne forstå på Tinne, at indenfor jeres felt er det svært at opnå dette, da jeres felt ikke er så stort og der er stor diversitet i faget. Derfor hvis I vurderer at samtlige de tidsskrifter, I har placeret på niveau 2 er på et internationalt eliteniveau og derfor ikke kan fjernes fra listen over niveau 2 tidsskrifter, så skriv venligst en kort begrundelse (få linier!) til os, hvorfor det er svært for jer at nå ned på de 30% Vi tager derefter alle jeres kommentarer med til Fagligt Udvalg til vores møde snarligst.
 
Igen for at understrege: Dette er ikke tænkt som et mistillidsvotum til jer som fagpersoner, men snarere som mulighed for at lære faggruppernes vilkår bedre at kende, så niveauinddelingen bliver så fair og fagligt korrekt som muligt.
 
Send venligst jeres begrundelse til os inden 15. september 2010.
 
Venlige hilsener
 
Sekretariatet for den Bibliometriske Forskningsindikator, FI
 
Karen, Alberte og Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


From: et medlem af faggruppe 68
To: de øvrige
Date: Wed, 15 Sep 2010 12:10:54 +0200
Subject: SV: Pia Helenes mail. II.

 

Kære Claus
Jeg kan ikke helt følge udregningerne – men det hænger nok sammen med at jeg simpelt hen ikke kan forstå, hvorfor procentsatserne af danske tidsskrifter i niveau 2 skal lægges sammen…
 
Under alle omstændigheder kan jeg godt forstå faglige udvalgs argument om at en høj dansk andel kan tyde på at de 20% er for højt et tal for niveau 2 tidsskrifter. Og det viser jo det komiske i at have en arbitrær sats på 20%.
I forhold til vores konkrete problem synes jeg det er vigtigt at du fremhæver tværfagligheden i dine linjer til fagligt udvalg, for det er vel det, der måske (?) gør os anderledes?
Bedste hislenr

-


Date: Wed, 15 Sep 2010 13:18:47 +0200
To: medlemmer af faggruppe 68
From: Claus Emmeche

Subject: Re: SV: Pia Helenes mail. II.

Kære -

det er vel noget i retning af, at hvis de 100% = dansk totalproduktion = 42 artikler, så vil fx de 17,0732% (svarende til 7 artikler) fra Centaurus (niv.2) + de andre danske på niveau 2 + de andre danske på niv.1 tilsammen skulle udgøre 100%. Man tager den samlede danske prod., og ser så på hvor mange af de procent, der ligger i niv.2 og hvor mange i niv.1. Og her er vi altså så gode eller kassetænkende, at vi publicerer 80% af vores ting i højniveau-tidskrifter, vi kunne jo vælge at være stolte af dette, og af flagskibe som Centaurus.

For selvfølgelig er der nationale særpræg og sikkert mange andre underligheder. Det tidskrift i vores faggruppe som i år 2009 har den største andel af den samlede verdensproduktion er "International Journal for the History of Engineering & Technology", niv.1, med en verdensproduktion på 2,7876% svarende til 387 artikler - hvis det er korrekt hvad jeg gætter at 1 artikel = 0,0072% af verdensproduktionen - det er et tidskrift som ingen danske har publiceret i 2009. Vi skal - hvis vi går nedad af kolonnen for verdensproduktion - helt ned til "Science and Public Policy" på 1.2749% af verdensprouktionen (svarende til 1.2749% / 0,0072% = 177 artikler) for at finde danske bidrag (disse udgør 7.3171% af den danske produktion i faggruppen svarende til 7.3171% / 2,4390% = 3 artikler). Og dette er et niveau 2 tidskrift!

Hele øvelsen er en blanding af højere brøkregning, faglige skøn, vilkårlighed og tilfældigheder, og Fagligt Udvalgs forsøg på at fastholde sin rolle som garant for modellens generelle kvalitet, samt at den virker kvalitetsfremmende. Det sidste mener jeg er meningsløst. Jeg skal fremføre argumentet om vores faggruppes ret heterogene karakter.

Bedste hilsner
Claus


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' 
CC: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>,  Anette Dørge Jessen <andjSnabelAfi.dk>
Date: Wed, 15 Sep 2010 13:44:20 +0200
Subject: SV: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske forskningsindikator


Kære Claus
 
Tak for din mail.
 
Vi vil videreformidle dine synspunkter til Fagligt Udvalg, når de mødes d. 13. oktober for at behandle faggruppernes niveauinddeling.
 
Du vil herefter høre nærmere fra os.
 
Mange hilsener
Karen Knudsen Christensen
Fuldmægtig
Center for Ledelse og Analyse
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K


 

From: Otto Anker Nielsen <oanSnabelAtransport.dtu.dk>
To: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>, Pia Helene Klausen    <phklSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen    <kkcSnabelAfi.dk>, Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
CC: "Stig Thøgersen" <oststSnabelAhum.au.dk>, "Lars Ole Sauerberg" <losSnabelAlitcul.sdu.dk>, Peter Bugge <peter.buggeSnabelAhum.au.dk>,
    "Hans Götzsche" <goetzscheSnabelAhum.aau.dk>,    "Lis Møller AU Institut" <litlmSnabelAhum.au.dk>, "Lisbeth Klastrup" <klastrupSnabelAitu.dk>, Anne-Marie Mai <ammaiSnabelAlitcul.sdu.dk>, "Thorsten Borring Olesen" <histboSnabelAhum.au.dk>, Helle Vandkilde <farkhvSnabelAhum.au.dk>,
    "Nils Bubandt" <etnonobSnabelAhum.au.dk>, Ellen Christiansen <echSnabelAhum.aau.dk>,    "Steen Treumer" <teen.TreumerSnabelAjur.ku.dk>, "Torben M. Andersen"    <tandersenSnabelAecon.au.dk>, Robert Feidenhans'l <robertSnabelAfys.ku.dk>,    "Mikael Rørdam <rordamSnabelAmath.ku.dk>, "Jan O. Jeppesen"    <jojSnabelAifk.sdu.dk>, Ole Andersen <oaSnabelAruc.dk>, Niels Peter Revsbech    <revsbechSnabelAbiology.au.dk>, Per Kudsk <per.kudskSnabelAagrsci.dk>, "Michael Gjedde Palmgren" <palmgrenSnabelAlife.ku.dk>, "Birgit Schøitt"  <birgitSnabelAchem.au.dk>, "Kim Brøsen"    <kbrosenSnabelAhealth.sdu.dk>, Torben Larsen <torben.larsenSnabelAcivil.aau.dk>, "Torben Bach Pedersen" <tbpSnabelAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSnabelAes.aau.dk>, "Henrik Wenzel" <henrik.wenzelSnabelAkbm.sdu.dk>, Anker Degn Jensen <ajSnabelAkt.dtu.dk>, "Dorte Juul Jensen" <dorte.juul.jensenSnabelArisoe.dk>, Christian Koch    <christianSnabelAhih.au.dk>, Niels Olhoff <noSnabelAime.aau.dk>, "Anne S. Meyer"    <amSnabelAkt.dtu.dk>, Torben Veith Schroeder <torben.schroederSnabelArh.regionh.dk>,    Palle Toft <palle.toftSnabelAouh.regionsyddanmark.dk>, Therese Ovesen    <therovesSnabelArm.dk>, Knud Kragballe <knudkragSnabelArm.dk>, Allan Krasnik    <KrasnikSnabelApubhealth.ku.dk>, Pia H Andersen <piaSnabelAlife.ku.dk>, Uffe Holmskov    <uholmskovSnabelAhealth.sdu.dk>, "Nicolai Steinø"    <steinoSnabelAcreate.aau.dk>, Bente Rona Jensen <brjensenSnabelAifi.ku.dk>, Lone Malmborg    <malmborgSnabelAitu.dk>, Jan Pries-Heje <janphSnabelAruc.dk>, Helge Kragh    <helge.kraghSnabelAsi.au.dk>, Maja Horst <mh.lpfSnabelAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen    <thkSnabelAruc.dk>, "Peter Øhrstrøm" <poeSnabelAhum.aau.dk>
Date: Wed, 15 Sep 2010 13:52:55 +0200
Subject: RE: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske forskningsindikator


Kære alle,
 
Vi har også samme “problem” i faggruppe 37, endda i endnu større grad. Vi har kun indstillet 14,7% af tidsskrifterne på niveau 2, men den danske andel er 41,7%, dog delvist forkert opgjort, fordi der mangler registreringer af danske bidrag til en række af niveau 1 publikationskanalerne.
 
Som jeg tidligere har skrevet, så er vurderes mange videnskabelige discipliner internationalt ud fra antal ISI publikationer og citationer/impact. Det gælder både ved vurdering i bedømmelsesudvalg, Institutvurderinger, og ved sammenligning af universiteter.
 
For øjeblikket gennemgår vores Institut f.eks. en forskningsevaluering, hvor det alene er antal ISI artikler og citationer, der tæller. Dette betydet at en stor del af niveau 1 tidsskrifterne slet ikke tæller (altså vægtes nul), samt at der er en naturlig selektering mod at publicere i de bedste tidsskrifter, hvor man typisk opnår flere citationer. I øvrigt giver det jo også meget god mening, for hvis man publicerer et sted, hvor ingen læser eller citerer ens artikel, så er det jo mere eller mindre spildt arbejde. Eller med andre ord, så er inden for vores fag ”spildt arbejde” at publicere i en række af niveau 1 tidsskrifterne, og derfor er det meget naturligt at forskerne indsender til et niveau 2 tidsskrift, hvis de vurderer at et arbejde kan bære det, eller også dropper det. Men hvis artiklen så afvises, så indsender de den i stedet til et niveau 1 tidsskrift, når nu artiklen er skrevet.
 
Man har så i Norge og Danmark opfundet et andet system, hvor ”rub og stub” tælles med, men hvor et arbitrært tal på ca. 20% af Verdensproduktionen skelner mellem niveau 1 og 2. I faggruppe 37 har vi valgt at det kun var ISI tidsskrifter, der var kandidat til niveau 2, og blandt ISI tidsskrifterne har vi primært benyttet Impact faktorer til at beslutte om det skulle være niveau 2 eller 1.
 
Således har vores liste en meget tæt korrelation med impact factor, og jeg har meget svært ved at se, hvordan man både kan sikre en 20% andel af verdens publikationer og 20% andel DK, medmindre man selektivt skulle nedgradere niveau 2 tidsskrifter med høj impact faktor fordi der er danske bidrag, og opgradere tidsskrifter med lav impact faktor fordi der ikke er danske bidrag.
 
Med venlig hilsen
Otto Anker Nielsen
 


Date: Wed, 15 Sep 2010 14:43:04 +0200
From: medlem af faggruppe 68
To: de øvrige i faggruppen
Subject: Re: SV: Pia Helenes mail. II.

KÆre alle,

Jeg tror, at det de gør er at de finder andelen af danske publikationer i hvert enkelt niv. 2 tidskrift og lægger dem sammen og det tal må ikke overstige 30%. (...) Og hvis det er rigtigt forstået, har jeg det ligesom (...), jeg forstår heller ikke hvorfor de procenter skal lægges sammen, og jeg forstår heller ikke hvorfor det skal være under 30% .....

--


 

Date: Wed, 15 Sep 2010 15:31:05 +0200
To: Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche
Subject: beregning af Niveau 2-andel DK
Cc: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>


Kære Karen og Pia,

tak for tilbagemeldingen.

Der er opstået en lille usikkerhed internt i vores faggruppe om hvordan fremkommer de %-tal, som lægges sammen for "Niveau 2-andel DK". Der er to tolkninger,

1) "de finder andelen af danske publikationer i hvert enkelt niv. 2 tidskrift og lægger dem sammen og det tal må ikke overstige 30%."

2) "de finder andelen af danske publikationer for tidskrifter danskere har puliceret i forhold til den samlede danske prouktion, sammentæller disse andele for niv. 2 tidskrift og det tal må ikke overstige 30%."

Hvilken er den rigtigste?

Hvis I har et regneark for vores gruppe med ikke blot %-tal men faktiske antal artikler, ville det være dejligt.

På forhånd tak for hjælpen,

bedste hilsner
Claus


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche'
CC: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
Date: Wed, 15 Sep 2010 15:50:02 +0200
Subject: SV: beregning af Niveau 2-andel DK

Kære Claus
 
Jeg sender dig dette excel ark [18maj2010-Faggruppe 68.xls ], som I modtog til niveauinddelingen i maj måned. Her fremgår antallet af artikler, som du efterspørger.
 
 Tallene for den danske produktion får vi fra universiteternes systemer PURE og Orbit. Vores tal er derfor baseret på universiteternes egne indregistreringer.
 
Disse tal summes op for hver faggruppe, baseret på de tidsskriftstitler, der er på faggruppens liste.
 
Procentsatsen for det enkelte tidsskrift er et udtryk for den andel, som de danske bidrag udgør af det samlede antal danske bidrag i faggruppen.
 
Mvh.
Karen Knudsen Christensen

 


Date: Wed, 15 Sep 2010 16:22:57 +0200
To: Tinne Hoff Kjeldsen, Maja Horst , Peter Øhrstrøm , Helge Kragh 
From: Claus Emmeche
Subject: Fwd: SV: beregning af Niveau 2-andel DK

Kære Tinne, Maja, Peter og Helge,

jeg henvendte mig til sekretariatet og fik nedenstående [se ovenfor] forklaring på beregningen af den danske andel i niveau 2.

Jeg have overset, at det regneark, vi fik tilsendt d. 18/5, indeholdt tallene for antal artikler, og ikke blot procenttal med mange decimaler som på webinterfacet. Det gør det lettere at forholde sig til. De har gensendt dette regneark til os.

Bedste hilsner
Claus


From: Lars Ole Sauerberg <losSnabelAlitcul.sdu.dk>
To: Claus Emmeche <emmecheSnabelAnbi.dk>
Date: Wed, 15 Sep 2010 17:40:34 +0200
Subject: SV: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske forskningsindikator


Kære Claus Emmeche. Til orientering er i dag afsendt følgende til ministeriet:
 
 
Kære Karen Knudsen Christensen.
 
Det har været umuligt for gruppe 3 at reducere mere end 51,02 % mht. dansk. (Mht. verdensproduktion er vi endt på 20,36 %.) Det forholder sig generelt sådan, at et lille land som Danmark har en helt speciel interesse i at drive sammenlignende og kontrastive studier mellem dansk og større fremmedsprog og –kulturer. Det vil nødvendigvis præge publikationsbilledet, idet tidsskrifter, der fokuserer herpå, er den naturlige kanal for forskningsbidrag fra danske forskere. Disse tidsskrifter har en international udbredelse og lever i det hele taget op til videnskabelig standard på højt niveau.
 
 
Med venlig hilsen


For Gruppe 3
Lars Ole Sauerberg
Professor, dr.phil.
Institute for Literature, Media and Cultural Studies
Department of English

General Editor of Orbis Litterarum: International Review of Literary Studies,<http://www.blackwellpublishing.com/journals/oli>www.blackwellpublishing.com/journals/oli
Head of BA programme in Library Science and Knowledge Communication

 


Date: Wed, 15 Sep 2010 22:59:56 +0200
To: Otto Anker Nielsen <oanSnabelAtransport.dtu.dk>, Pia Helene Klausen    <phklSnabelAfi.dk>, Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen    <kkcSnabelAfi.dk>
From: Claus Emmeche 
Subject: RE: Vedr. niveauinddeling af tidsskrifter 2010 - den bibliometriske  forskningsindikator
Cc: "Stig Thøgersen" <oststSnabelAhum.au.dk>, "Lars Ole  Sauerberg" <losSnabelAlitcul.sdu.dk>, Peter Bugge <peter.buggeSnabelAhum.au.dk>, "Hans Götzsche" <goetzscheSnabelAhum.aau.dk>, "Lis Møller AU Institut" <litlmSnabelAhum.au.dk>, "Lisbeth  Klastrup" <klastrupSnabelAitu.dk>, Anne-Marie Mai <ammaiSnabelAlitcul.sdu.dk>, "Thorsten  Borring Olesen" <histboSnabelAhum.au.dk>, Helle Vandkilde <farkhvSnabelAhum.au.dk>, "Nils Bubandt" <etnonobSnabelAhum.au.dk>, Ellen Christiansen <echSnabelAhum.aau.dk>, "Steen Treumer" <teen.TreumerSnabelAjur.ku.dk>, "Torben M. Andersen"    <tandersenSnabelAecon.au.dk>, Robert Feidenhans'l <robertSnabelAfys.ku.dk>, "Mikael Rørdam" <rordamSnabelAmath.ku.dk>, "Jan O. Jeppesen"    <jojSnabelAifk.sdu.dk>, Ole Andersen <oaSnabelAruc.dk>, Niels Peter Revsbech    <revsbechSnabelAbiology.au.dk>, Per Kudsk <per.kudskSnabelAagrsci.dk>, "Michael Gjedde Palmgren" <palmgrenSnabelAlife.ku.dk>, "Birgit Schøitt"    <birgitSnabelAchem.au.dk>, "Kim Brøsen"    <kbrosenSnabelAhealth.sdu.dk>, Torben Larsen <torben.larsenSnabelAcivil.aau.dk>, "Torben  Bach Pedersen" <tbpSnabelAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSnabelAes.aau.dk>, "Henrik Wenzel" <henrik.wenzelSnabelAkbm.sdu.dk>, Anker Degn Jensen <ajSnabelAkt.dtu.dk>, "Dorte Juul Jensen" <dorte.juul.jensenSnabelArisoe.dk>, Christian Koch    <christianSnabelAhih.au.dk>, Niels Olhoff <noSnabelAime.aau.dk>, "Anne S. Meyer" <amSnabelAkt.dtu.dk>, Torben Veith Schroeder <torben.schroederSnabelArh.regionh.dk>, Palle Toft <palle.toftSnabelAouh.regionsyddanmark.dk>, Therese Ovesen    <therovesSnabelArm.dk>, Knud Kragballe <knudkragSnabelArm.dk>, Allan Krasnik    <KrasnikSnabelApubhealth.ku.dk>, Pia H Andersen <piaSnabelAlife.ku.dk>, Uffe Holmskov    <uholmskovSnabelAhealth.sdu.dk>, "Nicolai Steinø"    <steinoSnabelAcreate.aau.dk>, Bente Rona Jensen <brjensenSnabelAifi.ku.dk>, Lone Malmborg <malmborgSnabelAitu.dk>, Jan Pries-Heje <janphSnabelAruc.dk>, Helge Kragh    <helge.kraghSnabelAsi.au.dk>, Maja Horst <mh.lpfSnabelAcbs.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen    <thkSnabelAruc.dk>, "Peter Øhrstrøm" <poeSnabelAhum.aau.dk>


Kære alle,

der er endnu en ting, som virker lidt uhensigtsmæssigt: at faggrupperne skal foretage revisonsøvelsen på baggrund af de samme tal som sidste år mht. den danske produktion: Det ses af de den 18/5 tilsendte regneark, jf. retningslinierne for web-interface (og tilsvarende for regneark) af 18/5-2010, hvor det hedder, at

"DK-prod.: Angiver det antal danske artikler, der er udgivet i det pågældende tidsskrift i år 2008. Tallet danner baggrund for beregningen af den danske produktion. Det angivne tal i denne kolonne er artikler i tidsskriftet i procent. Da vi endnu ikke har høstet 2009-publikationer, er vi nødt til at genbruge de tal for 2008, som også var til rådighed sidste år."

Måske ville det være mere hensigtsmæssigt at vente med revision til den kan baseres på tal for 2009, og vi kan sammenligne med 2008 (fx mht. følsomheden af DK-prod. overfor udsving i bidrag til enkelte tidskrifter).

I et svagt øjeblik kan det godt føles som lidt spild af tid, når vores diskussioner i faggrupperne skal baseres samme på billede af den danske produktion (2008) som vi allerede forholdt os til sidste år?

Bedste hilsner
Claus


From: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
To: Pia Helene Klausen <phklSnabelAfi.dk>
CC: Alberte Glob Nielsen <algnSnabelAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSnabelAfi.dk>
Date: Fri, 17 Sep 2010 13:51:37 +0200
Subject: Niveauinddelingen er lukket


Kære faggruppeformænd
 
Så er der lukket for niveauinddeling af tidsskrifter 2010. Vi vil gerne takke for jeres tid og gode kommentarerer til Fagligt Udvalg. Fagligt Udvalg holder møde 13. oktober i år og vil drøfte niveauinddelingen. Måske vil Fagligt Udvalg kontakte jer, ellers kommer vi under alle omstændigheder med en tilbagemelding efter mødet.
 
Husk at I stadig kan forslå nye tidsskrifter og forlag/ søge om flytning af tidsskrifter til en anden faggruppe inden 27. september 2010 kl. 23:59 her: <http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest>http://bfi.cvt.dk/bfi/suggest
 
Venlige hilsener sekretariatet for den Bibliometriske Forskningsindikator
 
Karen, Alberte og Pia
 
Pia H. Klausen, ph.d.
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 62
e-mail: phkl<mailto:kSnabelAfi.dk>SnabelAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSnabelAfi.dk>fiSnabelAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk


Opfølgning af dette: Fagligt Udvalg indkalder til samtaler om niveaudeling, se denne side:

http://faggruppe68.pbworks.com/w/page/Fagligt-Udvalg-om-vores-niveaudeling-okt2010

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.