| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

gr68mail 2010-02 internt om revision af listen

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 4 months ago

Denne side:

opsamling af forslag til revision af listen for faggruppe 68, perioden februar-marts 2010. 

Se også:

• FI's mail, indkaldelse og vejledning mht. forslag til nye tidskrifter: her.

• Websitet hos FI, hvor de nuværende lister kan downloades: her.

• Den interne side hos FI med vejledning som faggruppemedlemmer kan logge sig ind på: her.

 

Forslag til ændringer i listen (dynamisk opsamling) m.h.t. Faggruppe 68's område:

Deadline for ændringsforslag i denne runde var 1/3. Jeg [ce] har i dobbeltkantet parantes [[ ]]  indføjet status pr. 2/3-2010 for de enkelte forslag. Enkelte senere kommentarer også indført.

 

• fra Maja Horst (LPF, CBS):

vi skal have East Asian Science, Technology and Society: an international journal (EASTS) med på listen. [ Springer, ISSN: 1875-2160 ] [[ce: Nu indtastet som foreslået på webinterfacet med disse ord: "Foreslås optaget som niveau 1 tidskrift. Begrundelse: falder naturligt indenfor faggruppe 68's område" ]]

[[ mail af 8/3-2010 fra FI v. C.C.Andersen (se denne, nedenfor): påstås ikke-fagfællebedømt ]]

[[ peer review dokumenteres af faggruppen; og accepteres d. 15/3-2010 af FI, jf. korrespondance nedenfor ]]

 

• fra Tinne Hoff Kjeldsen (RUC): 

vi skal have "hængepartierne" på plads: Historia Mathematica endte hos matematikerne selv om det hører hjemme hos os. [[ce: dette forslag er nu meldt ind til FI, med kopi til formanden for matematiks faggruppe.]]

[[ mail af 10/3 fra formanden for faggruppe 30 (matematik): "Vores holdning er, at alle matematik historiske tidsskrifter bør være i samme faggruppe, og at det derfor ikke giver god mening blot at overføre dette ene tidsskrift fra gp 30 til gp 68. Endvidere har vi tidligere haft en principiel diskussion om placering af fx matematik didaktik tidsskrifter, hvor vi landende paa, at disse skulle forblive hos matematik. Vi kan evt tage denne diskussion op igen - i ro og mag - men i denne omgang vil jeg anføre, at faggruppe 30 siger nej til blot at overføre dette ene tidskrift." ]]

 

• fra Hanne Andersen (IVS, AU):

her to forslag fra os til nye kategori 1 tidsskrifter:

Blätter für Technikgeschichte  [ ISSN 0067-9127 ] [[ce: ser ud til at være ophørt? Jeg tjekker dette]]

Scientia Canadensis  [ ISSN 0829-2507 ]  [[ce: Nu indtastet som foreslået på webinterfacet med disse ord: "Foreslås optaget som niveau 1 tidskrift. Begrundelse: falder naturligt indenfor faggruppe 68's område." ]]

 

• fra  Evanthia Schmidt (CFA, AU): 

1. Education et Societes är en av de bästa (om ikke den bästa) tidskrifter i de fransktalande länder [er i faggruppe 17, niveau 1]

2. European Education  [er i faggruppe 17, niveau 1]

3. International Journal of Public Sector Management  [i faggruppe 22(statskundskab), niveau 1]

4. International Journal of Educational Management [er i faggruppe 17, niveau 1]

5. Canadian Journal of Program Evaluation - Varför är den placerat i psykologi [faggruppe 26, niveau 1] ?   

— Följande mangler från listan: 

1. The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management  [ ISSN 1447-9524 , fjernes "the" kan den findes på listen hos faggruppe 25 (erhvervsøkonomiske fag) som niveau 1]

2. Evidence and Policy [mangler ikke, er i faggruppe 22 (statskundskab), niveau 1]

3. The International Journal of Human Resource Management  [ ISSN 0958-5192, fjernes "the" er den hos faggr.25 som niveau 2 ]

 

• fra Professor Susana Borras (ICBP på CBS):

European Journal of Risk Regulation [  1867-299X ] [[ce: Er nu indtastet som et forslag på webinterfacet med ordene "Foreslås hermed optaget på niveau 1 hos faggruppe 68."]]

 

• fra Claus Emmeche (CPNSS, KU):

Regional Science Policy and Practice [ISSN 1757-7802, Wiley-Blackwell Publishing] [[ce: Nu indtastet som foreslået på webinterfacet med disse ord: "Foreslås optaget som niveau 1 tidskrift. Begrundelse: falder naturligt indenfor faggruppe 68's område." ]]

European Studies in the History of Science and Ideas [ISSN 0948-7255, PeterLang] [[ce: Nu indtastet, m. samme begrundelse ]]

[[ mail af 8/3-2010 fra FI v. C.C.Andersen (se denne, nedenfor): påstås ikke-fagfællebedømt ]]

[[ peer review dokumenteres af faggruppen; og accepteres d. 15/3-2010 af FI, jf. korrespondance nedenfor ]]

Science Networks Historical Studies [Birkhaeuser Verlag AG; bogserie] [[ ce: Nu indtastet som foreslået på webinterfacet som: "Foreslås optaget under bogserie. Begrundelse: falder naturligt indenfor faggruppe 68's område." ]]

Logic and Philosophy of Science [ISSN 1826-1043] [[ce: Nu indtastet som: "Foreslås optaget som niveau 1 tidskrift. Begrundelse: falder naturligt indenfor faggruppe 68's område." ]]

[[ mail af 8/3-2010 fra FI v. C.C.Andersen (se denne, nedenfor): påstås ikke-fagfællebedømt ]]

[[ peer review dokumenteres af faggruppen; og accepteres d. 15/3-2010 af FI, jf. korrespondance nedenfor ]]

 


Div. anden  korrespondance vedr. processen:


Date: Thu, 4 Feb 2010 14:18:14 +0100

To: "STS kontakt AAU Inst f Kommunikation Anders Albrechtslund" <albSNABELAhum.aau.dk>, "STS kontakt AU Center f STS-studier Peter Lauritsen" <peterSNABELAimv.au.dk>,  "STS kontakt AU Inst f Videnskabsstudier Kristian Hvidtfelt Nielsen" <khnSNABELAivs.au.dk>, "STS kontakt CBS Inst f LPF Maja Horst" <mh.lpfSNABELAcbs.dk>, "STS kontakt CBS IOA Signe Vikkelsø" <ssv.ioaSNABELAcbs.dk>, "STS kontakt DTU Inst f ProdLed Design-ing-udd Torben Elgaard Jensen" <tejSNABELAman.dtu.dk>,  "STS kontakt ITU Design Org IT res gr DOIT Casper Bruun Jensen" <cbjeSNABELAitu.dk>, "STS kontakt KU Afd f Sundhedstj-f Henriette Langstrup" <H.LangstrupSNABELApubhealth.ku.dk>,  "STS kontakt KU Saxo Europ Etnologi Astrid Jespersen" <apjSNABELAhum.ku.dk>, "STS kontakt RUC Psyk & Uddannelsesforskn Tine Jensen" <tinexSNABELAruc.dk>,  "STS pers v SDU Inst f Sundhedstj-f Helle Johannessen" <hjohannessenSNABELAhealth.sdu.dk>,  "STS pers v DPU Insf f Læring Cathrine Hasse" <cahaSNABELAdpu.dk>,  "HE res DPU Inst f Pæd Jesper Eckhardt Larsen" <jelSNABELAdpu.dk>, "HE res DPU Insf f Pæd Susan Wright" <suwrSNABELAdpu.dk>,  "Forskningsanalyse AU CFA Karen Siune" <siuneSNABELAcfa.au.dk>, "Forskningsanalyse AU CFA Niels Mejlgaard" <nmSNABELAcfa.au.dk>,  "Forskningsanalyse DB Jesper Wiborg Schneider" <JWSSNABELAdb.dk>, "Forskningsanalyse CBS Leif Hansen" <lh.libSNABELAcbs.dk>,  "Forskningsanalyse KU Inst Med-Erk-Komm David Budtz Pedersen" <davidpSNABELAhum.ku.dk>,  "Forskningsanalyse KU Inst f Statskundskab Hanne Foss Hansen" <HFHSNABELAifs.ku.dk>, "Vid-hist NBI NBA Finn Aaserud" <aaserudSNABELAnbi.dk>,  "Vid-hist AU Inst f Videnskabstudier Hanne Andersen" <hanne.andersenSNABELAimv.au.dk>, "Vid-hist AU IVS Keld Nielsen" <keld.nielsenSNABELAivs.au.dk>,  "Videnskabshistorisk Selskab" <vhsSNABELAmath.ku.dk>, "Vid-fil SDU Søren Harnow Klausen" <harnowSNABELAifpr.sdu.dk>,  "Vid-fil SDU Caroline Schaffalitzky de Muckadell" <csmSNABELAifpr.sdu.dk>, "Med-hist & STM KU Museion Thomas Soderqvist" <thsSNABELAmm.ku.dk>,  "Med-VT KU Panum Michael Norup" <norupSNABELAdadlnet.dk>, "Vid-fil & STS AAU Lennart Nørreklit" <lennartSNABELAlearning.aau.dk>,  "Vid-fil RUC Klaus Frovin Joergensen" <frovinSNABELAruc.dk>,  "Vid-fil RUC Stig Andur Pedersen" <sapSNABELAruc.dk>, "Uni-hist Else Hansen" <ehaSNABELAra.sa.dk>, "Uni-hist Ejvind Slottved" <ejsSNABELAadm.ku.dk>

From: Claus Emmeche <clausemmeche.workSNABELAgmail.com>

Subject: Fwd: Information om autoritetslisterne til universiteterne

Cc: Maja Horst <mh.lpfSNABELAcbs.dk>, Peter Øhrstrøm <poeSNABELAhum.aau.dk>, Tinne Hoff Kjeldsen <thkSNABELAruc.dk>, Helge Kragh <helge.kraghSNABELAivs.au.dk>

 

Kære kolleger!

 

Jeg videresender hermed et brev fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens

afdeling for den bibliometriske forskningsindikator (v. Karen Knudsen Christensen) om mulighed for at foreslå nye tidskrifter til de såkaldte autoritetslister.

 

Som formand for faggruppe 68 (forskningsanalyse og videnskabsstudier) sender jeg det videre til jer som kontaktpersoner indenfor 1) STS-miljøer i Danmark (som de fremgår af DASTS's website), 2) videnskabsfilosofiske og videnskabshistoriske miljøer og enkeltpersoner, og 3) miljøer for forskningsanalyse og universitetshistorie, i et forsøg på nogenlunde at nå det fagliga bagland for vores faggruppe. Der er sikkert grupper eller personer, jeg har glemt, og som I er velkomne til at sende henvendelsen videre til, ud over at jeg vil bede jer sende dem ud lokalt til jeres repektive grupper.

 

På siderne http://faggruppe68.pbworks.com kan man læse om div. nyt i forbindelse med projektet inkl. hvad der især vedrører vores faggruppe.

 

Bedste hilsner

Claus Emmeche

 

[videresendt: 2010 indmelding af nye tidskrifter og forlag ]

 


 

From: "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Mon, 8 Mar 2010 17:01:19 +0100

Subject: VS: Opsamling på forslag til nye tidsskrifter

 

Kære Faggruppeformænd      

 

Tak for de mange indsendte forslag til tidsskriftslisterne! Vi sender her en liste med forslag til jeres faggruppes tidsskriftsliste.

Vi vil gerne bede jer om at godkende forslagene, blot som et kvalitetstjek.

 

Hvis I har problemer med forslagene vil vi bede jer melde tilbage til os senest d. 15. marts. I behøver ikke give os besked, hvis I kan godkende forslagene.

 

Nogle tidsskrifter ser ud til, at de ikke fagfællebedømmes. Hvis I kan supplere med oplysninger herpå, vil det være meget velkomment.

I forhold til flytninger så vil vi gerne have jeres umiddelbare syn på om de kan godkendes. I behøver derfor ikke indgå dialog med andre faggrupper. Dette vil vi tage op på et senere tidspunkt.

 

Listen indeholder:

Forslag til nye tidsskrifter

Forslag til ændringer

Forslag til flytninger

Vedlagt er en vejledning til hvordan I skal godkende forslagene.

 

Fristen er beklageligvis ret kort, men for de flestes vedkommende er der kun tale om få nye titler og ændringer.

Fagligt Udvalg vil se på de særlige tvivlstilfælde ved forslagene. Dem vil de indgå i dialog med de relevante faggrupper om.

 

Forlagslisten

Fagligt Udvalg behandler de forslag, der er kommet ind til forlagslisten. I vil få listen sendt ud på et senere tidspunkt.

 

Den videre proces  

Dette er naturligvis ikke det sidste tidspunkt, hvor I kan melde nye forslag til tidsskrifter og forlag ind. Til maj hvor hjemmesiden lukker op igen er der igen mulighed for at komme med flere forslag. Disse forslag vil kunne indgå på autoritetslisten for 2011.

Hvis I har brug for hjælp, så er I meget velkomne til at kontakte os.

 

Mange hilsener 

Carl Christian Andersen

Fuldmægtig

Direkte telefon: + 45 3395 5262

E-mail: <mailto:cctalSNABELAfi.dk>cctalSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

<http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

Content-Description: journal_suggestions_68.xls

Content-Description: "Vejledning til godkendelse af forslag - til faggrupperne [DOK1254260].DOC"

 


NEDENFOR FØLGER FAGGRUPPE 68's SVAR TIL FI

 

Date: Mon, 15 Mar 2010 12:42:56 +0100

To: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

From: Claus Emmeche

Subject: Re: Nye tidsskrifter, flytninger og verdensproduktionstal

Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>, "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>

 

Kære Lotte Faurbæk,

 

tak for mails vedr. forslag til nye tidskrifter og FI's tilbagemelding på forslagene og proceduren vedr. faggruppens svar.

 

Faggruppe 68 foreslog disse 7 nye tidskrifter og serier optaget på listen:

  • European Journal of Risk Regulation
  • Scientia Canadensis
  • East Asian Science, Technology and Society
  • Regional Science Policy and Practice
  • European Studies in the History of Science and Ideas
  • Science Networks Historical Studies
  • Logic and Philosophy of Science

 

og FI har som svar accepteret 4 af de 7 som fagfællebedømte. Her følger tre kommentarer vedr. de ikke-accepterede (kommentarer er også indsat i det vedhæftede regneark [ journal_suggestions_68-reply14-3-2010.xls ]):

 

1.

Vi har set, at FI ikke mener, at dette tidskrift er fagfællebedømt:

East Asian Science, Technology and Society: an international journal (EASTS)

Men ser man på siden

http://www.springer.com/sociology/social+sciences%2C+general/journal/12280?detailsPage=editorialBoard

får man tidskriftets forskellige editorial boards, og på siden

http://www.editorialmanager.com/east/default.asp

fremgår passagen

"Reviewers: Please click the 'Login' button from the menu above and log in to the system as 'Reviewer'. You may view and/or download manuscripts assigned to you for review, submit your comments for the editors and the authors, and track the progress of your manuscripts through the system."

hvilket vi samlet tager som en god indikation af peer review. Endeligt kan bemærkes, at medlem af faggruppe 68 Maja Horst selv har fungeret som reviewer for tidskriftet.

 

2.

Vi ser også, at vores forslag

European Studies in the History of Science and Ideas (ISSN 0948-7255, forlag: PeterLang GmbH Europaeischer Verlag der Wissenschaften, type: Monographic series - Academic/Scholarly)

på samme måde af FI er kategoriseret "false" dvs. ikke peer review. Vi ser ikke nogen grund til at betvivle, at Peter Lang forlaget, som har en lang tradition for at publicere videnskabelige monografier, ikke skulle benytte fagfællebedømmelse - det forekommer os højst bemærkelsesværdigt, hvis det ikke skulle være tilfældet, og vi mener derfor, at bevisbyrden om det modsatte må pålægge den, der fremsætter beskyldningen.

Selvom Fagligt Udvalg åbenbart ikke anser statements fra editors som tilstrækkelig dokumentation, fandt jeg det dog relevant at kontakte en af redaktørerne for serien direkte, her følger svaret:

 

Date: Sat, 13 Mar 2010 07:53:18 +0200

From: juhamannSNABELAmappi.helsinki.fi

To: "Claus Emmeche"

Subject: Re: Europäische Studien zur Ideen- und  Wissenschaftsgeschichte

 

Dear Claus Emmeche,

the series is peer reviewed, of course. It is in the interest of the authors who publish in it. In the case of Ph.D. theses which have had a good evaluation we can make an exception, because the process through which the book has gone is even harder than normal peer review, and usually the published book is improved and edited further from the thesis. So I see no problems with the classification.

Best wishes,

Juha Manninen,

Prof. emer.

 

Lainaus "Claus Emmeche":

Dear professor Juha Manninen,

I write to you regarding "Europäische Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte / European Studies in the History of Science and Ideas" that is classified by Peter Lang as a "Monographic series - Academic/Scholarly".

I would like (in my role as a scholarly advisor to the Danish ministry for Research) to have that series included in the Danish list of series and journals that "count" in the new Danish bibliometric research indicators (a la the Norwegian model), however, the ministry wants documentation that this monographic series is peer reviewed. I could not at Peter Lang's website finde any such documentation, and therefor kindly ask you about a brief statement whether this is the case or not.

I am looking forward for your response, and I would like to thank you very much in advance for your time.

Best regards,

Claus Emmeche

   ----------------------------------------------------------------------

  Claus Emmeche, Center for the Philosophy of Nature and Science Studies

  at the Faculty of Science, University of Copenhagen.          Address:

  Niels Bohr Institute,   Blegdamsvej 17,   DK-2100 Copenhagen,  Denmark.

  phone: +45 5132 9149     fax: +45 3532 5016     

  ----------------------------------------------------------------------

Faggruppens konklusion er, at European Studies in the History of Science and Ideas klart må betragtes som værdig til optagelse på niveau 1 på listen.

 

3.

Med hensyn til vores forslag om

Logic and Philosophy of Science (ISSN 1826-1043)

( http://www2.units.it/~episteme/ )

som ligeledes af FI bedømmes som ikke-peer review, fastholder vi, at der er fagfællebedømt. Som dokumenation skal henvises til denne passus:

Papers submitted to the journal must be written either in Italian or in English, and must be accompanied by a short summary in English (and also in Italian for the articles written in Italian). All papers will be evaluated by anonymous referees.

som kan læses i tidskriftets generelle information (senest bagerst i vol. 7 issue 1, 2009, p. 130, som kan downloades her:

http://www2.units.it/~episteme/L&PS_Vol7No1/L&PS_Vol7No1_2009.pdf

 

Faggruppe 68 fastholder derfor forslaget om at optage alle 7 nye publikationskanaler.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Emmeche

 

At 15:22 +0100 12/03/10, Lotte Faurbæk wrote:

Kære faggrupper

Som en opfølgning på listerne med nye forslag sender vi denne mail, hvor vi blandt andet skriver, hvordan Fagligt Udvalg har valgt at behandle de tidsskrifter, der ikke er fagfællebedømte. I mailen følger også en tidsplan, som I gerne må orientere jer i.

 

Nye tidsskrifter

 I mandags sendte vi regneark til jer med en oversigt over de nye tidsskrifter, som I har foreslået til autoritetslisterne. Kravet for, at et tidsskrift kan komme med på autoritetslisten er, at det har rutiner for fagfællebedømmelse. Derfor har vi haft eksterne leverandører til at tjekke alle forslagene for, om de har rutiner for fagfællebedømmelse. Dette er blandt andet sket ved manuelle opslag på tidsskrifterne og deres hjemmesider.

Vi bad jer om at tage stilling til 2 ting i første omgang: At melde tilbage, om I kan bekræfte, at de nye forslag til tidsskrifter er dem, som I har foreslået og vil have tilføjet til jeres liste, og at melde tilbage om de tidsskrifter, som vi har konstateret ikke har fagfællebedømelse, alligevel har det efter jeres mening.

Vi har fået nogle tilbagemeldinger, men vi vil gerne være sikre på, at I kender konsekvenserne, hvis I ikke melder tilbage.

Fagligt Udvalg har besluttet, at de tidsskrifter, som ikke har fagfællebedømmelse ikke vil blive optaget på listerne, med mindre I kan indsende skriftlig og offentlig tilgængelig dokumentation for, at de har fagfællebedømmelse alligevel. Det kan f.eks. være udklip fra en hjemmeside med tilhørende link, et billede af kolofonen eller andet offentligt tilgængeligt materiale fra tidsskriftet, som dokumenterer fagfællebedømmelse. Fagligt Udvalg mener ikke, at en udtalelse fra en redaktør er tilstrækkeligt til at dokumentere fagfællebedømmelse.

Hvis I kan sende denne type dokumentation til os inden tirsdag den 16. marts kl. 12:00, vil tidsskriftet blive optaget på jeres liste.

Flytning af tidsskrifter

 

Med hensyn til de flytninger, som nogle af faggrupperne har bedt om, vil de blive taget op senere. I vil få sendt regneark ud med flytningerne, hvor I skal koordinere med de faggrupper, som har ønsket et af jeres tidsskrifter. Fagligt Udvalg opfordrer til, at I bliver enige om fordelingen. Tidsskrifterne vil kun blive flyttet, hvis faggrupperne er enige om det.

Vi vil allerede nu forberede jer på, at vi inviterer til et stormøde for faggruppeformænd den 5. maj 2010 fra 10:00 - 16:00 i DGI-byen i København. På dette møde skulle den endelige placering gerne finde sted, hvis der fortsat er udeståender. Desuden vil mødet fungere som opstart på nievauinddelingsprocessen, hvor de forskellige redskaber til niveauinddeling vil blive illustreret.

Nye tal for verdensproduktionen

 

Inden flytningsprocessen vil I desuden blive bedt om at tage stilling til de nye tal for verdensproduktionen. FI har  forpligtet sig til at skaffe disse i henhold til faggruppernes ønske, som blev udtrykt i efteråret. De vil være klar i slutningen af marts (inden påske). Det har ikke været muligt at fremskaffe tal for alle tidsskrifter, hvorfor der vil være tilfælde, hvor vi har lavet et gennemsnit af verdensproduktionstallene på jeres liste. I vil få mulighed for at foreslå en anden verdensproduktion, hvis I mener, at gennemsnittet er misvisende.

Jeg vedhæfter en tidsplan for tiden indtil niveauinddelingen begynder den 17. maj, så I kan danne jer et overblik over de vigtige deadlines og processer, som skal køre i løbet af de næste par måneder.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at henvende jer til os.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 Attachment converted: Køreplan for april o#1AE4A6.DOC (WDBN/«IC») (001AE4A6)


 

From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Claus Emmeche' <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Mon, 15 Mar 2010 13:12:12 +0100

Subject: SV: Nye tidsskrifter, flytninger og verdensproduktionstal

 

 

Kære Claus Emmeche

 

Tak for dokumentationen. De 3 tidsskrifter vil blive lagt på jeres liste.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk


 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.