| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2016 meddelelse om fejl i BFI høst 2015

Page history last edited by Claus Emmeche 7 years, 8 months ago

 


From: F-9KT - BFI - fælles postkasse <bfi@fi.dk>
Date: 2016-06-28 8:30 GMT+02:00
Subject: Information om høsten af BFI-point i 2015
To: F-9KT - BFI - fælles postkasse <bfi@fi.dk>

Kære Faggrupper

 

Styrelsen for Forskning og Innovation er blevet opmærksom på en fejl i Den bibliometriske forskningsindikator (BFI.  I opgørelsen over publikationer fra 2014 blev der medregnet for mange publikationer, og derfor har der været en fejlfordeling af point til universiteterne i 2015. Opgørelsen af for mange publikationer har betydning for universiteternes andel af publikationspointene i 2015. Fejlen i BFI-systemet er identificeret og rettet både fremadrettet og bagudrettet.

 

Som konsekvens af korrektionen justeres fordelingen af basismidler marginalt i 2018 på finanslovsforslaget for 2017. Styrelsen for Videregående Uddannelser vil orientere yderligere herom i forbindelse med den generelle orientering om finanslovsforslaget for 2017, der offentliggøres ultimo august 2016.

 

Redegørelsen for høstfejl kan læses i sin fulde længde på ministeriets hjemmeside http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/nyt/korrigeret-opgorelse-over-publikationspoint-til-universiteterne%202015,  (kopi her) hvor man også kan hente lister over de fejlhøstede publikationer (kopi her og her).

 

Med venlig hilsen

BFI-sekretariatet

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

BFI-sekretariatet

Kontoret for Forsknings- og Innovationsanalyse

Direkte telefon: +45 7231 8321

E-mail: lof@fi.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi@fi.dk

www.fivu.dk

 

Vedhæftet: Høstfejl i BFI-høsten 2015.docx

 


 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.