| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

2010 indmelding af nye tidskrifter og forlag

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 5 months ago

Denne side: Diverse nyt, bl.a. om indmelding af nye tidskrifter og forlag.


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNAbelAfi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNAbelAhum.au.dk>,

      "'oststSNAbelAhum.au.dk'" <oststSNAbelAhum.au.dk>,

      'Lars Ole Sauerberg' <losSNAbelAlitcul.sdu.dk>,

      'Peter Bugge' <peter.buggeSNAbelAhum.au.dk>,

      'Hans Götzsche' <goetzscheSNAbelAhum.aau.dk>,

      'Lis Møller' <litlmSNAbelAhum.au.dk>,

      "'woetmannSNAbelAhum.ku.dk'" <woetmannSNAbelAhum.ku.dk>,

      'Jacob Wamberg' <kunjwSNAbelAhum.au.dk>,

      'Anne Scott Sørensen' <annescottSNAbelAlitcul.sdu.dk>,

      "'klastrupSNAbelAitu.dk'" <klastrupSNAbelAitu.dk>,

      'Margit Warburg' <warburgSNAbelAhum.ku.dk>, 'Ole Thyssen' <ot.lpfSNAbelAcbs.dk>,

      'Thorsten Borring Olesen' <histboSNAbelAhum.au.dk>,

      'Helle Vandkilde' <farkhvSNAbelAhum.au.dk>,

      Friis-Jensen Karsten <kfjSNAbelAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNAbelAplan.aau.dk>,

      "'etnonobSNAbelAhum.au.dk'" <etnonobSNAbelAhum.au.dk>,

      'Ellen Christiansen' <echSNAbelAhum.aau.dk>,

      "'st.jurSNAbelAcbs.dk'" <st.jurSNAbelAcbs.dk>, 'Gorm Harste' <GHASNAbelAps.au.dk>,

      "'phaSNAbelAarbejdsmiljoforskning.dk'" <phaSNAbelAarbejdsmiljoforskning.dk>,

      Ann Westenholz <aw.ioaSNAbelAcbs.dk>, "'mjSNAbelAsoc.ku.dk'" <mjSNAbelAsoc.ku.dk>,

      "'bojeSNAbelAruc.dk'" <bojeSNAbelAruc.dk>,

      'Jørgen Goul Andersen' <goulSNAbelAepa.aau.dk>,

      'Peter Maskell' <pm.inoSNAbelAcbs.dk>,

      "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNAbelAecon.au.dk>,

      Keld Laursen <kl.inoSNAbelAcbs.dk>,

      'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNAbelApsy.ku.dk>,

      Dorte Madsen <dm.infSNAbelAcbs.dk>,

      'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNAbelAgeo.au.dk>,

      'Robert Feidenhans'l' <robertSNAbelAfys.ku.dk>,

      Mikael Rørdam <rordamSNAbelAmath.ku.dk>,

      'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNAbelAifk.sdu.dk>,

      'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNAbelAagrsci.dk>,

      Per Kudsk <per.kudskSNAbelAagrsci.dk>,

      Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNAbelAlife.ku.dk>,

      "'sfSNAbelAfarma.ku.dk'" <sfSNAbelAfarma.ku.dk>,

      "'torben.larsenSNAbelAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNAbelAcivil.aau.dk>,

      "'Otto A. Nielsen'" <oanSNAbelAtransport.dtu.dk>,

      "'tbpSNAbelAcs.aau.dk'" <tbpSNAbelAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNAbelAes.aau.dk>,

      "'henrik.wenzelSNAbelAkbm.sdu.dk'" <henrik.wenzelSNAbelAkbm.sdu.dk>,

      'Anker Jensen' <AJSNAbelAkt.dtu.dk>,

      "'dorte.juul.jensenSNAbelArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNAbelArisoe.dk>,

      Arendt-Nielsen Lars <lanSNAbelAhst.aau.dk>,

      'Susanne Nielsen' <susanneSNAbelAhst.aau.dk>,

      'Harry Boer' <hboerSNAbelAproduction.aau.dk>,

      "'noSNAbelAime.aau.dk'" <noSNAbelAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNAbelAkt.dtu.dk>,

      "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNAbelAouh.regionsyddanmark.dk>,

      "'kjeld.soeballeSNAbelAas.aaa.dk'" <kjeld.soeballeSNAbelAas.aaa.dk>,

      'Palle Toft' <Palle.ToftSNAbelAouh.regionsyddanmark.dk>,

      Gitte Moos Knudsen <gitteSNAbelAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNAbelArm.dk>,

      'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNAbelAouh.regionsyddanmark.dk>,

      'Knud Kragballe' <knudkragSNAbelArm.dk>,

      "'bhoghSNAbelAsund.ku.dk'" <bhoghSNAbelAsund.ku.dk>,

      'Kim Brøsen' <KbrosenSNAbelAhealth.sdu.dk>,

      'Bente Nyvad' <nyvadSNAbelAodont.au.dk>,

      'Lis Wagner' <lwagnerSNAbelAhealth.sdu.dk>,

      'Allan Krasnik' <KrasnikSNAbelApubhealth.ku.dk>,

      'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNAbelAlife.ku.dk>,

      'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNAbelAhealth.sdu.dk>,

      'Uffe Holmskov' <uholmskovSNAbelAhealth.sdu.dk>,

      'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNAbelAruc.dk>,

      "'objeSNAbelAaod.aau.dk'" <objeSNAbelAaod.aau.dk>,

      'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNAbelAifi.ku.dk>,

      'Lone Malmborg' <malmborgSNAbelAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNAbelAruc.dk>,

      "'emmecheSNAbelAnbi.dk'" <emmecheSNAbelAnbi.dk>

Cc: "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNAbelAfi.dk>,

      Anette Dørge Jessen <andjSNAbelAfi.dk>,

      Lotte Faurbæk <lofSNAbelAfi.dk>,

      'Lise Mikkelsen' <LMISNAbelAbibliotekogmedier.dk>

Date: Wed, 27 Jan 2010 13:22:29 +0100

Subject: Indmelding af nye tidsskrifter og forlag

 

 

Kære Faggruppeformand

 

Nu er der mulighed for at melde nye tidsskrifter og forlag ind til autoritetslisterne i den bibliometriske forskningsindikator.

 

Det kan gøres via en hjemmeside: http://ith.cvt.dk/bfi/suggest

Hjemmesiden er kun åben for faggrupperne, og er åben for alle faggruppemedlemmer. Derfor kan der komme henvendelse fra andre forskere, som kan bede jer om at foreslå et tidsskrift eller et forlag, såfremt I er enige i dette.

 

 På hjemmesiden kan du:

 

Foreslå nye tidsskrifter og forlag

Ændre på titler og ISSN numre

Forslå at tidsskrifter flyttes fra en faggruppe til en anden

 

Læs mere om hvordan du gør i vedlagte "Retningslinjer"

 

Passwords

Hjemmesiden ligner den du tidligere har brugt til niveauinddelingsprocesssen, og du logger ind på samme måde som før. Du vælger din faggruppe, dit navn og beder derefter om at få tilsendt et password.

 

Da alle faggruppemedlemmer har adgang til hjemmesiden, vil vi bede faggruppeformændene om at distribuere mailen videre til medlemmerne i jeres faggruppe.

 

Deadline

Hvis du gerne vil have ændringerne med på autoritetslisten for 2010, så skal man være opmærksom på, at deadlinen er 1. marts 2010. Ændringer der registreres herefter vil først kunne komme med på autoritetslisten for 2011. Alle forslag bliver samlet op, og behandles af Fagligt Udvalg og Faggrupperne inden de kan indgå på autoritetslisterne.

 

Tidsplan for 2010

Vedlagt mailen finder du en tidsplan med vigtige datoer for faggrupperne i 2010, som du meget gerne må orientere dig i.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til mailen eller hjemmesiden, så kan du henvende til til Forsknings- og Innovationsstyrelsens sekretariat:

 

Lotte Faurbæk

E-mail: lofSNAbelAfi.dk

Tlf.: 3395 5259

 

Karen Knudsen Christensen

E-mail: kkcSNAbelAfi.dk

Tlf.: 3395 5261

 

Carl Christian T. Andersen

E-mail: cctaSNAbelAfi.dk

Tlf.: 3395 5262

 

 

 

Mange hilsener Sekretariatet i FI  

  

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNAbelAfi.dk>kkcSNAbelAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNAbelAfi.dk>fiSNAbelAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 

 

Attachment converted:

   "Tidsplan for 2010.doc"

   "Retningslinjer for forslag til nye tidsskrifter, rev [DOK1193650].DOC"

 


 

From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: [faggruppeformandslisten]

Cc: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,

      Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

      "Carl Christian T.  Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

      'Rune Heiberg Hansen' <rhSNABELAdkuni.dk>

Date: Thu, 4 Feb 2010 12:39:37 +0100

Subject: Information om autoritetslisterne til universiteterne

 

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Fagligt Udvalg sender i morgen et brev ud til institut- og centerlederne på universiteterne.

 

De vil gerne gøre universiteterne opmærksomme på, at autoritetslisterne er tilgængelige på Forsknings- og Innovationstyrelsens hjemmeside, og at der er mulighed for at melde nye forslag ind til tidsskrifter og forlag.

 

Det har de valgt for at undgå, at nogen, der måtte komme med ændringsforslag efter 1. marts, bliver utilfredse, fordi denne deadline ikke har været meldt ud på forhånd.

 

I første omgang er det kun medlemmer af faggrupperne, som kan bruge den nye hjemmeside, derfor kan det være, at I bliver kontaktet af jeres kolleger med forslag.

 

Vi vedlægger også brevet her til jeres information. I må meget gerne distribuere mailen videre til jeres kolleger i faggruppen.

 

 

Mange hilsener 

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 

Attachment:

"Brev til Institut- og centerlederne [DOK1218548].DOC"

 

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,

    "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

    'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

    'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

    "'litlmSNABELAhum.au.dk'" <litlmSNABELAhum.au.dk>,

    "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

    'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,

    'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    "'klastrupSNABELAitu.dk'" <klastrupSNABELAitu.dk>,

    Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,

    'Margit Warburg' <warburgSNABELAhum.ku.dk>, 'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

    'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

    'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

    Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

    "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

    'Ellen Christiansen' <echSNABELAhum.aau.dk>,

    "'steen.treumerSNABELAjur.ku.dk'" <steen.treumerSNABELAjur.ku.dk>,

    "'ghaSNABELAps.au.dk'" <ghaSNABELAps.au.dk>,

    "'phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk'" <phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk>,

    Ann Westenholz <aw.ioaSNABELAcbs.dk>, Jarvinen Margaretha <mjaSNABELAsfi.dk>,

    "'bojeSNABELAruc.dk'" <bojeSNABELAruc.dk>, "'goulSNABELAps.aau.dk'" <goulSNABELAps.aau.dk>,

    "'pm.inoSNABELAcbs.dk'" <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

    "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

    Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

    'Claus Bundesen' <Claus.BundesenSNABELApsy.ku.dk>,

    'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>,

    'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,

    'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

    Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

    'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

    'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

    Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

    Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

    "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

    "'torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk'" <torben.larsenSNABELAcivil.aau.dk>,

    "'oanSNABELActt.dtu.dk'" <oanSNABELActt.dtu.dk>,

    "'tbpSNABELAcs.aau.dk'" <tbpSNABELAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,

    'Henrik Wenzel' <henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk>,

    'Anker Jensen' <AJSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

    Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

    'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

    "'christianSNABELAhih.au.dk'" <christianSNABELAhih.au.dk>,

    "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

    "'Ove B. Schaffalitzky de  Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    "'peechrSNABELArm.dk'" <peechrSNABELArm.dk>,

    'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,

    'Michael Larsen' <MICLAR01SNABELAglo.regionh.dk>,

    'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

    'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

    "'bhoghSNABELAsund.ku.dk'" <bhoghSNABELAsund.ku.dk>,

    "'kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk'" <kbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,

    'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

    'Pia Haubro Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

    'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,

    "'uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk'" <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

    'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

    "'Ole B. Jensen'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

    'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

    'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

    "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

Date: Fri, 12 Mar 2010 15:22:00 +0100

Subject: Nye tidsskrifter, flytninger og verdensproduktionstal

 

 

Kære faggrupper

Som en opfølgning på listerne med nye forslag sender vi denne mail, hvor vi blandt andet skriver, hvordan Fagligt Udvalg har valgt at behandle de tidsskrifter, der ikke er fagfællebedømte. I mailen følger også en tidsplan, som I gerne må orientere jer i.

 

Nye tidsskrifter

 

I mandags sendte vi regneark til jer med en oversigt over de nye tidsskrifter, som I har foreslået til autoritetslisterne. Kravet for, at et tidsskrift kan komme med på autoritetslisten er, at det har rutiner for fagfællebedømmelse. Derfor har vi haft eksterne leverandører til at tjekke alle forslagene for, om de har rutiner for fagfællebedømmelse. Dette er blandt andet sket ved manuelle opslag på tidsskrifterne og deres hjemmesider.

Vi bad jer om at tage stilling til 2 ting i første omgang: At melde tilbage, om I kan bekræfte, at de nye forslag til tidsskrifter er dem, som I har foreslået og vil have tilføjet til jeres liste, og at melde tilbage om de tidsskrifter, som vi har konstateret ikke har fagfællebedømelse, alligevel har det efter jeres mening.

Vi har fået nogle tilbagemeldinger, men vi vil gerne være sikre på, at I kender konsekvenserne, hvis I ikke melder tilbage.

Fagligt Udvalg har besluttet, at de tidsskrifter, som ikke har fagfællebedømmelse ikke vil blive optaget på listerne, med mindre I kan indsende skriftlig og offentlig tilgængelig dokumentation for, at de har fagfællebedømmelse alligevel. Det kan f.eks. være udklip fra en hjemmeside med tilhørende link, et billede af kolofonen eller andet offentligt tilgængeligt materiale fra tidsskriftet, som dokumenterer fagfællebedømmelse. Fagligt Udvalg mener ikke, at en udtalelse fra en redaktør er tilstrækkeligt til at dokumentere fagfællebedømmelse.

Hvis I kan sende denne type dokumentation til os inden tirsdag den 16. marts kl. 12:00, vil tidsskriftet blive optaget på jeres liste.

 

Flytning af tidsskrifter

 

Med hensyn til de flytninger, som nogle af faggrupperne har bedt om, vil de blive taget op senere. I vil få sendt regneark ud med flytningerne, hvor I skal koordinere med de faggrupper, som har ønsket et af jeres tidsskrifter. Fagligt Udvalg opfordrer til, at I bliver enige om fordelingen. Tidsskrifterne vil kun blive flyttet, hvis faggrupperne er enige om det.

Vi vil allerede nu forberede jer på, at vi inviterer til et stormøde for faggruppeformænd den 5. maj 2010 fra 10:00 - 16:00 i DGI-byen i København. På dette møde skulle den endelige placering gerne finde sted, hvis der fortsat er udeståender. Desuden vil mødet fungere som opstart på nievauinddelingsprocessen, hvor de forskellige redskaber til niveauinddeling vil blive illustreret.

 

Nye tal for verdensproduktionen

 

Inden flytningsprocessen vil I desuden blive bedt om at tage stilling til de nye tal for verdensproduktionen. FI har  forpligtet sig til at skaffe disse i henhold til faggruppernes ønske, som blev udtrykt i efteråret. De vil være klar i slutningen af marts (inden påske). Det har ikke været muligt at fremskaffe tal for alle tidsskrifter, hvorfor der vil være tilfælde, hvor vi har lavet et gennemsnit af verdensproduktionstallene på jeres liste. I vil få mulighed for at foreslå en anden verdensproduktion, hvis I mener, at gennemsnittet er misvisende.

Jeg vedhæfter en tidsplan for tiden indtil niveauinddelingen begynder den 17. maj, så I kan danne jer et overblik over de vigtige deadlines og processer, som skal køre i løbet af de næste par måneder.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at henvende jer til os.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 

 

Attachment converted: "Køreplan for april og maj DOK1262710.DOC" (gengivet umiddelbart nedenfor)

 

Tidsplan Faggrupperne - april og maj  [ændret, se ny version nedenfor]

 

 

 

16. marts kl. 12:00

Frist for godkendelse af nye forslag – uden endelige svar om flytninger

 

Uge 12

Verdensproduktionstal – FI sender gennemsnitsberegninger til faggrupperne

 

12. april kl. 10:00

Frist for indsendelse af andre bud på verdensproduktionstal

 

Uge 17

FI sender lister over flytninger af tidsskrifter mellem faggrupperne til faggrupperne

 

5. maj

Stormøde i DGI byen:

  • ·    Information om niveauinddelingsprocessen
  • ·    Flytninger drøftes
  • ·    Information om bogserieløsning

 

10. maj kl. 10:00

Frist for godkendelse af flytninger

 

17. maj

Niveauinddelingsmateriale sendes ud til faggrupperne og niveauinddelingsprocessen begynder

 

17. maj

 

Forslagsdatabasen åbner igen for forslag (til autoritetslisten for 2011)

 

15. september

Frist for faggruppernes niveauinddeling

 

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: (faggruppeformænd)

Cc: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>

Date: Fri, 19 Mar 2010 15:46:40 +0100

Subject: Opdateret køreplan

Thread-Topic: Opdateret køreplan

 

 

 Kære Faggrupper

 

Af tekniske grunde er vi nødt til at vente med at sende tal for verdensproduktionen ud til jer før efter påske. I vil derfor først modtage regneark med oplysninger om jeres tidsskrifters verdensproduktion den 8. april. Deadline er også blevet rykket til den 21. april kl. 12:00. Vi sender en vejledning ud sammen med regnearkene.

 

 

Vedhæftet denne mail [se nedenfor] finder I en opdateret køreplan for april og maj måned.

 

God weekend til jer alle :-)

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fi.dk

 

 

 

16. marts kl. 12:00

Frist for godkendelse af nye forslag – uden endelige svar om flytninger

 

8. april

Verdensproduktionstal – FI sender gennemsnitsberegninger til faggrupperne

 

21. april kl. 12:00

Frist for indsendelse af andre bud på verdensproduktionstal

 

26. april

FI sender lister over flytninger af tidsskrifter mellem faggrupperne til faggrupperne

 

5. maj

Stormøde i DGI byen:

  • ·    Information om niveauinddelingsprocessen
  • ·    Flytninger drøftes
  • ·    Information om bogserieløsning

 

10. maj kl. 10:00

Frist for godkendelse af flytninger

 

18. maj

Niveauinddelingsmateriale sendes ud til faggrupperne og niveauinddelingsprocessen begynder

 

18. maj

 

Forslagsdatabasen åbner igen for forslag (til autoritetslisten for 2011)

 

15. september

Frist for faggruppernes niveauinddeling

 

 


 

 

From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Date: Wed, 7 Apr 2010 14:58:20 +0200

Subject: Verdensproduktion

 

 

Kære faggruppeformand

 

Vi sender hermed alle faggrupperne et regneark, som indeholder nye tal for verdensproduktionen. Desværre har det ikke været muligt at finde verdensproduktionstal for alle faggruppernes tidsskrifter. Når det ikke har været muligt, har vi i stedet fået lavet en gennemsnitsberegning af verdensproduktionen for tidsskriftet baseret på faggruppens øvrige tidsskrifter.

 

 

Vi vil derfor bede jer tjekke og godkende de tidsskrifter, hvor det har været nødvendigt at lave gennemsnitsberegninger af verdensproduktionen (de kan findes i regnearkets 2. ark). Hvis I har et bedre bud på verdensproduktionstallet for disse tidsskrifter, har I mulighed for at skrive dette ind i regnearkets 2. ark.

 

Når I er færdige med regnearket (det vil sige enten foreslået et andet verdensproduktionstal eller ladet feltet stå tomt), vil vi bede jer sende regnearket tilbage til os (enten til Karen Knudsen Christensen kkcSNABELAfi.dk eller Lotte Faurbæk lofSNABELAfi.dk). Deadline for aflevering er den 21. april kl. 12:00.

 

 

Vi vedhæfter regnearket og en vejledning til udfyldning af regnearket. Hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp, er I altid velkomne til at kontakte os

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

 

 

attachment; filename="Faggruppe 68.xls"

attachment; filename="Vejledning til regneark om verdensproduktionstal, rev. [DOK1300447].DOC"

 

 


Fortsat korrespondance, se siden:

http://faggruppe68.pbworks.com/2010_april_Verdensproduktionstal-vanskeligheder

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.