| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

2010_april_Verdensproduktionstal-vanskeligheder

Page history last edited by Claus Emmeche 7 years, 9 months ago

(Denne side: Fortsat fra siden (her) om indmeldelse af nye tidskrifter og forlag, korrespondancen nedenfor omhandler mest fejl i listerne angående tal for vedensproduktion, ca. april 2010).


Date: Sun, 18 Apr 2010 21:10:50 +0200

Subject: Re: Verdensproduktion

From: Peter Woetmann Christoffersen <woetmannSNABELAhum.ku.dk>

To:  Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,

    'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,

    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    'Lis Møller' <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

    'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,

    'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    "'klastrupSNABELAitu.dk'" <klastrupSNABELAitu.dk>,

    Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>,

    'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>,

    Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

    'Ellen Christiansen' <echSNABELAhum.aau.dk>,

    "'Steen.TreumerSNABELAjur.ku.dk'" <Steen.TreumerSNABELAjur.ku.dk>,

    'Gorm Harste' <GHASNABELAps.au.dk>,

    "'phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk'" <phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk>,

    "'awSNABELAioa.cbs.dk'" <awSNABELAioa.cbs.dk>,

    "'mjSNABELAsoc.ku.dk'" <mjSNABELAsoc.ku.dk>,

    "'bojeSNABELAruc.dk'" <bojeSNABELAruc.dk>,

    'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAepa.aau.dk>,

    'Peter Maskell' <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

    "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

    Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

    'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNABELApsy.ku.dk>,

    Dorte Madsen <dm.infSNABELAcbs.dk>,

    'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,

    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

    Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

    "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

    "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

    "'Otto A. Nielsen'" <oanSNABELAtransport.dtu.dk>,

    "'tbpSNABELAcs.aau.dk'" <tbpSNABELAcs.aau.dk>,

    Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,

    "'henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk'" <henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk>,

    'Anker Jensen' <AJSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

    'Harry Boer' <hboerSNABELAproduction.aau.dk>,

    "betaSNABELAlife.ku.dk" <betaSNABELAlife.ku.dk>,

    Christian Koch <christianSNABELAhih.au.dk>,

    "per.langaaSNABELAipl.dtu.dk" <per.langaaSNABELAipl.dtu.dk>,

    "ukwiilSNABELAmmmi.sdu.dk" <ukwiilSNABELAmmmi.sdu.dk>,

    "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>,

    Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'Ove B.  Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk'" <kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk>,

    'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>,

    'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,

    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

    "'bhoghSNABELAsund.ku.dk'" <bhoghSNABELAsund.ku.dk>,

    'Kim Brøsen' <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

    'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

    'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Uffe Holmskov' <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

    "'objeSNABELAaod.aau.dk'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

    'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>,

    'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>,

    "Cc: Lotte Faurbæk" <lofSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T.  Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    'Rune Heiberg Hansen' <rhSNABELAdkuni.dk>,

    Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

     Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T.  Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    'Rune Heiberg Hansen' <rhSNABELAdkuni.dk>

CC:  Olav Harsløf <ohaSNABELAruc.dk>,

    Lars Ole Bonde <loboSNABELAhum.aau.dk>,

     Jørn Langsted <drajlSNABELAhum.au.dk>,

    Niels Krabbe <nkSNABELAkb.dk>,

    Dorte Koch <dorte.kochSNABELAcomxnet.dk>

 

 

Kære Lotte Faurbæk og hvem det ellers måtte interessere,

 

Faggruppe 7 ønsker ikke at korrigere det udsendte regneark med beregning af verdensproduktionen i gruppens tidsskrifter. Med følgende begrundelser:

 

1) Sidste år lovede FI og fagligt udvalg “at skaffe mere præcise tal for verdensproduktionen til den næste niveauinddeling." Det har man ikke været i stand til. Ikke alene har man ikke “kunnet finde" oplysninger på 114 eller 37 % af gruppens 310 tidsskrifter, de indsamlede data for de øvrige tidsskrifter, som vi ikke er blevet bedt om at kontrollere, er ligesom sidst fejlbehæftede. En del tal skal nok være rigtige – de ser sandsynlige ud – men for mange andre er åbenlyst forkerte. Herunder følger nogle få stikprøver sammenholdt med faktiske optællinger hentet fra vores optællinger i efteråret 2009:

 

tidsskrift         angivelse af prod. i tre år        faktisk optælling

 

Early Music                          357                       82

Maske und Kothurn             134                       56

Ethnomusicology                 150                       45

 

Der er ingen grund til at fortsætte med flere. Der er tale om, at man ikke tæller peer-reviewed artikler, men derimod items, dvs. inkl. kommentarer, rapporter, anmeldelser mv. Det bevirker i mange tilfælde, at de “indhøstede” data er ubrugelige.

 

2) Derfor giver det heller ingen mening at bruge arbejdstid på at korrigere de 37 % af titlerne, der en anslået til 66 artikler over tre år. Dette tal er i mange tilfælde urealistisk, som enhver humanist vil vide. Årbøger – der optræder i stort tal – rummer typisk mellem 3 og 6 peer-reviewed artikler pr. årgang, og tidsskrifter, der udkommer 2-4 gange om året, rummer 2-4 gange dette tal; dvs. at treårs produktionen kun i sjældne tilfælde komme til at ligge omkring 66. Sidste gang var tallet sat til 40. Det højere gennemsnit fremkommer på baggrund af de fejlbehæftede “indhøstede” tal.

 

3) Vi går ud fra at fejlniveauet er så konstant, at det ikke giver nogen mening at rette op på enkelte tal, men sætter vores lid til at det jævner sig ud, så det hele bliver stort set lige forkert.

 

4) Vi vil foreslå, at fagligt udvalg tager dette parameter ud af beregningen, da det nu igen er konstateret, at man fra FI og fagligt udvalgs side ikke er i stand til at levere relevant materiale. Altså at man fortsætter med ren optælling af titler.

 

5) Da det igen viser sig, at det bliver umuligt at argumentere for disse lister som et troværdigt måleredskab, vil faggruppen foretrække at projektet standses.

 

På faggruppe 7s vegne

med venlig hilsen

 

Peter Woetmann Christoffersen

Formand

 

 

Peter Woetmann Christoffersen

Lektor, dr. phil.

Københavns Universitet,

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdelingen for Musikvidenskab

Klerkegade 2,

1308 København K.

tel. 3532 3755 (privat 4465 3662)

 

hjemmeside: <http://www.pwch.dk>http://www.pwch.dk

 

 

From: Lotte Faurbæk <<lofSNABELAfi.dk>lofSNABELAfi.dk>

     Date: Wed, 7 Apr 2010 12:50:15 +0200

To: Peter Woetmann Christoffersen <<woetmannSNABELAhum.ku.dk>woetmannSNABELAhum.ku.dk>

Subject: Verdensproduktion

 

Kære faggruppeformand

 

Vi sender hermed alle faggrupperne et regneark, som indeholder nye tal for verdensproduktionen. Desværre har det ikke været muligt at finde verdensproduktionstal for alle faggruppernes tidsskrifter. Når det ikke har været muligt, har vi i stedet fået lavet en gennemsnitsberegning af verdensproduktionen for tidsskriftet baseret på faggruppens øvrige tidsskrifter.

 

 

Vi vil derfor bede jer tjekke og godkende de tidsskrifter, hvor det har været nødvendigt at lave gennemsnitsberegninger af verdensproduktionen (de kan findes i regnearkets 2. ark). Hvis I har et bedre bud på verdensproduktionstallet for disse tidsskrifter, har I mulighed for at skrive dette ind i regnearkets 2. ark.

 

 

Når I er færdige med regnearket (det vil sige enten foreslået et andet verdensproduktionstal eller ladet feltet stå tomt), vil vi bede jer sende regnearket tilbage til os (enten til Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk <<mailto:kkcSNABELAfi.dk>mailto:kkcSNABELAfi.dk> eller Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>lofSNABELAfi.dk <<mailto:lofSNABELAfi.dk>mailto:lofSNABELAfi.dk>  <<mailto:lofSNABELAfi.dk>mailto:lofSNABELAfi.dk> ). Deadline for aflevering er den 21. april kl. 12:00.

 

 

Vi vedhæfter regnearket og en vejledning til udfyldning af regnearket. Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp, er I altid velkomne til at kontakte os

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: <lofSNABELAfi.dk>lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: <fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 

 


From: Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

To: [alle]

Date: Mon, 19 Apr 2010 08:56:04 +0200

Subject: SV: Verdensproduktion

 

Kære Peter Woetmann Christoffersen,

 

Tak for din mail. Vi vil grave lidt i sagen med de fejlbehæftede data og bede den tekniske leverandør af disse data om at redegøre for metode og kvalitetskontrol. Jeg vender tilbage så snart, der er nyt, der kan kaste lys over sagen.

 

Med venlig hilsen

 

Anette

 

Anette Dørge Jessen

Kontorchef

Direkte telefon: +45 3544 6382

E-mail: andjSNABELAfi.dk

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 35446200

Fax: +45 35446201

www.fi.dk


Subject: Re: Verdensproduktion

Date: Mon, 19 Apr 2010 09:41:11 +0200

From: Hans Götzsche <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>

TO: [ALLE]

 

 

Kære Peter og andre gruppeformænd

 

Da jeg her til morgen kan se at også andre har vanskeligheder ift den såkaldte verdensproduktion rundsender jeg hermed til orientering min email i går til Lotte Faurbæk.

 

Bedste hilsener

Hans Götzsche

Faggruppe 5. Lingvistik mv.

 

""" Kære Lotte Faurbæk

 

Vedhæftet respons på din email af 07.04.2010 (nederst). Vi har kun en enkelt korrektion til 'beregnede': "Rask" 62 > 30 (jf nedenfor).

 

For en ordens skyld skal jeg tillige oplyse at vi ikke kan godkende flytningen af:

 

3 Henning Nølke Annual Review of Cognitive Linguistics 1572-0268 John/Benjamins Publishing Co. false Ændring fra Gruppe 5, niveau 1 til Gruppe 3

3 Henning Nølke Reading Research Quarterly 0034-0553 International Reading Association Journal - Academic/Scholarly true Skift fra faggruppe 5, niveau 2 til Faggruppe 3

 

Det er ret meningsløst at flytte almensproglige ting til en områdegruppe.

 

Det blev - jf vores korrespondance vedr frister mv - ikke oplyst inden fristen 15. MAR, men da ingen flytninger er afgjort før stormødet 5. MAJ er der vel ingen skade sket.

 

Vi er lidt forundrede over den stipulerede værdi 62 for 'tidsskrifter hvor der ikke kan findes tal for verdensproduktionen' (et udtryk jeg ikke helt forstår). Det kan ikke være middelværdien (der er 147) men må være baseret på et gennemsnit af dem for hvilke man faktisk 'har kunnet finde tal for verdensproduktionen'. Vi fik jo forklaret det overordnet på sidste møde - og det lød passende plausibelt - men jeg har glemt detaljerne, og problemet ved en præmis om gennemsnit for de andre for at komme frem til 62 er den ganske store spredning (fra 297 til 3). At 62 ikke er et pålideligt tal fik jeg bekræftet ved at lede i bunkerne på nogle af mine borde og finde årgang 2007 og 2009 af "Rask": 2007: 11 bidrag, 2009: 9 bidrag = 20 over to år; altså antaget 30 over tre år. Man kan så komme i tvivl om pålideligheden af de andre tal. Og vi kan ikke som faggruppe sidde og kontrollere alle 171 62-numre manuelt; i hvert fald ikke på 14 dage.

 

En anden ting er antal tidsskrifter på listen. På websitet ligger der lige nu for FG5 416 numre (jf min download som vedhæftet i filen journals_group5-1_dl100416.xls) og i jeres 7. APR udsendte (som jeg her svarer på) 424 numre. I forslaget til tilføjelser forekommer der 9 numre, som jeg så har tjekket og som så er med på listen nu. Men 424 - 9 = 415. Hvilket tidsskrift er så røget ud? Jeg har ikke lige tid til at tjekke hele listen men enten tager jeg fejl eller også er der sket en fejl.

 

Lingvistik ligger (hvis vi ser bort fra Nordisk med 84 %) i den høje ende hvad angår andelen af stipulerede værdier (40 %), og det er næppe acceptabelt, men lige nu kan vi som faggruppe ikke gøre noget ved det.

 

Som grundlag for at indgå i en formodet objektiv opgørelse over danske forskeres produktivitet og dermed for en fremtidig fordeling af midler mellem universiteterne må vi nøjes med at konstatere:

 

det er stadig ikke godt nok!

 

I gør sikkert hvad I kan - og jeg skal ikke hænge nogen ud - men én detalje gør det hele vanskeligere: excel-filer er ikke det bedste værktøj til at holde styr på andet end ens egne data, evt over tid. I kommunikationen mellem de mange involverede personer bør databasen udvikles til at være eneste arkiverings- og kommunikationsredskab, således at alle processer kan spores baglæns og der ikke sker det at fx jeg kommer i tvivl om tallene som illustreret ovenfor.

 

Med venlig hilsen

Hans Götzsche

Faggruppe 5, Lingvistik mv."""


From: Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

To: [ALLE]

Date: Tue, 20 Apr 2010 11:38:04 +0200

Subject: SV: Verdensproduktion

 

 

Kære faggruppeformænd,

 

I forlængelse af min mail fra i går følger hermed en opdatering på verdensproduktionstallene og resultatet af den undersøgelse, som vi satte igang på foranledning af henvendelsen fra Peter Woetmann Christoffersen. Allerførst vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for de mange tilbagemeldinger med accept af opgørelserne, som vi allerede har modtaget fra en del af jer.

 

Siden sidste år, hvor faggrupperne protesterede over for ringe verdensproduktionsdata, har FI i samarbejde med leverandøren arbejdet seriøst på at udbedre disse. Der er ingen tvivl om at vi i år har et langt bedre og mere tilfredstillende datagrundlag. Men derfor kan der selvfølgelig stadig forekomme fejl, og det er kun godt, at faggruppe 7 reagerede på de tal, som faggruppen åbenlyst fandt så "mystiske" ud.

 

På denne foranledning har teknikere gennemgået alt materialet igen, og har konstareret en teknisk "bug" i den automatiske opgørelse af tallene. Det drejer sig om, at der i enkelte tilfælde var valgt en anden kilde til verdensproduktionstallet, end den mest autoritative (kilderne er anført i et 4-trins hieraki). Operatøren henter verdensproduktionstallene fra 4 kilder rangeret på følgende måde: 1)Thomson Reuters Journal Citation Reports (ISI), 2) Scopus, 3) Manuel optælling og 4) DADS. De første 2 er internationale databaser, som optæller videnskabelige artikler og review-artikler. Der er brugt den samme metode til at optælle manuelt og til at sortere fra i DADS-data, som der bruges af Thomson Reuters i Web of Science. Derfor tælles der nu den samme type dokumenter i alle fire kilder, således at det kun er peer-reviewed artikler der medregnes (og ikke kommentarer, anmeldelser mv.).

 

Fejlen har ført til en justering af verdensproduktionstallene for 532 tidsskrifter ud af de godt 18.000, der ligger på autoritetslisten. Selvom det er ærgerligt med denne fejl, er det dog kun en mindre del, der er berørt. Det drejer sig primært om tidsskrifter på de humanistiske faggruppers lister, heraf 30 tidsskrifter fra faggruppes 7's liste. Det er selvfølge ekstra ærgeligt, når der i forvejen er en skævvridning mellem faggrupperne med hensyn til mængden af tidsskrifter, som der ikke er verdensproduktionstal for (gennemsnitsberegningerne).

 

Vi vil meget snart sende reviderede regneark ud til de berørte faggrupper, og I vil selvfølgelig få en længere frist til at kigge disse lister igennem. I de reviderede regneark vil det desuden fremgå, hvilken kilde vi har verdensproduktionstallene fra, så der skabes fuld gennemsigtighed om datagrundlaget.

 

Af hensyn til at udøve den bedst mulige kvalitetskontrol har vi bedt operatøren om at foretage genkørsler og et antal stikprøver for at elimere muligheden for at finde flere fejl i den tekniske optælling.

 

Nedenfor ses en opgørelse af kilder for de ca. 18.000 tidsskrifter

 

ISI JCR   ..................... 7609 tidsskrifter

 

Scopus .....................  3765 tidsskrifter

 

Manuel optælling ...... 2186 tidsskrifter

 

DADS    ..................... 1691 tidsskrifter

 

Restgruppe ................ 2787 tidsskrifter

 

Total  .....................  18.038 tidsskrifter

 

 

Som det fremgår er der data for langt hovedparten. Dog er der en restgruppe på ca. 2787 tidsskrifter, som ikke findes i de internationale databaser eller som er faldet i prioriteringen i forbindelse med den manualle optælling. I forhold til disse tidsskrifter er der foretaget en gennemsnitberegning. De manuelle optællinger er blevet prioriteret udfra tre overordnede kriterier: 1) tidsskrifter med danske publikationer fra 2008, 2) tidsskrifter som er nomineret til niveau 2 samt tidsskrifter, samt 3) tidsskrifter som er forholdsvis let tilgængelige. Efter denne prioritering er der en restgruppe af tidsskrifter (ca. 2787) som der er baseret på gennemsnitsberegning. For en række gælder også, at det er tidsskrifter, som ikke har en hjemmeside, eller hvor indholdsfortegnelserne ikke er tilgængelige, eller hvor hjemmesiden er på et sprog, som gør det vanskeligt at sortere i artiklerne. Vi er opmærksomme på, at dette forhold rammer de humanistiske faggrupper mest, netop fordi verdensproduktionstallene for størstedelens vedkommende stammer fra autoritative internationale databaser, hvor humanistisk forskning traditionelt er dårligt dækket.

 

Jeg håber, at ovenstående forklaring er fyldestgørende, og at de reviderede regneark, som vi snarest sender ud (med forlænget frist, naturligvis) til de berørte faggrupper, muliggør at arbejdet kan afsluttes på tilfredsstillende vis.

 

Mvh

Anette

 

Anette Dørge Jessen

Kontorchef

Direkte telefon: +45 3544 6382

E-mail: andjSNABELAfi.dk

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 35446200

Fax: +45 35446201

www.fi.dk

 

 


Date: Wed, 21 Apr 2010 11:26:38 +0200

To: Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>, Lotte Faurbæk <lofndjSNABELAfi.dk>,

"Carl Christian T. Andersen" <cctandjSNABELAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcndjSNABELAfi.dk>

From: Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>

Subject: Re: SV: Verdensproduktion

Cc:

X-Attachments: Faggruppe_68_svarApril2010.xls:

 

Kære alle,

 

Jævnfør vejledningen af 7. april fra FI - "Formålet med denne høringsrunde er, at faggrupperne skal tjekke og godkende de verdensproduktionstal, som er beregnet som et gennemsnit af faggruppens øvrige tidsskrifter" - har vi så vidt det var muligt for os tjekket det tilsendte excel-ark for faggruppe 68.

 

Generelle kommentar:

Det virker som om de tal, der ikke er "beregnede" men altså hentet fra databaserne er alt for store i forhold til det reelle antal bidrag, idet noter om editorial boards, korte indledende noter, noter om modtagne bøger o.l., evt. automatisk tælles med, det fremgår når man ser online interfacet til mange af de tidskrifter, der er tilgængelige online via Det Kongelige Bibliotek, selvom det langt fra er alle. Spørgsmålet er derfor om ikke alle tal bør testes manuelt, selvom arbejdet hermed vil være betydeligt. Et eksempel: For tidskriftet "Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences" er i tabellen angivet en verdensproduktion over tre år på 134, men en manuel optælling (vol. 38-40) viste denne var 119. Forskellen synes at bero på editorial notes o.l. i hvert nummer.

 

Vi skal også gøre opmærksom på et afgrænsningsproblem med hensyn til kategorien essay review. Det er fint, som Anette Dørge Jessen anfører i sin mail af 20/4 at "Derfor tælles der nu den samme type dokumenter i alle fire kilder, således at det kun er peer-reviewed artikler der medregnes (og ikke kommentarer, anmeldelser mv.)", men visse anmeldelser, specielt essay review, kan forskningsmæssigt være lige så vigtige som originalbidrag, det kommer simpelthen an på indholdet i det enkelte tilfælde.

 

Til de "beregnede" tal:

For hele 42 % af faggruppe 68's tidskrifter er verdensproduktionen over tre år "beregnet" dvs. anslået til et gennemsnitstal på 106 artikler over tre år. Dette tal er meget tvivlsomt, for eksempel:

- for "Cardanus. Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte", viser en manuel optælling for de sidste 3 år viste ialt 24 egentlige artikler.

- for "Revue d'histoire des Mathematiques" viste manuel optælling 20 artikler.

- for "Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences" er der tale om en bogserie, så den bør vel ikke figurere som et niveau 2 tidskrift men som en niveau 2 forlagskanal for monografier?

 

Vi ikke har set det som vores opgave at fremskaffe nye verdensproduktionstal, men at gennemse listerne for rimelighed, og vi finder ikke, at de er gode nok endnu. Vi kan derfor tilslutte os de bemærkninger, som allerede er fremsat af formændene for faggruppe 5 (Lingvistik mv) og 7 (musikvidenskab).

 

Vi regner os med til gruppen af de berørte faggrupper, som tilsendes reviderede regneart med forlænget tidsfrist.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Emmeche

faggruppe 68 (videnskabsstudier og forskningsanalyse)

 

Vedhæftet: Faggruppe_68_svarApril2010.xls


 

From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Thu, 22 Apr 2010 16:13:16 +0200

Subject: Verdensproduktion

 

 

 

Kære Faggruppe

 

I forlængelse af nedenstående mail, sender vi jer som lovet et revideret regneark, hvor vi har lagt de nyeste tal for verdensproduktionen ind. Regnearkene er bygget op på samme måde som sidst, med en samlet liste over jeres tidsskrifter i ark 1, en liste over tidsskrifter med gennemsnitsberegninger i ark 2 og en oversigt over alle faggrupperne i ark 3. Som noget nyt er der nu tilføjet en kolonne, som viser, hvor de forskellige verdensproduktionstal stammer fra. Derfor får I også med denne mail et notat, som gør rede for de forskellige kilder og optællingsmetoden. det er vores forventning, at dette vil gøre datagrundlaget mere gennemskueligt. Vi vedhæfter også en liste over "stopord", som er blevet brugt ved den manuelle optælling. Betydningen af disse Stopord bliver forklaret i notatet.

 

I sidste øjeblik inden udsendelsen af regnearkene, er det lykkedes os at skaffe lidt flere nye verdensproduktionstal fra ThomsonReuters. Disse vil være skrevet ind i jeres regneark under forslag i ark 2.

 

Vi er opmærksomme på, at jeres faggruppe er særligt ramt af manglen på fuldstændige verdensproduktionstal. Det giver sig udslag i, at mere end 25 % af jeres tidsskrifter har fået en gennemsnitsværdi som verdensproduktionstal. Vi vil derfor gerne tilbyde jer, at I kan få manuelt optalt de tidsskrifter i ark 2, som har fået gennemsnitsværdier. Hvis I ønsker at tage imode dette tilbud, vil vi bede jer melde det tilbage så hurtigt som muligt. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at finde verdensproduktionstal for samtlige tidsskrifter på jeres liste, men det er vores forventning, at manuel optælling vil kunne bringe antallet af tidsskrifter med en gennemsnitsværdi betragteligt ned.

 

Hvis I melder tilbage, at I ønsker at tage imode tilbuddet om manuel optælling, behøver I ikke foretage jer noget i øjeblikket. I vil senest den 5. maj få en ny revideret liste med de manuelt optalte verdendsproduktionstal. I har herefter indtil den 7. maj til at godkende dem. Hvis I ikke har nogle kommentarer til dem, behøver I ikke at melde tilbage til os.

 

 

 Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at henvende jer til os.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 

vedhæftet:

Content-Type: application/msword; name=

    "Kilder til opgørelse af verdensproduktionen - tidsskrift ernes videnskabelige udgivelser [DOK1332792][0].DOC"

Content-Type: application/vnd.ms-excel; name="stopord [DOK1330793][0].XLS"

Content-Type: application/vnd.ms-excel; name="VPII-68.xls"

 


Date: Mon, 26 Apr 2010 09:38:37 +0200
Subject: Re: Verdensproduktion
From: Peter Woetmann Christoffersen <woetmannSNABELAhum.ku.dk>
To:  Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,
     Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>
CC:  Olav Harsløf <ohaSNABELAruc.dk>,
    Lars Ole Bonde <loboSNABELAhum.aau.dk>,
     Jørn Langsted <drajlSNABELAhum.au.dk>,
    Niels Krabbe <nkSNABELAkb.dk>,
    Dorte Koch <dorte.kochSNABELAcomxnet.dk>,
    Claus Emmeche <emmecheSNABELAnbi.dk>,
     Hans Götzsche <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>


Kære Lotte Faurbæk,

Faggruppe 7 ønsker lige som sidste gang ikke at korrigere det udsendte regneark med beregning af verdensproduktionen i gruppens tidsskrifter.

For at gøre meningen helt klar, betyder det, at vi lige som sidste gang accepterer det udsendte regneark 1, men samtidig fastholder
- at vi ikke vil bruge arbejdstid på at korrigere forkerte eller manglende tal, hvad enten de er hentet fra databaser, manuelle optællinger eller er beregnede,
- at vi foreslår at vægtningen af verdensproduktionen fjernes fra beregningen, da det som demonstreret ikke vil være muligt at skaffe retvisende tal,
- at faggruppen helst ser projektet stoppet.

På faggruppe 7s vegne
Med venlig hilsen

Peter Woetmann Christoffersen


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,
    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,
    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,
    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,
    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,
    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>,
    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,
    'Steen Treumer' <Steen.TreumerSNABELAjur.ku.dk>,
    'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>,
    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>
Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>
Date: Thu, 29 Apr 2010 10:12:10 +0200
Subject: Reminder om verdensproduktionstal


Kære faggrupper
 
Jeg sendte jer en mail i fredags, hvor jeg spurgte, om I var interesseede i at få foretaget en manuel optælling af de verdensprodutkionstal på jeres lister, som havde fået en gennemsnitberegning. jeg har endnu ikke fået en tilbagemelding på dette spørgsmål fra jer.
 
Hvis I ønsker den ekstra manuelle optælling, vil jeg gerne have en tilbagemelding så hurtigt som muligt. Hvis I ikke melder tilbage, vil vi ikke ændre jeres verdensproduktionstal i forhold til det reviderede regneark, vi har sendt ud til jer.
 
De faggrupper, som ønsker manuel optælling vil senest den 5. maj, modtage et regenark hvoraf de manuelt optalte verdensproduktionstal fremgår.
 
Med venlig hilsen
Lotte Faurbæk
 


 

Date: Thu, 29 Apr 2010 10:34:01 +0200
To: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>, 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>, "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>, 'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>, 'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>, "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>, Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>, 'Steen Treumer' <Steen.TreumerSNABELAjur.ku.dk>, 'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>
From: Claus Emmeche  
Subject: Re: Reminder om verdensproduktionstal
Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>


Kære Lotte og jer andre,

jeg synes det er et generøst forslag og fra faggruppe 68's side føler vi os fristet til at sige ja. Jeg har dog selv haft to betænkeligheder:

1) er det nu den beste måde at bruge skatteborgernes penge på? Sådan en optælling tager jo lang tid. Men okay, det er jo derfor vi er her (altså, jeg mener, for at lave den mindst ringe bibliometriske forskningsindikator).

2) helt ærligt, vi en sådan optælling så ikke i anden omgang skabe problemer for os ved at tvinge os til at nedgradere en række af vores niveau-2 tilskrifter til den mere beskedne niveau-1 status? Thi: hvis de anslåede verdensproduktionstal i de fleste tilfælde er overvurderede, vil en manuel optælling medføre, at faggruppens samlede verdensproduktion er lavere, og tilsvarende er de 20% "tilladte" højniveau-tidskrifter pludseligt meget lavere. Ups!

Dette sidste er et eksempel på den (med det økonomiske udtryk) "perverse effekt" hele indikatorprojektet har på min tankegang. Jeg er ikke glad for dette, men vælg at opfat 2) som et fagbibliometrisk spørgsmål, som Lotte måske kan belyse.

Bedste hilsner
Claus
(Emmeche, fmd. f. faggruppe 68, forskningsanalyse og videnskabsstudier)


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>
Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>
Date: Thu, 29 Apr 2010 11:06:32 +0200
Subject: SV: Reminder om verdensproduktionstal


Kære Claus Emmeche
 
Tak for din mail.
 
Med hensyn til dit punkt 2, kan jeg sige, at det faktisk ikke ser ud til at gøre den helt store forskel. De manuelle optællinger vi allerede har fået tyder ikke på, at ændringer i niveauinddelingen behøver at være særligt store. Jeg kan ikke sige dig præcis, hvad det vil betyde for jeres faggruppe, men for de faggrupper, der allerede har optalt, har det ikke umiddelbart betydet, at de måtte nedjustere deres niveau 2.
 
Med venlig hilsen
Lotte Faurbæk
 


 

Date: Thu, 29 Apr 2010 11:16:40 +0200
To: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
From: Claus Emmeche  
Subject: Re: SV: Reminder om verdensproduktionstal
Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>


Kære Lotte Faurbæk,

mange tak for dit svar og din reminder i forrige mail. Det glæder mig at høre. Så vil vi gerne sige ja tak til tilbuddet om en sådan assistance med henblik på manuel optælling.

Venlige hilsner
Claus Emmeche


Date: Mon, 10 May 2010 09:00:00 +0200
To: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
From: Claus Emmeche  
Subject: tilbagemelding om flytninger fra faggruppe 68
Cc: "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>, Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>
 
Kære Lotte Faurbæk,

du har ringet til mig i fredags. Jeg gætter på det handler om den tilbagemelding, der er frist på i dag.

Ingen af de tre faggrupper vi havde udenstående med var repræsenteret på stormødet d. 5. maj, men her er kommentarerne til hver af disse:

• Med hensyn til tidskriftet Bioethics, som ønskes overtaget af faggruppe 13, synes vi i faggruppe 68 at det er ok, forudsat det fastholdes som niveau 2.

• Med hensyn til Asian Medicine, acepterer vi en flytning til faggruppe 2.

• Med hensyn til Historia Mathematica, er det fortsat vores ønske at få dette tidskrift fra faggruppe 30, men fra Michael Rørdam har jeg fået dette svar:

"Vores holdning er, at alle matematik historiske tidsskrifter bør være i samme faggruppe, og at det derfor ikke giver god mening blot at overføre dette ene tidsskrift fra gp 30 til gp 68. Endvidere har vi tidligere haft en principiel diskussion om placering af fx matematik didaktik tidsskrifter, hvor vi landende paa, at disse skulle forblive hos matematik.
Vi kan evt tage denne diskussion op igen - i ro og mag - men i denne omgang vil jeg anføre, at faggruppe 30 siger nej til blot at overføre dette ene tidskrift."

så det er der ikke noget at gøre ved.

Venlige hilsner
Claus Emmeche
for faggruppe 68


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
To: 'Claus Emmeche' 
Date: Mon, 10 May 2010 12:30:13 +0200
Subject: SV: tilbagemelding om flytninger fra faggruppe 68Kære Claus Emmeche

Tak for din tilbagemelding.

Den første (Bioethics) var jeg slet ikke klar over, at faggruppe 13 havde ønsket, men nu har jeg skrevet den på flytningslisten.

Med hensyn til Asian medicine har faggruppe 2 sagt, at de alligevel ikke ønsker den. Derfor er jeg nødt til at lade den blive på jeres liste.

Historia Mathematica har faggruppe 30, som du nævner, ikke ønsket at afgive. Derfor har jeg ladet den blive på deres liste.

Med venlig hilsen
Lotte Faurbæk


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.