| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FI-vejledn-fra-febr2010-i-forslag-til-nye-tidskr

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 12 months ago

Kopi af vejledningen fra februar 2010 på siden "http://ith.cvt.dk/bfi/suggest" (som faggruppemedlemmer kan logge sig ind på) omhandlende indtastning fra de enkelte faggrupper af forslag til nye tidskrifter. Angivet her nedenfor for at udbrede indblik i nøjere procedure.


 

 

Retningslinjer for forslag til nye tidsskrifter og forlag

Nu er der kommet en mulighed for at foreslå nye tidsskrifter til faggruppens liste og nye forlag til forlagslisten, hvis man mener, at der mangler nogle. Der er også mulighed for at foreslå flytninger af tidsskrifter mellem faggrupperne, eller ændringer af tidsskrifter og forlag. I første omgang er det kun faggruppernes medlemmer, som kan gøre brug af denne funktion.

 

Du gør følgende:

 

 1. Ved at klikke på fanebladet ”søg tidsskrifter og stil forslag” øverst på siden, kommer du ind på en side, hvor du kan søge i hele databasen for tidsskrifter. Databasen indeholder ikke bare de tidsskrifter, som ligger på autoritetslisten, men alle tidsskrifter i Ulrichs Periodical Directory (global tidsskriftsdatabase).
 2. Du kan søge på hele titlen ved at skrive den præcise titel, ved at bruge enkelte ord i titlen, eller du kan søge på ISSN-nummer. Du kan udvide din søgning ved at afklikke de to bokse under søgefeltet.
 3. Søgeresultatet vises under søgeboksen. For hver post vil du kunne se, hvorvidt tidsskriftet allerede er på autoritetslisten (grønt plus-tegn, hvis det er med, rødt stoptegn, hvis det ikke er med). Hvis tidsskriftet allerede er på autoritetslisten, vil du kunne se, hvilken faggruppe tidsskriftet tilhører, samt hvilket niveau faggruppen har givet det. Du vil også kunne se, hvilke forslag, der allerede er kommet vedrørende tidsskriftet ved at klikke på det grønne felt ”forslag”.
 4. Du har nu følgende muligheder:
  1. Hvis tidsskriftet allerede er på autoritetslisten, kan du vælge at klikke på ”flyt til gruppe [dit faggruppenummer]” (du vil herefter blive bedt om at give en begrundelse for dit valg), eller ”ændr beskrivelse”, hvis du mener, der står nogle forkerte oplysninger om tidsskriftet. Hvis du klikker på titlen på tidsskriftet, får du de oplysninger, som vi har på tidsskriftet.
  2. Hvis tidsskriftet ikke er med på autoritetslisten, kan du vælge at tilføje tidsskriftet til din faggruppes liste (du vil herefter blive bedt om at give en begrundelse for dit valg), eller ændre oplysninger, hvis du mener, der står nogle forkerte oplysninger om tidsskriftet (vær opmærksom på, at du ikke hermed har foreslået tidsskriftet til autoritetslisten).
 5. Hvis du slet ikke kan finde det tidsskrift, du vil foreslå til autoritetslisten, kan du klikke på fanebladet ”Kan ikke finde tidsskriftet” øverst på siden.
 6. Her kan du klikke på linket ”Forslag om at tilføje et nyt eller manglende tidsskrift til databasen”.
 7. Du kommer frem til en formular, som du skal udfylde med så mange oplysninger som muligt. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan udfylde alle felterne, men som minimum skal du opgive titlen på tidsskriftet, samt enten ISSN-nummer, forlag eller en URL til tidsskriftet. Du kan også en reference til en artikel i tidsskriftet (f.eks. fra Web of Science eller Scopus) i feltet med yderligere oplysninger. Jo flere oplysninger, du giver, desto lettere vil det være for os at identificere det tidsskrift, du ønsker tilføjet. Tidsskriftet vil blive opfattet som et forslag til din faggruppes liste.
 8. Hvis du klikker på fanebladet ”Søg forlag og stil forslag”, kommer du ind på en side, hvor du kan søge i autoritetslisten for forlag.
 9. Du kan søge på det præcise forlagsnavn eller enkelte ord i forlagsnavnet.
 10. Søgeresultatet vises under boksen. Du kan vælge at ændre beskrivelsen af forlaget (f.eks. navn, ISBN-rod eller andet), hvis du mener, der er fejl i posten.
 11. Hvis du ikke kan finde det forlag, du søger, kan du klikke på fanebladet ”Kan ikke finde forlaget”. Ved at klikke på linket ”Forslag om at tilføje et nyt eller manglende forlag til databasen” kan du foreslå et nyt forlag til autoritetslisten. Du skal som minimum opgive navnet på forlaget, men igen gælder det, at jo flere oplysninger, du kan angive, desto lettere bliver det at identificere det forlag, du ønsker tilføjet til listen.
 12. Hvis du klikker på fanebladet ”Dine forslag” kan du se en liste over de forslag og ændringer, du selv har foretaget.
 13. Du kan altid få hjælp ved at ringe eller maile til os. Kontaktoplysningerne står både på hjælp-siden og på forsiden.

 

Alle forslag vil blive samlet sammen 3 – 4 gange om året, og en liste vil blive givet til Fagligt Udvalg, som herefter beslutter, om forslaget kan godkendes. De tidsskrifter, du har foreslået (tilføjet eller ændret osv.), og som er blevet godkendt af Fagligt Udvalg og faggrupperne i dialog, vil fremgå af autoritetslisten ved næste års niveauinddeling.

 


Tilføjelse:

Mange tidskrifter er ikke i den nationale indikator, der jo ikke deler i to, men i tre niveauer ("dømt ude" / niveau 1 / niveau 2).

 

Et eksempel: Søges på ordet "risk" opnås fgl. resultat:

 "I alt 362 tidsskrifter"

(nedenfor er kun indkopieret de første 100, blot for at give en ide om hvad der er med og hvad der ikke er med. Jeg foretog søgningen for at lede efter tidskrifter med "risk analysis" i titlen, det giver så også fx tidskrifter med "byggehistorisk" i titlen, men det er underordnet her, hvor pointen er at give et fænomenologisk indtryk af en sample i en total database holdt op imod den undegruppe, som den danske "autoritetsliste" medtager.)

 

 

1 Acta Jutlandica. Universitetshistorisk Serie (1600-3543)
  Aarhus Universitetsforlag, 1998 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
2 Advances in Risk Analysis
  Springer New York LLC, 1983 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
3 American Society of Mechanical Engineers. Safety Engineering & Risk Analysis Division. Newsletter
   
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
4 Ameriska Domovina (0164-680X)
  1898 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
5 Asia Risk (1464-1011)
  Incisive Media Ltd., 1995 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
6 Asterisk (1601-5754)
  2001 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
7 Auditor's Risk Management Guide (1931-9665)
  C C H Inc.
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
8 Bebyggelsehistorisk Tidskrift (0349-2834)
  Foereningen Bebyggelsehistorisk Tidskrift, 1981 -
  Er i BFI - Faggruppe 15 - Niveau 1
  Forslag:      Flyt til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
9 Begrebshistoriske Studier (1601-3395)
  1996 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
10 Beyond Risk (1911-3390)
  2006 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
11 Brisk Magazine (Online Edition)
  Managersonline.nl, 2005 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
12 Bulletin för Trädgårdshistorisk Forskning (1652-2362)
   
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
13 Business Risk (1354-2060)
  Lloyd's of London Press Ltd., 1994 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
14 Byplanhistorisk Note (0900-3274)
   
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
15 Canadian Species at Risk (1196-6432)
  1992 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
16 Cardiometabolic Risk and Weight Management (1750-0621)
  Medical Education Partnership, 1999 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
17 Cardiovascular Risk Factors (1133-9160)
  GrupoSaned, 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
18 Clinical Risk (1356-2622)
  Royal Society of Medicine Press Ltd., 1995 -
  Er i BFI - Faggruppe 48 - Niveau 1
  Forslag:      Flyt til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
19 Collections and Credit Risk (1093-1260)
  SourceMedia, Inc., 1996 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
20 Contemporary Issues in Risk Analysis (1040-4376)
  Springer New York LLC, 1986 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
21 Continuity Insurance & Risk (1479-862X)
  Perspective Publishing Ltd., 1996 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
22 Corporate Finance Risk Management and Derivatives Yearbook (1359-2394)
  Euromoney Publications plc, 198? -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
23 Country Risk Service. Algeria (1351-6752)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
24 Country Risk Service. Angola (1351-6760)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
25 Country Risk Service. Argentina (1351-6779)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
26 Country Risk Service. Australia (1351-6787)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
27 Country Risk Service. Austria (1753-6006)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 2007 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
28 Country Risk Service. Bahrain (1365-4756)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1994 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
29 Country Risk Service. Bangladesh (1351-6809)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
30 Country Risk Service. Bolivia (1351-6817)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
31 Country Risk Service. Botswana (1354-5647)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1994 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
32 Country Risk Service. Brazil (1351-6825)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
33 Country Risk Service. Bulgaria (1351-6833)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
34 Country Risk Service. Cameroon (1351-6841)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
35 Country Risk Service. Chile (1351-685X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
36 Country Risk Service. China (1351-6868)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
37 Country Risk Service. Colombia (1351-6876)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
38 Country Risk Service. Congo (1351-6884)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
39 Country Risk Service. Costa Rica (1351-6892)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
40 Country Risk Service. Cote d'Ivoire (1351-6906)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
41 Country Risk Service. Cuba (1368-3454)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1997 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
42 Country Risk Service. Cyprus (1351-6914)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
43 Country Risk Service. Czech Republic (1351-6922)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1993 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
44 Country Risk Service. Dominican Republic (1351-6930)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
45 Country Risk Service. Ecuador (1351-6949)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
46 Country Risk Service. Egypt (1351-6957)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
47 Country Risk Service. El Salvador (1351-6965)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
48 Country Risk Service. Estonia (1461-6157)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1998 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
49 Country Risk Service. Finland (1753-6022)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 2007 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
50 Country Risk Service. Gabon (1351-6973)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
51 Country Risk Service. Ghana (1351-6981)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
52 Country Risk Service. Greece (1351-699X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
53 Country Risk Service. Guatemala (1351-7007)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
54 Country Risk Service. Honduras (1351-7015)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
55 Country Risk Service. Hong Kong (1351-7023)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
56 Country Risk Service. Hungary (1351-7031)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
57 Country Risk Service. India (1351-704X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
58 Country Risk Service. Indonesia (1351-7058)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
59 Country Risk Service. Iran (1351-7066)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
60 Country Risk Service. Iraq (1351-7074)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
61 Country Risk Service. Israel (1351-7082)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
62 Country Risk Service. Jamaica (1351-7090)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
63 Country Risk Service. Japan (1753-6065)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 2007 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
64 Country Risk Service. Jordan (1351-7104)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
65 Country Risk Service. Kazakhstan (1351-7112)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1990 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
66 Country Risk Service. Kenya (1351-7120)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
67 Country Risk Service. Kuwait (1351-7139)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
68 Country Risk Service. Latvia (1461-6165)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1998 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
69 Country Risk Service. Libya (1351-7147)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
70 Country Risk Service. Macedonia (1461-6076)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1993 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
71 Country Risk Service. Malawi (1351-7155)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
72 Country Risk Service. Malaysia (1351-7163)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
73 Country Risk Service. Mauritius (1461-7943)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1998 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
74 Country Risk Service. Mexico (1351-7171)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
75 Country Risk Service. Moldova (1461-7951)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1998 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
76 Country Risk Service. Morocco (1351-718X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
77 Country Risk Service. Namibia (1351-7198)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
78 Country Risk Service. New Zealand (1351-7201)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
79 Country Risk Service. Nicaragua (1351-721X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
80 Country Risk Service. Nigeria (1351-7228)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
81 Country Risk Service. Norway (1753-8785)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 2007 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
82 Country Risk Service. Pakistan (1351-7236)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
83 Country Risk Service. Panama (1351-7244)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
84 Country Risk Service. Papua New Guinea (1351-7252)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
85 Country Risk Service. Paraguay (1351-7260)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
86 Country Risk Service. Peru (1351-7279)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
87 Country Risk Service. Philippines (1351-7287)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
88 Country Risk Service. Poland (1351-7295)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
89 Country Risk Service. Portugal (1351-7309)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
90 Country Risk Service. Romania (1351-7317)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
91 Country Risk Service. Russia (1351-7325)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1990 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
92 Country Risk Service. Saudi Arabia (1351-7333)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
93 Country Risk Service. Senegal (1351-7341)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
94 Country Risk Service. Singapore (1351-735X)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
95 Country Risk Service. Slovakia (1354-5663)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1994 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
96 Country Risk Service. Slovenia (1351-7368)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1990 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
97 Country Risk Service. South Africa (1351-7376)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
98 Country Risk Service. South Korea (1351-7384)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
99 Country Risk Service. Spain (1351-7392)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1991 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 
100 Country Risk Service. Sri Lanka (1351-7406)
  Economist Intelligence Unit Ltd., 1988 -
  Ikke i BFI
  Forslag:      Tilføj til gruppe 68      Ændr beskrivelsen
 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.