| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

stormøde d 5 maj 2010 om opdatering af autoritetslisterne

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 1 month ago

div. korresp. om dette stormøde, samt nyt maj-juni 2010.


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,

    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

    'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,

    'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    "'klastrupSNABELAitu.dk'" <klastrupSNABELAitu.dk>,

    Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>, 'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

    'Ellen Christiansen' <echSNABELAhum.aau.dk>,

    "'steen.treumerSNABELAjur.ku.dk'" <steen.treumerSNABELAjur.ku.dk>,

    "'ghaSNABELAps.au.dk'" <ghaSNABELAps.au.dk>,

    'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAepa.aau.dk>,

    "'goulSNABELAps.aau.dk'" <goulSNABELAps.aau.dk>,

    "'larstoSNABELAepa.aau.dk'" <larstoSNABELAepa.aau.dk>,

    "'pm.inoSNABELAcbs.dk'" <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

    "'Torben M.  Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

    Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

    'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNABELApsy.ku.dk>,

    'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>,

    'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,

    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

    Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

    "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

    "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

    "'Otto A. Nielsen'" <oanSNABELAtransport.dtu.dk>,

    "'oanSNABELActt.dtu.dk'" <oanSNABELActt.dtu.dk>,

    "'tbpSNABELAcs.aau.dk'" <tbpSNABELAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,

    'Henrik Wenzel' <henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk>,

    'Anker Jensen' <AJSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

    "'christianSNABELAhih.au.dk'" <christianSNABELAhih.au.dk>,

    "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'Ove B.  Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'peechrSNABELArm.dk'" <peechrSNABELArm.dk>, "'nrSNABELAhst.aau.dk'" <nrSNABELAhst.aau.dk>,

    "'torben.schroederSNABELArh.regionh.dk'" <torben.schroederSNABELArh.regionh.dk>,

    "'famqvistSNABELAdadlnet.dk'" <famqvistSNABELAdadlnet.dk>,

    'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,

    'Michael Larsen' <MICLAR01SNABELAglo.regionh.dk>,

    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

    "'bhoghSNABELAsund.ku.dk'" <bhoghSNABELAsund.ku.dk>,

    "'kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

    'Pia Haubro Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

    'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "'uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk'" <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

    "'Ole B. Jensen'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

    'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

Date: Fri, 26 Mar 2010 14:12:19 +0100

Subject: Invitation til stormøde

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Nu er det snart tid til at starte den nye niveauinddelingsproces op. Det er en vigtig opgave, at autoritetslisterne og niveauplaceringen af tidsskrifter bliver opdateret hvert år, så nye tidsskrifter og prioriteringer inden for forskning bedst muligt bliver afspejlet i listerne. Den nye niveauinddelingsproces vil få effekt i autoritetslisten for 2010, dvs. for de publikationer, der publiceres i år.

 

I løbet af de sidste par måneder har faggrupperne været igennem en proces omkring forslag til nye tidsskrifter og forlag til autoritetslisterne, og i øjeblikket forbereder vi en proces omkring verdensproduktionstal, som faggrupperne selvfølgelig skal kunne godkende og komme med ændringsforslag til. Denne proces følger op på efterårets drøftelser af verdensproduktionstallenes rigtighed. Når den proces er færdig tilbagestår spørgsmålet om flytning af tidsskrifter mellem faggrupperne, som flere af faggrupperne har udtrykt ønske om. Vi udsender materiale om flytninger til faggrupperne i slutningen af april med deadline den 10. maj.

 

For at sætte niveauinddelingsprocessen igang og hjælpe faggrupperne på vej med forhandling af flytninger af tidsskrifter vil Fagligt Udvalg gerne invitere alle faggrupperne til et stormøde

 

Onsdag den 5. maj kl. 10:00 til 14:00 med morgenmad fra kl. 9:30. Stormødet vil foregå i DGI-Byen i København.

 

Der er to overordnede punkter på dagordenen: For det første vil der være en generel orientering om processen for niveauinddeling og gennemgang af de redskaber, som faggrupperne bruger til niveauinddeling(regneark og web-interface). For det andet vil stormødet være en mulighed for at afslutte forhandlinger om flytning af tidsskrifter mellem faggrupperne. Vi sender et mere detaljeret program ud, når vi nærmer os mødetidspunktet.  

 

Vi håber, at mange af faggrupperne vil have mulighed for at være til stede.

 

Tilmelding skal ske til Forsknings- og Innovationsstyrelsen senest den 28. april

 

til

 

Karen Knudsen Christensen

e-mail: kkcSNABELAfi.dk

tlf: 33 95 52 61

 

Lotte Faurbæk

e-mail: lofSNABELAfi.dk

tlf: 33 95 52 59

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>
To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,
    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,
    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,
    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,
    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,
    'Lis Møller' <litlmSNABELAhum.au.dk>,
    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,
    'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,
    'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,
    "'klastrupSNABELAitu.dk'" <klastrupSNABELAitu.dk>,
    Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,
    'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>,
    'Jesper Ryberg' <rybergSNABELAruc.dk>,
    "'idehjsSNABELAhum.au.dk'" <idehjsSNABELAhum.au.dk>, Dan Zahavi <dzaSNABELAhum.ku.dk>,
    Søren Harnow Klausen <harnowSNABELAifpr.sdu.dk>,
    "'lennartSNABELAlearning.aau.dk'" <lennartSNABELAlearning.aau.dk>,
    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,
    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,
    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,
    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,
    'Ellen Christiansen' <echSNABELAhum.aau.dk>,
    'Steen Treumer' <Steen.TreumerSNABELAjur.ku.dk>,
    Gorm Harste <GHASNABELAps.au.dk>, "goulSNABELAps.au.dk" <goulSNABELAps.au.dk>,
    "larstoSNABELAepa.aau.dk" <larstoSNABELAepa.aau.dk>,
    'Peter Maskell' <pm.inoSNABELAcbs.dk>,
    "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,
    Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,
    'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNABELApsy.ku.dk>,
    Dorte Madsen <dm.infSNABELAcbs.dk>,
    'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,
    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,
    Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,
    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,
    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,
    Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,
    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,
    "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,
    "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,
    "'oanSNABELActt.dtu.dk'" <oanSNABELActt.dtu.dk>,
    "'tbpSNABELAcs.aau.dk'" <tbpSNABELAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,
    'Henrik Wenzel' <henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk>,
    'Anker Jensen' <AJSNABELAkt.dtu.dk>,
    "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,
    Arendt-Nielsen Lars <IMCEAEX-_O=KONCERN_OU=FIRST+20ADMINISTRATIVE+20GROUP_CN=RECIPIENTS_CN=LarsArendt-NielsenSNABELAkoncern.local>,
    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,
    'Christian Koch' <christianSNABELAhih.au.dk>,
    "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,
    "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,
    "'torben.schroederSNABELArh.regionh.dk'" <torben.schroederSNABELArh.regionh.dk>,
    'Palle Toft' <palle.toftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,
    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,
    'Michael Larsen' <MICLAR01SNABELAglo.regionh.dk>,
    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,
    'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,
    "'bhoghSNABELAsund.ku.dk'" <bhoghSNABELAsund.ku.dk>,
    'Kim Brøsen' <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,
    'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,
    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,
    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,
    'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,
    'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,
    'Uffe Holmskov' <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,
    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,
    "'kunatSNABELAhum.au.dk'" <kunatSNABELAhum.au.dk>,
    "'pboeSNABELAman.dtu.dk'" <pboeSNABELAman.dtu.dk>,
    "'EMBRASNABELAlife.ku.dk'" <EMBRASNABELAlife.ku.dk>, "'beSNABELAruc.dk'" <beSNABELAruc.dk>,
    Jacob Buur <buurSNABELAmci.sdu.dk>,
    "'tom.nielsenSNABELAaarch.dk'" <tom.nielsenSNABELAaarch.dk>,
    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,
    'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,
    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>, "'mslSNABELAdpu.dk'" <mslSNABELAdpu.dk>,
    "'zangenbergSNABELAlitcul.sdu.dk'" <zangenbergSNABELAlitcul.sdu.dk>,
    "rlSNABELAkons.dk" <rlSNABELAkons.dk>,
    "'michaelSNABELAmath.ku.dk'" <michaelSNABELAmath.ku.dk>,
    'Alice Nørhede' <alnSNABELAfarma.ku.dk>,
    "ldSNABELAaaue.dk" <ldSNABELAaaue.dk>,
    "'famqvistSNABELAdadlnet.dk'" <famqvistSNABELAdadlnet.dk>,
    "'Nico J. M. Rijkhoff'" <nrSNABELAhst.aau.dk>,
    'Susanne Holck' <Susanne.HolckSNABELAhvh.regionh.dk>,
    "'kbjSNABELAhum.ku.dk'" <kbjSNABELAhum.ku.dk>, 'Maja Horst' <mh.lpfSNABELAcbs.dk>
Cc: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,
    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,
    Alberte Glob Nielsen <algnSNABELAfi.dk>
Date: Mon, 3 May 2010 13:32:38 +0200
Subject: Stormøde d. 5. maj: Dagsorden og praktisk info

 


Kære Faggrupper   
 
Fagligt Udvalg og Forsknings- og Innovationsstyrelsen afholder stormøde for faggrupperne om niveauinddelingsprocessen på onsdag den 5. maj.

Tid: Mødet starter kl. 9.30 med morgenmad. Kl. 10 byder Jørgen Søndergaard faggrupperne velkommen.   

Sted: Mødet afholdes i DGI byen, Tietgensgade, 1704 København V. Indgang til lokalet er ved CPH konference, og ikke ved hovedindgangen - se nærmere på det vedhæftede kort over DGI byen.

Mødemateriale: Vedlagt mailen følger en dagsorden for mødet. Ved ankomsten til mødet udleveres en mappe med yderligere materiale.

Dagsordenen er sendt til orientering i alle faggrupper, også de faggrupper, som har meldt afbud til mødet.

Hvis der er nogle, som ikke har fået tilmeldt sig mødet, men alligevel ønsker at deltage, så bedes de sende en mail til Lotte Faurbæk eller Karen Christensen hurtigst muligt.

Vel mødt!

Mange hilsener

Karen Knudsen Christensen
Fuldmægtig
Direkte Tel: 33 95 52 61
e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
1260 København K
Tel: 35 44 62 00
Fax: 35 44 62 01
E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk
netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

[ Indhold i vedhæftede fil:]

 

Stormøde for faggrupperne

Tid:           Onsdag den 5. maj kl. 9.30 - ca. 14.00

 

Sted:    DGI-Byen

             Tietgensgade

             1704 København V

             Indgang ved: CPH Konference

Program:

 

Morgenmad 9.30 – 10.00

 

Velkomst, status og program ved Jørgen Søndergaard

 

Niveauinddelingsprocessen og tidsplan for faggrupperne ved Jørgen Søndergaard

 

Gennemgang af regneark til niveauinddeling ved Gunnar Sivertsen

 

Pause

 

Gennemgang af webinterface til niveauinddeling ved Anette Schneider, DTIC

 

Status for forlagsprocessen (bogserier) ved Fagligt Udvalg

 

Introduktion til proces for flytninger af tidsskrifter (efter frokost) ved FI

 

Frokost 12.15 – 13.00

 

Faggrupperne kan drøfte flytninger med andre faggrupper – 1. runde

 

Opsamling

 

Faggrupperne kan drøfte flytninger med andre faggrupper – 2. runde

 

Opsamling og afslutning på dagen ved FI

 


Referat af stormødet:

Pr. 6/6-2010 endnu intet officielt referat, men pr. 31/5 udsendtes det første nyhedsbrev fra FI om indikatoren, og heri hed det om mødet:

 

"Den 5. maj 2010 blev der holdt stormøde for faggruppeformændene i DGI-Byen. Formålet med mødet var at starte niveauinddelingsprocessen ved at præsentere de forskellige redskaber, som faggrupperne har til rådighed til niveauinddelingen. På mødet blev regnearkene demonstreret, og de forskellige nye data blev forklaret. Der blev vist en demo-version af web-interfacet, hvor de forskellige funktionaliteter blev præsenteret.

På stormødet orienterede Fagligt Udvalg om det arbejde, der bliver lavet, om bogserier som en måde at få danske bogudgivelser på niveau 2. Det affødte en god og konstruktiv debat, som Fagligt Udvalg har taget med i det videre arbejde."

 

 


 From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>
Date: Tue, 18 May 2010 16:15:27 +0200
Subject: Niveauinddeling kan starte


Kære Faggruppe
 
I dag starter niveauinddelingsprocessen. Som sidste år, er der 2 måder at foretage niveauinddelingen på:
 
1. Direkte i web-interfacet
2. Ved brug af regnearket, og derefter indtastning i web-interfacet
 
Her er linket til web-interfacet:
<http://ith.cvt.dk/bfi/admin>http://ith.cvt.dk/bfi/admin
 
Adgang foregår på samme måde, som sidste år. Det er også beskrevet i vejledningen til web-interfacet. Regnearket er vedhæftet denne mail. Jeg skal understrege, at I ikke skal sende regnearket tilbage til os. Det er kun til internt brug.
 
Jeg sender jer 3 dokumenter og et regneark med denne mail:
 
1. Reviderede retningslinjer for niveauinddeling [18maj2010-Retningslinjer niveauindd endelig [DOK1369248].DOC ]
2. Vejledning i brug af web-interface til niveauinddeling [18maj2010-Vejl web-interfacet til niveauindd - 0 [DOK1347978].DOC ]
3. Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [18maj2010-Vejl regneark til niveauindd [DOK1368358].DOC ]
4. Regneark til niveauinddeling [18maj2010-Faggruppe 68.xls ]
 
Læs de reviderede retningslinjer for niveuainddeling nøje. Fagligt Udvalg tilkendegiver, at de vil holde særligt øje med de faggrupper, hvor resultatet af niveauinddelingen fører til, at andelen af den danske produktion på niveau 2 overstiger 30 %. Derfor opfordres I allerede nu til selv at holde øje med, hvor meget af den danske produktion, som ender på niveau 2, når I vælger op til 20 % af verdensproduktionen.
 
Deadline for niveauinddeling er den 15. september kl. 23:59.
 
Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp, er I altid velkomne til at kontakte os her på FI:
 
Karen Knudsen Christensen
tlf: 33 95 52 61
e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk
 
Lotte Faurbæk
tlf: 33 95 52 59
e-mail: <mailto:lofSNABELAfi.dk>lofSNABELAfi.dk
 
Alberte Glob Nielsen
tilf: 35 44 63 86
e-mail: <mailto:algnSNABELAfi.dk>algnSNABELAfi.dk
 
Med venlig hilsen
Lotte Faurbæk

Lotte Faurbæk
Fuldmægtig, projektleder
Direkte telefon: + 45 3395 5259
E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: fiSNABELAfi.dk
www.fi.dk

 
attachments:
name="Faggruppe 68.xls"
name="Vejledning i brug af regneark til niveauinddeling [DOK1368358].DOC"
name="Vejledning i brug af web-interfacet til niveauinddeling - 0 [DOK1347978].DOC"
name="Retningslinjer for niveauinddeling, endelig [DOK1369248].DOC"


 From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>
Date: Thu, 27 May 2010 10:34:32 +0200
Subject: Forslagsystemet er genåbnet
To: undisclosed-recipients: ;


Kære Faggrupper
 
Nu er forslagssystemet åbnet igen, og det er dermed muligt at melde nye tidsskrifter og forlag ind til autoritetslisten for 2011. Det er også muligt at foreslå ændringer og sletninger af egne tidsskrifter. Systemet fungerer på samme måde som sidst. Det er faggrupperne, som kan melde tidsskrifter og forlag ind, så forslag fra andre forskere skal gå gennem jer. I logger på via linket i denne mail, vælger jeres faggruppe og brugernavn, og får tilsendt et password, hvis I beder om det ved at klikke på linket på log-in-siden.
 
En nyskabelse i forhold til tidligere er, at jeres lokale systemansvarlige på universiteterne også får adgang til systemet. Vi oplever ofte, at de sidder med nogle oplysninger om ændringer eller nye tidsskrifter, som de ligeså godt selv kan få adgang til at foreslå. Der er desuden kommet et ekstra felt om peer review, som vi beder jer udfylde, når I foreslår et nyt tidsskrift eller forlag. På denne måde bliver det forhåbentligt ikke nødvendigt at bede jer om dokumentation i samme omfang efterfølgende, som vi var nødt til sidst.
 
Forslagssystemet er åbnet og lukker igen den 27. september 2010.
 
Der er adgang til forslagsystemet via dette link:
 
<http://ith.cvt.dk/bfi/suggest>http://ith.cvt.dk/bfi/suggest
 
Jeg har desuden vedhæftet retningslinjerne for forslagsystemet. De kan også ses på første side, når I logger in i forslagssystemet.
 
Med venlig hilsen
Lotte Faurbæk
 

Lotte Faurbæk
Fuldmægtig, projektleder
Direkte telefon: + 45 3395 5259
E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 42
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: fiSNABELAfi.dk
www.fi.dk

 
Attachment:
name="Retningslinjer til forslagssystemet [DOK1379733].DOC"


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.